eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna - przetargiWojskowa Akademia Techniczna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-06
2015-10-14
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
2015-10-06
2015-10-15
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA CIAST I WYROBÓW CIASTKARSKICH
2015-10-06
2015-10-14
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ZEMAX OPTIC STUDIO, KAMERY OBSERWACYJNEJ ORAZ BIUROWEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO
2015-10-05
2015-10-13
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa i montaż stanowisk audytoryjnych, biurek i krzeseł
2015-10-05
2015-10-22
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE ZALECEŃ Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU PRZY UL. KOCJANA 70
2015-10-05
2015-10-23
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY LABORATORIUM SIARKOBETONU I LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WIG W BUDYNKU NR 56 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ
2015-10-01
2015-10-09
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO PIECA LABORATORYJNEGO
2015-10-01
2015-10-12
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA CZYTNIKA DO MACIERZY DNA WRAZ Z ZESTAWEM URZĄDZEŃ DO HYBRYDYZACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH, AMPLIFIKATOREM DO PROWADZENIA REAKCJI ILOŚCIOWEGO PCR W CZASIE RZECZYWISTYM ORAZ SPECJALISTYCZNYM OPROGRAMOWANIEM DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY ZMIAN W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH
2015-10-01
2015-10-13
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA MOBILNEGO STANOWISKA DO AUTOMATYCZNEGO NAPAWANIA PLAZMOWEGO METODĄ PTA WRAZ ZE SZKOLENIEM TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYM W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
2015-10-01
2015-10-14
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna SKANER 3D WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
2015-10-01
2015-10-15
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKARKI I PROJEKTORA
2015-10-01
2015-10-12
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych
2015-09-29
2015-10-08
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA ZESTAWU PRZYRZĄDÓW BADAWCZYCH DO TESTOWANIA SYSTEMU BIOMETRYCZNEGO DO MOBILNEJ ODPRAWY OSÓB
2015-09-29
2015-10-08
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa generatora dymu wraz z akcesoriami i dostawa baterii 16 manometrów 0-500 mmH20
2015-09-24
2015-10-09
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH W BUD. NR 5 WAT
2015-09-23
2015-10-08
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ 9, 9A, 19, 28 W BUDYNKU NR 54
2015-09-22
2015-10-07
Warszawa roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ZABUDOWY TARASU NA III PIĘTRZE W BUDYNKU NR 136

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-24
2015-10-05
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa artykułów spożywczych różnych
2015-09-23
2015-10-05
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ ROZBUDOWY I ADAPTACJI BUD. NR 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO DUŻEJ MOCY W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO - LASEROWE SYSTEMY BRONI SKIEROWANEJ ENERGII, LASEROWE SYSTEMY BRONI NIEŚMIERCIONOŚNEJ
2015-09-22
2015-10-06
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA ELEMENTÓW UKŁADU OBCIĄŻAJĄCEGO DO STANOWISKA BADAWCZEGO
2015-09-18
2015-09-28
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA FOLII ORAZ MIKROSIT I PODŁOŻY KRZEMOWYCH
2015-09-18
2015-10-01
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna USUWANIE NADMIARU ŚNIEGU ORAZ NAWISÓW LODOWYCH Z DACHÓW BUDYNKÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
2015-09-18
2015-09-30
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Aktualizacja/zakup licencji oprogramowania do pracowni aktywnych zawieszeń magnetycznych w Laboratorium Badań Napędów Lotniczych WAT
2015-09-17
2015-09-29
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA IMPULSOWYCH LASERÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH, DIOD LASEROWYCH ORAZ KOMPONENTÓW TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ
2015-09-17
2015-09-28
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA LAPTOPÓW
2015-09-17
2015-10-06
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna STAŁA KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUDYNKACH O NUMERACH3 (DOM ASYSTNETA), 24, 55, 65, 66
2015-09-16
2015-10-01
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna WYMIANA SSWIN W BUDYNKACH NR 25 I 26
2015-09-15
2015-09-25
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
2015-09-15
2015-09-30
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH W BUDYNKACH O NUMERACH3 DOM ASYSTENTA I 6 KLUB WAT
2015-09-15
2015-09-23
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA WYPOSAŻENIA BUDYNKU 71 W MEBLE LABORATORYJNE I KONFERENCYJNE
2015-09-15
2015-09-25
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby projektów badawczych RMN
2015-09-14
2015-09-23
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
2015-09-14
2015-09-24
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA TERMOCYKLERA Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM I MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI, APARATU DO ANALIZOWANIA I OBRAZOWANIA WESTERN BLOT ORAZ URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
2015-09-11
2015-09-23
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ
2015-09-11
2015-09-21
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa zintegrowanego stanowiska laboratoryjnego wspomagającego proces modelowania przestrzennego z wykorzystaniem techniki inżynierii odwrotnej (Reverse Enginnering)
2015-09-10
2015-09-24
Warszawa dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW STANOWISKA DO WYKONYWANIA OBWODÓW PCB ORAZ MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO
2015-09-09
2015-09-17
Warszawa usługi Wojskowa Akademia Techniczna SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ AKADEMIKA WOJSKOWEGO (AW3)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna REMONT I MALOWANIE ŚCIAN HALI HANGARU WRAZ Z REMONTEM SANITARIATU W HANGARZE NR 7
2015-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna AKTUALIZACJA I SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z WYKONANIEM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W SALACH NR 232A, 232B, 316 I 317 W BUDYNKU NR 100 WAT W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ
2015-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE I ROZTOPOWE PRZED ZRZUTEM TYCH WÓD Z CZĘŚCI TERENU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE DO KANAŁU LIPKOWSKIEGO
2015-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYMIANA INSTALACJI SANITARNEJ I REMONT ŁAZIENEK W DOMU ASYSTENTA WAT
2015-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NR 8 I 14 W BUDYNKU NR 54 NA POTRZEBY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
2015-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE PRZYŁĄCZY I SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ DLA BUDYNKÓW NR 23, 45, 46, 50, 60 NA TERENIE WAT ORAZ WYMIANA I WYKONANIE NOWYCH WĘZŁÓW WYSOKICH PARAMETRÓW
2015-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYMIANA OKIEN W POMIESZCZENIACH NR171, 173, 175, 90A, 90B, 90C, 219 W BUDYNKU NR 100
2015-09-22
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA RADIOMETRU MIKROFALOWEGO
2015-09-18
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa pieczywa
2015-09-18
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OBRANYCH I GOTOWYCH WARZYW
2015-09-18
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OŚWIETLACZA MATRYCOWEGO LED DO METODY ALA - PDT w ilości 5 szt
2015-09-18
brak danych
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna Przeprowadzenie audytu zewnętrznego podstawowych jednostek naukowych oraz projektów krajowych i dofinansowanych ze środków UE zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, Nr 207, poz. 1237).
2015-09-18
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
2015-09-18
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
2015-09-16
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa komputerów przenośnych i akcesoriów komputerowych, na potrzeby projektów badawczych
2015-09-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKACH WAT
2015-09-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKACH NR 14,34,55A WAT
2015-09-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna NAWODNIENIE PŁYTY BOISKA OŚRODKA SPORTOWEGO WAT
2015-09-10
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa detektorów, wzmacniaczy i dzielników mocy, tłumików oraz akcesoriów mikrofalowych
2015-09-10
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa ssaka przenośnego medycznego zdalnie sterowanego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojskowa Akademia Techniczna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.