eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska - przetargiPolitechnika Wrocławska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-03
2020-04-27
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Remont pomieszczeń 04 i 05 w budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej na potrzeby laboratorium Wydziału Inżynierii wraz z dostawą i montażem urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.
2020-04-02
2020-04-16
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-076/2020_Dostawa mebli i krzeseł biurowych do gabinetu 302 w Budynku A2 Politechniki Wrocławskiej.
2020-04-01
2020-04-24
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Modernizacja pomieszczeń nr 105b, 216, 217 w budynku C-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
2020-03-30
2020-04-28
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Montaż instalacji klimatyzacji obsługującej pomieszczenia nr 136-141 oraz odciągu kuchennego znajdującego się w klubie profesorskim (pom.nr 239) w bud.A-1 PWr
2020-03-27
2020-04-09
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-071/2020 Dostawa stołów optycznych w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej
2020-03-24
2020-04-15
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Modernizacja źródła chłodu w bud. B-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Ignacego Łukasiewicza 5 we Wrocławiu
2020-03-20
2020-04-07
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczenia nr 316 w budynku B-1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 25 we Wrocławiu.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
2020-04-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-069/2020 Dostawa urządzeń zasilająco pomiarowych w ramach potrzeb W11 Politechniki Wrocławskiej
2020-03-26
2020-04-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-037/2020 Dostawa oprogramowania wraz z licencją na generator ataków wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pt. "Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego" - w ramach programu CyberSecIdent - "Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość"
2020-03-25
2020-04-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej
2020-03-25
2020-04-02
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania
2020-03-24
2020-04-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-070/2020 Dostawa stołów laboratoryjnych w ramach potrzeb Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej
2020-03-23
2020-04-01
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa wzmacniacza homodynowego z funkcjonalnością pętli synchronizacji dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
2020-03-23
2020-03-31
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa fabrycznie nowego urządzenia zasilająco-pomiarowego dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
2020-03-20
2020-03-30
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - Zadania
2020-03-18
2020-03-27
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Politechniki Wrocławskiej
2020-03-17
2020-03-25
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie młynu kulowego wraz z przeprowadzeniem jednodniowego instruktażu z obsługi urządzenia dla dwóch osób dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2020-03-17
2020-03-25
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-066/2020-Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej - zadania.
2020-03-16
2020-03-24
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa przepływowego helowego kriostatu dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
2020-03-12
2020-03-30
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku C-6 Politechniki Wrocławskiej na potrzeby siedziby Dziekanatu Wydziału Chemicznego przy ul. Norwida 4/6 5 we Wrocławiu
2020-03-11
2020-03-19
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-056/2020_ Dostawa mebli oraz wykonanie i montaż mebli na wymiar na potrzeby Katedry Fizyki Teoretycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
2020-03-10
2020-03-19
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa liofilizatora dla Katedry Inżynierii i Technologii Polimerów PWr w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. "Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego"
2020-03-04
2020-03-19
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Modernizacja źródła chłodu w bud. B-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Ignacego Łukasiewicza 5 we Wrocławiu
2020-03-03
2020-03-18
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-050/2020_Wykonanie oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego w budynku A, B i C Wydziału Techniczno-Inżynieryjnego Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 78.
2020-02-27
2020-03-06
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-047/2020 Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu: "W kierunku gospodarki cyrkularnej - technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych Nr POIR.04.01.04-00-0047/18-00"
2020-02-27
2020-03-06
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-039/2020 Dostawa części i materiałów elektronicznych dla W10 w ramach projektu "ZPR PWr - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej"
2020-02-27
2020-03-06
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-03
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa słodyczy reklamowych dla Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej
2020-04-02
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska AC/BZP/242-033/2020_Dostawa urządzenia do automatycznego rozdrabniania i homogenizacji tkanek wraz z kołyską i zestawem do izolacji komórek nowotworowych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2020-04-01
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Wykonanie remontu i ocieplenie elewacji budynku B-8 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 48 oraz budynku B-9 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Łukasiewicz 7/9 we Wrocławiu
2020-04-01
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa, montaż, integracja i uruchomienie Systemu Multimedialnego w Auli Głównej Politechniki Wrocławskiej
2020-03-18
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa artykułów promocyjnych dla Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej - Zadania
2020-03-18
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/428/2019_Dostawa i instalacja urządzeń do prowadzenia monitoringu sieci pełniących funkcję sensorów sieci, na potrzeby projektu pt. "Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego" - w ramach programu CyberSecIdent - "Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość"- zadania.
2020-02-25
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska DOSTAWA TERMOCYKLERA DO REAKCJI REAL TIME PCR DLA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
2020-02-24
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa środków czystości dla Działu Administracyjno-Gospodarczego Politechniki Wrocławskiej
2020-02-21
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU D-2 POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
2020-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa helu w stanie ciekłym w ramach potrzeb Katedry Fizyki Doświadczalnej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - 6 zadań.
2020-02-11
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
2020-02-11
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej wraz z przeprowadzeniem instruktażu z obsługi i diagnostyki 3 osób dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2020-02-06
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Zestaw optyczny do manipulacji fazy i kierunku propagacji wiązek laserowych w szerokim zakresie spektralnym wraz z zestawem laserów dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
2020-02-03
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa urządzenia do miareczkowania - titratora kulometrycznego Karla Fischera dla Wydziału Chemicznego PWr
2020-01-31
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu ZPR PWr - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej - zadania
2020-01-30
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/425/2019-Dostawa wytrząsarek z inkubacją na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2020-01-27
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa urządzeń chłodzących do laboratorium Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej - zadania
2020-01-24
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa systemu do pomiaru ruchów ludzkiego ciała w postaci zestawu czujników inercyjnych (IMU) wraz z oprogramowaniem
2020-01-23
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie aparatury do granulacji i powlekania wraz z przeprowadzeniem z instruktażu z obsługi i diagnostyki jednej osoby dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2020-01-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Remont pomieszczeń nr 031, 032, 033, 034, 041, 237, 340, 345/346, 347/348 i 136 w budynku C-4 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy ul. Janiszewskiego 11-17 oraz remont pomieszczeń nr 706, 804, 906, 401,402 i korytarza na VII piętrze wraz z modernizacją pomieszczenia nr 207 w budynku C-5 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy ul. Janiszewskiego 7-9.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Wrocławska
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.