eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - przetargiUniwersytet Warszawski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-09
2016-02-24
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont dachu budynku A w Ośrodku Bocheniec Uniwersytetu Warszawskiego k/Chęcin, woj. świętokrzyskie
2016-02-08
2016-02-23
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Dostawa i montaż regałów zwartego składowania dla magazynu bibliotecznego BUW na poziomie -1
2016-02-08
2016-02-23
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie instalacji oddymiania północnej klatki schodowej oraz modernizacji instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
2016-02-02
2016-02-17
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji - remoncie Holu Głównego w wieży centralnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki przy ul. Banacha 2 w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-19
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa zestawu dyfraktometru proszkowego dla Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2005-11-08
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego.
2005-07-26
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa dwóch spektrometrów NMR wysokiej zdolności rozdzielczej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-01
2016-02-09
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju napędowego grzewczego dla DPTiW Wrzos ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko i Szeligówka ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat
2016-02-01
2016-02-10
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Wykonanie projektu budowlano-architektonicznego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla remontu pomieszczeń przejętych po Wydziale Biologii oraz pozostałych pomieszczeń niewyremontowanych w łączniku i w wieży południowej dla potrzeb Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki przy ul. Banacha 2 w Warszawie
2016-01-27
2016-02-11
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski wykonanie remontu węzła cieplnego i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 4 w Warszawie
2016-01-19
2016-01-27
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW ( CENT III ) - 2 Etap
2016-01-13
2016-01-21
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju napędowego grzewczego dla DPTiW Wrzos ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko i Szeligówka ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat
2016-01-05
2016-01-21
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont klatki schodowej głównej od strony ul. Banacha oraz dwóch klatek schodowych bocznych w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93
2016-01-04
2016-01-20
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa budynku przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie dla potrzeb Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
2016-01-04
2016-01-12
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.
2016-01-04
2016-01-12
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Wykonanie inwentaryzacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznych w Budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie
2015-12-14
2015-12-29
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z robotami budowlanymi i elektrycznymi w budynku Domu Studenta nr 4 UW
2015-12-08
2015-12-16
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Realizacja prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016
2015-12-07
2015-12-15
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa papierowych artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016
2015-12-01
2015-12-08
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz stacji cBot do automatycznego nakładania bibliotek wraz z gwarancją do 19.11.2016 r.
2015-11-30
2015-12-14
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie instalacji azotu gazowego i instalacji azotu ciekłego wraz z instalacją elektryczną i automatyki oraz instalacją wentylacji w budynku CeNT I. Nr postępowania CeNT-361-36/2015.
2015-11-27
2015-12-07
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Wykonanie inwentaryzacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznych w Budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie
2015-11-26
2015-12-04
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego- osobowych w DS.-1, DS.-2, DS.-4, DS.-6, DPN, Obiekcie Hotelowym Sokrates, - towarowych w Obiekcie Hotelowym Hera oraz Stołówce na okres 3 lat
2015-11-24
2015-12-03
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawę przełączników sieciowych w ramach wyposażenia sieci lokalnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
2015-11-20
2015-11-30
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla WDiNP UW
2015-11-05
2015-11-20
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowę budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z wewnętrznymi instalacjamiwody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, co., elektrycznymi, na działce nr 13/4 obr. 5-02-07 przy ul.Długiej 44/50 w Warszawie - Wymiana stolarki okiennej.
2015-11-05
2015-11-13
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa papierowych artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-05
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.
2016-01-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z robotami budowlanymi i elektrycznymi w budynku Domu Studenta nr 4 UW.
2016-01-14
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa przełączników sieciowych w ramach wyposażenia sieci lokalnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
2016-01-11
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa oprogramowania Mathematica z trzyletnią licencją - WF-37-17/15
2016-01-07
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług Inwestora Zastępczego przy realizacji robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu (projekt wykonawczy) i budowie drugiego etapu budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego- Centrum Nowych Technologii Ochota- CeNT II.2
2016-01-04
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa papierowych artykułów higienicznych dla UW na rok 2016
2015-12-31
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Realizacja prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2016
2015-12-31
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego- osobowych w DS.-1, DS.-2, DS.-4, DS.-6, DPN, Obiekcie Hotelowym Sokrates, - towarowych w Obiekcie Hotelowym Hera oraz Stołówce na okres 3 lat.
2015-12-29
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla WDiNP UW
2015-12-22
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz stacji cBot do automatycznego nakładania bibliotek wraz z gwarancją do 19.11.2016 r.
2015-12-17
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2016
2015-12-15
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Dostawa wyposażenia laboratoriów dydaktycznychchłodziarko - zamrażarki, suszarki, zamrażarka laboratoryjna, szafa termostatyczna klimatyzacji precyzyjnej
2015-12-14
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy akcesoriów i odczynników laboratoryjnych - WF-37-15/15.
2015-12-07
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.
2015-12-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowę budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z wewnętrznymi instalacjamiwody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, co., elektrycznymi, na działce nr 13/4 obr. 5-02-07 przy ul.Długiej 44/50 w Warszawie - Wymiana stolarki okiennej
2015-12-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie robót wraz z wykonaniem zamiennego projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy systemu zasilania energetycznego budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.Żwirki i Wigury 93 w Warszawie
2015-12-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie remontu sanitariatów w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie
2015-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Prace budowlane związane z rewitalizacją budynku dawnych Łaźni T. Majewskiej, przy ul. Bednarskiej 2/41) Wykonanie okapu wyciągowego ze stali kwasoodpornej wraz z instalacjamiwyciągową i elektryczną w pomieszczeniu kuchni, na poziomie piwnicy, 2) modernizacja instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach dwóch toalet w piwnicy, 3) wymiana 16 szt. przęseł ogrodzeniowych.
2015-11-27
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie projektorów multimedialnych dla Wydziału Dziennikarstwa
2015-11-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych i budowlanych w Pałacu kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, stanowiących roboty uzupełniające do umowy DZP-362-65/2015 na wykonanie przebudowy łazienek oraz bieżącego remontu klatek schodowych A i C oraz hollu wystawowego w w/w budynku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warszawski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.