eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-17
2018-07-25
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi ekspertów zewnętrznych w celu wprowadzenia zmian oraz przygotowania scenariuszy kształcenia dla potrzeb Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku".
2018-07-16
2018-07-24
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi ekspertów zewnętrznych w celu wprowadzenia zmian oraz przygotowania scenariuszy kształcenia dla potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku".
2018-07-13
2018-07-30
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Wykonanie prac budowlanych dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji hydrantowej w segmencie B budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock"
2018-07-06
2018-07-23
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-12
2018-07-20
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie placówki/ zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji zajęć praktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych oraz dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek"
2018-06-29
2018-07-09
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi pracownika biurowego prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku w ramach projektu "Profesjonalne kadry medyczne - projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (nr projektu POWR.05.04.00-00-0018/15)."
2018-06-25
2018-07-03
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi kierownika projektu prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku w ramach projektu "Profesjonalne kadry medyczne - projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (nr projektu POWR.05.04.00-00-0018/15)."
2018-06-20
2018-06-28
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie części I na kursie specjalistycznym wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych i w zakresie część II Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego - Biała Podlaska prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku".
2018-06-19
2018-06-27
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Świadczenie usług kierownika kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych oraz kierownika kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego"
2018-06-08
2018-06-18
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie instytucji / firmy wraz z opiekunami praktyk do realizacji pilotażowych praktyk zawodowych przez studentów PWSZ w Płocku"
2018-06-08
2018-06-25
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
2018-05-22
2018-06-06
Płock Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
2018-05-15
2018-05-23
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/staży w ramach realizacji projektu pn. "Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku"
2018-05-09
2018-05-17
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Organizacja obozu dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
2018-04-27
2018-05-07
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku"
2018-04-16
2018-04-24
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru oraz świadczenie usługi dozoru dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku"
2018-02-22
2018-03-02
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług - wykładowca na kursie specjalistycznym wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych".
2018-02-13
2018-02-21
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi kierownika projektu "Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych".
2017-12-15
2017-12-27
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w 2018 r.
2017-12-14
2017-12-22
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w 2018 r.
2017-12-08
2017-12-18
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji zajęć praktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
2017-11-30
2017-12-08
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń kserujących na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-11-27
2017-12-05
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych na doposażenie pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni położniczej dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku"
2017-11-24
2017-12-04
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2018"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-27
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Organizacja obozu dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
2018-06-04
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru oraz świadczenie usługi dozoru dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku"
2018-05-14
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku"
2018-03-27
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Świadczenie usługi kierownika projektu "Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych".
2018-03-23
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług - wykładowca na kursie specjalistycznym wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych"
2018-03-09
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w 2018 r.
2018-03-09
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2018-02-27
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku " Dostawa wody do nieruchomości Zamawiającego położonej w Nowym Trzepowie oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków"
2018-01-17
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji zajęć praktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
2018-01-17
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - edycja kursu w Szczecinie, Białej Podlaskiej i we Włocławku"
2018-01-12
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Realizacja staży w zakładzie udzielającym świadczeń zdrowotnych, wraz z zapewnieniem opiekunów staży dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - edycja kursu w Szczecinie".
2018-01-10
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - edycja kursu w Szczecinie, Białej Podlaskiej i we Włocławku"
2018-01-09
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa książek na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2017-12-31
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-12-20
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych na doposażenie pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni położniczej dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku"
2017-12-06
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",
2017-12-05
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa książek na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2017-11-29
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku".
2017-11-28
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku."
2017-11-20
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych, dostawa produktów farmaceutycznych na doposażenie pracowni kosmetologicznych, dostawa odczynników chemicznych na doposażenia pracowni chemicznej dla kształcenia studentów na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.