eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Białystok

Miasto Białystok - przetargiMiasto Białystok - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-17
2017-09-01
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ulicy Nowosielskiej w Białymstoku
2017-08-17
2017-09-08
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11
2017-08-14
2017-08-29
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Remont studzienek kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)
2017-08-11
2017-08-21
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków.
2017-08-11
2017-08-28
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa sięgacza ulicy Żwirki i Wigury
2017-08-10
2017-08-25
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku
2017-08-09
2017-08-18
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie studium wykonalności projektów zintegrowanych: Część I: "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" Część II: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" Część III: "Nowa jakość edukacji poprzez rozbudowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku"
2017-08-04
2017-08-21
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni na terenie Miasta Białystok
2017-08-03
2017-08-18
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio w Białymstoku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-02
2017-08-17
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku
2017-08-02
2017-08-11
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
2017-08-02
2017-08-10
Białystok Usługi Miasto Białystok Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników
2017-08-02
2017-08-10
Białystok Dostawy Miasto Białystok Modernizacja sieci WiMAX do LTE
2017-07-26
2017-08-10
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie obiektów rekreacyjnych w Białymstoku
2017-07-24
2017-08-10
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Sitarskiej w Białymstoku
2017-07-24
2017-08-08
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych
2017-07-21
2017-08-17
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2017-07-21
2017-08-08
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku
2017-07-21
2017-08-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wolińskiej oraz zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej w Białymstoku
2017-07-20
2017-08-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i wybudowanie placu przy parafii Św. Ojca Pio w Białymstoku
2017-07-20
2017-07-28
Białystok Usługi Miasto Białystok Badania kontrolne geodezyjne przy realizacji budowy Trasy Niepodległości w Białymstoku
2017-07-19
2017-07-27
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowych notebooków
2017-07-17
2017-07-25
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej
2017-07-14
2017-07-24
Białystok Usługi Miasto Białystok Konserwacja i digitalizacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2017-07-14
2017-07-24
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych tabletów i modemów do odbioru Internet
2017-07-13
2017-07-28
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio w Białymstoku
2017-07-12
2017-07-27
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie remontów nawierzchni ulic, parkingów, zatok, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco, na powierzchniach powyżej 100m2 bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej
2017-07-11
2017-07-19
Białystok Usługi Miasto Białystok Tereny zieleni w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej
2017-07-10
2017-07-25
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-2

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku
2017-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w Białymstoku
2017-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa kładki nad ul. gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. gen. N. Sulika do kładki nad ul. gen. N. Sulika w Białymstoku
2017-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów osiedlowych w Białymstokuul. Dziecinna, ul. Jarzębinowa, ul Studzienna 6, ul. Studzienna 9, ul. Leszczynowa, ul. Gajowa, ul. Stanisława Mikołajczyka
2017-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa boisk przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3D i przy Zespole Szkół Nr 17 ul. Orla 4 w Białymstoku
2017-07-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Adaptacji pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5, w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40"
2017-07-25
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku wraz z robotami budowlanymi oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2017-07-24
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
2017-07-24
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu
2017-07-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu
2017-07-24
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Sprzęt serwerowy - rozbudowa infrastruktury serwerowej
2017-07-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonywanie nowego i odnowa istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego na ulicach miasta Białegostoku w rejonie Północ/ w rejonie Południe
2017-07-14
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. K. Branickiego w Białymstoku na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. E. Orzeszkowej
2017-07-12
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
2017-07-12
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 na potrzeby węzła cieplnego
2017-07-12
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Remont kładki nad stacją kolejową Białystok Fabryczny łączącą ul. Towarową z ul. Traugutta w Białymstoku
2017-07-11
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej w odniesieni do programów Oracle funkcjonujących w w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
2017-07-07
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Konserwacja i renowacja książek meldunkowych oraz dokumentów z teczek osobowych
2017-07-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ogrodzeń przy Przedszkolu Samorządowym Nr 26, Zespole Szkół Nr 16 i V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku
2017-07-06
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Serwis oprogramowania

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Białystok
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.