eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargiUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-03-11
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-02-15
2019-03-06
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywną dostawę wraz z transportem i wniesieniem materiałów biurowych - przyborów do pisania do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych
2019-02-13
2019-03-01
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego - VI Partii
2019-02-12
2019-02-21
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych UAM
2019-02-11
2019-02-22
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego - III Partie
2019-02-08
2019-02-21
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa, instalacja i uruchomienie mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem
2019-02-08
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługa serwisowa lasera Empower 45.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-04
2019-02-18
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania i utrzymania ochrony w sprawach własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-01-28
2019-02-13
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/11/19
2019-01-28
2019-02-12
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu
2019-01-24
2019-02-07
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VI Partii.
2019-01-23
2019-02-08
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/10/19
2019-01-22
2019-02-11
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa drukarki bio3D wraz z instalacją i uruchomieniem
2019-01-21
2019-02-06
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa mikroskopu z wyposażeniem
2019-01-15
2019-01-24
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru FTIR i analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta - II Partie
2019-01-15
2019-01-30
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych
2019-01-14
2019-01-29
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu układ do pomiarów fotolizy błyskowej z laserem nanosekundowymi wyposażeniem dodatkowym
2019-01-14
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kamera astronomiczna sCMOS.
2019-01-11
2019-01-22
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu usługę grupowego ubezpieczenia Międzynarodowych Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Odpowiedzialności cywilnej i Bagażu podróżnego pracowników i osób delegowanych za granicę przez UAM
2019-01-09
2019-01-17
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu QuantStudio oraz zamrażarki niskotemperaturowej.
2019-01-09
2019-01-23
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie.
2018-12-21
2019-01-10
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa systemu do badań DLS wraz z jego instalacją i uruchomieniem
2018-12-20
2019-01-10
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przygotowanie i wyprodukowanie pakietu materiałów promocyjnych z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
2018-12-19
2019-01-08
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii.
2018-12-14
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa wody i odbiór ścieków dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Umultowskiej 89c, 61-614 Poznań - Budynki A, A1, A2, B, C, D.
2018-12-12
2018-12-20
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych
2018-12-12
2018-12-20
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa systemu do badań DLS wraz z jego instalacją i uruchomieniem
2019-02-19
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie.
2019-02-19
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wynajem czasu pracy wyparki warstewkowej z przegarnianiem wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą
2019-02-15
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przygotowanie i wyprodukowanie pakietu materiałów promocyjnych z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
2019-02-15
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych w pięciu pomieszczeniach w segmencie G Collegium Chemicum
2019-02-07
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu Quantstudio oraz zamrażarki niskotemperaturowej.
2019-02-06
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach przez okres 1 roku oraz najem butli.
2019-02-06
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii.
2019-02-06
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa wody i odbiór ścieków dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Umultowskiej 89c, 61-614 Poznań - Budynki A, A1, A2, B, C, D.
2019-01-30
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem galanterii biurowej do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych
2019-01-30
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kamera astronomiczna sCMOS.
2019-01-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B
2019-01-25
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa książek oraz e-booków na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (Wydział Anglistyki oraz WSE)
2019-01-16
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wykonanie przeglądów serwisowych w obiektach UAM
2019-01-16
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania - II partie.
2019-01-15
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawę artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:torby bawełniane z nadrukiem, parasole z logo UAM
2019-01-14
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sukcesywna dostawa kopert i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM
2019-01-10
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawę źródeł światła przez okres 12 miesięcy
2019-01-09
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kompleksowa usługa dostępu do zasobów sieci POZMAN, w tym do sieci Internet i zasobów sieci PIONIER dla jednostek naukowych, świadczonej przy użyciu Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, której generatorem jest PCSS.
2019-01-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.