eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Opole

Miasto Opole - przetargiMiasto Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-19
2018-07-04
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej
2018-06-15
2018-07-02
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki
2018-06-15
2018-07-02
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II
2018-06-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic.
2018-06-12
2018-06-27
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu" w zakresie: "Przebudowa sieci teleinformatycznej na 1 piętrze w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu"
2018-06-05
2018-06-20
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu
2018-05-22
brak danych
Opole Miasto Opole Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego KSAT2000i wspomagającego zarządzanie miastem Opole
2018-04-30
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole ZSO nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-29
2018-06-11
Opole Dostawy Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC.
2018-05-28
2018-06-12
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej
2018-05-18
2018-06-04
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole
2018-05-17
2018-05-25
Opole Usługi Miasto Opole Druk plakatów i ulotek promujących umowę z PR Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
2018-05-16
brak danych
Opole Miasto Opole Świadczenie usług promocyjnych w zakresie organizacji i promocji wydarzeń sportowych o randze krajowej i regionalnej w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn, a także promocji infrastruktury sportowej miasta Opola
2018-05-16
2018-05-24
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej".
2018-05-16
2018-06-04
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki
2018-05-14
2018-05-29
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza
2018-04-30
2018-05-08
Opole Dostawy Miasto Opole Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej
2018-04-13
2018-04-23
Opole Usługi Miasto Opole Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola
2018-04-13
2018-04-23
Opole Usługi Miasto Opole Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie.
2018-04-11
2018-04-26
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza
2018-04-05
2018-04-13
Opole Dostawy Miasto Opole "Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-04-05
2018-04-20
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach
2018-04-05
2018-04-13
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola
2018-04-03
2018-04-18
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach
2018-03-30
2018-04-16
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana
2018-03-22
2018-04-06
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu
2018-03-19
2018-04-04
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II
2018-03-14
2018-03-29
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-19
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-06-05
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola
2018-06-04
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usług promocyjnych w zakresie organizacji i promocji wydarzeń sportowych o randze krajowej i regionalnej w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn, a także promocji infrastruktury sportowej miasta Opola
2018-05-30
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej
2018-05-30
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza
2018-05-30
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie.
2018-05-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw
2018-05-22
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach.
2018-05-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia
2018-05-16
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola
2018-04-27
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola
2018-04-23
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej".
2018-04-19
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola
2018-04-18
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole
2018-04-17
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej".
2018-04-16
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola
2018-04-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14
2018-04-12
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej".
2018-04-09
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie"Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powolnego".
2018-03-29
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnychw Opolu Bierkowicach, w Czarnowąsach, w Opolu Chmielowicach, w Opolu Gosławicach, w Opolu Grudziach, Opole Sławice, Opole Wrzoski, w Opolu Żerkowicach, fontann i przepompowni wód deszczowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.