eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska - przetargiPolitechnika Wrocławska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-20
2018-08-06
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynkach F-1, F-2 i F-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej we Wrocławiu (Etap I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Etap II)
2018-07-20
2018-07-31
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska ZP/BZP/289/2018-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynku C-3 i C-4 Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowanych przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu (ETAP I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania w/w robót budowlanych ( ETAP II).
2018-07-19
2018-07-27
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/283/2018_Dostawa i instalacja wagi analitycznej na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-19
2018-08-07
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Zagospodarowania terenu Kampusu "F" Politechniki Wrocławskiej pomiędzy ulicami Czerwonego Krzyża, Gdańską, Sopocką i Bujwida we Wrocławiu
2018-07-19
2018-07-27
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/284/2018-Dostawa i instalacja mieszadła magnetycznego silnikowego na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-19
2018-07-27
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/285/2018-Dostawa i instalacja pH metru stacjonarnego ze szklaną elektrodą na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-19
2018-07-30
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska ZP/BZP/286/2018_Świadczenie usługi przedłużenia serwisu dla macierzy dyskowej HDS HUS_VM na potrzeby Politechniki Wrocławskiej - WCSS.
2018-07-12
2018-07-24
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa oprogramowania do analizy wielowątkowej do laboratoriów w ramach projektu "Kompleks GEO-3EM - Energia Ekologia Edukacja"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-12
2018-07-20
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Usługa prowadzenia stałej konserwacji i bieżącego nadzoru (całodobowego dyżuru) oraz serwisu nad układami klimatyzacji stanowiącymi wyposażenie Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
2018-07-11
2018-07-20
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska ZP/BZP/255/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynku C-3 i C-4 Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowanych przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu (ETAP I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania w/w robót budowlanych ( ETAP II).
2018-07-09
2018-07-17
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/267/2018_Dostawa i instalacja wagi analitycznej na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-09
2018-07-17
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/268/2018-Dostawa i instalacja mieszadła magnetycznego silnikowego na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-09
2018-07-17
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/269/2018-Dostawa i instalacja pH metru stacjonarnego ze szklaną elektrodą na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-05
2018-07-13
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (8 ZADAŃ).
2018-07-05
2018-07-13
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Postępowanie na dostawę gazów dla Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-05
2018-07-13
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Wydruk podstawowych materiałów promocyjnych: dostawa kalendarzy książkowych i trójdzielnych na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
2018-07-04
2018-07-12
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa elementów optomechaniczych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
2018-07-03
2018-07-11
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska ZP/BZP/244/2018_Świadczenie usługi przedłużenia serwisu dla macierzy dyskowej HDS HUS_VM na potrzeby Politechniki Wrocławskiej - WCSS.
2018-07-02
2018-07-17
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Modernizacja windy towarowo-osobowej w budynku C-3 Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu".
2018-07-02
2018-07-10
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia meblowego laboratoryjnego do pomieszczeń budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.
2018-06-29
2018-07-09
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej
2018-06-29
2018-07-09
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (7 ZADAŃ).
2018-06-28
2018-07-06
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (6 ZADAŃ).
2018-06-27
2018-07-05
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawę, montaż i uruchomienie Spektrofotometru UV-Vis dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2018-06-27
2018-07-12
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Zagospodarowania terenu Kampusu "F" Politechniki Wrocławskiej pomiędzy ulicami Czerwonego Krzyża, Gdańską, Sopocką i Bujwida we Wrocławiu
2018-06-25
2018-07-04
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska ZP/BZP/251/2018-Dostawa wyposażenia Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej, w ramach projektu "Kompleks GEO-3EM - Energia Ekologia Edukacja" - Zestaw urządzeń pomocniczych do prowadzenia badań w laboratorium inżynierii mineralnej-(drobny sprzęt laboratoryjny i materiały) .
2018-06-25
2018-07-11
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska www.przetargi.pwr.edu.pl
2018-06-25
2018-07-03
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów promocyjnych (kubki, torby bawełniane) dla Politechniki Wrocławskiej - pakiety.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-19
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Rotacyjny analizator sypkości materiałów proszkowych
2018-07-19
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa systemu chromatograficznego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
2018-07-19
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - Zadania
2018-07-19
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa stacji roboczej do przewężania skracania światłowodów w płomieniu palników wodorowych dla Katedry Optyki i Fotoniki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
2018-07-13
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
2018-07-12
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa 1000 bezterminowych licencji NetIQ Identity Manager oraz dostarczenie subskrypcji (Maintenance) zapewniającej wsparcie oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania NetIQ Identity Manager (DM), NetIQ SecureLogin oraz SUSE Linux Enterprise Server dla Politechniki Wrocławskiej
2018-07-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Remont części korytarzy, części klatek schodowych i Wejścia Cesarskiego w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu"
2018-07-10
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów promocyjnych - koszulek z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.
2018-07-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Adaptacja pomieszczenia magazynowego 1101a w budynku C-5 PWr zlokalizowanego przy ul. Janiszewskiego 9 we Wrocławiu na potrzeby serwerowni
2018-06-29
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Politechnika Wrocławska Roboty podobne w ramach inwestycji pnRemont instalacji niskoprądowych Domu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej T-16 przy ul. Wittiga 4 we Wrocławiu. (znak sprawyZP/BZP/007/2018)
2018-06-29
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa mebli na potrzeby Politechniki Wrocławskiej (2 Zadania).
2018-06-23
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla Działu Domów Studenckich PWr.
2018-06-20
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa przetworników temperatury dla valve boxów akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)
2018-06-15
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów optomechaniczych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej
2018-06-04
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa spawarki do światłowodów mikrostrukturalnych z opcją na światłowody zachowujące stan polaryzacji dla Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
2018-06-04
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów promocyjnych - koszulek z nadrukiem dla Politechniki Wrocławskiej.
2018-05-28
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa armatury próżniowej dla systemów kriogenicznych akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)
2018-05-23
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej
2018-05-22
brak danych
Wrocław Dostawy Politechnika Wrocławska Dostawa materiałów promocyjnych - kubków Juwenaliowych z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.
2018-05-21
brak danych
Wrocław Usługi Politechnika Wrocławska Usługa drukowania i dostawy książek, czasopism, broszur oraz akcydensów na potrzeby Politechniki Wrocławskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Wrocławska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.