eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna - przetargiWojskowa Akademia Techniczna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-17
2017-01-26
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA NIESTANDARDOWYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
2017-01-17
2017-01-26
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA STRUKTURALNEGO SAL WYKŁADOWYCH
2017-01-13
2017-01-31
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych
2017-01-12
2017-01-27
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH W KLATCE C W BUDYNKU NR 100
2017-01-11
2017-01-20
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA NAPYLARKI PRÓŻNIOWEJ DO NAPYLANIA METALEM I WĘGLEM, SYSTEMU DO PLAZMOWEGO OCZYSZCZANIA MATERIAŁÓW ORAZ LABORATORYJNEJ SUSZARKI PRÓŻNIOWEJ
2017-01-11
2017-01-23
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA ZESTAWU DO PREPARATYKI PRÓBEK BIOLOGICZNYCH DO SEM, ZESTAWU Z WIELOSTANOWISKOWYM MINERALIZATOREM MIKROFALOWYM Z KONTROLĄ TEMPERATURY ORAZ FLUORESCENCYJNEGO MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO KLASY BADAWCZEJ
2017-01-11
2017-01-24
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA KABINY DO UZYSKANIA CZYSTOŚCI POWIETRZA SPEŁNIAJĄCEGO NORMY ISO5/6 DO URZĄDZENIA DO BEZPOŚREDNIEJ FOTOLITOGRAFII LASEROWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ
2017-01-11
2017-01-26
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna MONTAŻ ROLET WEWNĘTRZNYCH W SALACH AUDIOWIZUALNYCH NR 313 i 314 ORAZ WYMIANA ELEKTROZACZEPÓW DRZWIOWYCH W BUDYNKU NR 100
2017-01-10
2017-01-19
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna OPROGRAMOWANIE FIRMY MATHWORKS - LICENCJA TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT W WERSJI ALL PRODUCTS
2017-01-10
2017-01-19
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa i załadunek (serwis) materiałów (Ga, Al, As, Be, In, Sb) do stanowiska MBE Riber 21 DZ
2017-01-04
2017-01-19
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ I BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 52

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-09
2017-01-18
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA WYPOSAŻENIA AUDIO-WIZUALNEGO SAL WYKŁADOWYCH ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOJEDNOSTEK CENTRALNYCH I MONITORÓW
2017-01-04
2017-01-17
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA REMONT KORYTARZA POZIOM I POMIĘDZY KLATKAMI D-E W BUDYNKU NR 100
2017-01-03
2017-01-18
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna NAPRAWA NAWIERZCHNI Z MAS BITUMICZNYCH ORAZ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH NA TERENIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W LATACH 2016 - 2019
2016-12-30
2017-01-09
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA I MONTAŻ DEPOZYTORÓW W BUDYNKU Nr 135
2016-12-30
2017-01-13
Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna "Dostawa środków czystości"
2016-12-28
2017-01-05
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA DYSKÓW TWARDYCH
2016-12-27
2017-01-12
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna PRZEBUDOWA KUCHNI I POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOMU ASYSTENTA
2016-12-23
2017-01-09
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM REGULACJI CT. I CHŁODZENIA POWIETRZEM WENTYLACYJNYM UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU NR 65 W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ
2016-12-23
2017-01-09
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna SPORZĄDZENIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ WRAZ ZE SPOSOBEM ROZWIĄZANIA I USUNIĘCIA WIDOCZNYCH ZAWILGOCEŃ NA SUFITACH, ŚCIANACH I POSADZKACH W BUDYNKU NR 120 (DOM STUDENCKI NR 2 DS-2)
2016-12-20
2017-01-03
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2016-12-16
2017-01-10
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna ZADANIE NR 1 "Termomodernizacja budynku nr 67 z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynkach nr 67 i 72 oraz instalacji wentylacji w budynku nr 65" ZADANIE NR 2 "Remont pomieszczeń w budynku nr 67 i Hangarze 7
2016-12-15
2016-12-23
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa projektorów i oprogramowania
2016-12-14
2016-12-29
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna "SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SIECI CIEPLNEJ WYSOKOPARAMETROWEJ PREIZOLOWANEJ DO BUDYNKÓW NR 61,62,63,64,65 I WCBKT WRAZ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH 61,62,63,64,65."
2016-12-13
2016-12-21
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA KAMERY RENTGENOWSKIEJ CCD
2016-12-13
2016-12-21
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA I INSTALACJA PRZYRZĄDÓW DO LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROCESAMI MAGAZYNOWANIA
2016-11-29
2016-12-09
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA PÓŁPRZEWODNIKOWYCH URZĄDZEŃ LASEROWYCH
2016-11-28
2016-12-06
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I MODUŁÓW MIKROPROCESOROWYCH
2016-11-25
2016-12-06
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2016-11-24
2016-12-02
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do laboratorium wysokiej czystości
2016-11-18
2016-11-28
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z OPROGRAMOWANIEM DO TRANSMISJI SŁUŻĄCEJ DO OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-18
brak danych
Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCYCH RYNIEN SPUSTOWYCH BUD. 25
2017-01-17
brak danych
Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I MODUŁÓW MIKROPROCESOROWYCH
2017-01-12
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA I INSTALACJA SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH
2017-01-12
brak danych
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna Obsługa logistyczna konferencji KNLS 2017 "Technologie podwójnego zastosowania w obszarze logistyki cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka
2017-01-12
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA I INSTALACJA PRZYRZĄDÓW DO LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROCESAMI MAGAZYNOWANIA
2017-01-11
brak danych
Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POMIESZCZENIA 049A W BUDYNKU NR 100
2017-01-09
brak danych
Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna Stała konserwacja oraz naprawa central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych w budynkach22, 120(DS2), 1(AW1), 2(DS4), 9, 4(AW2), 6(Klub), 19, 5, 14, 49, 100, 54, 75, 136, 21, 38, 41, 60, 36, 10(Biblioteka), 55
2017-01-05
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA STOLIKA Z DWUOSIOWYM PRZECHYŁEM PIEZOELEKTRYCZNYM
2017-01-05
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA PÓŁPRZEWODNIKOWYCH URZĄDZEŃ LASEROWYCH
2017-01-02
brak danych
Warszawa Usługi Wojskowa Akademia Techniczna ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE XI SZKOŁY-KONFERENCJI METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO MWK´2017
2016-12-27
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA OSCYLOSKOPÓW CYFROWYCH I SERWERA ZARZĄDZANIA BAZĄ DYDAKTYCZNĄ
2016-12-16
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI ORAZ ROLET WEWNĘTRZNYCH
2016-12-16
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2016-12-16
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA PROJEKTORÓW, MEBLI BIUROWYCH,WARSZTATOWYCH ORAZ EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
2016-12-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna REMONT ELEWACJI, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI WOJSKOWEJ W BUDYNKU NR 22
2016-12-15
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Zakup nośnika elektronicznego (tablet) do zbioru i prezentacji artykułów naukowych na konferencji TKI2016
2016-12-14
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z OPROGRAMOWANIEM DO TRANSMISJI SŁUŻĄCEJ DO OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ
2016-12-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Wojskowa Akademia Techniczna REMONT INSTALACJI ODGROMOWYCH W BUDYNKACH NR 127 i 154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-12-08
brak danych
Warszawa Dostawy Wojskowa Akademia Techniczna Dostawa i montaż projektorów oraz ekranów projekcyjnych
2016-12-06
brak danych
Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna DOSTAWA I MONTAŻ STANOWISKA DO LABORATORIUM CHEMICZNEGO (WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojskowa Akademia Techniczna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.