eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku - przetargiPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-20
2019-09-30
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku "Gospodarowanie odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na 3 części"
2019-09-20
2019-10-04
Zgorzelec Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu Zarząd Zlewni w Zgorzelcu - roboty budowlane na cieku: Żarecki Potok -konserwacja cieku w km 9+000 - 17+330 oraz remont ubezpieczeń brzegowych
2019-09-20
2019-10-01
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Wywóz nieczystości płynnych przy użyciu wozu asenizacyjnego ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz innych nieczystości (w tym śmieci) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach
2019-09-20
2019-09-30
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Remont agregatów pompowych na terenie PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie"
2019-09-19
2019-10-01
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2019-09-19
2019-10-04
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Dębosznica w km 19+160 w m. Siemyśl dz. nr 238 i 236/3 obręb Siemyśl, powiat kołobrzeski zgodnie z wydaną Decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 20 lutego 2019r. sygnatura WIK.7741.95.2017.AP oraz Decyzją zmieniającą z dnia 21.08.2019r. sygnatura WIK.7741.95.2017.AP"
2019-09-18
2019-10-03
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Odmulanie awanportu w Borku Szlacheckim (ZOH Łączany-Skawina)
2019-09-17
2019-10-04
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Prace utrzymaniowe na ciekach naturalnych oraz urządzeniach wodnych na terenie ZZ Kielce- etap II"
2019-09-17
2019-09-30
Lwówek Śląski Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Remont budynku administracyjnego ( nr 72 ) przy zaporze czołowej zbiornika wodnego Bukówka
2019-09-13
2019-09-23
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zakup pieczątek i wizytówek dla pracowników Dyrekcji RZGW, Zarządów Zlewni, DRP Opole, BWP Racibórz, Obiektów Hydrotechnicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach
2019-09-12
2019-09-27
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Nowy Targ: 1. Prace utrzymaniowe na pot. Krośnica w km 8+200-8+500 w m. Krośnica, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. Małopolskie 2. Prace utrzymaniowe na pot. Krośnica w km 8+500-8+650 w m. Krośnica, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie 3. Prace utrzymaniowe na pot. Krośnica w km 3+350-3+420 w m. Tylka, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie"
2019-09-11
2019-09-27
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Awaryjny remont umocnień koryta potoku Bystrzyca w km 3+840 - 3+915, 4+100 - 4+190 i 4+750 - 5 + 150 w miejscowości Stara i Nowa Bystrzyca".
2019-09-10
2019-09-24
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie "Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budowli piętrzącej - jazu zlokalizowanego na rzece Tyśmienica"
2019-09-10
2019-09-25
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Remont awaryjny umocnień brzegowych koryta potoku Jodłownik w km 6 + 250 - 6 + 500 w miejscowości Wojciechowice"
2019-09-10
2019-09-25
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Popowodziowe przywrócenie prawidłowego przekroju poprzecznego koryta potoku Klikawa w km 8+950-9+100 oraz potoku Wyżnik w km 0+000 - 0+950 wraz z remontem ubezpieczeń brzegowych na terenie miejscowości Lewin Kłodzki
2019-09-10
2019-09-25
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Odcinkowy awaryjny remont podmytego brzegu rzeki Biała Głuchołaska w km 17+318-16+820 w m. Bodzanów".
2019-09-10
2019-09-25
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Stopień Wodny Dwory - nieodpowiedni stan techniczny jazu - zmniejszenie obciążenia stałego kładki i wymiana barierek"
2019-09-10
2019-09-23
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego jazu na kanale ulgi rzeki Parsęty w km 0+900 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: " Doble - remont jazu na kanale ulgi rzeki Parsęty
2019-09-06
2019-09-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Prace utrzymaniowe na pot. Biały Dunajec w km 0+000-1+000 w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie"
2019-09-04
brak danych
Warszawa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie - Jeziory" - etap II w km wału 18+500 - 19+600 (dł. 1,1 km), powiat otwocki, woj. mazowieckie)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-11
2019-09-19
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu"
2019-09-11
2019-09-19
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Dostawa drobnego sprzętu AGD i RTV na potrzeby RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych
2019-09-09
2019-09-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
2019-09-06
2019-09-17
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Dostawa drobnego sprzętu AGD dla RZGW Kraków wraz z podległymi jednostkami
2019-09-05
2019-09-20
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Prace utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych rzeki Dunajec na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, powiat nowosądecki, woj. małopolskie"
2019-09-05
2019-09-20
Radom Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Radomiu Remont budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim
2019-09-05
2019-09-20
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I
2019-09-05
2019-09-20
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap II
2019-09-04
2019-09-12
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego.
2019-09-04
2019-09-19
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Regulacja Srebrnego Potoku 0+000÷12+167 miasto Elbląg, gm. Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie.
