Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-16
2014-04-28
Torzym usługi Urząd Miejski Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Torzym.
2014-04-15
2014-04-30
Chojnice roboty budowlane Urząd Miejski Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice.
2014-04-15
2014-04-30
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ulica Czereśniowa w Żarach
2014-04-14
2014-04-24
Drezdenko dostawy Urząd Miejski Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drezdenko
2014-04-11
2014-04-23
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa bonów towarowych dla 90 byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
2014-04-09
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Serwis i nadzór autorski nad systemami informatycznymi autorstwa firmy RECORD SI Sp. z o.o.
2014-04-07
2014-04-23
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów
2014-04-04
2014-05-16
Zagórów usługi Urząd Miejski Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórów
2014-02-14
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Wykonanie projektu badań geofizycznych w ramach zadania pnDziałania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie - etap I - dokumentacja techniczna

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-08
2014-04-18
Sierpc usługi Urząd Miejski KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku
2014-04-04
2014-04-15
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu (pracownia logistyki) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie - realizowana w ramach Projektu Systemowego pn. Mam zawód-mam pracę w regionie - realizowanego w mieście Jaworznie, w podziale na pakiety.
2014-04-04
2014-04-14
Sierpc dostawy Urząd Miejski Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów u źródła w ramach projektu pn.,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca
2014-04-03
2014-04-15
Nowy Tomyśl dostawy Urząd Miejski Zakup i dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Sątopy w gminie Nowy Tomyśl.
2014-04-02
2014-04-14
Sierpc usługi Urząd Miejski UTRZYMANIE ZIELENI, MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ, URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ FONTANN NA TERENIE MIASTA SIERPCA W OKRESIE DO 31.03.2015r (2)
2014-04-02
2014-04-10
Żary usługi Urząd Miejski Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim
2014-03-31
2014-04-15
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa parkingu przy ulicy Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu na działkach 149/6, 168/6 i 149/1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parkingu przy ul. Zbąszyńskiej
2014-03-31
2014-04-15
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap I
2014-03-27
2014-04-11
Chojnice roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Malinowej wraz z odwodnieniem w Chojnicach
2014-03-27
2014-04-04
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu (pracownia komputerowa) do Zespołe Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie , realizowana w ramach Projektu Systemowego pn. Mam zawód-mam pracę w regionie- realizowanego w mieście Jaworznie, w podziale na pakiety.
2014-03-27
2014-04-14
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi gminnej - ulica Gnieźnieńska w Żarach
2014-03-26
2014-04-14
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Modernizacja potoku Wąwolnica na odcinku pomiędzy km 0+900, a km 1+150
2014-03-26
2014-04-11
Chojnice roboty budowlane Urząd Miejski Budowa boiska z zapleczem socjalnym - etap II ( parking i trybuna ) w Chojnicach przy ul. Bałtyckiej
2014-03-26
2014-04-14
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Jaworznie - ul. Kalinowa i ul. Cyprysowa
2014-03-26
2014-04-03
Drezdenko usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2014-03-25
2014-04-10
Chojnice roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem w Chojnicach
2014-03-25
2014-04-10
Bytom Odrzański roboty budowlane Urząd Miejski Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I
2014-03-25
2014-04-08
Sierpc roboty budowlane Urząd Miejski Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek, II etap - ścieżki
2014-03-25
2014-04-02
Drezdenko usługi Urząd Miejski Usługi edukacyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drezdenko
2014-03-24
2014-04-02
Żary usługi Urząd Miejski Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żary o statusie miejskim oraz jej jednostek organizacyjnych

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-17
brak danych
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański
2014-04-16
brak danych
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki
2014-04-15
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice
2014-04-15
brak danych
Żary Usługi Urząd Miejski Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim
2014-04-14
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2014-04-11
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i żwirowych na terenie miasta Sierpca, będących w zarządzie Gminy - Miasto Sierpc w okresie do 31.12.2014 r.
2014-04-11
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku
2014-04-08
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko
2014-04-08
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2014-04-03
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego
2014-04-03
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Roboty uzupełniające w ramach zadaniaBudowa chodnika przy ul. Kolejowej w miejscowości Trzebicz
2014-04-03
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa i przebudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Trzebiczu
2014-04-02
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania inwestycyjnegoBudowa Parku Tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, Etap I.
2014-04-02
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych
2014-04-01
brak danych
Żary Dostawy Urząd Miejski Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2014-03-31
brak danych
Sierpc Usługi Urząd Miejski Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r
2014-03-31
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W CHOJNICACH
2014-03-31
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice
2014-03-31
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi gminnej ul. Zamieście poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu MON
2014-03-31
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi gminnej ul. Zamieście poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu MON

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.