eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
2015-08-14
Jaworzno usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąRozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 24 w Jaworznie w ramach projektu Wesołe Przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie.
2015-07-30
2015-08-14
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarach przy ul. 9 Maja 8
2015-07-30
2015-08-14
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Jaworznickiej w Jaworznie
2015-07-29
2015-08-14
Sierpc roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap
2015-07-24
2015-08-10
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Olszewskiego w Jaworznie
2015-07-23
2015-08-07
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa drogi ul. Gospodarczej w Żarach
2015-07-23
2015-08-07
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarach z przeznaczeniem na Zespół Przedszkolny
2015-07-21
2015-08-06
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa Sieci Szerokopasmowej w Jaworznie - podłączenie Geosfery oraz Dobrej.
2015-07-21
2015-08-05
Jaworzno usługi Urząd Miejski Sporządzenie dla Miasta Jaworzna dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoZADANIE I - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pechnik - Słoneczna, ZADANIE II - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tuwima - wschód
2015-07-16
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - Strefa Przemysłowa I-II w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska w Jaworznie, Etap II
2015-07-06
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gimnazjum nr 5 przy ul. Starowiejskiej w Jaworznie - roboty uzupełniające polegające na niwelacji spadków i wyrównaniu nawierzchni boiska kompozytem poliuretanowym na powierzchni 250 m2.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-22
2015-07-30
Konstantynów Łódzki dostawy Urząd Miejski ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-07-16
2015-07-31
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie placu zabaw przy ul. Kosów w Jaworznie (Strefa Rekreacyjna Jeleń)
2015-07-14
2015-07-23
Bytom Odrzański usługi Urząd Miejski Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł
2015-07-10
2015-07-28
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Budowa kanału przelewowego w ul. Krakowskiej w Jaworznie - w ramach przebudowy i modernizacji ul. Krakowskiej w Jaworznie wraz z uzbrojeniem
2015-07-10
2015-07-28
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Zamknięcie (rekultywacja) składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego - wykonanie trasy dydaktycznej
2015-07-09
2015-07-28
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa przebudowa i modernizacja ul. Farnej w Jaworznie.
2015-07-09
2015-07-27
Jaworzno usługi Urząd Miejski Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej wokół zbiornika Sosina w Jaworznie, w ramach zadania Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina w Jaworznie
2015-07-08
2015-07-27
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Budowa Łącznika Alei Tysiąclecia z DK79 w Jaworznie, w ramach projektu Miasto Twarzą do Autostrady
2015-07-07
2015-07-17
Torzym usługi Urząd Miejski Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
2015-07-06
2015-07-21
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - ul. Wiejska w Jaworznie
2015-07-03
2015-07-22
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa pasa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej w Nowym Tomyślu - Etap II
2015-07-02
2015-07-17
Chojnice roboty budowlane Urząd Miejski Remont instalacji centralnego ogrzewania - strona północna w budynku Zespołu Szkół Nr 7 w Chojnicach
2015-07-02
2015-07-10
Żary dostawy Urząd Miejski Zakup energii elektrycznej dla 131 punktów poboru energii elektrycznej stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim
2015-07-01
2015-07-20
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie zadań w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w podziale na dwie częściCzęść nr 1Budowa rodzinnego kompleksu - plac zabaw z siłownią pod chmurką przy boisku LKS Ciężkowianka. Część nr 2Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3.
2015-07-01
2015-07-16
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej - ul. Nowotomyskiej w Bukowcu od km 0+080,00 do km 0+197,75 poprzez wymianę nawierzchni kamiennej na asfaltową
2015-06-29
2015-07-14
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kąpielową a Mieszka I w Żarach (w systemie zaprojektuj i wybuduj)
2015-06-29
2015-07-14
Żary roboty budowlane Urząd Miejski Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej w Żarach (w systemie zaprojektuj i wybuduj)
2015-06-26
2015-07-13
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Jaworznickiej w Jaworznie
2015-06-26
2015-07-13
Jaworzno roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Olszewskiego w Jaworznie
2015-06-26
2015-07-13
Nowy Tomyśl roboty budowlane Urząd Miejski Utwardzenie części działki nr ewid. 1320/5 w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
brak danych
Żary Roboty budowlane Urząd Miejski Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kąpielową a Mieszka I w Żarach (w systemie zaprojektuj i wybuduj)
2015-07-29
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa skateparku w Parku 1000 lecia w Chojnicach
2015-07-28
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Likwidacja odpadów nagromadzonych na terenach stanowiących własność Gminy Jaworzno
2015-07-22
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej
2015-07-21
brak danych
Torzym Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
2015-07-15
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
2015-07-14
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Jaworznie - ul. Kalinowa i ul. Cyprysowa. - wykonanie robót drogowych w zakresie ulicy Kalinowej.
2015-07-14
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla projektu- Miasto Siedmiu Rynków - Park Podłęże.
2015-07-10
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej w Jaworznie
2015-07-09
brak danych
Sierpc Usługi Urząd Miejski Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Solidarności i przyległych zwartych terenów zielonych - zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich
2015-07-08
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa dróg gminnych
2015-07-08
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - ul. Działkowa i ul. Bogusławskiego.
2015-07-03
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Poniatowskiego, Pożarowej w Jaworznie - etap II
2015-06-24
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.Przebudowa istniejącej i dobudowa drugiej jezdni DK 79 (GP 2x2, KR5) na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Niemcewicza a ul. Podgórską w Jaworznie - w podziale na 3 części..
2015-06-22
brak danych
Bytom Odrzański Usługi Urząd Miejski Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap V 2015
2015-06-16
brak danych
Torzym Usługi Urząd Miejski Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Torzym.
2015-06-15
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa materiałów papierniczo-biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2015 r.
2015-06-15
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Byczyna
2015-06-15
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa II w Jaworznie
2015-06-02
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Chojnice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.