eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
2017-05-12
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na terenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza"
2017-04-27
2017-05-11
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Zarządzanie cmentarzami komunalnymi
2017-04-25
2017-05-10
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ulicy Srebrzyńskiej(odcinek od ul. Łaskiej do ul. M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej)
2017-04-25
2017-05-10
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Rekultywacja i zagospodarowania terenu składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego w Jaworznie oraz terenów sąsiadujących - zagospodarowanie przyrodnicze etap I.
2017-04-24
2017-05-10
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2017-04-22
2017-05-08
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 "Misia Uszatka" w formule zaprojektuj i wybuduj
2017-04-22
2017-05-04
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki"
2017-04-21
2017-05-10
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Adaptacja budynku na potrzeby organizacji pozarządowych - ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim
2017-04-21
2017-05-08
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj.
2017-04-18
2017-04-28
Bytom Odrzański Usługi Urząd Miejski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III
2017-04-13
2017-04-28
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola
2017-04-13
2017-04-28
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - Wodny Plac Zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.
2017-04-11
2017-04-28
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego w Bytomiu Odrzańskim na Starym Mieście
2017-04-06
brak danych
Torzym Urząd Miejski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-11
2017-04-26
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku
2017-04-11
2017-04-27
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie przystani kajakowej wraz z miejscem do biwakowania na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie.
2017-04-07
2017-04-20
Torzym Usługi Urząd Miejski Usuwanie wyrobów zawierających azbest - etap V
2017-04-05
2017-04-14
Sierpc Usługi Urząd Miejski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2017-04-04
2017-04-21
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Remont dachu kościoła Rzymsko-Katolickiego w Bytomiu Odrzańskim
2017-04-04
2017-04-20
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Łódzkim
2017-04-03
2017-04-20
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Chełmońskiego i ul. Szpitalną w Jaworznie realizowane w ramach zadania pn"Budowa stacji ładowania autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie".
2017-04-03
2017-04-18
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku
2017-03-31
2017-04-10
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy i modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl
2017-03-31
2017-04-10
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wyznaczonym przez ulice Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza
2017-03-30
2017-04-13
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
2017-03-24
2017-04-10
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
2017-03-21
2017-04-05
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remont doraźny dróg gminnych gruntowych
2017-03-15
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej
2017-03-14
2017-03-30
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa windy zewnętrznej przy budynku "A" oraz przebudowa schodów zewnętrznych z platformą dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim
2017-03-09
2017-03-24
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach
2017-03-08
2017-03-16
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wyznaczonym przez ulice Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza.
2017-03-07
2017-03-15
Sierpc Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca
2017-03-07
2017-03-22
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa linii oświetleniowej Paproć dz. Nr 176, 278/5, 278/8, 295/1.
2017-03-06
2017-03-15
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ul. Energetyków, ul. Gwardzistów, ul. Św.Wojciecha i ul. Podwale oraz ul. Szczakowskiej w Jaworznie - w podziale na 4 części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
2017-04-26
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa windy zewnętrznej przy budynku "A" oraz przebudowa schodów zewnętrznych z platformą dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim
2017-04-25
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ul. Energetyków, ul. Gwardzistów, ul. Św.Wojciecha i ul. Podwale oraz ul. Szczakowskiej w Jaworznie - w podziale na 4 części.
2017-04-24
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Remont doraźny dróg gminnych gruntowych
2017-04-18
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa oswietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko
2017-04-14
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych rozbudowy dwóch przedszkoli i żłobka na terenie Nowego Tomyśla oraz adaptacji projektu budowlanego i wykonawczego "Rozbudowy kompleksu szkolnego poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z drogami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 17/2, 18, 19/4 w Borui Kościelnej".
2017-04-14
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Chojniki.
2017-04-13
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych budowy ulicy Sątopskiej w Glinnie i Krętej w Jastrzębsku Starym.
2017-04-11
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej
2017-04-07
brak danych
Sierpc Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca
2017-03-24
brak danych
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański - zmiana nawierzchni dróg gminnych
2017-03-22
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Dystrybucja energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018
2017-03-14
brak danych
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa drogi gminnej Łazińsk Pierwsy - Stawisko
2017-03-13
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placów zabaw w Chojnicach
2017-03-07
brak danych
Chojnice Dostawy Urząd Miejski Dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
2017-03-07
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj
2017-03-07
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Postępowanie przetargowe In-House, prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Konstantynów Łódzki
2017-03-02
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2017-03-02
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2017-02-27
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Chojnicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.