eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Opole

Miasto Opole - przetargiMiasto Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-17
2018-08-27
Opole Usługi Miasto Opole Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-08-16
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem
2018-08-16
2018-08-31
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej
2018-08-13
2018-08-23
Opole Usługi Miasto Opole Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-08-02
2018-08-22
Opole Miasto Opole
2018-07-05
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Pl. Wolności 7-8.
2018-06-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic.
2018-04-30
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole ZSO nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-27
brak danych
Opole roboty budowlane Miasto Opole utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-08
2018-08-16
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic"
2018-08-07
2018-08-16
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu komputerowego dla szkół
2018-07-26
2018-08-10
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu" w zakresie: "Przebudowa sieci teleinformatycznej na 1 piętrze w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu"
2018-07-19
2018-07-27
Opole Usługi Miasto Opole Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020 realizowanej w ramach projektu "Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"
2018-07-18
2018-08-02
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II
2018-07-17
2018-07-25
Opole Usługi Miasto Opole Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole
2018-07-16
2018-07-24
Opole Usługi Miasto Opole Druk materiałów promujących pikniki edukacyjne "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
2018-07-05
2018-07-13
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi
2018-06-29
2018-07-09
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".
2018-06-29
2018-07-16
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole
2018-06-27
2018-07-12
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Miejskie toalety samoobsługowe
2018-06-22
2018-07-09
Opole Roboty budowlane Miasto Opole rzebudowa ulic Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ulicy Londzina do ulicy Ozimskiej w zakresie oświetlenia ulicznego.
2018-06-21
2018-06-29
Opole Dostawy Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC.
2018-06-19
2018-07-04
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej
2018-06-15
2018-07-02
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki
2018-06-15
2018-07-02
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II
2018-06-12
2018-06-27
Opole Roboty budowlane Miasto Opole "Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu" w zakresie: "Przebudowa sieci teleinformatycznej na 1 piętrze w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu"
2018-06-05
2018-06-20
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu
2018-05-29
2018-06-11
Opole Dostawy Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC.
2018-05-28
2018-06-12
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Opole
Miasto Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-14
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".
2018-08-10
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC.
2018-08-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki
2018-08-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej
2018-08-02
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa ulic Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ulicy Londzina do ulicy Ozimskiej w zakresie oświetlenia ulicznego.
2018-07-12
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"
2018-07-10
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-06-27
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego KSAT2000i wspomagającego zarządzanie miastem Opole
2018-06-26
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza
2018-06-19
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole "Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" oraz dostawa sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"
2018-06-05
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola
2018-06-04
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Świadczenie usług promocyjnych w zakresie organizacji i promocji wydarzeń sportowych o randze krajowej i regionalnej w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn, a także promocji infrastruktury sportowej miasta Opola
2018-05-30
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej
2018-05-30
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza
2018-05-30
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie.
2018-05-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw
2018-05-22
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach.
2018-05-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Miasto Opole Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia
2018-05-16
brak danych
Opole Usługi Miasto Opole Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola
2018-04-27
brak danych
Opole Dostawy Miasto Opole Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.