eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-18
2019-04-03
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko
2019-03-14
2019-03-22
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
2019-02-19
brak danych
Chojnice Urząd Miejski Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Chojnice na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o
2018-12-10
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza"
2018-12-10
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-07
2019-03-18
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie"
2019-03-07
2019-03-18
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w rejonie ulicy Grudniowej w Nowym Tomyślu oraz Glinnie
2019-03-02
2019-03-11
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii na budowę pieszo-jezdni ulicy Sportowej w Bukowcu"
2019-02-27
2019-03-11
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach zadania "Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku"
2019-02-22
2019-03-04
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na potrzeby sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019r. - w podziale na 2 części.
2019-02-22
2019-03-11
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl" - V postępowanie
2019-02-15
2019-03-05
Torzym Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa stanicy turystycznej z placem zabaw na szlaku św. Jakuba w Grabowie
2019-02-15
2019-03-05
Torzym Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa rowerowej stanicy turystycznej z placem zabaw w Tarnawie Rzepińskiej .
2019-02-15
2019-03-04
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa Parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem"
2019-02-12
2019-02-27
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łódzkiej w Konstantynowie Łódzkim
2019-02-12
2019-02-27
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
2019-02-11
2019-02-27
Konstantynów Łódzki Dostawy Urząd Miejski Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim
2019-02-08
2019-02-25
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Nowy Tomyśl
2019-02-06
2019-02-14
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące i awaryjne utrzymanie chodników, dróg, kanalizacji deszczowej, wiat przystankowych, ulicznych koszy na odpady oraz oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Drezdenko
2019-02-04
2019-02-19
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Sątopy"
2019-01-31
2019-02-08
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlnych związanych z przebudową ulicy Piłdudskiego w Nowym Tomyślu - III postępowanie.
2019-01-25
2019-02-11
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie"
2019-01-24
2019-02-01
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: "Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin"
2019-01-22
2019-01-31
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonywanie prac geodezyjnych dla Referatu Nieruchomości Gminy w Wydziale Skarbu Miasta Jaworzna w 2019 roku
2019-01-21
2019-02-05
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remont doraźny dróg gminnych gruntowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-12
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
2019-03-12
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomys?lu" - III poste?powanie
2019-03-12
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomys?l funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja? robo?t budowlnych zwia?zanych z przebudowa? ulicy Piłdudskiego w Nowym Tomys?lu - III poste?powanie.
2019-03-12
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa linii kablowej os?wietlenia drogowego w Nowym Tomys?lu, Paproci, Glinnie i Se?kowie"
2019-03-08
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące i awaryjne utrzymanie chodników, dróg, kanalizacji deszczowej, wiat przystankowych, ulicznych koszy na odpady oraz oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Drezdenko
2019-03-06
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania"Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin"
2019-03-06
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonywanie prac geodezyjnych dla Referatu Nieruchomości Gminy w Wydziale Skarbu Miasta Jaworzna w 2019 roku
2019-02-27
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko
2019-02-25
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
2019-02-20
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Usuwanie drzew i krzewów oraz usuwanie materii organicznej,na trzech obszarach w granicach m. Jaworzna- pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Długoszyna" (mapa nr 1); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Sadowa Góra" (mapa nr 2); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Ciężkowice, Góra Wielkanoc" (mapa nr 3
2019-02-14
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Usługi pielęgnacji zieleni, koszenia trawników i rowów
2019-02-14
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług wsparcia dla urządzeń sieciowych.
2019-02-11
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa dróg z płyt betonowych"
2019-02-07
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019 r. - w podziale na 3 pakiety.
2019-02-05
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski USŁUGI SERWISU I KONSERWACJI MODUŁÓW oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT 2000,wdrożonych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, autorstwa COIG S.A
2019-02-03
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "S?wiadczenie usług zwia?zanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dro?g na terenie Gminy Nowy Tomys?l w 2019 r."- II poste?powanie
2019-01-31
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Serwis i nadzór autorski nad systemami informatycznymi autorstwa firmy REKORD SI sp.z o.o.
2019-01-26
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA GMINY NOWY TOMYŚL ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019 - 2021
2019-01-26
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY NOWY TOMYŚL ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019 - 2021
2019-01-19
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.