eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-17
2018-03-05
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym" - II postępowanie
2018-02-12
2018-02-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy pieszo-jezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu"
2018-02-12
2018-02-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu. - II postępowanie
2018-02-09
2018-02-19
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego" "Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą w Glinnie (działka 148/1)"
2018-02-09
2018-02-19
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowa ulicy Lutowej i Majowej w Glinnie"
2018-02-07
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Serwis i nadzór autorski nad systemami informatycznymi autorstwa firmy REKORD SI sp.z o.o.
2018-02-06
2018-02-22
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Szkolnej wraz ze skwerem przy ul. Kościuszki i Stary Rynek
2018-02-03
2018-02-19
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Wykonanie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojniki, działka o nr ewid. 32/1, Gmina Nowy Tomyśl"
2018-01-25
brak danych
Chojnice Urząd Miejski Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Chojnice na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenia Sp. z o. o
2018-01-11
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach
2018-01-11
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach
2017-12-06
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice
2017-12-05
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Łódzkim
2017-10-30
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Chełmońskiego i ul. Szpitalną w Jaworznie realizowane w ramach zadania pn"Budowa stacji ładowania autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie".
2017-10-30
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
2018-02-16
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski " Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na III części "
2018-02-05
2018-02-16
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie usługi czyszczenie wpustów, studzienek i kanałów deszczowych wraz z kamerowaniem na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl.
2018-02-02
2018-02-16
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem" w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
2018-01-31
2018-02-16
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku du wymogów ochrony przeciwpożarowej
2018-01-31
2018-02-09
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie usługi zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym
2018-01-30
2018-02-07
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.
2018-01-26
2018-02-12
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska
2018-01-23
2018-02-07
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym"
2018-01-22
2018-01-31
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania " Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-01-22
2018-01-31
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2018 r.
2018-01-17
2018-02-02
Chojnice Usługi Urząd Miejski Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3"
2018-01-15
2018-01-31
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Remont doraźny dróg gminnych gruntowych"
2018-01-12
2018-01-29
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ulicy Kre?tej w Jastrze?bsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj. - II postępowaniie
2018-01-11
2018-01-26
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul. Sukienników i Wałowej wraz z programem prac konserwatorskich , na dz. nr 1665, 1666, 1675, 1676/2, 1672, 2321 i 1674 oraz części działek nr 1676/3, 1684/153 i 1531/2 (bezpośrednio przy granicy z działkami nr 1668/1, 1668/2, 1668/5, 1664 i 1663/2)"
2018-01-11
2018-01-19
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg
2018-01-09
2018-01-19
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2018 roku, w podziale na 3 zadania
2018-01-09
2018-01-24
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska
2018-01-08
2018-01-24
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich - Rynek - Osiedle Dąbrowa Narodowa - etap I
2018-01-02
2018-01-24
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy budynku szkolnym ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim w formule zaprojektuj i wybuduj
2017-12-29
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-17
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Remont doraźny dróg gminnych gruntowych"
2018-02-14
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Konstantynowa Łódzkiego Zamówienie IN-HOUSE
2018-02-09
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2018 r. - w podziale na 3 pakiety.
2018-02-08
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL)
2018-02-08
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg
2018-01-30
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 36 ust. 4 i 37 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolityDz. U z 2017 r. poz. 1073), dla Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
2018-01-29
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej
2018-01-22
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa ciepła do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Inwalidów Wojennych 5 w Jaworznie
2018-01-18
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa Stadionu Miejskiego MKS Chojniczanka 1930 polegająca na zadaszeniu części trybun
2018-01-18
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa budynku klubowego z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra
2018-01-17
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie Sp z o.o. na obszarze administrowanym przez Gminę Nowy Tomyśl".
2018-01-17
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowego Tomyśla
2018-01-11
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa drogi i przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Lidmanowskiego w Zagórowie
2018-01-09
brak danych
Chojnice Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach
2018-01-09
brak danych
Chojnice Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach
2018-01-09
brak danych
Chojnice Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach
2018-01-08
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim
2018-01-05
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 3 części.
2018-01-04
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko
2018-01-02
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów w 2018 roku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.