eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Opole

Miasto Opole - przetargiMiasto Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu -Czarnowąsach
2018-12-04
2018-12-19
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego
2018-09-18
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza.
2018-09-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza.
2018-09-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-10
2018-12-18
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III)
2018-11-29
2018-12-07
Opole Usługi Miasto Opole Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola
2018-11-29
2018-12-14
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole
2018-11-27
2018-12-05
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III)
2018-11-23
2018-12-03
Opole Usługi Miasto Opole Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola
2018-11-22
2018-11-30
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczneskładanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych, ich złomowanie lub utylizacja
2018-11-22
2018-11-30
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020 realizowanej w ramach projektu "Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"
2018-11-13
2018-11-28
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa placów miejskich w Opolu" w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana.
2018-11-06
2018-11-14
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup laptopa i rzutnika (projektora) z ekranem do prowadzenia prelekcji w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-11-05
2018-11-14
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
2018-10-31
2018-11-08
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" a także świadczenie serwisu technicznego dostarczonego sprzętu
2018-10-26
2018-11-05
Opole Dostawy Miasto Opole Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających "Muchę Odpaduchę" oraz "Wróżkę Odpadusię" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-10-22
2018-10-30
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" a także świadczenie serwisu technicznego dostarczonego sprzętu
2018-10-19
2018-11-05
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I
2018-10-04
2018-10-12
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usługikompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz zdostawą niezbędnych środków czystości,higieny i materiałów eksloatacyjnych
2018-10-01
2018-10-09
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-10-01
2018-10-09
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż 4 szt. ulicznych punktów wymiany książek
2018-09-24
2018-10-02
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola
2018-09-14
2018-09-24
Opole Usługi Miasto Opole Druk materiałów promocyjnych, folderów, ulotek, zaproszeń i broszury (bajki) w ramach projektu "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic".
2018-09-12
2018-09-27
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I
2018-11-28
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających "Muchę Odpaduchę" oraz "Wróżkę Odpadusię" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-11-27
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" a także świadczenie serwisu technicznego dostarczonego sprzętu
2018-11-15
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego dla szkół
2018-11-07
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola
2018-11-05
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk materiałów promocyjnych, folderów, ulotek, zaproszeń i broszury (bajki) w ramach projektu "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic".
2018-11-05
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-10-24
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej
2018-10-23
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2018-10-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej.
2018-10-18
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic".
2018-10-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Rozbudowa budynku PSP nr 9
2018-10-09
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-09-20
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-09-11
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole
2018-09-10
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi
2018-09-06
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu" w zakresie"Przebudowa sieci teleinformatycznej na 1 piętrze w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu"
2018-09-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Miejskie toalety samoobsługowe
2018-08-22
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk materiałów promujących pikniki edukacyjne "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-08-14
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.