eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Opole

Miasto Opole - przetargiMiasto Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-18
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza.
2018-09-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza.
2018-09-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza.
2018-08-16
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem
2018-07-05
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Pl. Wolności 7-8.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-04
2018-10-12
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usługikompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz zdostawą niezbędnych środków czystości,higieny i materiałów eksloatacyjnych
2018-10-01
2018-10-09
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-10-01
2018-10-09
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż 4 szt. ulicznych punktów wymiany książek
2018-09-24
2018-10-02
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola
2018-09-14
2018-09-24
Opole Usługi Miasto Opole Druk materiałów promocyjnych, folderów, ulotek, zaproszeń i broszury (bajki) w ramach projektu "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic".
2018-09-12
2018-09-27
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego
2018-09-12
2018-09-27
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej
2018-09-07
2018-09-17
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego dla szkół
2018-09-06
2018-09-14
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2018-09-05
2018-09-20
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Rozbudowa budynku PSP nr 9
2018-08-28
brak danych
Opole Miasto Opole Inwestycja z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach
2018-08-28
2018-09-12
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej
2018-08-24
2018-09-03
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic"
2018-08-22
2018-08-30
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowo-biurowego wraz ze sprzętem AGD oraz sprzętem komputerowym dla realizacji zadania budżetowego pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap I - Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1.
2018-08-17
2018-08-27
Opole Usługi Miasto Opole Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-08-16
2018-08-31
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej
2018-08-13
2018-08-23
Opole Usługi Miasto Opole Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-08-08
2018-08-16
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic"
2018-08-07
2018-08-16
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego dla szkół
2018-08-02
2018-08-22
Opole Miasto Opole

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Rozbudowa budynku PSP nr 9
2018-10-09
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-09-20
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-09-11
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole
2018-09-10
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi
2018-09-06
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu" w zakresie"Przebudowa sieci teleinformatycznej na 1 piętrze w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu"
2018-09-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Miejskie toalety samoobsługowe
2018-08-22
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk materiałów promujących pikniki edukacyjne "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-08-14
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".
2018-08-10
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC.
2018-08-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki
2018-08-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej
2018-08-02
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa ulic Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ulicy Londzina do ulicy Ozimskiej w zakresie oświetlenia ulicznego.
2018-07-12
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"
2018-07-10
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-06-27
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego KSAT2000i wspomagającego zarządzanie miastem Opole
2018-06-26
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza
2018-06-19
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-06-05
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola
2018-06-04
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usług promocyjnych w zakresie organizacji i promocji wydarzeń sportowych o randze krajowej i regionalnej w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn, a także promocji infrastruktury sportowej miasta Opola

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.