eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-22
2018-03-02
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług - wykładowca na kursie specjalistycznym wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych".
2018-02-13
2018-02-21
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi kierownika projektu "Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych".
2017-12-15
2017-12-27
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w 2018 r.
2017-12-14
2017-12-22
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w 2018 r.
2017-12-08
2017-12-18
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji zajęć praktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
2017-11-30
2017-12-08
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń kserujących na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-11-27
2017-12-05
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych na doposażenie pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni położniczej dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku"
2017-11-24
2017-12-04
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2018"
2017-11-10
2017-11-20
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",
2017-11-08
2017-11-17
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - edycja kursu w Szczecinie, Białej Podlaskiej i we Włocławku"
2017-11-08
2017-11-16
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych (fantomy) na doposażenie pracowni położniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-11-06
2017-11-14
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku."
2017-10-31
2017-11-08
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa książek na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2017-10-30
2017-11-07
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa produktów farmaceutycznych oraz jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-10-27
2017-11-06
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku".
2017-10-11
2017-10-19
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa książek na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2017-10-06
2017-10-16
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",
2017-10-06
2017-10-16
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w zakresie część I - Biała Podlaska i w zakresie część II - Włocławek prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku".
2017-10-05
2017-10-13
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych, dostawa produktów farmaceutycznych na doposażenie pracowni kosmetologicznych, dostawa odczynników chemicznych na doposażenia pracowni chemicznej dla kształcenia studentów na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku".
2017-09-20
2017-09-28
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-09
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w 2018 r.
2018-03-09
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2018-02-27
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku " Dostawa wody do nieruchomości Zamawiającego położonej w Nowym Trzepowie oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków"
2018-01-17
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji zajęć praktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
2018-01-17
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - edycja kursu w Szczecinie, Białej Podlaskiej i we Włocławku"
2018-01-12
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Realizacja staży w zakładzie udzielającym świadczeń zdrowotnych, wraz z zapewnieniem opiekunów staży dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - edycja kursu w Szczecinie".
2018-01-10
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek - edycja kursu w Szczecinie, Białej Podlaskiej i we Włocławku"
2018-01-09
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa książek na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2017-12-31
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
2017-12-20
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych na doposażenie pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni położniczej dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku"
2017-12-06
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",
2017-12-05
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dostawa książek na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2017-11-29
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku".
2017-11-28
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku."
2017-11-20
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych, dostawa produktów farmaceutycznych na doposażenie pracowni kosmetologicznych, dostawa odczynników chemicznych na doposażenia pracowni chemicznej dla kształcenia studentów na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku".
2017-11-13
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Świadczenie usług edukacyjnych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w zakresie część I - Biała Podlaska i w zakresie część II - Włocławek prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku"
2017-11-06
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
2017-11-03
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa sprzętu medycznego i pomocy dydaktycznych na doposażenie pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni położniczej dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu"
2017-10-26
brak danych
Płock Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku "Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych, dostawa produktów farmaceutycznych na doposażenie pracowni kosmetologicznych, dostawa odczynników chemicznych na doposażenia pracowni chemicznej dla kształcenia studentów na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu".
2017-10-11
brak danych
Płock Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Udostępnienie placówki stażowej udzielającej świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.