eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargiWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-27
2016-06-07
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 97/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-05-25
2016-06-03
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 95/ZP/16 Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-05-19
2016-05-31
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 90/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-17
brak danych
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika środki farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne do diagnostyki.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Implanty ortopedyczne.
2005-11-25
brak danych
Gdańsk dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Dostawa produktów leczniczych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-05-30
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 91/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-05-19
2016-05-30
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawę gazów technicznych, dzierżawa butli na gazy dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.
2016-05-18
2016-05-30
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 84/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-05-17
2016-05-25
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr postepowania 88/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.
2016-05-13
2016-05-24
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 86/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-05-05
2016-05-16
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 76zp16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-05-02
2016-05-10
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 77/ZP/16 Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-29
2016-05-09
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 78/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-04-28
2016-05-09
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 59/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę wymiany układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) w szpitalnej stacji abonenckiej 15/0,4 kV, nr 50792 przy ul. Paderewskiego 2 wraz z wymianą 5 sztuk wyłączników na odpływach kablowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-28
2016-05-06
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 58/zp/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-25
2016-05-05
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 75/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-04-13
2016-04-20
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 68/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-08
2016-04-19
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 67/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-06
2016-04-14
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 65/ZP/16 Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-04-05
2016-04-13
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 63/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-05
2016-04-13
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 60/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-05
2016-04-14
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 64/ZP/16 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-03-30
2016-04-08
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 37/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-03-29
2016-04-06
Łódź usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 34/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowe usługi hotelarskie dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-03-18
2016-03-29
Łódź dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy46/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-09
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-05
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 21/Zp/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy rękawic nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-03-31
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 236/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-03-25
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 50/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi
2016-03-24
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 2/zp/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-03-18
brak danych
Łódź Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 45/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi
2016-03-04
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 219/Zp/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i rękawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-03-02
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr sprawy 14/ZP/16. Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-02-29
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 6/ZP/16 - dostawa produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-02-12
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 224/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-02-10
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 209/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-02-10
brak danych
Łódź Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 202/ZP/15- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem osłon radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie zaprojektuj i wybuduj , zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP.
2016-02-01
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 225/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-01-18
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 124zp15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-01-18
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 211/zp/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-01-05
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 232/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę - rozszerzenie licencji do systemu INFINITT PACS posiadanego przez Zamawiającego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-01-05
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 207/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę strzykawki automatycznej do podawania kontrastu spełniającego warunki integracji z posiadanym angiografem Artis Zee Ceiling prod. Siemens dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-12-31
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 205/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-12-21
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Nr spr 210/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-12-21
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika 197/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.