eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - przetargiUniwersytet Warszawski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
2018-06-26
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z 2012, poz.1529)
2018-06-05
2018-06-20
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa pomieszczeń w budynku Pałacu Kazimierzowskiego dla Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego
2018-02-28
2019-03-07
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywna dostawa probówek do precyzyjnej fragmentacji DNA i RNA do urządzenia Covaris M220 Focused-ultrasonicator (TM) dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii UW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-19
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa zestawu dyfraktometru proszkowego dla Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2005-11-08
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego.
2005-07-26
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa dwóch spektrometrów NMR wysokiej zdolności rozdzielczej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
2018-06-12
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych , z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat
2018-05-30
2018-06-14
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont elewacji północnej i południowej wraz z remontem tarasu nad piwnicami w budynku Instytutu Socjologii przy ul. Karowej 18 w Warszawie.
2018-05-29
2018-06-13
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski a)oczyszczenie poddasza z guana, wymiana folii ochronnej izolacji termicznej stropu segmentu A oraz zabezpieczenie od wewnątrz budynku otworów wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E przed przedostawaniem się ptactwa na poddasza,
2018-05-28
2018-06-05
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-05-25
2018-06-05
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka´´ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski
2018-05-22
2018-06-04
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW
2018-05-18
2018-06-04
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie remontu więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie
2018-05-18
2018-05-28
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i montaż urządzeń do uszkodzonego systemu nagłośnienia alarmowego w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie
2018-05-17
2018-06-05
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych w budynku D (koronczarnia) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie
2018-05-16
2018-05-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego
2018-05-16
2018-05-24
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny
2018-05-07
2018-05-15
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i wdrożenie zintegrowanego środowiska realizacji badań ankietowych
2018-05-04
2018-05-21
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski remont elewacji północnej i południowej wraz z remontem tarasu nad piwnicami w budynku Instytutu Socjologii przy ul. Karowej 18 w Warszawie.
2018-04-27
2018-05-10
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa w zakresie wykonania redakcji, projektu graficznego i składu wydawnictwa "Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection"
2018-04-17
2018-04-25
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. I i II) oraz jednego dwuetapowego (poz. III) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. I. "Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)", II. "Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec", III. "Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4" realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025".
2018-04-16
2018-04-23
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-04-16
2018-04-24
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
2018-04-12
2018-04-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy
2018-04-12
2018-04-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-04-11
2018-04-19
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III) - 2 Etap.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-12
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW
2018-06-04
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i wdrożenie zintegrowanego środowiska realizacji badań ankietowych
2018-06-04
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
2018-05-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie
2018-05-24
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i sprzedaż specjalistycznego urządzenia badawczego w ramach Big data dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
2018-05-21
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy
2018-05-21
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW - postępowanie 2
2018-05-21
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego
2018-05-17
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Dzierżawa łączy światłowodowych między węzłami Szkieletowej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego
2018-05-11
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych, przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2018 - 2020 r.
2018-05-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie naprawy konstrukcji budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4, Warszawa
2018-04-19
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Badanie CAWI [sondaż web - RDS (moduł a) wraz z platformą do zbierania danych (moduł b)]
2018-04-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa i remont powierzchni ogólnie dostępnych na 1 piętrze, przebudowy hydrantów ppoż. oraz remont sal na 1 piętrze w skrzydle od ul. Traugutta wraz z wyposażeniem teletechnicznym, remont WC na parterze, 1 piętrze i poddaszu w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie
2018-04-12
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa gastronomiczna na studiach podyplomowych oraz szkoleniach ustawicznych dla 27 - 39 osób obejmująca lunch oraz przerwy kawowe w dniach 09.04.-10.12.2018 r. realizowanych w ramach projektu "Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia Akademii Oceny Skutków Regulacji (w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych) oraz szkoleń ustawicznych z zakresu technik analitycznych stosowanych w ramach oceny skutków regulacji" (Umowa nr. 58/2017/DSC/US/SM z dn. 19 czerwca 2017 r.).
2018-04-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Dostosowanie obiektu UW "Hera" ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa do wymogów przeciwpożarowych.
2018-04-03
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju napędowego grzewczego dlaDPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat
2018-03-23
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Mycie okien w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze.
2018-03-22
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-03-07
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych
2018-03-05
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej UW

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warszawski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.