eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargiWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
2015-12-07
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 225/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-11-27
2015-12-07
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 219/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i rękawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-25
2015-12-03
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 224/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-11-25
2015-12-03
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 223/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na 3-letni kompleksowy serwis z częściami mammografu Lorad Selenia i stacji lekarskiej SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-24
2015-12-02
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 218/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-19
2015-11-30
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 189/ZP/15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-17
brak danych
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika środki farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne do diagnostyki.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Implanty ortopedyczne.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Dostawa produktów leczniczych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-13
2015-11-23
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 211zp15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-13
2015-11-23
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 213/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy stentgraftów do naczyń obwodowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-13
2015-11-23
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 210/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-09
2015-11-17
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 209/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-04
2015-11-13
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę strzykawki automatycznej do podawania kontrastu spełniającego warunki integracji z posiadanym angiografem Artis Zee Ceiling prod. Siemens dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-03
2015-11-17
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 208/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-28
2015-11-05
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 203/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-23
2015-11-02
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 205/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-22
2015-11-03
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.
2015-10-21
2015-11-05
Łódź roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 202/ZP/15- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem osłon radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie zaprojektuj i wybuduj , zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP
2015-10-14
2015-10-23
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 171/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę 3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją opisową SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-06
2015-10-14
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 199/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Kliniki Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-29
2015-10-07
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 197/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-25
2015-10-05
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 192/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-21
2015-10-01
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 164/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-18
2015-09-28
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 193 zp 15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-18
2015-09-28
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 194/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-15
2015-09-23
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 187/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę benzyny, oleju napędowego i olejów silnikowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-14
2015-09-23
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-08
2015-09-16
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 174/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-20
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 164/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-11-17
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 136/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc - 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-06
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-03
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 199/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Kliniki Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-11-03
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 194/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..
2015-11-03
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 187/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę benzyny, oleju napędowego i olejów silnikowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-21
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 178/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-13
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 165/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-10-13
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 181/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-07
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 98/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na pogwarancyjny kompleksowy serwis z częściami symulatora Acuity iX o numerze seryjnym476 i 4 sztuk kolimatorów wielolistkowych MLC 120 dla akceleratorówClinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym40, Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym134, Clinac 600 CD o numerze seryjnym718 i Clinac 600 CD o numerze seryjnym1083 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-10-07
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 174/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..
2015-09-30
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 167/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-09-30
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 149/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-30
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 170/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-30
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 169/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-29
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 129/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-29
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 163/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy osłon na mikroskop dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-29
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 166/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-29
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 156/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-09-29
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 157/ZP/15 Postępowanieo udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.