eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski

Urząd Miejski - przetargiUrząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
2017-07-03
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części".
2017-06-22
2017-07-05
Jaworzno Dostawy Urząd Miejski Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 9 części.
2017-06-22
2017-07-07
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2
2017-06-21
2017-07-07
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa o oddziały szkolno - przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej.
2017-06-16
2017-07-03
Zagórów Roboty budowlane Urząd Miejski Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zagórowie
2017-06-12
2017-06-27
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa placów zabaw w mieście Sierpc
2017-06-12
2017-06-28
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.
2017-06-09
2017-06-26
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie robót budowlanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 r. w podziale na 6 części.
2017-06-09
2017-06-30
Jaworzno Usługi Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych w ramach zadania Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie.
2017-06-09
2017-06-27
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa skweru przy ul. Nowej/ Tuwima/ Matejki w Jaworznie
2017-05-24
brak danych
Drezdenko Urząd Miejski Przebudowa drogi w miejscowości Lipno
2017-05-22
brak danych
Drezdenko Urząd Miejski Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III
2017-04-06
brak danych
Torzym Urząd Miejski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-08
brak danych
Dąbrowa Górnicza usługi Urząd Miejski 5 063 304,08 PLN.
2006-01-18
brak danych
Koszalin usługi Urząd Miejski udzielenie miastu Koszalin kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-06
2017-06-14
Chojnice Dostawy Urząd Miejski Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. "Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice", Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2017-06-06
2017-06-14
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie gm. Nowy Tomyśl z podziałem na II części.
2017-06-01
2017-06-09
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części".
2017-05-30
2017-06-07
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na V części.
2017-05-30
2017-06-07
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2017-05-29
2017-06-14
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Rozbudowa Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie - etap III.
2017-05-29
2017-06-13
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - Wodny Plac Zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.
2017-05-25
2017-06-09
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa istniejącej sieci c.o. kanałowej 2xDN125 i 2xDN50 oraz budowa nowego przyłącza cieplnego do budynku administracyjnego w ramach zadania pn. "Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu - budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą".
2017-05-23
2017-06-07
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa parkingu przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu.
2017-05-23
2017-06-07
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. F. Dzikowskiego w Starym Tomyślu.
2017-05-17
2017-06-01
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury
2017-05-16
2017-05-31
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach
2017-05-16
2017-05-31
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu
2017-05-15
2017-05-30
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola - roboty zewnętrzne
2017-05-12
2017-05-29
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski "Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 "Misia Uszatka" w formule zaprojektuj i wybuduj" - II postępowanie.
2017-05-12
2017-05-22
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki - II postępowanie.
2017-04-28
2017-05-18
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Kożuchowskiej wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół szkoły przy ul. Kościelnej w Bytomiu Odrzańskim i zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim
2017-04-28
2017-05-19
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Banasika w Jaworznie
2017-04-28
2017-05-19
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Remont boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Licealnej 3 w Jaworznie.
2017-04-28
2017-05-10
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wewnętrznej obwodnicy miasta łączącej ulice Kolejową, Targową, Celną, Sczaniecką, Agrestową, Poziomkową i Zbąszyńską oraz budowy ulicy Spacerowej i przebudowy ulicy Sczanieckiej w Nowym Tomyślu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski
Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
brak danych
Sierpc Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa istniejącej sieci c.o. kanałowej 2xDN125 i 2xDN50 oraz budowa nowego przyłącza cieplnego do budynku administracyjnego w ramach zadania pn. "Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu - budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą".
2017-06-20
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa odcinka ul. Kartuskiej w Chojnicach
2017-06-19
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy parkingów na terenie Gminy Nowy Tomyśl z podziałem na II części".
2017-06-14
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola - roboty zewnętrzne
2017-06-09
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na terenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul.Mickiewicza
2017-06-09
brak danych
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Adaptacja budynku na potrzeby organizacji pozarządowych - ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim
2017-06-08
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ulicy Srebrzyńskiej(odcinek od ul. Łaskiej do ul. M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej)
2017-06-07
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Rekultywacja i zagospodarowania terenu składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego w Jaworznie oraz terenów sąsiadujących - zagospodarowanie przyrodnicze etap I.
2017-06-06
brak danych
Nowy Tomyśl Usługi Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy i modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl.
2017-05-26
brak danych
Chojnice Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
2017-05-26
brak danych
Nowy Tomyśl Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa linii oświetleniowej Paproć dz. Nr 176, 278/5, 278/8, 295/1.
2017-05-24
brak danych
Bytom Odrzański Usługi Urząd Miejski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III"
2017-05-19
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Chełmońskiego i ul. Szpitalną w Jaworznie realizowane w ramach zadania pn"Budowa stacji ładowania autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie".
2017-05-19
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - Wodny Plac Zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.
2017-05-19
brak danych
Konstantynów Łódzki Roboty budowlane Urząd Miejski Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Łódzkim
2017-05-18
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Urząd Miejski Remont i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku
2017-05-18
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Wykonanie przystani kajakowej wraz z miejscem do biwakowania na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie.
2017-05-18
brak danych
Jaworzno Roboty budowlane Urząd Miejski Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Chełmońskiego i ul. Szpitalną w Jaworznie realizowane w ramach zadania pn"Budowa stacji ładowania autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie".
2017-05-18
brak danych
Bytom Odrzański Roboty budowlane Urząd Miejski Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III Remont dachu Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Bytomiu Odrzańskim
2017-05-09
brak danych
Torzym Usługi Urząd Miejski Realizacja gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Torzym - etap V

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.