eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto i Gmina Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga - przetargiMiasto i Gmina Kańczuga - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
2017-05-05
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka - etap II

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto i Gmina Kańczuga
Miasto i Gmina Kańczuga - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-10
2017-04-27
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Modernizacja dróg gminnych, ulic, chodników oraz zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - Część 2 - Modernizacja chodników i zatok parkingowych
2017-03-21
2017-04-06
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Remont drogi gminnej Nr G110744 R Pantalowice - Kopanina zlokalizowanej na dz. 1290 w km 1+443 - 1+548 wraz z remontem przepustu zlokalizowanego w ciągu tej drogi w kierunku kopalni gazu w m. Pantalowice
2017-03-14
2017-03-24
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Dostawa materiałów kamiennych/kruszywa na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
2017-03-07
2017-03-23
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Modernizacja dróg gminnych, ulic, chodników oraz zatok parkingowych na terenie miasta i Gminy Kańczuga - Część 1 - Modernizacje dróg i ulic
2017-02-22
2017-03-14
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Siedleczka - stacja trafo - Siedleczka 2
2017-02-15
2017-03-10
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Sieteszy
2017-02-15
2017-03-13
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - budynek komunalny Biblioteka Krzeczowice
2017-02-14
2017-03-06
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Łopuszce Wielkiej
2017-02-14
2017-03-08
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Lipniku
2017-01-31
2017-02-10
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga
2016-12-23
2017-01-05
Kańczuga Usługi Miasto i Gmina Kańczuga Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla Miasta i Gminy Kańczuga w ramach projektu Cyfrowe gminy - podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły
2016-12-14
2016-12-23
Kańczuga Usługi Miasto i Gmina Kańczuga Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2017 roku
2016-11-23
2016-12-06
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga
2016-10-20
2016-10-28
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (2)
2016-10-11
2016-11-03
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2017 roku
2016-10-10
2016-10-18
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2016-10-10
2016-10-25
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Remont drogi w miejscowości Krzeczowice dz. nr ewid. 299 w km 0+000 - 0+700
2016-10-03
2016-10-14
Kańczuga Usługi Miasto i Gmina Kańczuga Udzielenie długoterminowego kredytu na okres 5 lat z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 860 000,00 zł (słownieosiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2016-09-13
2016-09-30
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie remontu ciągu dróg gminnych - ulic Leona Grzebyka nr G 110723 R, 15-go Sierpnia nr G 110722 R, Adama Głowackiego Nr G 1107245 R w Kańczudze
2016-09-08
2016-09-28
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Budowa hali sportowej wraz z rozbudowa budynku szkoły (budowa łącznika) przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka - część I

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto i Gmina Kańczuga
Miasto i Gmina Kańczuga - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-20
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Remont drogi gminnej Nr G110744 R Pantalowice - Kopanina zlokalizowanej na dz. 1290 w km 1+443 - 1+548 wraz z remontem przepustu zlokalizowanego w ciągu tej drogi w kierunku kopalni gazu w m. Pantalowice
2017-04-10
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Modernizacja dróg gminnych, ulic, chodników oraz zatok parkingowych na terenie miasta i Gminy Kańczuga - Część 1 - Modernizacje dróg i ulic
2017-04-07
brak danych
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Dostawa materiałów kamiennych/kruszywa na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
2017-04-06
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - budynek komunalny Biblioteka Krzeczowice
2017-04-04
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Sieteszy
2017-03-30
brak danych
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga
2017-03-28
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Łopuszce Wielkiej
2017-03-28
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Lipniku
2017-01-31
brak danych
Kańczuga Usługi Miasto i Gmina Kańczuga Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla Miasta i Gminy Kańczuga w ramach projektu Cyfrowe gminy - podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły
2017-01-20
brak danych
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2017 roku
2017-01-12
brak danych
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga
2017-01-04
brak danych
Kańczuga Usługi Miasto i Gmina Kańczuga Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2017 roku
2016-11-25
brak danych
Kańczuga Miasto i Gmina Kańczuga Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (2)
2016-11-07
brak danych
Kańczuga Miasto i Gmina Kańczuga Udzielenie długoterminowego kredytu na okres 5 lat z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 860 000,00 zł (słownieosiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2016-10-20
brak danych
Kańczuga Miasto i Gmina Kańczuga Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie remontu ciągu dróg gminnych - ulic Leona Grzebyka nr G 110723 R, 15-go Sierpnia nr G 110722 R, Adama Głowackiego Nr G 1107245 R w Kańczudze
2016-10-14
brak danych
Kańczuga Miasto i Gmina Kańczuga Budowa hali sportowej wraz z rozbudowa budynku szkoły (budowa łącznika) przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka - część I
2016-06-15
brak danych
Kańczuga Dostawy Miasto i Gmina Kańczuga Dostawa używanego samochodu osobowego dla jednostki OSP w Rączynie.
2016-06-10
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
2016-05-24
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Remont drogi w miejscowości Krzeczowice, dz. nr ewid. 357 w km 0+000 - 0+550
2016-04-18
brak danych
Kańczuga Roboty budowlane Miasto i Gmina Kańczuga Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto i Gmina Kańczuga
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.