eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Opole

Miasto Opole - przetargiMiasto Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
2018-03-05
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Młodzieżowy Dom Kultury - rewtlizacja integracyjnego placu zabaw
2018-01-05
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i ul. Niklowej w Opolu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-07
2018-02-15
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola
2018-02-02
2018-02-19
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14
2018-02-01
2018-02-16
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie; "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powolnego".
2018-02-01
2018-02-12
Opole Dostawy Miasto Opole Działania związane z reformą oświaty Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia w 15 Placówkach Oświaty.
2018-02-01
2018-02-13
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opolu Bierkowicach, w Czarnowąsach, w Opolu Chmielowicach, w Opolu Gosławicach, w Opolu Grudziach, Opole Sławice, Opole Wrzoski, w Opolu Żerkowicach, fontann i przepompowni wód deszczowych.
2018-02-01
2018-02-12
Opole Usługi Miasto Opole Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości.
2018-01-30
2018-02-08
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu oprócz nieruchomości będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A.
2018-01-25
2018-02-02
Opole Usługi Miasto Opole Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości
2018-01-23
2018-01-31
Opole Usługi Miasto Opole Druk Magazynu Miejskiego "opole i kropka" nr 2-12, rok 2018
2018-01-12
2018-01-23
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola
2017-12-13
2018-01-09
Opole Dostawy Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia pojazdów samochodowych
2017-12-01
2017-12-11
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III)
2017-12-01
2017-12-18
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu.
2017-12-01
2017-12-11
Opole Usługi Miasto Opole Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola.
2017-11-30
2017-12-11
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa
2017-11-29
2017-12-07
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2017-11-28
2017-12-06
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych gimnazjów i liceów na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2017-11-23
2017-12-01
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej".
2017-11-23
2017-12-08
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu
2017-11-23
2017-12-04
Opole Usługi Miasto Opole Odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-01
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
2018-01-29
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa
2018-01-29
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I)i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III)
2018-01-25
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
2018-01-12
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola
2018-01-10
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II
2018-01-10
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola.
2018-01-02
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2017-12-29
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych - materiałów plastycznych i biurowych dla publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów oraz publicznych liceów w ramach projektówpn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa materiałów biurowych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze AO.
2017-12-29
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
2017-12-28
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap I.
2017-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem
2017-12-20
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa
2017-12-20
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego
2017-12-18
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2018 roku dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżejMiejska Biblioteka Publiczna, im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole, Opolski Teatr Lalki i Aktora, im. Alojzego Smolki, ul. A. Kośnego 2A, 45-056 Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole, Galeria Sztuki Współczesnej, Plac Teatralny 12, 45 - 056 Opole.
2017-12-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne.
2017-12-11
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II
2017-11-22
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie usług promocyjnych w związku z organizacją Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2017 / FIVB Volleyball Men´s Club World Championship Poland 2017.
2017-11-20
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Modernizacja infrastruktury sieciowej
2017-11-03
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.