eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-11
2019-01-21
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Usuwanie drzew i krzewów oraz usuwanie materii organicznej,na trzech obszarach w granicach m. Jaworzna: - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Długoszyna" (mapa nr 1); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Sadowa Góra" (mapa nr 2); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Ciężkowice, Góra Wielkanoc" (mapa nr 3);
2019-01-09
2019-01-21
Konstantynów Łódzki Dostawy Urząd Miejski Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim
2018-12-10
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza"
2018-12-10
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza"
2018-09-27
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich - Rynek - Osiedle Dąbrowa Narodowa - etap I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-04
2019-01-14
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2019 roku, w podziale na 4 zadania
2019-01-03
2019-01-11
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "S?wiadczenie usług zwia?zanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dro?g na terenie Gminy Nowy Tomys?l w 2019 r."- II postępowanie
2018-12-24
2019-01-07
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług wsparcia dla urządzeń sieciowych.
2018-12-21
2019-01-07
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu" - III postępowanie
2018-12-19
2019-01-07
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa dróg z płyt betonowych
2018-12-18
brak danych
Jaworzno Urząd Miejski Serwis i nadzór autorski nad systemami informatycznymi autorstwa firmy REKORD SI sp.z o.o.
2018-12-18
2019-01-04
Sulmierzyce Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego
2018-12-18
2019-01-04
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II
2018-12-17
2018-12-27
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Usługi pielęgnacji zieleni, koszenia trawników i rowów
2018-12-13
2019-01-03
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019 r. - w podziale na 3 pakiety.
2018-12-13
2018-12-21
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY NOWY TOMYŚL ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019 - 2021
2018-12-12
brak danych
Konstantynów Łódzki Urząd Miejski USŁUGI SERWISU I KONSERWACJI MODUŁÓW oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT 2000,wdrożonych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, autorstwa COIG S.A.
2018-12-12
2018-12-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku
2018-12-12
2018-12-20
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 r."
2018-12-11
brak danych
Nowy Tomyśl Urząd Miejski Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
2018-12-05
2018-12-14
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku
2018-12-03
2018-12-11
Nowy Tomyśl Dostawy Urząd Miejski "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Nowy Tomyśl"
2018-11-30
2018-12-18
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
2018-11-27
2018-12-06
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów w 2019 roku.
2018-11-27
2018-12-05
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlnych związanych z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w Paproci i Starym Tomyślu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
brak danych
Nowy Tomyśl Dostawy Urząd Miejski "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Nowy Tomyśl"
2019-01-15
brak danych
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów w 2019 roku.
2019-01-14
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlnych związanych z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w Paproci i Starym Tomyślu"
2019-01-12
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na II części "
2019-01-10
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin
2019-01-08
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku
2019-01-08
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem" w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3"
2019-01-03
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa i sprzedaż ciepła do budynków Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019 roku.
2019-01-02
brak danych
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 3 części.
2018-12-31
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023
2018-12-28
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa sali wiejskiej w m. Grotów
2018-12-28
brak danych
Konstantynów Łódzki Usługi Urząd Miejski "Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie Konstantynowa Łódzkiego w sezonie 2018/2019 w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego"
2018-12-21
brak danych
Drezdenko Usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Drezdenko
2018-12-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg w Chojnicach w okresach zimowych 2018-2019 i 2019-2020
2018-12-12
brak danych
Chojnice Usługi Urząd Miejski Zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresie zimowym 2018-2019 i 2019-2020
2018-12-10
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach
2018-12-08
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Paproci i Starym Tomyślu"
2018-12-08
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 Przyłęk - Glinno w zakresie budowy ścieżki rowerowej"
2018-12-08
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingu przy ulicy Świerkowej i Szpitalnej w Nowym Tomyślu"
2018-11-09
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa chodnika w miejscowości Róża

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.