eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Opole

Miasto Opole - przetargiMiasto Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-03-06
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I
2019-02-15
2019-02-25
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2019 r.
2019-02-15
2019-02-25
Opole Usługi Miasto Opole Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Opola: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka, Szczepanowice
2019-02-05
2019-02-20
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu
2018-12-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu -Czarnowąsach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-04
2019-02-12
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zadaniem pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap I - Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1".
2019-01-16
2019-01-24
Opole Usługi Miasto Opole Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola
2019-01-08
2019-01-16
Opole Usługi Miasto Opole Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola
2018-12-21
brak danych
Opole Miasto Opole Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020 realizowanej w ramach projektu "Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"
2018-12-19
2018-12-28
Opole Usługi Miasto Opole Druk Magazynu Miejskiego "Opole i kropka" nr 1-12/rok 2019 i nr 1-2/rok 2020
2018-12-10
2018-12-18
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III)
2018-12-04
2018-12-19
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego
2018-11-29
2018-12-07
Opole Usługi Miasto Opole Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola
2018-11-29
2018-12-14
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole
2018-11-27
2018-12-05
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III)
2018-11-23
2018-12-03
Opole Usługi Miasto Opole Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola
2018-11-22
2018-11-30
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczneskładanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych, ich złomowanie lub utylizacja
2018-11-22
2018-11-30
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020 realizowanej w ramach projektu "Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"
2018-11-13
2018-11-28
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa placów miejskich w Opolu" w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana.
2018-11-06
2018-11-14
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup laptopa i rzutnika (projektora) z ekranem do prowadzenia prelekcji w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-11-05
2018-11-14
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
2018-10-31
2018-11-08
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" a także świadczenie serwisu technicznego dostarczonego sprzętu
2018-10-26
2018-11-05
Opole Dostawy Miasto Opole Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających "Muchę Odpaduchę" oraz "Wróżkę Odpadusię" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-10-22
2018-10-30
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" a także świadczenie serwisu technicznego dostarczonego sprzętu
2018-10-19
2018-11-05
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa placów miejskich w Opolu" w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana.
2019-01-29
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III).
2019-01-28
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola
2019-01-24
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk Magazynu Miejskiego "Opole i kropka" nr 1-12/rok 2019 i nr 1-2/rok 2020
2019-01-21
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020 realizowanej w ramach projektu "Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"
2019-01-16
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic wycofanych, ich złomowanie lub utylizacja.
2019-01-09
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości,higieny i materiałów eksploatacyjnych
2019-01-04
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola
2019-01-03
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-12-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I
2018-11-28
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających "Muchę Odpaduchę" oraz "Wróżkę Odpadusię" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-11-27
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" a także świadczenie serwisu technicznego dostarczonego sprzętu
2018-11-15
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego dla szkół
2018-11-07
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola
2018-11-05
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk materiałów promocyjnych, folderów, ulotek, zaproszeń i broszury (bajki) w ramach projektu "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic".
2018-11-05
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-10-24
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej
2018-10-23
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2018-10-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej.
2018-10-18
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.