eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus - przetargiOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-20
2017-05-08
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (w ramach zadaniaremont pomieszczeń Klubu Sportowego w OSiR)- etap III

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-04
2017-04-19
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej
2017-03-15
2017-03-30
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej
2017-03-03
2017-03-20
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus Budowa budynku zaplecza kortów tenisowych.
2017-01-30
2017-02-07
Warszawa Usługi Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie
2017-01-05
brak danych
Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS
2016-12-15
2016-12-23
Warszawa Usługi Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie
2016-12-06
2016-12-14
Warszawa Usługi Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-12-02
2016-12-12
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer Kompleksowa dostawa (sprzedaż wraz z przesyłem) paliwa gazowego dla potrzeb obiektu Pływalnia OSiR Warszawa-Wawer, ul. V Poprzeczna 22 w Warszawie
2016-12-02
2016-12-12
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer
2016-11-29
2016-12-07
Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota Obsługa ratownicza realizowana na obiektach pływalni przy ulicy Rokosowskiej 10 oraz Usypiskowej 18 w Warszawie
2016-11-24
2016-12-05
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS
2016-11-23
2016-12-01
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Dostawa energii cieplnej do obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Pływalni przy ul. Oławskiej 3a.
2016-11-23
2016-12-01
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO DO OBIEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY UL.OBROŃCÓW TOBRUKU 40 W WARSZAWIE
2016-11-10
2016-11-25
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej na terenie zewnętrznym Hali Sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40
2016-11-08
2016-11-23
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem rozdzielnic elektrycznych, bram przesuwnych wraz z zasilaniem oraz modernizacją oświetlenia na terenie zewnętrznym Hali Sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40".
2016-10-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji technologii wody basenowej w Pływalni Pingwin -ETAP I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a"
2016-10-31
2016-11-15
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją Hali Sportowej -termomodernizacja (ocieplenie budynku) oraz modernizacja części pomieszczeń, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40"
2016-10-26
2016-11-10
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11"
2016-10-25
2016-11-09
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji technologii wody basenowej w Pływalni Pingwin -ETAP I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a"
2016-10-25
2016-11-09
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji wentylacji w pływalni Pingwin -ETAP II, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-06
brak danych
Warszawa Usługi Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie
2017-01-19
brak danych
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer
2017-01-19
brak danych
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer Kompleksowa dostawa (sprzedaż wraz z przesyłem) paliwa gazowego dla potrzeb obiektu Pływalnia OSiR Warszawa-Wawer, ul. V Poprzeczna 22 w Warszawie
2017-01-18
brak danych
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo- Pływalnia ul. Oławska 3a, Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11
2017-01-18
brak danych
Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO DO OBIEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY UL.OBROŃCÓW TOBRUKU 40 W WARSZAWIE
2016-12-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem rozdzielnic elektrycznych, bram przesuwnych wraz z zasilaniem oraz modernizacją oświetlenia na terenie zewnętrznym Hali Sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40".
2016-12-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej na terenie zewnętrznym Hali Sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40
2016-12-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego w obiekcie Hali Sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40"
2016-12-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11"
2016-12-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej w pływalni Pingwin w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej".
2016-12-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Wykonanie systemu zraszania boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku"? Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
2016-12-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji wentylacji w pływalni Pingwin -ETAP II, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej
2016-12-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji technologii wody basenowej w Pływalni Pingwin -ETAP I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a"
2016-10-13
brak danych
Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Wykonanie systemu zraszania boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku".
2016-09-07
brak danych
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO DO OBIEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 40 W WARSZAWIE
2016-08-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie
2016-07-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus Termomodernizacja hali sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
2016-02-29
brak danych
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer Dostawa wody do dwóch obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer1. Pływalni krytej i sezonowego lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 2. Obiektu sportowego przy ul. Starego Doktora 1 oraz odprowadzenie z nich ścieków
2016-02-01
brak danych
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Świadczenie przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz odbiorcy
2016-01-24
brak danych
Warszawa Dostawy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo - Pływalnia ul. Oławska 3a, Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.