eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-11
2017-10-19
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa książek na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-06
2017-10-16
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",
2017-10-06
2017-10-16
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w zakresie część I - Biała Podlaska i w zakresie część II - Włocławek prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku".
2017-10-05
2017-10-13
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych, dostawa produktów farmaceutycznych na doposażenie pracowni kosmetologicznych, dostawa odczynników chemicznych na doposażenia pracowni chemicznej dla kształcenia studentów na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku".
2017-09-20
2017-09-28
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",
2017-09-19
2017-09-27
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych, dostawa produktów farmaceutycznych na doposażenie pracowni kosmetologicznych, dostawa odczynników chemicznych na doposażenia pracowni chemicznej dla kształcenia studentów na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu".
2017-09-14
2017-09-22
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Świadczenie usług edukacyjnych na kursie specjalistycznym ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I i część II oraz na kursie specjalistycznym wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku
2017-09-06
2017-09-18
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych na doposażenie pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni położniczej dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu"
2017-09-06
2017-09-14
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-08-23
2017-09-07
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wykonanie robót remontowo-dociepleniowych stropodachu na obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2.
2017-08-17
2017-08-25
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek"
2017-08-09
2017-08-24
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Przebudowa wejścia i dostosowanie budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dla osób niepełnosprawnych.
2017-08-01
2017-08-09
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursów specjalistycznych: Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, Leczenie ran dla położnych, Leczenie ran dla pielęgniarek, Ordynowania leków i wypisywania recept cz. I, Resuscytacja krążeniowo- oddechowa, Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka, Wywiad i badanie fizykalne"
2017-07-19
2017-08-03
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wykonanie robót remontowo-dociepleniowych stropodachu na obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2
2017-07-18
2017-07-26
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Organizacja obozu letniego dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
2017-07-13
2017-07-28
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku . "Wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych na obiekcie Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock".
2017-07-05
2017-07-27
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek"
2017-06-29
2017-07-14
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wykonanie robót remontowo-dociepleniowych stropodachu na obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2.
2017-06-27
2017-07-12
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych na obiekcie Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock"
2017-06-20
2017-06-28
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek"
2017-06-09
2017-06-19
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na doposażenie pracowni chemicznej dla kształcenia studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-11
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek"
2017-10-02
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursów specjalistycznychWykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, Leczenie ran dla położnych, Leczenie ran dla pielęgniarek, Ordynowania leków i wypisywania recept cz. I, Resuscytacja krążeniowo- oddechowa, Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka, Wywiad i badanie fizykalne"
2017-09-27
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek"
2017-09-27
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursów specjalistycznychWykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, Leczenie ran dla położnych, Leczenie ran dla pielęgniarek, Ordynowania leków i wypisywania recept cz. I, Resuscytacja krążeniowo- oddechowa, Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka, Wywiad i badanie fizykalne"
2017-08-29
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji zajęć praktycznych dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek w Zakładzie opieki paliatywno - hospicyjnej w Szczecinie"
2017-08-25
brak danych
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Wykonanie robót remontowo-budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych na obiekcie Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock".
2017-08-25
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Organizacja obozu letniego dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku".
2017-08-24
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacji medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku na kursie specjalistycznym wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych"
2017-08-02
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku . Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na doposażenie pracowni chemicznej dla kształcenia studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku"
2017-07-27
brak danych
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Inwestycja polegająca na przebudowie budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
2017-07-27
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wykonanie oprogramowania na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
2017-06-23
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku."
2017-06-19
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych"
2017-06-14
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku"
2017-06-14
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie specjalistycznym ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku"
2017-06-08
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek- edycja kursu w Białymstoku i Szczecinie".
2017-06-03
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru oraz świadczenie usługi dozoru dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-05-23
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku"
2017-05-23
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Kosmetologia i Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku."
2017-05-09
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na doposażenie pracowni chemicznej dla kształcenia studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.