eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargiWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-20
2016-10-28
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 165/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego - systemu wkładów workowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-10-20
2016-10-28
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 171/zp/16 Dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-10-20
2016-10-31
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 173/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-10-19
2016-10-27
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 170/ZP/16 Dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-10-17
2016-10-25
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 142/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę lóż laminarnych dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-10-17
2016-10-25
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 160/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-10-17
2016-10-25
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 166/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-10-17
2016-10-25
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 172/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-10-14
2016-10-24
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 167/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-17
brak danych
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika środki farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne do diagnostyki.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Implanty ortopedyczne.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Dostawa produktów leczniczych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-11
2016-10-19
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika dostawa sprzętu medycznego dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi
2016-10-04
2016-10-12
Łódź Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 146/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-30
2016-10-10
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 144/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-30
2016-10-10
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 145/ZP/16 Dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-30
2016-10-10
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 147zp16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-30
2016-10-10
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 135/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-27
2016-08-17
Łódź roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Numer sprawy 126/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na naprawę i konserwację dachów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-27
2016-08-22
Łódź roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 57/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegających na modernizacji instalacji przywoławczej na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-26
2016-08-04
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 123/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-22
2016-08-01
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 130/ZP/16 Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-21
2016-07-29
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 122zp16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-15
2016-07-26
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 125/Zp/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-12
2016-07-21
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 120/ZP/16 Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-11
2016-07-28
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 103/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc - 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-07-11
2016-07-22
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 102/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 209 000 EURO na dostawę leżanki na potrzeby Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-08
2016-07-25
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 111/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy druków szpitalnych, recept i etykiet dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-07
2016-07-26
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 66/ZP/16 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawyoleju napędowego grzewczego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi
2016-07-06
2016-07-14
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 118/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-07-06
2016-07-14
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 117/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-06
2016-07-14
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 74/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 209 000 Euro na dostawe materiałów do aparatu do kruszenia kamieni nerkowych dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii UM W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-06
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 90/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..
2016-09-27
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 120/ZP/16 Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-26
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 125/Zp/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-23
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-16
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 107zp16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-09
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 95/ZP/16 Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-07
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 75zp16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-07
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 97/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-09-02
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 52/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-08-18
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawę gazów technicznych, dzierżawa butli na gazy dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.
2016-08-18
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ.
2016-08-17
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 86/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-08-08
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 91/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-08-05
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 118/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-08-05
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 115/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-08-05
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 109/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-08-05
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 108/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-08-05
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 58/zp/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-08-01
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 46/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-07-25
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.