eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
2016-07-07
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych związanych z pracami remontowymi węzła sanitarnego w budynku przedszkola Bajkowe Zacisze przy ul. 3 Stycznia nr 70 w Nowym Tomyślu, dz. nr ewid. 1/6 i 1/8, gmina Nowy Tomyśl
2016-06-21
2016-07-06
Konstantynów Łódzki roboty budowlane Urząd Miejski Budowa drogi ulicy Józefów (na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Bocianiej)
2016-06-21
2016-07-07
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Rekultywacja i ochrona powierzchni ziemi na obszarze dawnego składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski w Jaworznie
2016-06-15
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Północnej - od ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej przez ulicę Chełmońskiego do ulicy Drabika
2016-06-15
2016-06-30
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi przy ul. Parkowej, ul. Pułaskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku
2016-06-14
2016-06-30
Bytom Odrzański roboty budowlane Urząd Miejski Remont drogi gminnej Nr 100238F - ul. Lipowej w Bytomiu Odrzańskim
2016-06-10
2016-06-27
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej hali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-14
2016-06-22
Jaworzno usługi Urząd Miejski Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w podziale na 3 zadania
2016-06-11
2016-06-22
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań z zakresu budowy dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl
2016-06-09
2016-06-20
Bytom Odrzański usługi Urząd Miejski USUWANIE AZBESTU Z OBSZARU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP VI 2016 R.
2016-06-08
2016-06-23
Konstantynów Łódzki roboty budowlane Urząd Miejski Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim Etap II - zagospodarowanie terenu
2016-06-07
2016-06-23
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - etap I
2016-06-07
2016-06-23
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Tomyśl etap II
2016-06-01
2016-06-09
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu
2016-06-01
2016-06-09
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu
2016-05-31
2016-06-09
Jaworzno usługi Urząd Miejski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Obwodnicy Północnej Jaworzna, odcinek nr 2 ul. Chełmońskiego - ul. św. Wojciecha w branżachdrogowej, instalacyjnej w zakresie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zewnętrznych sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
2016-05-30
2016-06-16
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu i Glinnie
2016-05-30
2016-06-14
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego 4 w Żarach
2016-05-28
2016-06-15
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Roboty budowlane związane z przebudową ul. Nowotomyskiej w Bukowcu
2016-05-25
2016-06-09
Sulmierzyce roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku
2016-05-25
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa odwodnienia w ulicy Poziomkowej w Chojnicach wraz z przyłączami i wpustami ulicznymi
2016-05-23
2016-06-02
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl
2016-05-21
2016-05-30
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci
2016-05-16
2016-06-01
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa Drogi Krajowej nr 79 w Jaworznie Miasto Twarzą do Autostrady, Etap VII Cezarówka - część II
2016-05-16
2016-06-01
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa boiska sportowego w dzielnicy Bory w Jaworznie
2016-05-12
2016-05-31
Zagórów roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa dróg gminnych
2016-05-12
2016-05-30
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej hali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa dróg gminnych
2016-06-17
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów papierniczo-biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2016 r.
2016-06-14
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Zakup i dostawa kart płatniczych dla 426 pracowników oraz bonów towarowych dla 100 byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
2016-06-09
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Poniatowskiego, Pożarowej w Jaworznie - etap III.
2016-06-03
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu
2016-06-02
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową
2016-06-02
brak danych
Sierpc Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31 grudnia 2016 r.
2016-06-01
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III
2016-05-31
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa odwodnienia w ulicy Poziomkowej w Chojnicach wraz z przyłączami i wpustami ulicznymi.
2016-05-30
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim.
2016-05-30
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Tomyśl
2016-05-27
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu
2016-05-25
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2016-05-24
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł
2016-05-23
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont klas lekcyjnych, toalet i biblioteki w budynku szkolnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim
2016-05-17
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc
2016-05-16
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania miejsc parkingowych na terenie utwardzonym przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
2016-05-12
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017
2016-05-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych mienia komunalnego na terenie miasta Chojnice
2016-05-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.