eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - przetargiUniwersytet Warszawski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-22
2017-12-07
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont typowych pokoi studenckich oraz malowanie pomieszczeń kuchni na 10 piętrach
2017-11-20
2017-12-04
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Badanie CAWI [sondaż web - RDS (moduł a) wraz z platformą do zbierania danych (moduł b)]
2017-11-20
2017-11-29
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2018
2017-11-13
2017-11-28
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów
2017-11-10
2017-11-27
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont wejścia głównego do budynku Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-19
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa zestawu dyfraktometru proszkowego dla Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2005-11-08
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego.
2005-07-26
brak danych
Warszawa dostawy Uniwersytet Warszawski dostawa dwóch spektrometrów NMR wysokiej zdolności rozdzielczej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-14
2017-11-22
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych i przeglądów instalacji i urządzeń: - instalacji systemu sygnalizacji pożaru - SSP, - systemu oddymiania, drzwi przeciwpożarowych, - dźwiękowego systemu ostrzegawczego - DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2018 - 2021 r.
2017-11-10
2017-11-20
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Projekt technologii zaplecza gastronomicznego wraz z dostawą i montażem wyposażenia w budynku B Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie
2017-11-09
2017-11-17
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski usługa w zakresie wykonania projektu, składu i druku wydawnictwa "Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection" wraz z tłumaczeniem na język angielski
2017-11-06
2017-11-13
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 i automatycznej stacji cBot firmy Illumina
2017-11-06
2017-11-14
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
2017-11-02
2017-11-16
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, dla Centrum Nowych Technologii UW
2017-10-31
2017-11-13
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Wykonanie oprogramowania w postaci systemu ewidencji i udostępniania zasobów elektronicznych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
2017-10-30
2017-11-16
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Sondaż techniką wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI) prowadzony na migrantach z Polski, którzy mieszkają od co najmniej 3 miesięcy w Niemczech, N=1200
2017-10-27
2017-11-17
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski wykonanie dwóch by-passów dla urządzeń UPS w serwerowniach CeNT UW
2017-10-26
2017-11-10
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie naprawy uszkodzeń konstrukcji budynku oraz remont więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie
2017-10-24
2017-11-08
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski remont posadzek w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe i korytarze) w budynku A(cz.doktorancka) HERY przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie.
2017-10-17
2017-11-03
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont 5 toalet w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie
2017-10-12
2017-10-20
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski ,,Dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego"
2017-10-11
2017-10-26
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. "BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych" w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie
2017-10-06
2017-10-17
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Opracowanie projektu wykonawczego dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego na Kampusie Centralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
2017-10-04
2017-10-19
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski a) oczyszczenie poddasza z guana, wymiana folii ochronnej izolacji termicznej stropu segmentu A oraz zabezpieczenie od wewnątrz budynku otworów wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E przed przedostawaniem się ptactwa na poddasza,
2017-10-02
2017-10-17
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów
2017-09-29
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ
2017-09-28
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa powierzchni 490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-09-26
2017-10-11
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Montaż okablowania strukturalnego w budynku przy ulicy Karowej 20 zgodnie z projektem wykonawczym

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Przebudowa budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ
2017-11-21
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Przygotowanie, organizacja i obsługa Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2017-11-13
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i instalacja artykulografu
2017-10-25
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Usługa opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
2017-10-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Remont budynku przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie na działce 13/2 - część zabytkowa
2017-10-17
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja, usuwanie awarii oraz wykonywanie napraw 2 dźwigów osobowych i 6 platform dla osób niepełnosprawnych usytuowanych w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie
2017-10-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie remontu pomieszczeń i korytarzy na I, II, IV i V piętrze oraz pomieszczeń 17A i 17B na parterze w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie
2017-10-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie remontu generalnego bazy archeologicznej w Risan (Czarnogóra)
2017-09-27
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) Etap I i Etap II
2017-09-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Warszawski Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie polegającego na malowaniu ścian i sufitów oraz renowacji posadzek z parkietu i lastrico
2017-09-11
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Serwis maszyn cyfrowych Océ - VP4120 i Canon Image Press C6010S dla Zakładu Graficznego UW
2017-08-31
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów EEG dla Centrum Analiz Medialnych
2017-08-31
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Dostawa i montaż transformatora do Stacji PZO Fizyka (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5 w Warszawie
2017-08-30
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Konserwacja dźwigów wraz z usuwaniem awarii i naprawami w budynkachCentrum Nowych Technologii UW, Wydz. Fizyki UW etap 1 i Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW etap 1
2017-08-24
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie czterech odbiorników GNNS z kontrolerami i oprogramowaniem dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
2017-08-11
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów okulograficznych dla Centrum Analiz Medialnych
2017-08-04
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru reakcji skórno - galwanicznej dla Centrum Analiz Medialnych
2017-08-04
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie platformy do badań biometrycznych człowieka dla Centrum Analiz Medialnych
2017-07-31
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Warszawski Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych podległych pod BSSoc UW w latach 2017 -2020
2017-07-31
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Warszawski Sprzedaż i dostarczenie układu akwizycji danych z sensorów sejsmicznych dla detektora fal grawitacyjnych VIRGO umożliwiający zbieranie danych pomiarowych z sensorów firmy INNOSEIS o ściśle zdefiniowanych parametrach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warszawski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.