eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - przetargiPolitechnika Łódzka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-10-31
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Roboty budowlane związane z wykonaniem remontu pomieszczeń Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji Politechniki Łódzkiej.
2017-10-12
2017-10-24
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części)
2017-10-10
2017-10-20
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH PODCZAS ZAJĘĆ - II EDYCJA

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-09
2017-10-17
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
2017-10-06
2017-10-17
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka dostawa aparatury pomiarowej, badawczej, zestawów edukacyjnych do laboratoriów z wyposażeniem laboratoryjnym warsztatowym dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania
2017-09-21
2017-09-29
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
2017-09-14
2017-09-25
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Opracowanie modelu kompetencji zawodowych(MKZ), przygotowanie zestawu scenariuszy i pytań do wywiadów kompetencyjnych, opracowanie zestawu 30 zadań assessmentowych, badających kompetencje z MKZ, zakup praktycznych testów oraz ćwiczeń Assessment Centre do badania kompetencji Studentów i Absolwentów Politechniki Łódzkiej oraz dostosowanie i wdrożenie narzędzi do oceny poziomu kompetencji. Zakupione rozwiązania zostaną wykorzystane w procesie doradztwa zawodowego w celu diagnozy kompetencji zawodowych i osobistych studentów Politechniki Łódzkiej.
2017-09-07
2017-09-15
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzetu komputerowego
2017-09-06
2017-09-19
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Zmiana z 6 na 15 kV napięcia zasilającego obiekty Kampusu "C" oraz modernizacja stacji transformatorowych w budynkach C2 (zlokalizowanym Łódź ul. Wróblewskiego 15) i C10 (zlokalizowanym Łódź al. Politechniki 9)
2017-09-06
2017-09-14
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Usługi w zakresie drukowania pozycji wydawniczych, tj. materiałów informacyjnych, okolicznościowych i reklamowych o wydziałach, uczelni i jej działaniu, wymagających przygotowania do druku
2017-09-06
2017-09-14
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2017-08-29
2017-09-11
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka ZP/5/2017 - wyroby laboratoryjne
2017-08-11
2017-08-21
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka "Dostawa aparatury badawczo - pomiarowej dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych"
2017-08-10
2017-08-18
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Świadczenie usługi utrzymania czystości Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego PŁ Zatoka Sportu w Łodzi przy al. Politechniki 10
2017-07-27
2017-08-07
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Świadczenie usługi utrzymania czystości Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego PŁ Zatoka Sportu w Łodzi przy al. Politechniki 10
2017-07-27
2017-08-07
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa analizatora termograwimetrycznego (TGA)
2017-07-26
2017-08-17
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Remont pomieszczeń Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn (K-111) w budynku A-22 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.
2017-07-21
2017-07-31
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
2017-07-19
2017-08-03
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Rozbudowa instalacji klimatyzacji komfortu w systemie VRV w wybranych pomieszczeniach Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej w oparciu o projekt budowlany.
2017-07-13
2017-07-31
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Zmiana z 6 na 15 kV napięcia zasilającego obiekty Kampusu "C" oraz modernizacja stacji transformatorowych w budynkach C2 (zlokalizowanym Łódź ul. Wróblewskiego 15) i C10 (zlokalizowanym Łódź al. Politechniki 9)
2017-07-07
2017-07-24
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Roboty remontowo - budowlane pomieszczeń i dachu: Część I - Dziekanat Wydziału Mechanicznego (Dz) Zadanie 1- Pomieszczenia Wydziałowe II piętro - zaplecza socjalnego, sale nr: 202; 203; 204; 216; 217; korytarza Zadanie 2- sala 201 Część II - Katedra Dynamiki Maszyn (K-13) Część III - Instytut Maszyn przepływowych (I-10) Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
2017-07-07
2017-07-17
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
2017-06-30
2017-07-13
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-09
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego
2017-09-14
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
2017-09-13
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa analizatora termograwimetrycznego(TGA)
2017-09-07
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
2017-08-29
brak danych
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Rozbudowa instalacji klimatyzacji komfortu w systemie VRV w wybranych pomieszczeniach Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej w oparciu o projekt budowlany.
2017-08-28
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
2017-08-22
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka dostawa sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, oprogramowania i sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania.
2017-08-11
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osob przebywających na terenie strefy mokrej obiektu Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu" w Łodzi przy Al. Politechniki 10
2017-07-26
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa aplikacji z wbudowanym algorytmem umożliwiającym symulowanie deformacji po procesie nawęglania i hartowania w gazie.
2017-07-21
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku A2, A4 i rozbudowie budynku A3 Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
2017-07-19
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
2017-07-14
brak danych
Łódź Usługi Politechnika Łódzka Przedłużenie usługi Technical Enhancements and Customer Support (TECS) na okres 01.07.2017-30.06.2018 " ANSYS CFD PrepPost, ANSYS CFD Solver, ANSYS HPC Pack * 2, ANSYS DesignModeler, ANSYS SpaceClaim Direct Modeler, ANSYS Faced Data Toolkit for SpaceClaim, ANSYS Academic Multiphysics Campus solution (25/250).
2017-07-04
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Doposażenie platformy tribologicznej UMT Tribolab o moduł pozwalający na prowadzenie badań tribokorozyjnych.
2017-06-27
brak danych
Łódź Roboty budowlane Politechnika Łódzka Budowa ogrodzenia parkingu przed budynkami C3, C5 i C9 wraz z zamknięciem terenu za budynkiem C11 w Łodzi
2017-06-13
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka W-5 ZP/7/2017 dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI PŁ
2017-06-09
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Odczynniki chemiczne, laboratoryjne dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
2017-05-19
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka Dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego dla Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
2017-05-10
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka W-5 ZP/4/2017 dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI PŁ
2017-04-18
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka W-5 ZP/2/2017 dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI PŁ
2017-04-10
brak danych
Łódź Dostawy Politechnika Łódzka "Dostawa gazów sprężonych i skroplonych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Łódzka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.