eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - przetargiUniwersytet Warszawski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
2016-07-07
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego (oficyna budynku D) przy ul. Hożej 74 w Warszawie, działka nr 109 - etap II
2016-06-22
2016-06-30
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.
2016-06-17
2016-07-04
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wymiana sieci wodociągowej na terenie kampusu centralnego UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie
2016-06-13
2016-06-28
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie remontu pomieszczenia nr 21 oraz bieżącego remontu pomieszczeń o nr 29, 30, holu i korytarza na II p. wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej na II p. w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-19
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa zestawu dyfraktometru proszkowego dla Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2005-11-08
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego.
2005-07-26
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa dwóch spektrometrów NMR wysokiej zdolności rozdzielczej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-09
2016-06-17
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa autosamplera oraz spinerów do aparatury NMR Bruker 500 MHz
2016-06-09
2016-06-24
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych na III piętrze w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Karowej 18 w Warszawie
2016-06-03
2016-06-14
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego.
2016-06-03
2016-06-13
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych - spektrometru hiperspektralnego oraz ekranów kalibracyjnych dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
2016-06-03
2016-06-13
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy
2016-05-31
2016-06-08
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego Bajka Uniwersytetu Warszawskiego
2016-05-24
2016-06-08
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Pasteura 7
2016-05-11
2016-05-19
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2016-04-27
2016-05-12
Warszawa roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Likwidacja przecieków w BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie
2016-04-27
2016-05-05
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego.
2016-04-21
2016-04-29
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Prace polegające na myciu okien oraz powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie oraz budynku Artes Liberales położonej przy ul. Dobra 72 w Warszawie
2016-04-15
2016-04-25
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju napędowego grzewczego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Bajka w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski
2016-04-15
2016-04-25
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usługi gastronomicznej podczas Dnia Fizyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2016-04-14
2016-04-25
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego Bajka Uniwersytetu Warszawskiego przez okres 1 roku
2016-04-14
2016-04-22
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym UW (CENT III) - 2 Etap
2016-04-11
2016-04-19
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu, akcesoriów i odczynników laboratoryjnych
2016-04-11
2016-04-19
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa braggowskich filtrów odbiciowych
2016-04-08
2016-04-18
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2016-04-07
2016-04-15
Warszawa usługi Uniwersytet Warszawski Usługa monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja)
2016-04-05
2016-04-14
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa zestawu pomp - WF-37-10/16

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-21
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa braggowskich filtrów odbiciowych
2016-06-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Likwidacja przecieków w BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie
2016-06-16
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Prace polegające na myciu okien oraz powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie oraz budynku (Artes Liberales) położonej przy ul. Dobra 72 w Warszawie
2016-06-15
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym UW (CENT III) - 2 Etap
2016-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Dzierżawa kanalizacji kablowej dla Uniwersytetu Warszawskiego
2016-05-24
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego.
2016-05-19
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju napędowego grzewczego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Bajka w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski
2016-05-18
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa zestawu pomp - WF-37-10/16
2016-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usługi gastronomicznej podczas Dnia Fizyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2016-05-05
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja)
2016-04-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont dachu budynku A w Ośrodku Bocheniec Uniwersytetu Warszawskiego k/Chęcin, woj. świętokrzyskie
2016-04-27
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN oraz SIP Trunk do sieci publicznych.
2016-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Dostawa usług serwisowych w zakresie modułów efka, este, geem Systemu HMS Solution
2016-04-26
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów w Centrum Nowych Technologii UW.
2016-04-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski wykonanie remontu węzła cieplnego i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 4 w Warszawie
2016-04-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie przebudowy wejścia do piwnic i na poziomie parteru od strony zaplecza łącznika południowego oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wraz z naprawą cokołów zewnętrznych i wymianą okien piwnicznych wieży południowej i łącznika południowego w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2 w Warszawie
2016-04-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego do umowy nr DZP-362-106/2015 z dnia 03.11.2015r. na remont pokoi, korytarzy i klatek schodowych w Domu studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i12 w Warszawie
2016-04-25
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynkachCentrum Nowych Technologii UW (CeNT I), CeNT II - Wydz. Fizyki UW i Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW (CeNT III) na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
2016-04-20
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego
2016-04-14
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Dostawa usług serwisowych w zakresie modułów admi, bfpl, kadr, płac, usso Systemu HMS Solution.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warszawski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.