Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Miasto Siedlce - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-25
2015-07-15
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Przebudowa wiaduktu na ulicy Warszawskiej

Zobacz wiecej

Miasto Siedlce - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-01
2015-06-17
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 20 w Siedlcach przy ul. Osiedlowej 3
2015-05-11
2015-05-27
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na świetlicę szkolną w Siedlcach przy ul. 10 Lutego 18
2015-05-08
2015-05-25
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Wiśniowej 5 w Siedlcach - ETAP II
2015-04-27
2015-05-13
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Modernizacja pionu kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 27 przy ul. Karpackiej 2 w Siedlcach
2015-03-13
2015-03-23
Siedlce usługi Miasto Siedlce Zamiatanie jezdni i dróg na terenie Miasta Siedlce w 2015 roku
2015-03-04
2015-03-19
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Przebudowa ulicy Janowskiej w Siedlcach na odcinkach od skrzyżowania z ulicą Starowiejską do skrzyżowania z ul. św Faustyny Kowalskiej (ulicą Wiązową) oraz od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do granic miasta
2015-02-09
2015-02-24
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Przebudowa zespołu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 - Etap II
2015-01-09
2015-01-19
Siedlce usługi Miasto Siedlce Przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów odłowionych z terenu Miasta Siedlce
2015-01-09
2015-01-27
Siedlce dostawy Miasto Siedlce Dostawa mebli, sprzętu i innego wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku starej części internatu i łącznika ZSP nr 4 ze zmianą sposobu użytkowania na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 23
2014-12-29
2015-01-14
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Siedlce
2014-12-15
2014-12-23
Siedlce usługi Miasto Siedlce Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Siedlce
2014-11-14
2014-11-25
Siedlce usługi Miasto Siedlce ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH I PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW, W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
2014-11-07
2014-11-24
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Remont jezdni ul. Reymonta w Siedlcach
2014-10-27
2014-11-13
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Budowa ulicy Romanówka (na odcinku od ulicy Pescantina do ulicy Wodniaków) - etap I (od km 0+00 do 0+152,00)
2014-10-15
2014-10-30
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Prusa 18 w Siedlcach
2014-10-15
2014-10-23
Siedlce dostawy Miasto Siedlce Dostawa wszystkich rodzajów i odmian tablic rejestracyjnych na pokrycie potrzeb Urzędu Miasta Siedlce w latach 2015-2017
2014-09-19
2014-10-06
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Budowa ulicy Borowiczan w Siedlcach
2014-09-18
2014-10-03
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Garwolińskiej) w Siedlcach etap II - budowa pętli autobusowej wraz z miejscami postojowymi
2014-09-01
2014-09-16
Siedlce roboty budowlane Miasto Siedlce Budowa tunelu pod torami PKP, na przedłużeniu ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w Siedlcach
2014-08-05
2014-08-13
Siedlce dostawy Miasto Siedlce Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesne pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektuPOKL.09.02.00-14-144/13

Zobacz wiecej

Miasto Siedlce - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-30
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 20 w Siedlcach przy ul. Osiedlowej 3
2015-06-11
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na świetlicę szkolną w Siedlcach przy ul. 10 Lutego 18
2015-06-02
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Wiśniowej 5 w Siedlcach - ETAP II
2015-05-19
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Modernizacja pionu kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 27 przy ul. Karpackiej 2 w Siedlcach.
2015-04-08
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Przebudowa ulicy Janowskiej w Siedlcach na odcinkach od skrzyżowania z ulicą Starowiejską do skrzyżowania z ul. św Faustyny Kowalskiej (ulicą Wiązową) oraz od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do granic miasta
2015-03-30
brak danych
Siedlce Usługi Miasto Siedlce Zamiatanie jezdni i dróg na terenie Miasta Siedlce w 2015 roku
2015-03-18
brak danych
Siedlce Dostawy Miasto Siedlce Dostawa mebli, sprzętu i innego wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku starej części internatu i łącznika ZSP nr 4 ze zmianą sposobu użytkowania na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 23
2015-03-13
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Przebudowa zespołu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 - Etap II
2015-01-30
brak danych
Siedlce Dostawy Miasto Siedlce Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, bębnów i taśm barwiących) do drukarek komputerowych, kserokopiarek i telefaksów użytkowanych w Urzędzie Miasta Siedlce
2015-01-27
brak danych
Siedlce Usługi Miasto Siedlce Przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów odłowionych z terenu Miasta Siedlce.
2015-01-19
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Siedlce
2014-12-19
brak danych
Siedlce Usługi Miasto Siedlce ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH I PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW, W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
2014-12-03
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Remont jezdni ul. Reymonta w Siedlcach
2014-11-26
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Budowa ulicy Romanówka (na odcinku od ulicy Pescantina do ulicy Wodniaków) - etap I (od km 0+00 do 0+152,00)
2014-11-13
brak danych
Siedlce Dostawy Miasto Siedlce Dostawa wszystkich rodzajów i odmian tablic rejestracyjnych na pokrycie potrzeb Urzędu Miasta Siedlce w latach 2015-2017
2014-10-15
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Garwolińskiej) w Siedlcach etap II - budowa pętli autobusowej wraz z miejscami postojowymi.
2014-10-13
brak danych
Siedlce Roboty budowlane Miasto Siedlce Budowa ulicy Borowiczan w Siedlcach
2014-09-04
brak danych
Siedlce Dostawy Miasto Siedlce Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesne pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektuPOKL.09.02.00-14-144/13
2014-08-20
brak danych
Siedlce Usługi Miasto Siedlce Usługa poligraficzna polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów informacyjno-promocyjnych służących promocji e-Usług wśród obywateli w ramach projektu pn. SPR@WNY URZĄD współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, nr projektu POKL.05.02.01-00-065/13.
2014-08-13
brak danych
Siedlce Usługi Miasto Siedlce Regionalny projekt turystyczny Doliny Bugu - wykonanie przewodnika turystycznego, mapy, folderów, strony internetowej, przewodnika elektronicznego, artykułów prasowych i gadżetów.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU