eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Opole

Miasto Opole - przetargiMiasto Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-13
2018-04-23
Opole Usługi Miasto Opole Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola
2018-04-13
2018-04-23
Opole Usługi Miasto Opole Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie.
2018-04-11
2018-04-26
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza
2018-04-05
2018-04-20
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach
2018-01-05
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i ul. Niklowej w Opolu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
2018-04-13
Opole Dostawy Miasto Opole "Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-04-05
2018-04-13
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola
2018-04-03
2018-04-18
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach
2018-03-30
2018-04-16
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana
2018-03-22
2018-04-06
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu
2018-03-19
2018-04-04
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II
2018-03-14
2018-03-29
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia
2018-03-13
2018-03-21
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola
2018-03-13
2018-03-28
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw
2018-03-13
2018-03-28
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach
2018-03-08
2018-03-23
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana
2018-03-05
2018-03-13
Opole Usługi Miasto Opole Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola
2018-02-23
2018-03-12
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14
2018-02-22
2018-03-02
Opole Usługi Miasto Opole Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole
2018-02-16
2018-03-05
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Młodzieżowy Dom Kultury - rewtlizacja integracyjnego placu zabaw
2018-02-07
2018-02-15
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola
2018-02-02
2018-02-19
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14
2018-02-01
2018-02-16
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie; "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powolnego".
2018-02-01
2018-02-12
Opole Dostawy Miasto Opole Działania związane z reformą oświaty Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia w 15 Placówkach Oświaty.
2018-02-01
2018-02-13
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opolu Bierkowicach, w Czarnowąsach, w Opolu Chmielowicach, w Opolu Gosławicach, w Opolu Grudziach, Opole Sławice, Opole Wrzoski, w Opolu Żerkowicach, fontann i przepompowni wód deszczowych.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola
2018-04-18
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole
2018-04-17
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej".
2018-04-16
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola
2018-04-12
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14
2018-04-12
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej".
2018-04-09
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie"Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powolnego".
2018-03-29
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnychw Opolu Bierkowicach, w Czarnowąsach, w Opolu Chmielowicach, w Opolu Gosławicach, w Opolu Grudziach, Opole Sławice, Opole Wrzoski, w Opolu Żerkowicach, fontann i przepompowni wód deszczowych.
2018-03-26
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości.
2018-03-23
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu oprócz nieruchomości będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A.
2018-03-16
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych gimnazjów i liceów na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-03-16
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-03-15
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
2018-03-15
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola
2018-03-15
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-03-12
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia pojazdów samochodowych
2018-02-26
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk Magazynu Miejskiego "Opole i kropka" nr 2-12, rok 2018
2018-02-01
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
2018-01-29
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa
2018-01-29
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I)i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)oraz utrzymanie wybiegów dla psów na terenie miasta Opola (część III)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.