eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-16
2017-02-27
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych budowy ulicy Sątopskiej w Glinnie i Krętej w Jastrzębsku Starym
2017-02-15
2017-03-03
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański - zmiana nawierzchni dróg gminnych
2017-02-14
2017-02-22
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Chojniki
2017-02-14
2017-02-22
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych rozbudowy dwóch przedszkoli i żłobka na terenie Nowego Tomyśla oraz adaptacji projektu budowlanego i wykonawczego "Rozbudowy kompleksu szkolnego poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z drogami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 17/2, 18, 19/4 w Borui Kościelnej"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-02-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w obrębie REJONU I w sezonie 2017/2018
2017-02-02
2017-02-17
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa drogi gminnej Łazińsk Pierwszy - Stawisko
2017-02-01
2017-02-09
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2017-01-31
2017-02-15
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.
2017-01-30
2017-02-07
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
2017-01-20
2017-01-31
Chojnice Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice
2017-01-13
2017-01-30
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placów zabaw w Chojnicach
2017-01-12
2017-01-23
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2017 roku, w podziale na 3 zadania
2017-01-11
2017-01-23
Chojnice Dostawy Urząd Miejski Dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
2017-01-10
2017-01-18
Chojnice Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Chojnicach"
2017-01-04
2017-01-24
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański - zmiana nawierzchni dróg gminnych
2017-01-02
2017-01-10
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w sezonie 2017/2018
2017-01-02
2017-01-11
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2017r. - w podziale na 3 pakiety
2016-12-29
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Chojnice na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o
2016-12-22
2017-01-10
Jaworzno Urząd Miejski Zagospodarowanie terenów zieleni - Park Chrząstówka
2016-12-21
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników placów w Chojnicach w latach 2016-2017
2016-12-14
2016-12-21
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Konstantynowa Łódzkiego
2016-12-14
2016-12-22
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Nowy Tomyśl
2016-12-14
2016-12-22
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wyznaczonym przez ulice Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna i Sienkiewicza w Nowym Tomyślu
2016-12-09
2016-12-16
Sierpc Usługi Urząd Miejski Usługi w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi o kodzie 16 81 01*, z terenu nieruchomości o nr ewiden. 4128/2 położonej przy ulicy Płockiej w mieście Sierpc, w ilości ok. 220 Mg

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Zagospodarowanie terenów zieleni - Park Chrząstówka
2017-02-16
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Promocja Miasta Jaworzna podczas współorganizacji 74. Tour de Pologne UCI WORLD TOUR .
2017-02-14
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2017r. - w podziale na 3 pakiety.
2017-02-10
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Cichej Górze, działka nr ewid. 335/1, Gmina Nowy Tomyśl.
2017-02-07
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w sezonie 2017/2018
2017-02-02
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Nowy Tomyśl
2017-01-24
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2016-2017
2017-01-24
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Chojnice na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. zo.o.
2017-01-24
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Dostawa i sprzedaż ciepła do budynków Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, Grunwaldzkiej 35, Grunwaldzkiej 52, Grunwaldzkiej 52a, Pl. Górników 5.
2017-01-23
brak danych
Chojnice usługi Urząd Miejski Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice
2017-01-23
brak danych
Konstantynów Łódzki Dostawy Urząd Miejski Zakup energii elektrycznej
2017-01-16
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa ciepła do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Inwalidów Wojennych 6A w Jaworznie
2017-01-10
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl
2017-01-05
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją i remontem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl
2017-01-04
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami wodociągowymi w miejscowości Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl
2017-01-04
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Modernizację (remont) ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu
2017-01-03
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów w 2017 roku.
2016-12-31
brak danych
Nowy Tomyśl Dostawy Urząd Miejski Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
2016-12-30
brak danych
Konstantynów Łódzki roboty budowlane Urząd Miejski Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Konstantynowa Łódzkiego
2016-12-29
brak danych
Torzym Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Torzym w okresie 02.01.2017 do 22.12.2017

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.