eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-09
Sulmierzyce roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku
2016-05-25
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa odwodnienia w ulicy Poziomkowej w Chojnicach wraz z przyłączami i wpustami ulicznymi
2016-05-23
2016-06-02
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl
2016-05-21
2016-05-30
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci
2016-05-16
2016-06-01
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa Drogi Krajowej nr 79 w Jaworznie Miasto Twarzą do Autostrady, Etap VII Cezarówka - część II
2016-05-16
2016-06-01
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa boiska sportowego w dzielnicy Bory w Jaworznie
2016-05-12
2016-05-31
Zagórów roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa dróg gminnych
2016-05-12
2016-05-30
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej hali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach.
2016-05-11
2016-05-30
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Budowa Obwodnicy Północnej Jaworzna, odcinek nr 2 ul. Chełmońskiego - ul. św. Wojciecha.
2016-05-11
2016-05-30
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. Smużyny celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca, jak najszerszej społeczności Byczyny i całej okolicy.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-11
2016-05-23
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów papierniczo-biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2016 r.
2016-05-06
2016-05-16
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Zakup i dostawa kart płatniczych dla 426 pracowników oraz bonów towarowych dla 100 byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
2016-05-06
2016-05-16
Jaworzno usługi Urząd Miejski Sporządzenie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla ulicy Katowickiej oraz Obwodnicy Pułudniowej Jaworzna.
2016-05-04
2016-05-19
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III
2016-05-02
2016-05-13
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl.
2016-05-02
2016-05-13
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego pełnobranżowego nad robotami budowlanymi związanymi z odbudową rowów melioracji szczegółowej, zawierające charakterystykę odbiornika ścieków (wód opadowych i roztopowych) dla ulic Malwowej, Irysowej, Goździkowej, Storczykowej i Różanej w Nowym Tomyślu i Glinnie, Gmina Nowy Tomyśl
2016-04-30
2016-05-16
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Roboty budowlane związane z odbudową rowów melioracji szczegółowej zawierające charakterystykę odbiornika ścieków (wód opadowych i roztopowych) dla ulic Malwowej, Irysowej, Goździkowej, Storczykowej i Różanej w Nowym Tomyślu i Glinnie
2016-04-30
2016-05-16
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl
2016-04-29
2016-05-16
Chojnice usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice
2016-04-27
2016-05-09
Jaworzno usługi Urząd Miejski Sporządzenie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla ulicŚw. Wojciecha - Podwale, Gwardzistów, Górnośląska
2016-04-25
2016-05-10
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu sportowego SYRENA w Żarach przy ul. Leśnej, dz. nr 668/4, 668/5
2016-04-23
2016-05-09
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl
2016-04-21
2016-04-29
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi i parkingiem na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2016-04-21
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Zaprojektowanie i przebudowa terenu o pow. 0,4368 ha w rejonie ul. Korczyńskiego, Baranowskiego i Krakowskiej w dzielnicy Byczyna w Jaworznie
2016-04-16
2016-04-25
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2016-04-16
2016-04-25
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu
2016-04-16
2016-04-25
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci
2016-04-15
2016-05-05
Konstantynów Łódzki roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
2016-04-15
2016-05-04
Chojnice roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł
2016-04-15
2016-05-05
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej hali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2016-05-24
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł
2016-05-23
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont klas lekcyjnych, toalet i biblioteki w budynku szkolnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim
2016-05-17
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc
2016-05-16
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania miejsc parkingowych na terenie utwardzonym przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
2016-05-12
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017
2016-05-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych mienia komunalnego na terenie miasta Chojnice
2016-05-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
2016-05-11
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Zaprojektowanie i przebudowa terenu o pow. 0,4368 ha w rejonie ul. Korczyńskiego, Baranowskiego i Krakowskiej w dzielnicy Byczyna w Jaworznie
2016-05-09
brak danych
Żary Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach
2016-05-06
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa SkatePark
2016-05-06
brak danych
Żary Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa dróg gminnych ul. Stefczyka, Konarskiego w Żarach
2016-05-05
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zaprojektowanie i przebudowa przestrzeni parkowej o pow. 0,265 ha w rejonie ul. Jeleń Rynek i Wygoda w dzielnicy Jeleń w Jaworznie.
2016-04-29
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Kompleksowy remont boisk sportowych w podziale na dwie częściCzęść nr 1Kompleksowy remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ks. Mroczka 53c w Jaworznie. Część nr 2Kompleksowy remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Puszkina w Jaworznie.
2016-04-28
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa kanalizacji technicznej kablowej dla sieci szerokopasmowej oraz przebudowa i zabezpieczenie kabli niskich i średnich napięć na zadaniuBudowa Obwodnicy Północnej - od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego do ul. Drabika.
2016-04-27
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Północnej - od ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej przez ulicę Chełmońskiego do ulicy Drabika
2016-04-26
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna.
2016-04-26
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego i licencji, w podziale na 4 pakiety
2016-04-25
brak danych
Torzym Usługi Urząd Miejski Realizacja gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Torzym
2016-04-22
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z odwodnieniem w mieście Sierpc II etap

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.