eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargiUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-24
2019-05-22
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przystosowanie budynku WPA UAM w Kaliszu w starej części do aktualnych przepisów p. poż, BHP i Sanepidu (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)
2019-04-18
2019-05-16
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Remont pomieszczeń III piętra Collegium Martineum dla potrzeb Kwestury UAM bez wyposażenia meblowego, rozbudowa instalacji strukturalnej dla potrzeb internetu i telefonii IT
2019-04-18
2019-05-15
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 5 miejsc (łącznie z miejscem dla kierowcy).
2019-04-10
2019-04-26
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę drążarki elektroerozyjnej, nr sprawy ZP/1118/D/19
2019-04-10
2019-04-25
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa książek na potrzeby projektów realizowanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części
2019-04-08
2019-05-08
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Remont zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu - Etap IB (Remont parkingu przed budynkiem D wraz z uzbrojeniem podziemnym, połączenia międzybudynkowe IT, rozbudowa monitoringu wizyjnego)
2019-04-05
2019-04-25
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku z prawem opcji.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-04
2019-04-17
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wymiana 10 kompletów klimakonwektorów w Collegium Polonicum w Słubicach
2019-04-04
2019-04-18
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.Część 1: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCzęść 2: Dostawa ekspresów do kawy dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-04-03
2019-04-11
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu INNCHEM - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, POWR.03.02.00-00-I023/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)
2019-04-03
2019-04-18
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu remont pomieszczeń III piętra w DS. BABILON przy ul. Dożynkowej 9B w Poznaniu
2019-03-27
2019-04-11
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu usługę mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
2019-03-25
2019-04-11
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - V Partii, nr sprawy ZP/6435/D/18
2019-03-25
2019-04-04
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z wyposażeniem
2019-03-22
2019-04-02
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę projektorów z prawem opcji.
2019-03-20
2019-03-29
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu Odkrywcza Chemia - Poznaj, sprawdź, wykorzystaj, POWR.03.01.00-00-T074/18
2019-03-20
2019-04-01
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu "PRZETESTUJ RYNEK PRACY!" POWR.03.01.00-00-S156/17
2019-03-20
2019-04-04
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem osprzętu elektrycznego
2019-03-20
2019-04-08
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługa mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
2019-03-14
2019-03-22
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach bużdzetu Sekcji Promocji i Redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie wraz z dostawą sukcesywną do UAM:część 1 - usługi poligraficzne dla realizacji zadań Sekcji Promocjiczęść 2 - usługi poligraficzne dla realizacji zadania Redakcji Życia Uniwersyteckiego
2019-03-13
2019-03-22
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu" (WFPiK)
2019-03-08
2019-03-26
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wymiana 2 szt dźwigów osobowych działających w grupie na nowe z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku B Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu oraz 3 letnia konserwacja dźwigów osobowych w budynku B Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu
2019-03-05
2019-03-21
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie.
2019-03-01
2019-03-08
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (długopisy, kredki, ołówki, zakreślacze i wskaźniki laserowe) do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-03-01
2019-03-14
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu INNCHEM - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, POWR.03.02.00-00-I023/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)
2019-03-01
brak danych
Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywne świadczenie usług poligraficznych dla Wydawnictwa Naukowego UAMdruk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa
2019-02-28
2019-03-12
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - VII Partii.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-12
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego - VI Partii
2019-04-12
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego - III Partie
2019-04-08
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie.
2019-04-05
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu" (WFPiK)
2019-04-05
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - VII partii.
2019-04-02
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa, instalacja i uruchomienie mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem
2019-03-29
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania i utrzymania ochrony w sprawach własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-03-29
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/10/19
2019-03-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Modernizacja (rozbudowa) układu chłodzenia dla sal wykładowych A, B i C oraz pomieszczeń parterowej części dziekanatu wraz z salą posiedzeń rady Wydziału Matematyki i Informatyki w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu
2019-03-19
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywne świadczenie usług poligraficznych dla Wydawnictwa Naukowego UAMdruk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa
2019-03-18
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa drukarki bio3D wraz z instalacją i uruchomieniem
2019-03-18
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Grupowe ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i odpowiedzialności cywilnej podczas wyjazdów osób delegowanych za granicę przez UAM
2019-03-13
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych UAM
2019-03-12
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu
2019-03-11
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VI Partii.
2019-03-06
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru FTIR i analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta - 2 Partie
2019-03-04
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych
2019-03-04
brak danych
Poznań Usługi Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Usługa serwisowa lasera Empower 45
2019-02-26
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dostawa mikroskopu z wyposażeniem
2019-02-25
brak danych
Poznań Dostawy Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu układ do pomiarów fotolizy błyskowej z laserem nanosekundowym i wyposażeniem dodatkowym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.