eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna - przetargiWojskowa Akademia Techniczna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-25
2015-12-04
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA MIKROKOMPUTEROWYCH STANOWISK DO ANALIZ MODALNYCH
2015-11-25
2015-12-04
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJI ROBOCZYCH, SKANERA I LAPTOPÓW
2015-11-25
2015-12-03
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ANALIZ MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
2015-11-24
2015-12-02
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna ROZBUDOWA SYSTEMU MTS AERO
2015-11-24
2015-12-03
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY SIATEK MES
2015-11-24
2015-12-04
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI STANOWISK POMIAROWYCH DLA BADAŃ DEFLEKTORA
2015-11-24
2015-12-08
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa narzędzi, pilarki stołowej oraz stołów warsztatowych
2015-11-24
2015-12-03
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNEJ TUNELU AERODYNAMICZNEGO NISKICH PRĘDKOŚCI
2015-11-23
2015-12-01
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa specjalizowanego systemu szybkiego prototypowania z kartami pomiarowymi i sterującymi
2015-11-23
2015-12-10
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI CO I CWU W BUDYNKU NR 69 ORAZ PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA CIEPLNEGO DO SIECI CO W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ
2015-11-23
2015-12-09
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU NR 14
2015-11-20
2015-11-30
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna ROZBUDOWA KLASTRA OBLICZENIOWEGO FENIX
2015-11-20
2015-12-01
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa wyposażenia specjalistycznego sali 215 w bud. 100
2015-11-20
2015-11-30
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa systemu do pomiaru temperaturowej i amplitudowej zależności upkonwersji nanokryształów, wirówki, pieca muflowego, wagi precyzyjnej z legalizacją oraz wzorcowego źródła światła typu matryca LED w ramach rozbudowy laboratoriów Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej
2015-11-20
2015-11-30
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna Opracowanie systemu szkolno-treningowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w oparciu o techniki rzeczywistości wirtualnej z uwzględnieniem pakietu Smart Borders
2015-11-19
2015-12-04
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna REMONT POMIESZCZENIA 024 W BUDYNKU 24
2015-11-17
2015-11-27
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA DOPOSAŻENIA STANOWISK LABORATORIUM LOGISTYKI
2015-11-17
2015-12-03
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna ROZBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Z BUDYNKU NR 64 DO BUDYNKU NR 56 WAT

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-18
2015-11-26
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa zestawu do pomiaru i łączenia kabli światłowodowych
2015-11-17
2015-11-26
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA KAMERY TERMALNEJ DO BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO
2015-11-17
2015-11-25
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa wyposażenia audio - wizualnego i specjalistycznego sali 215 w bud. 100
2015-11-13
2015-11-24
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA CZUJNIKÓW PRZYSPIESZENIA
2015-11-10
2015-11-19
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa falowników z napędami dla wysokich prędkości obrotowych
2015-11-10
2015-11-19
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa aparatury pomiarowej, generatorów i zasilaczy do pracowni aktywnych zawieszeń magnetycznych w Laboratorium Badań Napędów Lotniczych WAT
2015-11-09
2015-11-17
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWE STANDARDOWE I SPECJALNE
2015-11-09
2015-11-17
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna USŁUGA BADAWCZA W ZAKRESIE OPRACOWANIA ZAMKNIĘTEGO UKŁADU DETEKCYJNEGO DLA CZUJNIKÓW KLASY AFORS NA BAZIE MODUŁU MIOC
2015-11-06
2015-11-16
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa stanowiska dydaktycznego oraz palnika do napawania proszkiem
2015-11-06
2015-11-18
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna PRENUMERATA PRASY I CZASOPISM KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH NA 2016 ROK
2015-11-05
2015-11-24
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH NR 10, DS1 I H-7 WAT
2015-11-04
2015-11-16
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Aktualizacja licencji oprogramowania LabVIEW w pakiecie Academic Site Licence PLUS
2015-11-03
2015-11-12
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Doposażenie radiometru mikrofalowego RPG HATPRO-G4
2015-11-02
2015-11-12
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO PRACOWNI PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
2015-11-02
2015-11-10
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa Inkubatora CO2 do hodowli komórkowych z płaszczem powietrznym i automatyczną sterylizacją, zamrażarki, chłodziarki i komory dekontaminowanej UV w ramach realizacji Projektu Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej poprzez stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w budynku nr 135/LIPSK Wojskowej Akademii Technicznej
2015-11-02
2015-11-16
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna CAŁODOBOWA STACJONARNA OPIEKA MEDYCZNA W IZBIE CHORYCH (W PROMIENIU 15 KM OD SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO NA TERENIE MIASTA ST. WARSZAWY) DLA PODCHORĄŻYCH WAT WRAZ Z WYŻYWIENIEM I TRANSPORTEM Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO DO MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I TRANSPORTEM POWROTNYM PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA
2015-10-30
2015-11-10
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT120 (DOM STUDENCKI NR 2 ) PRZY UL. GEN. S. KALISKIEGO 11 ORAZ 43, 53, 60 PRZY UL. GEN. S. KALISKIEGO 2
2015-10-30
2015-11-12
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej
2015-10-30
2015-11-12
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej
2015-10-30
2015-11-09
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Doposażenie symulatora Spirent GSS9000 o dodatkowe moduły, doposażenie wysokoczęstotliwościowego odbiornika GNSS JAVAD Delta 3

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA DYGESTORIUM, SZAFY BEZPIECZEŃSTWA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE ORAZ DODATKOWE WYPOSAŻENIE W MEBLE LABORATORIUM PRZYGOTOWAWCZEGO W BUDYNKU WAT
2015-11-26
brak danych
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna WYMIANA SSWIN W BUDYNKACH NR 25 I 26
2015-11-26
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA ZESTAWU PRZYRZĄDÓW BADAWCZYCH DO TESTOWANIA SYSTEMU BIOMETRYCZNEGO DO MOBILNEJ ODPRAWY OSÓB
2015-11-24
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa centrum obróbki pięcio-osiowej
2015-11-24
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych
2015-11-24
brak danych
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna Usługa transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, uczestników obozu naukowego w ramach projektu Z WAT nauka jest fascynująca!
2015-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY LABORATORIUM SIARKOBETONU I LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WIG W BUDYNKU NR 56 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ
2015-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE ZALECEŃ Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU PRZY UL. KOCJANA 70
2015-11-23
brak danych
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ LIQUID CRYSTAL CONFERENCE 2016
2015-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawę, montaż wraz z przetestowaniem układu pompowego oraz agregatu chłodniczego w istniejącym systemie próżniowym Systemu Leybold L400Sp
2015-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa artykułów spożywczych różnych
2015-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy 222/7530/WAT/2015
2015-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby środowiska obliczeniowego i chmury prywatnej Wojskowej Akademii Technicznej etap I
2015-11-20
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa wyposażenia stanowisk oraz pracowni dydaktycznej
2015-11-19
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA APLIKACJI - ELEKTRONICZNA PLATFORMA SYMULUJĄCA DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORSTWA - ORAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNEJ
2015-11-19
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA ZASILACZY PROGRAMOWALNYCH DUŻEJ MOCY
2015-11-19
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKARKI I PROJEKTORA
2015-11-19
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU LATAJĄCEGO - KOMPLETNEGO ZESTAWU W WERSJI RTF
2015-11-19
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA CIAST I WYROBÓW CIASTKARSKICH
2015-11-17
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa wyposażenia dodatkowego stanowiska do technologii FSW - zadanie nr 1

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojskowa Akademia Techniczna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.