eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - przetargiZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-15
2018-03-23
Kętrzyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie "DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE W ROKU 2018 (I półrocze)"
2018-03-14
2018-03-22
Siennica Różana Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej "Bukieciarstwo - kompozycje żywe i sztuczne"
2018-03-12
2018-03-27
Ostrów Mazowiecka Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie Remont i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkól CKR w Starym Lubiejewie
2018-03-09
2018-03-26
Rzemień Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu wykonanie robót remontowych w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
2018-02-26
brak danych
Krzyżanów Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie
2017-12-29
brak danych
Potok Wielki Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku "Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy ZSCKR w Potoczku - Przebudowa pokoi z wymianą instalacji" Etap I
2017-12-28
brak danych
Potok Wielki Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Etap I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-01
2018-03-09
Szprotawa Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii "B" dla uczniów ZSCKR w Henrykowie
2018-02-22
2018-03-02
Siennica Różana Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
2018-02-02
2018-02-12
Potok Wielki Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku"
2018-01-30
2018-02-07
Siennica Różana Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej "Bukieciarstwo - kompozycje żywe i sztuczne"
2018-01-25
2018-02-07
Międzyrzecz Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 -Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego -projekty realizowane poza formułą ZIT. 1. Kurs obsługi wózka widłowego 60h- 20os. 2. Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 15h-20 os. 3. Kurs eksploatacji kombajnów zbożowych 80h-20os. 4. Kurs prawo jazdy kat. B 60h-20os.
2018-01-18
2018-02-01
Swarożyn Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Szkolnej 2 w Swarożynie
2018-01-10
2018-01-18
Sońsk Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
2017-12-29
brak danych
Potok Wielki Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Etap I
2017-12-29
2018-01-15
Wysowa-Zdrój Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
2017-12-29
2018-01-15
Wysowa-Zdrój Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.
2017-12-18
2017-12-27
Zarszyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w ZSCKR w Nowosielcach na 2018 rok"
2017-12-15
2018-01-03
Włodawa Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie "Zakup oraz dostawa oleju opałowego w ilości 80 000 litrów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie"
2017-12-14
2017-12-22
Nakło Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Dostawa suszarek do rąk dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.
2017-12-14
2017-12-22
Potok Wielki Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku
2017-12-12
2017-12-19
Zarszyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSCKR w Nowosielcach"
2017-12-11
2017-12-19
Zarszyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Dostawa mikroskopu - doposażenie klasopracowni weterynaryjnej w ZSCKR w Nowosielcach"
2017-12-11
2017-12-19
Zarszyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Dostawa doposażenie klasopracowni gastronomicznej w ZSCKR w Nowosielcach"
2017-12-11
2017-12-19
Zarszyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Dostawa opryskiwacza ciągnikowego do pracowni szkolnej w ZSCKR w Nowosielcach"
2017-12-11
2017-12-19
Zarszyn Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Przeprowadzenie kursu SEP G1,G2,G3 dla uczniów z ZSCKR w Nowosielcach "
2017-12-11
2017-12-19
Zarszyn Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach : "Przeprowadzenie kursu obsługi USG. "

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-13
brak danych
Potok Wielki Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Wykonanie i montaż bram wjazdowych do budynku warsztatów szkolnych.
2018-03-07
brak danych
Międzyrzecz Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 -Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego -projekty realizowane poza formułą ZIT. 1. Kurs obsługi wózka widłowego 60h- 20os. 2. Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 15h-20 os. 3. Kurs eksploatacji kombajnów zbożowych 80h-20os. 4. Kurs prawo jazdy kat. B 60h-20os.
2018-02-26
brak danych
Siennica Różana Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej Dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2018-02-26
brak danych
Potok Wielki Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku" realizowanych w ramach projektu pn. "Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020 Oś priorytetowaXII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie12.4 Kształcenie zawodowe
2018-02-15
brak danych
Okszów Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego Remont kuchni w internacie przy ZSCKR w Okszowie
2018-02-15
brak danych
Okszów Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego Przebudowa drogi i parkingu przy internacie ZSCKR w Okszowie
2018-02-15
brak danych
Okszów Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego Remont ogrodzenia w ZSCKR w Okszowie
2018-02-15
brak danych
Okszów Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego Remont opaski odwadniającej, dojść i dojazdów w ZSCKR w Okszowie
2018-02-14
brak danych
Potok Wielki Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku
2018-02-08
brak danych
Sońsk Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
2018-01-24
brak danych
Witnica Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym "Sprzedaż i dostawa agregatu uprawowo-siewnego dla ZSCKR w Kamieniu Małym"
2018-01-22
brak danych
Włodawa Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie "Zakup oraz dostawa oleju opałowego w ilości 80 000 litrów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie"
2018-01-12
brak danych
Zduny Roboty budowlane Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Dostawa i montaż okien w ramach przebudowy i rozbudowy budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
2018-01-11
brak danych
Zarszyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w ZSCKR w Nowosielcach na 2018 rok"
2018-01-11
brak danych
Potok Wielki Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku
2018-01-11
brak danych
Potok Wielki Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku
2018-01-11
brak danych
Potok Wielki Usługi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku
2018-01-08
brak danych
Zarszyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w ZSCKR w Nowosielcach na 2018 rok"
2018-01-07
brak danych
Rudka Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZSCKR w Rudce w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
2018-01-05
brak danych
Kętrzyn Dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Sukcesywna dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB-95 i oleju opałowego dla ZSCKR w Karolewie w 2018 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.