eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu - przetargiZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-12-21
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Świadczenie powszechnych /zastrzeżonych/ usług pocztowych o masie wagowej do 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla ZUS Oddział w Elblągu i jednostek terenowych.
2011-12-07
2011-12-15
Elbląg usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Świadczenie powszechnych /niezastrzeżonych/ usług pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla ZUS Oddział w Elblągu i jednostek terenowych.
2011-11-10
2011-11-22
Elbląg usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Utrzymanie czystości obiektów w użytkowaniu ZUS Oddział w Elblągu.
2011-09-20
2011-10-04
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Dostawa energii elektrycznej do budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu przy ul. Mazurskiej 5.
2011-08-08
2011-08-26
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa kopert do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-08-05
2011-08-24
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa składanki komputerowej i papieru ksero do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-06-08
2011-06-21
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-06-02
2011-06-20
Elbląg roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Malowanie ścian i sufitów w budynku ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4.
2011-06-02
2011-06-21
Elbląg roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Wymiana wykładzin w pokojach biurowych w budynku ZUS Inspektorat w Ostródzie ul. Czarnieckiego 50.
2011-05-20
2011-05-31
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-04-20
2011-05-05
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-04-19
2011-05-04
Elbląg usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Ochrona obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-02-11
2011-02-24
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych użytkowanych ZUS Oddział w Elblągu
2011-01-28
2011-02-17
Elbląg usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zapewnienie połączenia oraz świadczenia usługi transmisji danych i dostępu do Internetu dla Oddziału ZUS w Elblągu i podległych TJO
2010-12-20
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla ZUS Oddział w Elblągu i TJO.
2010-11-22
2010-11-30
Elbląg usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Utrzymanie czystości obiektów w użytkowaniu ZUS Oddział w Elblągu
2010-11-18
2010-11-26
Elbląg usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zapewnienie połączenia oraz świadczenia usługi transmisji danych i dostępu do Internetu dla Oddziału ZUS w Elblągu i podległych TJO.
2010-10-29
2010-11-10
Elbląg dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2010-10-28
2010-11-09
Elbląg usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Kompleksowy serwis techniczny sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, urządzeń aktywnych, serwerów, streamerów i nagrywarek zewnętrznych, jednostek centralnych IBM i terminali oraz zasilaczy awaryjnych UPS wraz z konserwacją i przeglądem prewencyjnym użytkowanych w Oddziale ZUS w Elblągu i podległych TJO.
2010-10-19
2010-11-03
Elbląg roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Roboty remontowo-budowlane w budynkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-12-28
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Świadczenie powszechnych /niezastrzeżonych/ usług pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla ZUS Oddział w Elblągu i jednostek terenowych.
2011-12-28
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Świadczenie powszechnych /zastrzeżonych/ usług pocztowych o masie wagowej do 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla ZUS Oddział w Elblągu i jednostek terenowych.
2011-12-21
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Utrzymanie czystości obiektów w użytkowaniu ZUS Oddział w Elblągu
2011-11-02
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Dostawa energii elektrycznej do budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu przy ul. Mazurskiej 5.
2011-09-14
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa skladanki komputerowej i papieru ksero do Zakladu Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-09-13
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa kopertdla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4 oraz podległych jednostek terenowych.
2011-08-09
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Wymiana wykładzin w pokojach biurowych w budynku ZUS Inspektorat w Ostródzie ul. Czarnieckiego 50.
2011-07-18
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-07-11
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Malowanie ścian i sufitów w budynku ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4.
2011-06-16
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-05-25
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Ochrona obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2011-03-25
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych użytkowanych w ZUS Oddział w Elblągu.
2011-03-15
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zapewnienie połączenia oraz świadczenia usługi transmisji danych i dostępu do internetu dla Oddziału ZUS w Elblągu i podległych TJO.
2010-12-21
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Utrzymanie czystości obiektów w użytkowaniu ZUS Oddział w Elblągu
2010-12-09
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2010-12-06
brak danych
Elbląg Usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Kompleksowy serwis techniczny sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, urządzeń aktywnych, serwerów, streamerów i nagrywarek zewnętrznych, jednostek centralnych IBM i terminali oraz zasilaczy awaryjnych UPS wraz z konserwacją i przeglądem prewencyjnym użytkowanych w Oddziale ZUS w Elblągu i podległych TJO
2010-11-26
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Malowanie ścian, sufitów i wymiana wykładzin w budynku ZUS Oddział w Elblągu przy ul. Teatralnej 4 zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2010-11-19
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Roboty remontowo-budowlane w budynkach Zakadu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu
2010-11-03
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa papieru ksero i składanki komputerowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
2010-10-28
brak danych
Elbląg Dostawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakup i dostawa kopert do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.