eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-17
2019-10-03
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE
2019-09-12
2019-09-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: Budowa budynku administracyjno-usługowego na terenie parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu"
2019-09-12
2019-09-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy I rozbudowy oświetlenia w technologii LED na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii" - II postępowanie
2019-09-12
2019-09-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego.
2019-09-12
2019-09-27
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie w ramach projektu "Wesołe Przedszkole"- poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie.
2019-09-12
2019-09-27
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa aktywnych stref rekreacji
2019-09-11
2019-09-25
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Jaworzno oraz jej jednostek organizacyjnych
2019-09-11
2019-09-27
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola
2019-09-11
2019-09-27
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remont drogi gminnej nr 376510P w m. Glinno na dł. 1030 m - odcinek od skrzyżowania z drogą na Stary Tomyśl do firmy BERO
2019-09-10
2019-09-18
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową Parkingu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w Nowym Tomyślu.
2019-09-04
2019-09-19
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa chodnika ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Spółdzielczą a ulicą Warzywniczą w Konstantynowie Łódzkim
2019-09-03
2019-09-18
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-31
2019-09-16
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa dróg w m. Grotów i Trzebicz Nowy
2019-08-30
2019-09-16
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019: Boisko ORLIK-GÓRNIK w Dąbrowie Narodowej - w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku byłych salek katechetycznych na zaplecze administracyjno-sanitarne
2019-08-26
2019-09-03
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy I rozbudowy oświetlenia w technologii LED na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii"
2019-08-20
2019-08-28
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.
2019-08-19
2019-08-27
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski (VII) Wyposażenie pracowni mechaniki i diagnostyki samochodowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - dostawa samochodu.
2019-08-16
2019-09-04
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego
2019-08-14
2019-09-03
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Sulmierzycach"
2019-08-14
2019-08-23
Torzym Usługi Urząd Miejski Dowóz i odwóz na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Torzym wraz z zapewnieniem opieki.
2019-08-13
2019-08-29
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowę placów zabaw w Chojnicach
2019-08-12
2019-08-28
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa Parkingu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w Nowym Tomyślu - II postępowanie"
2019-08-12
2019-08-28
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remont nawierzchni drogi w miejscowości Sątopy na dz. nr 366, 500 - odcinek nr 1
2019-08-08
2019-08-23
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Czereśniowej i Winogronowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2019-08-08
2019-08-19
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski (II) Wyposażenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie w podziale na 9 części.
2019-08-07
2019-08-26
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: "Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko"
2019-08-05
2019-08-21
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych (strefy rekreacji) w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019r. w podziale na 4 części.
2019-08-02
2019-08-19
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa obiektów małej architektury przy ul. Plac Wolności 60 w ramach zadania pn. "Budowa terenowych urządzeń sportowych w Konstantynowie Łódzkim"
2019-08-02
2019-08-26
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu
2019-08-01
2019-08-26
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku
2019-08-01
2019-08-12
Zagórów Usługi Urząd Miejski Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-30
2019-08-14
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa instalacji podczyszczania wody stawu w Konstantynowie Łódzkim w ramach realizacji operacji pt. "Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim" - Etap I

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-16
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie zagospodarowania terenu przy Hali Widowiskowo - Sportowej - etap I, dla zadania "Termomodernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej w Jaworznie".
2019-09-16
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski "Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkól na terenie Gminy Miasta Jaworzna i poza terenem Gminy Miasta Jaworzna w podziale na 3 części.
2019-09-12
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych (strefy rekreacji) w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019r. w podziale na 4 części.
2019-09-11
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa łącznika ul. Podlesie od ul. Brzoskwiniowej do ul. Karnowskiego w Chojnicach
2019-09-10
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski (III) Wyposażenie pracowni nauki zawodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie w podziale na 4 części.
2019-09-10
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych (boiska sportowe) w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019r. w podziale na 3 części.
2019-09-06
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski (I) Wyposażenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie w podziale na 7 części.
2019-09-04
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleń w Jaworznie.
2019-09-03
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa budowli stawowej - zastawki na budowlę spustowo-przelewową na zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim w ramach realizacji operacji pt. "Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim" - Etap I
2019-09-03
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego
2019-08-30
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi gminnej 439007P Michalinów Oleśnicki - Augustynów
2019-08-30
brak danych
Zagórów Usługi Urząd Miejski Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
2019-08-30
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa skrzyz?owania dro?g gminnych ul. S?lo?sarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomys?lu - II poste?powanie
2019-08-27
brak danych
Torzym Usługi Urząd Miejski Dowóz i odwóz na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Torzym wraz z zapewnieniem opieki.
2019-08-23
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019Boisko ORLIK-GÓRNIK w Dąbrowie Narodowej, w podziale na 2 części
2019-08-14
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie w podziale na 6 części (...).
2019-08-11
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa pasa drogowego w obre?bie przedszkola nr 1 Misia Uszatka w Nowym Tomys?lu"
2019-08-10
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej strażnicy OSP Bukowiec
2019-08-08
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Józefa Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim
2019-08-07
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa oświetlenia ulicznego w Konstantynowie Łódzkim - przy ul. Pułaskiego i ul. Sowińskiego oraz przy ul. Ułanów i ul. Kosynierów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.