eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - przetargiUniwersytet Warszawski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
2018-04-25
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. I i II) oraz jednego dwuetapowego (poz. III) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. I. "Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)", II. "Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec", III. "Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4" realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025".
2018-04-16
2018-04-23
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-04-16
2018-04-24
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
2018-04-12
2018-04-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy
2018-04-12
2018-04-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-02-28
2019-03-07
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywna dostawa probówek do precyzyjnej fragmentacji DNA i RNA do urządzenia Covaris M220 Focused-ultrasonicator (TM) dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii UW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-19
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa zestawu dyfraktometru proszkowego dla Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2005-11-08
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego.
2005-07-26
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa dwóch spektrometrów NMR wysokiej zdolności rozdzielczej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-11
2018-04-19
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III) - 2 Etap.
2018-03-28
2018-04-09
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego
2018-03-27
2018-04-10
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa w zakresie wykonania redakcji, projektu graficznego i składu wydawnictwa "Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection"
2018-03-26
2018-04-06
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW - postępowanie 2
2018-03-23
2018-04-04
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i sprzedaż specjalistycznego urządzenia badawczego w ramach Big data dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
2018-03-22
2018-03-30
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. I i II) oraz jednego dwuetapowego (poz. III) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji p.n. I. "Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)", II. "Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec", III. "Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4" realizowanych w ramach Programu wieloletniego p.n. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"
2018-03-13
2018-03-28
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie naprawy konstrukcji budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4, Warszawa.
2018-03-13
2018-03-23
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych, przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2018 - 2020 r.
2018-03-13
2018-03-28
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie
2018-03-12
2018-03-27
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa i remont powierzchni ogólnie dostępnych na 1 piętrze, przebudowy hydrantów ppoż. oraz remont sal na 1 piętrze w skrzydle od ul. Traugutta wraz z wyposażeniem teletechnicznym, remont WC na parterze, 1 piętrze i poddaszu w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie
2018-03-08
2018-03-16
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C
2018-03-02
2018-03-19
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Sali Wystawowej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz w Ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2018-03-01
2018-03-09
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski usługa w zakresie tłumaczenia na język angielski wydawnictwa "Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection"
2018-02-20
2018-02-28
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-02-19
2018-03-02
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat
2018-02-16
2018-02-26
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Leasing dwóch serwerów dla realizacji przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW projektu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2018-02-15
2018-02-22
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Mycie okien w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze.
2018-02-15
2018-02-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
2018-02-01
2018-02-08
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW
2018-01-30
2018-02-07
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Badanie CAWI [sondaż web - RDS (moduł a) wraz z platformą do zbierania danych (moduł b)]
2018-04-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa i remont powierzchni ogólnie dostępnych na 1 piętrze, przebudowy hydrantów ppoż. oraz remont sal na 1 piętrze w skrzydle od ul. Traugutta wraz z wyposażeniem teletechnicznym, remont WC na parterze, 1 piętrze i poddaszu w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie
2018-04-12
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa gastronomiczna na studiach podyplomowych oraz szkoleniach ustawicznych dla 27 - 39 osób obejmująca lunch oraz przerwy kawowe w dniach 09.04.-10.12.2018 r. realizowanych w ramach projektu "Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia Akademii Oceny Skutków Regulacji (w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych) oraz szkoleń ustawicznych z zakresu technik analitycznych stosowanych w ramach oceny skutków regulacji" (Umowa nr. 58/2017/DSC/US/SM z dn. 19 czerwca 2017 r.).
2018-04-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Dostosowanie obiektu UW "Hera" ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa do wymogów przeciwpożarowych.
2018-04-03
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup oleju napędowego grzewczego dlaDPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat
2018-03-23
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Mycie okien w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze.
2018-03-22
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2018-03-07
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych
2018-03-05
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej UW
2018-03-02
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
2018-02-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa powierzchni 490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich
2018-02-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont hydroforni
2018-02-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont segmentów gościnnych w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie
2018-02-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont pomieszczeń w Domu Studenta nr 3 ul.Kickiego 9 i ul.Kickiego 12 w Warszawie
2018-02-05
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla DPN, Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie Hera i Sokrates, OW-K w Łukęcinie oraz DPTiW w Kirach i Szeligówce
2018-02-02
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2018
2018-02-02
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018
2018-02-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont instalacji elektrycznej w Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 w Warszawie (ETAP IV)
2018-01-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont kącików sanitarnych i szaf wnękowych w pokojach studenckich Domu Studenta Nr 1 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 97/99.
2018-01-17
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warszawski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.