Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-17
2014-12-29
Żary usługi Urząd Miejski Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Żarach
2014-12-17
2014-12-30
Jaworzno usługi Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu miasta Jaworzna.
2014-10-08
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Projekt przekształcenia placu dworcowego Jaworzno-Szczakowa w Miejskie Centrum Integracji Transportu
2014-10-08
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Projekt przebudowy Hali Sportowo-Widowiskowej w Jaworznie

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-09
2014-12-17
Konstantynów Łódzki usługi Urząd Miejski Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Konstantynowa Łódzkiego
2014-12-09
2014-12-17
Żary usługi Urząd Miejski Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście Żary
2014-12-05
2014-12-15
Chojnice usługi Urząd Miejski Całodobowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów w strefie śródmiejskiej w Chojnicach do dnia 31 grudnia 2015
2014-12-03
2014-12-11
Jaworzno usługi Urząd Miejski Świadczenie usług ochrony na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2015r. w podziale na 3 zadania.
2014-12-01
2014-12-09
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Budowa małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl
2014-11-28
2014-12-08
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów papierniczo - biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w I półroczu 2015r.
2014-11-26
2014-12-05
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa paliwa do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2015r
2014-11-25
2014-12-03
Jaworzno usługi Urząd Miejski Zapewnienie transmisji sygnałów z kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz z kamer monitoringu wjazdów do miasta w 2015 r.
2014-11-24
2014-12-09
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Budowa wodociągu dla wsi Marzenin
2014-11-14
2014-11-28
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Budowa małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl
2014-11-14
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania Doprowadzenie do użyteczności nawierzchni drogi pożarowej nr 4 oraz plac manewrowy przy drodze pożarowej nr 1 w lasach Gminy Miasta Jaworzna - na odcinku przewidzianym do realizacji wynoszącym od KM 0+550.14 do KM 0+663.95
2014-11-13
2014-11-28
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz
2014-11-10
2014-11-18
Drezdenko usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Drezdenko
2014-11-10
2014-11-25
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Paprockiej w Nowym Tomyślu
2014-11-07
2014-11-17
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.
2014-11-06
2014-11-17
Jaworzno usługi Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów.
2014-11-05
2014-11-13
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz kamer monitoringu wjazdów do miasta.
2014-11-05
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania inwestycyjnegoInfrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Przemysłowa I - II w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska w Jaworznie - etap II - polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obszarze Osiedle Łubowiec.
2014-11-04
2014-11-19
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Remont wieży ciśnień w Drezdenku
2014-10-16
2014-10-24
Drezdenko dostawy Urząd Miejski Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w komorze osadu czynnego oczyszczalni ścieków w Drezdenku w ramach zadania Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-19
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz
2014-12-18
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa wody do urządzeń sieci wodociągowej, wykorzystywanej i pobieranej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. , Nr 1243, poz. 858 z późn. zm.) w zakresiedostawy wody do urządzeń sieci wodociągowej dla potrzebpoboru wody ze zdrojów ulicznych i publicznych studni dla mieszkańców, zasilania hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych dla celów przeciwpożarowych.
2014-12-16
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do/z budynków Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, Grunwaldzkiej 35, Grunwaldzkiej 52, Grunwaldzkiej 52a, Pl Górników 5.
2014-12-16
brak danych
Żary Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn.Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzysząca - ulica Leśna i Dębowa w Żarach
2014-12-11
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Budowę małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl
2014-12-10
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Drezdenko
2014-12-10
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie - etap 1, w zakresie1) Opracowanie Wariantowej Analizy Techniczno-Środowiskowej; 2) Opracowanie szczegółowych wytycznych do projektu technicznego rekultywacji/ remediacji; 3) Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2014-12-09
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa i sprzedaż ciepła do budynków Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, Grunwaldzkiej 35, Grunwaldzkiej 52, Grunwaldzkiej 52a., Pl. Górników 5
2014-12-09
brak danych
Sierpc Usługi Urząd Miejski KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku
2014-12-08
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania Doprowadzenie do użyteczności nawierzchni drogi pożarowej nr 4 oraz plac manewrowy przy drodze pożarowej nr 1 w lasach Gminy Miasta Jaworzna - na odcinku przewidzianym do realizacji wynoszącym od KM 0+550.14 do KM 0+663.95
2014-11-26
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Królowej Jadwigi
2014-11-26
brak danych
Żary Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach wraz z montażem finansowym
2014-11-24
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji
2014-11-21
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego
2014-11-20
brak danych
Żary Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Żagańskiej w Żarach
2014-11-19
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania inwestycyjnegoInfrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Przemysłowa I - II w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska w Jaworznie - etap II - polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obszarze Osiedle Łubowiec.
2014-11-14
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic o numerze POIG.08.03.00-22-061/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2014-11-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Chojnicach w okresie zimowym 2014-2015
2014-11-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2014-2015
2014-11-10
brak danych
Sierpc Usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście w ramach zamówienia uzupełniającego do Umowy nr 31/WSK/13

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.