2019-09-04
2019-09-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Wycięcie zakrzaczenia i drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Żywcu"
2019-09-04
2019-09-19
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Tczewie Naprawa wałów przeciwpowodziowych na terenie RZGW Gdańsk
2019-09-04
2019-09-19
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Remont przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rzeki Narew w km 143+800 obejmujący przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odcinkiem wału przeciwpowodziowego
2019-09-04
2019-09-19
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Koszty organizacji osłony technicznej - makroniwelacja terenu wraz z wycinką zakrzaczeń przy budowlach przeprawowych
2019-09-03
2019-09-17
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Remont umocnień brzegowych poniżej wylotu z Elektrowni Wodnej Porąbka w m. Międzybrodzie Bialskie, gmina Czernichów, powiat żywiecki, województwo śląskie"
2019-09-02
2019-09-16
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Roboty związane z utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych oraz pompowni zawala zbiornika Tresna nr 1,2,2Bis,3,3Bis,4 tj. roboty remontowo budowlane, roboty mechaniczne, elektryczne z systemami monitoringu i sterowania, konserwacja i przeglądy bieżące i okresowe - Konserwacja systemów drenażowych i rowów opaskowych zbiornika Tresna wraz z renowacją skarp zapór bocznych i konserwacją kanałów dopływowych do pompowni"
2019-09-02
2019-09-11
Radom Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Radomiu Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie - przebudowa pompowni Styków
2019-09-02
2019-09-17
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański, woj. małopolskie - Stopień część I
2019-08-29
2019-09-12
Lwówek Śląski Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Realizacja projektu wykonanego w 2018r. na zabezpieczenie skarp i dna przy posesjach (Świeradów Zdrój, ul. Górska 21) na potoku Świeradówka
2019-08-29
2019-09-10
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku "Usługa zewnętrznego mycia i czyszczenia wnętrz pojazdów służbowych RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych z podziałem na części"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Usunięcie odsypiska brzegu prawego rzeki Poprad (udrożnienie) w km 37 + 500 - 38 + 200 /odcinkowo ok. 200 mb/ m. Żegiestów, gm. Muszyna, pow. nowosądecki woj. małopolskie"
2019-09-20
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć1) Modernizacja śluzy Nowa Wieś, 2) Modernizacja śluzy Sławięcice, realizowanych w ramach projektu"Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II" współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020
2019-09-11
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ostrołęce Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)
2019-09-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wymiana zamknięcia remontowego jazu SW Dąbie w ramach zadania. "Wykonanie naprawy betonów lewego przyczółka i filarów jazu. 2. Usunięcie klawiszujących płyt w stanowisku górnym jazu, uzupełnienie i dogęszczenie podłoża i odbudowa płyt. 3. Naprawa betonów pod ścianką szczelną i połączenia betonów ze ścianką szczelną, oraz okuć przęsła w stanowisku górnym jazu. 4. Uzupełnienie pod wodą płyty po lewej stronie poszuru i wykonanie warstwy powierzchniowej 5. Naprawa ubezpieczeń awanportu górnego śluzy. Etap I - obejmujący pkt 2 i 3" (Stopień Wodny Dąbie)
2019-09-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Grybów, NW Nowy Sącz, NW Nowy Targ, NW Tarnów"
2019-09-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy - II Etap w zakresie odcinkakm 1+780 ÷2+450 i 2+579÷3+031
2019-09-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Remont syfonu nr 15 w km 10+580 kanału Łączany-Skawina
2019-09-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Remont stopnia na rzece Giełczew w km 25+490 w m. Stryjno Pierwsze, gm.Rybczewice, pow.świdnicki , woj.lubelskie.
2019-09-04
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów inwestorskich podczas realizacji inwestycji pn.Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniu "Rozbudowa zbiornika retencyjno - wyrównawczego na Potok Gromiecki wraz z rozbudową pompowni Gromiec, w miejscowości Gromiec, gmina Libiąż, powiat chrzanowski, województwo małopolskie".
2019-09-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pnOdbudowa jazu na rzece Szkwa w km 21+100 w m. Sul, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki.
2019-08-28
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Udrożnienie i remont budowli na ciekach w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
2019-08-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Remont bloku zrzutowego ZW Turawa. Etap I
2019-08-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Remont stopnia z bystrotokiem na rzece Żółkiewka w km 22+625 w m.Olchowiec, gm. Żółkiewka, pow. Krasnystaw, woj.lubelskie.
2019-08-20
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Stacja pomp Czerwona I-II - remont agregatu pompowego nr 1 typ PR24"
2019-08-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Odbudowa jazu na rzece Rozoga w km 38+390 w m. Wykrot, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki
2019-08-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - Nadzór Wodny Zakopane"
2019-08-14
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przegląd pomp pompownia P1,P2, P3 na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2019-08-13
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Dostawa środków czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
2019-08-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - Nadzór Wodny Nowy Targ"
2019-08-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Remont budowlany śluzy małej "Zawada". Etap I - remont okładzin ścian komory i peronów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.