eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa - przetargiMinisterstwo Skarbu Państwa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-18
brak danych
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Usługi doradcze przy prywatyzacji.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-11
2016-07-19
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania Polskim Domem Wypoczynkowym w Bułgarii
2016-06-07
2016-06-27
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Termomodernizacji VII piętra budynku MSP w systemie zaprojektuj i zbuduj
2016-06-01
2016-06-10
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MX-ONE TSW wraz z aplikacją MX-One Messaging (poczta głosowa i zapowiedzi), aplikacją Faks Serwer i aplikacją do taryfikacji, wykorzystywanych w siedzibie Zamawiającego
2016-04-19
2016-05-05
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa świadczenie usług wsparcia technicznego sieci Ministerstwa Skarbu Państwa
2016-04-04
2016-04-15
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej EVA4100 i EVA4400, usługi wsparcia dla środowiska wirtualnego opartego o VMware oraz usługi wsparcia dla systemu Tivoli Storage Manager
2016-03-10
2016-03-21
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług centralnego systemu wydruku Ministerstwie Skarbu Państwa
2016-03-04
2016-03-21
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6
2016-03-01
2016-03-14
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej oraz serwisu Systemu Informatycznego Rejestrów, w celu realizacji wypłat rekompensat na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.)
2016-01-28
2016-02-10
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej, pracy grupowej, komunikacji wielokanałowej oraz dedykowanych aplikacji
2015-12-22
2016-01-05
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej, pracy grupowej, komunikacji wielokanałowej oraz dedykowanych aplikacji
2015-10-26
2015-11-04
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych
2015-08-07
2015-08-24
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6.
2015-07-13
2015-07-30
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe Ministerstwa Skarbu Państwa
2015-06-26
2015-07-16
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP na terenie budynku Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Krucza 36/Wspólna 6
2015-06-10
2015-06-25
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa i utrzymanie przez okres 24 miesięcy, od dnia uruchomienia i odbioru, systemu zasilania gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji dla serwerowni Ministerstwa Skarbu Państwa, w budynku MSP przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie poprzez realizację następujących prac z zakresu branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i elektronicznej
2015-06-10
2015-06-26
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego Ministerstwa Skarbu Państwa
2015-05-19
2015-05-28
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MX-ONE TSW wraz z aplikacją MX-One Messaging (poczta głosowa i zapowiedzi), aplikacją Faks Serwer i aplikacją do taryfikacji, wykorzystywanych w siedzibie Zamawiającego.
2015-05-15
2015-06-09
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa i utrzymanie przez okres 24 miesięcy, od dnia uruchomienia i odbioru, systemu zasilania gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji dla serwerowni Ministerstwa Skarbu Państwa, w budynku MSP przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie poprzez realizację następujących prac z zakresu branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i elektronicznej
2015-04-01
2015-04-17
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez dom mediowy usługi przygotowania reklam promujących projekty z zakresu działalności Ministerstwa Skarbu Państwa oraz kupna powierzchni reklamowych w polskiej prasie i Internecie
2015-03-20
2015-03-31
Warszawa usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci Ministerstwa Skarbu Państwa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-15
brak danych
Warszawa Ministerstwo Skarbu Państwa USŁUGA ADMINISTROWANIA POLSKIM DOMEM WYPOCZYNKOWYM W BUŁGARII
2016-07-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Termomodernizacji VII piętra budynku MSP w systemie zaprojektuj i zbuduj w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie zwany dalej planem BIOZ, przedmiarów robót oraz zrealizowanie na jej podstawie wszystkich robót budowlanych.
2016-07-12
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej EVA4100 i EVA4400, usługi wsparcia dla środowiska wirtualnego opartego o VMware oraz usługi wsparcia dla systemu Tivoli Storage Manager
2016-07-05
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MX-ONE TSW wraz z aplikacją MX-One Messaging (poczta głosowa i zapowiedzi), aplikacją Faks Serwer i aplikacją do taryfikacji, wykorzystywanych w siedzibie Zamawiającego
2016-06-03
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa świadczenie usług wsparcia technicznego sieci Ministerstwa Skarbu Państwa
2016-04-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6
2016-04-25
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług centralnego systemu wydruku w Ministerstwie Skarbu Państwa
2016-04-14
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej oraz serwisu Systemu Informatycznego Rejestrów, w celu realizacji wypłat rekompensat na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.).
2016-03-17
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej, pracy grupowej, komunikacji wielokanałowej oraz dedykowanych aplikacji
2015-12-03
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych.
2015-09-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6
2015-09-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia publicznego, zwanego jest remont nawierzchni dziecińca wewnętrznego Ministerstwa Skarbu Państwa przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6
2015-09-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe Ministerstwa Skarbu Państwa
2015-08-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP na terenie budynku Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Krucza 36/Wspólna 6
2015-08-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa i utrzymanie przez okres 24 miesięcy, od dnia uruchomienia i odbioru, systemu zasilania gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji dla serwerowni Ministerstwa Skarbu Państwa, w budynku MSP przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie poprzez realizację następujących prac z zakresu branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i elektronicznej.
2015-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego Ministerstwa Skarbu Państwa
2015-07-01
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MX-ONE TSW wraz z aplikacją MX-One Messaging (poczta głosowa i zapowiedzi), aplikacją Faks Serwer i aplikacją do taryfikacji, wykorzystywanych w siedzibie Zamawiającego
2015-06-16
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa usługi graficzne, copywriterskie i interaktywne związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym m.in. nadzoru właścicielskiego, inwestycji energetycznych, procesów prywatyzacyjnych oraz działań edukacyjnych MSP
2015-06-09
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez dom mediowy usługi przygotowania reklam promujących projekty z zakresu działalności Ministerstwa Skarbu Państwa oraz kupna powierzchni reklamowych w polskiej prasie i Internecie
2015-05-07
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Skarbu Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci Ministerstwa Skarbu Państwa obejmujące w szczególności

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Ministerstwo Skarbu Państwa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.