eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargiUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-05
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa sondy in situ FT-IR
2019-12-05
2019-12-19
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie Cyfrowego laboratorium językowego wraz z instruktażem użytkowania.
2019-11-29
2019-12-16
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu HIGHCHEM - Interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej , POWR.03.02.00-00-I020/17
2019-11-28
2019-12-09
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic ochronnych dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2019-11-22
2019-12-10
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sukcesywna dostawa kopert i kartonów do jednostek organizacyjnych UAM
2019-11-12
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu rozbudowa i aktualizacja stanowiska systemu mikroskopu konfokalnego Nikon A1 (nr ewidencyjny 665-15270)
2019-10-22
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa teleskopu Zonnefeld D300/F300
2019-10-22
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa teleskopu Zonnefeld D300/F300 - 2 szt
2019-10-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Modernizacja (rozbudowa) układu chłodzenia dla sal wykładowych A, B i C oraz pomieszczeń parterowej części dziekanatu wraz z salą posiedzeń rady Wydziału Matematyki i Informatyki w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-26
2019-12-04
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
2019-11-22
2019-12-04
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II Partie
2019-11-20
2019-11-29
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-11-19
2019-11-29
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 4 części
2019-11-18
2019-12-03
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
2019-11-08
2019-11-22
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa sprzętu laboratoryjnego i drukarki 3D dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu: "INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym", nr POWR.03.02.00-00-I023/17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części
2019-11-06
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa lasera Millenia EV 5 wraz z chłodnicą (Chiller rack ww) oraz jego instalacja i integracja z istniejącym układem laserowym posiadanym przez zamawiającego
2019-11-04
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kompleksowa usługa dostępu do zasobów sieci POZMAN, w tym do sieci Internet i zasobów sieci PIONIER dla jednostek naukowych, świadczonej przy użyciu Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, której generatorem jest PCSS.
2019-11-04
2019-11-14
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wykonanie dokumentacji projektowej [2 części]
2019-11-04
2019-11-18
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawa chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku
2019-10-30
2019-11-13
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wymiana elementów systemu multimediów w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu
2019-10-25
2019-11-04
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu usługi autokarowego przewozu osób
2019-10-25
2019-11-20
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Remont i adaptacja pomieszczeń parteru w budynku Collegium Heliodori Święcicki dla Dziekanatu od strony ul. Śniadeckich - Etap II
2019-10-24
2019-11-06
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie
2019-10-23
2019-11-05
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kompleksowe serwisowanie maszyn XEROX 4112 i 7328
2019-10-23
2019-11-06
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: smycze, breloki, opaski zwijane, power banki, wysięgniki do selfie, clipboardy, teczki do dyplomów
2019-10-22
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa specjalistycznego czytnika mikropłytek najnowszej generacji, model SPARK firmy Tecan (Tecan Spark Instrument)
2019-10-22
2019-11-07
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - 5 Części
2019-10-22
2019-11-06
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników
2019-10-21
2019-10-31
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa spektrofotometru FTIR

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-05
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzenie usługi ewaluacji instytucjonalnej UAM w ramach projektu nr MNiSW/2019/357/DIR/AZ "Akredytacje zagraniczne" w ramach działania 3.3 "Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2019-11-28
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa specjalistycznego czytnika mikropłytek Tecan Spark Instrument
2019-11-27
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu usługi autokarowego przewozu osób
2019-11-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Remont/odbudowa Dużej Auli w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach po pożarze
2019-11-21
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę licencji oprogramowania - 2 Części, nr sprawy ZP/3744/D/19
2019-11-21
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę licencji oprogramowania służącego do deduplikacji, wykorzystywanego do tworzenia kopii zapasowych środowisk wirtualnych, nr sprawy ZP/4105/D/19
2019-11-20
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych oraz jednostek UAM
2019-11-20
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III partie.
2019-11-20
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
2019-11-20
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kompleksowa usługa dostępu do zasobów sieci POZMAN, w tym do sieci Internet i zasobów sieci PIONIER dla jednostek naukowych, świadczonej przy użyciu Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, której generatorem jest PCSS
2019-11-19
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykonanie kontroli efektywności energetycznej kotłów oraz urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji w obiektach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza- 2 części
2019-11-13
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli.
2019-11-06
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie.
2019-10-30
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa wyposażenia Translatorycznego Laboratorium Multimedialnego i oprogramowania
2019-10-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Remont instalacji deszczowej i sanitarnej w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Kościuszki 1 w Kołobrzegu.
2019-10-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu rozbudowa okablowania strukturalnego w budynku Collegium Biologicum UAM
2019-10-25
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego przy ul. Dąbrowskiego 165 i 169 w Poznaniu
2019-10-25
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa zewnętrznego modułu detektorów światła rozproszonego i wiskozymetrycznego do systemu chromatografii żelowej.
2019-10-23
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-10-21
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - 3 Partie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.