eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-18
2020-06-04
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Muszaki - Grabowo

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-24
2020-05-15
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo
2020-03-13
2020-04-16
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku od DP 1997N-Zabłocie Kanigowskie -Janowiec Kościelny
2020-02-26
2020-03-16
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda
2020-01-30
2020-02-10
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawę materiałów kamiennych z podziałem na 2 części
2019-12-19
2019-12-30
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2020 z podziałem na 2 części.
2019-10-10
2019-10-18
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2019/2020 z podziałem na 5 części
2019-09-27
2019-10-07
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7
2019-09-27
2019-10-07
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż"
2019-09-17
2019-09-25
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"
2019-09-06
2019-09-24
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)
2019-09-06
2019-09-25
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo - Zembrzus Mokry Grunt
2019-09-06
2019-09-26
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko na odc. Rączki - Łyna
2019-08-28
2019-09-17
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka - Wiłunie - Powierż
2019-08-27
2019-09-16
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop - Szerokopaś - Nidzica w m. Sławka Mała
2019-08-26
2019-09-12
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15
2019-08-22
2019-09-10
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7
2019-08-21
2019-09-09
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705.
2019-06-28
2019-07-08
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 3 części
2019-03-06
2019-03-19
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części:
2018-12-17
2018-12-27
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 z podziałem na 2 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-23
brak danych
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawę materiałów kamiennych z podziałem na 2 części
2020-01-27
brak danych
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2020 z podziałem na 2 części
2019-12-30
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7
2019-12-30
brak danych
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 - Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7
2019-12-12
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop - Szerokopaś - Nidzica w m. Sławka Mała
2019-12-09
brak danych
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż"
2019-12-09
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka - Wiłunie - Powierż
2019-12-09
brak danych
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2019/2020 z podziałem na 5 części
2019-12-05
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15
2019-12-05
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo - Zembrzus Mokry Grunt
2019-12-05
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)
2019-11-27
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko na odc. Rączki - Łyna
2019-11-20
brak danych
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"
2019-10-14
brak danych
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 3 części
2019-08-23
brak danych
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 3 części
2019-04-10
brak danych
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części
2019-01-22
brak danych
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2019 z podziałem na 2 części
2018-11-13
brak danych
Nidzica Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2018/2019 z podziałem na 6 części
2018-10-15
brak danych
Nidzica Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2018
2018-09-20
brak danych
Nidzica Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.