Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-25
2014-12-03
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika nr sprawy 175/ZP/14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę średniej klasy aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską przeznaczonego do badań naczyń obwodowych dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.
2014-11-20
2014-12-01
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego Narodowy program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020 dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

Zobacz wiecej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-17
brak danych
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika środki farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne do diagnostyki.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Implanty ortopedyczne.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Dostawa produktów leczniczych.

Zobacz wiecej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-10-17
2014-10-27
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 159/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem do produkcji leków cytotoksycznych (CATO) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-17
2014-10-28
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 170/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-17
2014-10-27
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 171/ZP/14 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-17
2014-10-28
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Numer sprawy165/ZP/2014r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-17
2014-10-27
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 169/ZP/14Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-17
2014-11-04
Łódź roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano - instalacyjne oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej - wykonanie usterek dla inwestycji zrealizowanej w ramach umowy 168/10 (budynek dawnego Domu Opieki Społecznej - Oddział Chorób Rozrostowych i Oddział Kliniki Hematologii) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-16
2014-10-27
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 163/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 Euro na dostawy środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2014-10-16
2014-10-24
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 167/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 30 000 EURO, nie przekraczającej wartości 207 000 EURO na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2014-10-15
2014-10-24
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 151/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-15
2014-10-31
Łódź roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Numer sprawy 160/ZP/14. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego Narodowego Programu rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 - 2020
2014-10-10
2014-10-20
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 158/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-09
2014-10-17
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 161/ZP/14 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2014-10-03
2014-10-13
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 155/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2014-10-02
2014-10-10
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 119/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.
2014-10-02
2014-10-14
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 152/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-02
2014-10-10
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 154/ZP/14 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 oraz 4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-09-29
2014-10-08
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 148/ZP/14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż rolet okiennych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-09-08
2014-09-16
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 140/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-09-03
2014-09-11
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 115/ZP/14 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługępogwarancyjnej 4-letniej obsługi serwisowej tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-09-02
2014-09-12
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 108/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługi pocztowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Zobacz wiecej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-27
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż hydroforni falowej zimnej wody wraz z połączeniem z infrastrukturą instalacji wodociągowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika.
2014-11-19
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługę sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi ul Piłsudskiego 71 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-11-17
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-11-17
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-11-14
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 155/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-31
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 154/ZP/14 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 oraz 4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-30
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 77/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy środków czystościowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi..
2014-10-23
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 140/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-09-26
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Sprawa 127/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-09-24
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 128/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-09-15
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 57/ZP/2014. Dokumentacja projektowa - dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej - w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.
2014-08-29
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika ŁódźNr sprawy 46/ZP/14 Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2014-08-27
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 10/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych, substancji recepturowych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-08-27
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Numer sprawy 78/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych, substancji recepturowych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-08-25
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 48/ZP/14 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawyoleju napędowego grzewczego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-07-23
brak danych
Łódź Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 75/ZP/14 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 5 186 000 EURO na roboty budowlane w zakresie usuwania przecieków, uszkodzeń pokryć dachowych oraz wykonanie bieżących napraw i konserwacji w zakresie robót dekarsko-blacharskich wraz z powiązanymi, niezbędnymi robotami budowlanymi na dachach obiektów WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-07-08
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 92/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników diagnostycznych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..
2014-06-30
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 95/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-06-30
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 84/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę gazów wraz z dzierżawą butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2014-06-25
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr 42/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na realizację usługi zorganizowania 3 wyjazdów wymiany doświadczeń w ramach funduszu Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, VETPRO dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.