Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-30
2015-02-19
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie, przy ul. Kasztanowej.
2015-01-29
2015-02-06
Jaworzno usługi Urząd Miejski Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla Wydziału Skarbu i Biura Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2015 roku - w podziale na 7 pakietów
2015-01-27
2015-02-12
Chojnice roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia w Chojnicach
2015-01-27
2015-02-04
Chojnice usługi Urząd Miejski Usługi Transportowe - wywóz nieczystości z terenów zielonych w Chojnicach do dnia 31 grudnia 2015
2015-01-23
2015-02-02
Chojnice usługi Urząd Miejski Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice
2015-01-23
2015-02-02
Drezdenko usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2014-10-08
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Projekt przekształcenia placu dworcowego Jaworzno-Szczakowa w Miejskie Centrum Integracji Transportu
2014-10-08
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Projekt przebudowy Hali Sportowo-Widowiskowej w Jaworznie

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-19
2015-01-28
Jaworzno usługi Urząd Miejski Zaprojektowanie Miejskiego Centrum Integracji Transportu w Jaworznie (MCIT).
2015-01-15
2015-01-23
Jaworzno usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Biura Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2015r. - w podziale na 2 pakiety.
2015-01-13
2015-01-21
Żary usługi Urząd Miejski Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście Żary
2015-01-13
2015-01-21
Drezdenko usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2015-01-13
2015-01-29
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie warstwy drenażowej na składowisku odpadów komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zamknięcie (rekultywacja) składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego w Jaworznie
2014-12-22
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - zamówienie uzupełniające - opracowanie dokumentacji dot. budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Chojnicach oraz Wszechnicy Chojnickiej
2014-12-17
2014-12-29
Żary usługi Urząd Miejski Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Żarach
2014-12-17
2014-12-30
Jaworzno usługi Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu miasta Jaworzna.
2014-12-09
2014-12-17
Konstantynów Łódzki usługi Urząd Miejski Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Konstantynowa Łódzkiego
2014-12-09
2014-12-17
Żary usługi Urząd Miejski Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście Żary
2014-12-05
2014-12-15
Chojnice usługi Urząd Miejski Całodobowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów w strefie śródmiejskiej w Chojnicach do dnia 31 grudnia 2015
2014-12-03
2014-12-11
Jaworzno usługi Urząd Miejski Świadczenie usług ochrony na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2015r. w podziale na 3 zadania.
2014-12-01
2014-12-09
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Budowa małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl
2014-11-28
2014-12-08
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów papierniczo - biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w I półroczu 2015r.
2014-11-26
2014-12-05
Jaworzno dostawy Urząd Miejski Dostawa paliwa do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2015r
2014-11-25
2014-12-03
Jaworzno usługi Urząd Miejski Zapewnienie transmisji sygnałów z kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz z kamer monitoringu wjazdów do miasta w 2015 r.
2014-11-24
2014-12-09
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Budowa wodociągu dla wsi Marzenin
2014-11-14
2014-11-28
Nowy Tomyśl usługi Urząd Miejski Budowa małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl
2014-11-14
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania Doprowadzenie do użyteczności nawierzchni drogi pożarowej nr 4 oraz plac manewrowy przy drodze pożarowej nr 1 w lasach Gminy Miasta Jaworzna - na odcinku przewidzianym do realizacji wynoszącym od KM 0+550.14 do KM 0+663.95
2014-11-13
2014-11-28
Drezdenko roboty budowlane Urząd Miejski Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz

Zobacz wiecej

Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-30
brak danych
Żary Usługi Urząd Miejski Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście Żary
2015-01-27
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice
2015-01-26
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - zamówienie uzupełniające - opracowanie dokumentacji dot. budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Chojnicach oraz Wszechnicy Chojnickiej.
2015-01-16
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu miasta Jaworzna
2015-01-15
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Konstantynowa Łódzkiego
2015-01-13
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów papierniczo - biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w I półroczu 2015r
2015-01-13
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa paliwa do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2015r
2015-01-09
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Całodobowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów w strefie śródmiejskiej w Chojnicach do dnia 31 grudnia 2015
2015-01-07
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług ochrony na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2015r. w podziale na 3 zadania.
2015-01-07
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa wodociągu dla wsi Marzenin
2015-01-07
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Zapewnienie transmisji sygnałów z kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz z kamer monitoringu wjazdów do miasta w 2015 r.
2015-01-07
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów.
2015-01-07
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla kamer monitoringu wizyjnego miasta oraz kamer monitoringu wjazdów do miasta w 2015r.
2014-12-30
brak danych
Żary Usługi Urząd Miejski Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Żarach
2014-12-22
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa ciepła do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Inwalidów Wojennych 8 w Jaworznie
2014-12-19
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz
2014-12-18
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa wody do urządzeń sieci wodociągowej, wykorzystywanej i pobieranej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. , Nr 1243, poz. 858 z późn. zm.) w zakresiedostawy wody do urządzeń sieci wodociągowej dla potrzebpoboru wody ze zdrojów ulicznych i publicznych studni dla mieszkańców, zasilania hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych dla celów przeciwpożarowych.
2014-12-16
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do/z budynków Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, Grunwaldzkiej 35, Grunwaldzkiej 52, Grunwaldzkiej 52a, Pl Górników 5.
2014-12-16
brak danych
Żary Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn.Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzysząca - ulica Leśna i Dębowa w Żarach
2014-12-11
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Budowę małej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyśl

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.