eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - przetargiUniwersytet Warszawski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-26
2017-06-02
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie systemu do oczyszczania wody, wraz z montażem uruchomieniem i instruktażem w Centrum Nowych Technologii UW
2017-05-25
2017-06-02
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa gazów technicznych wysokiej czystości
2017-05-25
2017-06-02
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z 2012, poz.1529)
2017-05-22
2017-05-31
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Dzierżawa łączy światłowodowych między węzłami Szkieletowej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego
2017-05-22
2017-05-31
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Wyposażenie w meble Biblioteki Instytutu Historycznego UW w gmachu Pomuzealnym w związku z jej przebudową i modernizacją
2017-05-22
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie remontu dachu budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 w Warszawie polegającego na remoncie kominów oraz przesunięciu krawędzi okapów z rynnami oraz obróbkami blacharskimi na krawędziach gzymsu
2017-05-15
2017-05-30
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu "Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-19
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa zestawu dyfraktometru proszkowego dla Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2005-11-08
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego.
2005-07-26
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa dwóch spektrometrów NMR wysokiej zdolności rozdzielczej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-19
2017-05-29
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Sondaż metodą CAPI i CATI.
2017-05-17
2017-05-25
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup samochodu typu Pick-Up do przewozu osób i ładunków w cz. I oraz zakup przyczepy typu kontener w cz. II
2017-05-16
2017-05-24
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski "Zakup oprogramowania systemowego w ramach projektu ,,Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim- stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych´´.
2017-05-15
2017-05-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Warszawskiego
2017-05-08
2017-05-16
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa zmotoryzowanego stolika skanującego XYZ oraz osłony przed promieniowaniem laserowym do spektrometru ramanowskiego inVia Basic Renishaw.
2017-04-28
2017-05-12
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych podległych pod BSSoc UW w latach 2017 -2020
2017-04-27
2017-05-08
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie.
2017-04-21
2017-05-08
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont odwodnienia liniowego w garażu na poziomie -2 w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie
2017-04-13
2017-04-20
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW
2017-04-13
2017-04-21
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Meble i wyposażenie budynku dydaktyczno - naukowego przy ul.Długiej 44/50 w Warszawie
2017-04-12
2017-04-19
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2017 roku dla Centrum Nowych Technologii UW
2017-04-11
2017-04-25
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Dzierżawa łączy światłowodowych między węzłami Szkieletowej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego
2017-04-06
2017-04-14
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oprogramowania do obróbki grafiki w ramach projektu "Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych"
2017-04-06
2017-04-14
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego
2017-04-05
2017-04-13
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż, dostawa, montaż, łącznie z doborem klimatyzatorów kasetonowych podsufitowych i jednostek zewnętrznych na wyposażenie pomieszczeń o powierzchni ogółem 350.00 m2 użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
2017-03-15
2017-03-23
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II na okres 36 miesięcy
2017-03-09
2017-03-16
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Centrum Nowych Technologii UW - postępowanie 1
2017-03-08
2017-03-23
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Modernizacja instalacji oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach od numeru 0.06 do numeru 0.16 Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.
2017-03-08
2017-03-22
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, podłączeniem do istniejących instalacji technicznych, uruchomieniem i instruktażem, dla Centrum Nowych Technologii UW
2017-03-07
2017-03-22
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa na podstawie projektu pomieszczenia Dziekanatu Administracji Wydziału Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-23
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2017 roku dla Centrum Nowych Technologii UW
2017-05-16
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż, dostawa, montaż, łącznie z doborem klimatyzatorów kasetonowych podsufitowych i jednostek zewnętrznych na wyposażenie pomieszczeń o powierzchni ogółem 350,00 m2 użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
2017-05-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont pomieszczeń magazynowych w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99
2017-05-09
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW
2017-05-08
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oprogramowania systemowego w ramach projektu Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim- stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych
2017-04-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa i rozbudowa związana z wykonaniem windy oraz przebudowa rozdzielnicy głównej nn wraz z układem uziemienia w piwnicy budynku Wydziału Filozofii i Socjologii przy ul. Karowa 18 w Warszawie
2017-04-26
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oprogramowania do obróbki grafiki w ramach projektu "Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych"
2017-04-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa na podstawie projektu pomieszczenia Dziekanatu Administracji Wydziału Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
2017-04-14
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Wyposażenie w meble Biblioteki Instytutu Historycznego UW w gmachu Pomuzealnym w związku z jej przebudową i modernizacją
2017-04-12
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Regały archiwalne przesuwne z dostawą i montażem dla potrzeb biblioteki Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
2017-04-07
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Centrum Nowych Technologii UW - postępowanie 1
2017-04-05
brak danych
Warszawa Uniwersytet Warszawski Konserwacja i wymiana roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 30.11.2018r.
2017-03-27
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II na okres 36 miesięcy
2017-03-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski remontu dachu w Domu Studenta nr 6 ul. Radomska 11 w Warszawie.
2017-03-21
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski "Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji powierzchni 490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynowych BUW wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz nabyciem autorskich praw majątkowych i zależnych do w/w dzieła."
2017-03-13
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz obiektów świadczących usługi hotelarskie "Hera" i "Sokrates", na okres 2 lat
2017-02-27
brak danych
Warszawa Uniwersytet Warszawski Zakup samochodu typu kombi do przewozu osób ładunków
2017-02-21
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium).
2017-02-17
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego
2017-02-15
brak danych
Warszawa Uniwersytet Warszawski Prace remontowe w Domu Studenta nr 5 UW ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa (zabezpieczenie gzymsów, wymiana rynien, remont sali telewizyjnej, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń na drzwi ppoż. EI-30 z bulajem (6 szt.), remont schodów wewnętrznych wejścia głównego oraz naprawa stopni na klatkach schodowych)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warszawski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.