eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-17
2018-09-04
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub "Senior+" w Drezdenku
2018-08-17
2018-09-03
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ul. Sworzyckiej w Bukowcu, Gmina Nowy Tomyśl
2018-08-16
2018-08-24
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlnych związanych z przebudową ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2018-08-14
2018-09-11
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "REWITALIZACJA DZIELNICY DWORCOWEJ W CHOJNICACH - KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WZGÓRZA EWANGELICKIEGO W CHOJNICACH"
2018-08-14
2018-08-31
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018r. w podziale na 6 części
2018-08-13
2018-08-29
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław
2018-08-13
2018-08-22
Konstantynów Łódzki Dostawy Urząd Miejski Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Konstantynów Łódzki
2018-08-13
2018-08-30
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rąpin
2018-08-10
2018-08-20
Zagórów Usługi Urząd Miejski Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-08
2018-08-23
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl"
2018-08-08
2018-08-23
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą w Glinnie, Gmina Nowy Tomyśl"
2018-08-07
2018-08-23
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Ocieplenie i remont pomieszczeń budynku przy ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim
2018-08-01
2018-08-20
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-09
2018-08-17
Chojnice Usługi Urząd Miejski "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach"
2018-08-02
2018-08-17
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku
2018-08-01
2018-08-16
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku
2018-07-31
2018-08-09
Chojnice Usługi Urząd Miejski sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn." Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"
2018-07-30
2018-08-07
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
2018-07-30
2018-08-16
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Angowickiej w Chojnicach - II etap
2018-07-26
2018-08-10
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach
2018-07-26
2018-08-03
Chojnice Usługi Urząd Miejski "UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2018/2021"
2018-07-24
2018-08-08
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
2018-07-23
2018-08-07
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej
2018-07-19
2018-08-10
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów
2018-07-19
2018-08-07
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Remont nawierzchni placu, dróg, chodników oraz przestrzeni rekreacyjnych wraz z elementami małej architektury w dzielnicy Długoszyn w Jaworznie.
2018-07-18
2018-07-27
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska"
2018-07-16
2018-07-30
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu
2018-07-16
2018-07-24
Chojnice Usługi Urząd Miejski Wykonanie usługi nadzoru autorskiego dla projektu p.n.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów"
2018-07-13
2018-07-30
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018r., w podziale na 3 części
2018-07-13
2018-07-30
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław
2018-07-12
2018-07-30
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku
2018-07-11
2018-07-27
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Mencfeldowskiego w Sulmierzycach
2018-07-11
2018-07-26
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-17
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej
2018-08-14
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z remontem szatni na obiektach sportowych LKS Boruja Kościelna oraz Korona Bukowiec w ramach programu " Szatnia na Medal"
2018-08-13
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa Obwodnicy Północnej - przebudowa ul. Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Św. Jana do skrzyżowania z ul. Północną oraz ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.
2018-08-11
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie remontu dachu Szkoły Podstawowej w Sątopach
2018-08-08
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu
2018-08-07
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomys?l funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja? zadan? inwestycyjnych z podziałem na II cze?s?ci
2018-08-06
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna
2018-08-03
brak danych
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach
2018-07-30
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Drezdenko
2018-07-27
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 6 części.
2018-07-24
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski "Realizowanie usług koordynatora/ specjalisty w projekcie pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020"
2018-07-24
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
2018-07-23
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy dro?g wraz z infrastruktura? towarzysza?ca? w rejonie wyznaczonym przez ulice S?lo?sarskiego, Komunalna?, Granitowa? i kanał Szarka
2018-07-18
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA POD NAZWĄ"BUDOWA OBIEKTU PRZY UL. DWORCOWEJ NA CELE SPOŁECZNE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA"
2018-07-17
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie remontu chodników na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl
2018-07-13
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania"Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury - dokończenie robót budowlanych" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"
2018-07-09
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii na przebudowę dróg w miejscowościach Kozie Laski oraz Róża
2018-07-06
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Modernizacja boiska trawiastego w Konstantynowie Łódzkim
2018-07-03
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko
2018-07-01
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i rozbudowy os?wietlenia w technologii LED na terenie miasta i gminy Nowy Tomys?l wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien? i opinii. - II poste?powanie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.