eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Białystok

Miasto Białystok - przetargiMiasto Białystok - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-17
2019-01-25
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2019-01-17
2019-01-25
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej
2018-12-03
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę centrum rekreacyjno - sportowego "Starosielce" przy ul. Szkolnej w Białymstoku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-28
2019-01-15
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach budowlano-montażowych w realizowanych w ramach zadania pt. "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK 8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8".
2018-12-27
2019-01-07
Białystok Usługi Miasto Białystok Składowanie kamienia brukowego, kostki kamiennej i materiałów betonowych odzyskanych z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek
2018-12-27
2019-01-15
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Świętojańska 1
2018-12-20
2019-01-17
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa Bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap III (amfiteatr)
2018-12-18
2019-01-02
Białystok Usługi Miasto Białystok świadczenie usługi doradcy zawodowo- edukacyjnego w ramach projektu zintegrowanego " Zintegrowany program rozwoju kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki"
2018-12-18
2019-01-07
Białystok Usługi Miasto Białystok Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
2018-12-10
2018-12-18
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2018-12-10
2019-01-08
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Remont chodników wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego w Białymstoku - chodnik od strony południowej i w pasie dzielącym
2018-12-06
2018-12-14
Białystok Usługi Miasto Białystok Składowanie kamienia brukowego, kostki kamiennej i materiałów betonowych odzyskanych z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek
2018-12-03
2018-12-12
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa oprogramowania do zarządzania zasobami i licencjami IT
2018-11-30
2018-12-10
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa licencji oprogramowania klasy SIEM
2018-11-21
2018-11-29
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa druków akcydensowych i druków poligraficznych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w latach 2019-2020
2018-11-20
2018-11-28
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w latach 2019-2020
2018-11-15
2018-11-23
Białystok Usługi Miasto Białystok Usuwanie napisów, rysunków typu graffiti, naklejek, plakatów, ogłoszeń i zabrudzeń z powierzchni urządzeń przystankowych oraz okresowe mycie wiat przystankowych
2018-11-09
2018-11-19
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2018-11-08
2018-11-19
Białystok Usługi Miasto Białystok Kompleksowe utrzymanie przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza i Al. Piłsudskiego wraz z windami, 6 szt. wind w przejściach naziemnych przy ul. Gen. Andersa (4 szt.) i ul. Gen. Sosabowskiego (2 szt.) oraz mycie przejść podziemnych przy ul. Dąbrowskiego, ul. Popiełuszki, ul. Gen. Andersa i ul. Gen. Sosabowskiego
2018-11-08
2018-11-16
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2018-11-06
2018-11-14
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa druków akcydensowych i druków poligraficznych dla Urzędu MIejskiego w BIałymstoku w latach 2019-2020
2018-11-06
2018-11-14
Białystok Usługi Miasto Białystok Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji:Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do granic miasta wraz z infrastrukturą drogową
2018-10-29
2018-11-06
Białystok Usługi Miasto Białystok Montaż, ekspozycja, bieżąca konserwacja, demontaż oraz przechowywanie elementów dekoracji świąteczno-noworocznych miasta Białegostoku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-11
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Usuwanie napisów, rysunków typu graffiti, naklejek, plakatów, ogłoszeń i zabrudzeń z powierzchni urządzeń przystankowych oraz okresowe mycie wiat przystankowych.
2019-01-10
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa druków akcydensowych i druków poligraficznych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w latach 2019-2020
2019-01-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Likwidacja wybojów w nawierzchniach bitumicznych na ulicach miasta Białegostoku z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na zimno bez wykuwania i obcinania krawędzi
2019-01-10
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa oprogramowania do zarządzania zasobami i licencjami IT
2019-01-08
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w latach 2019-2020
2019-01-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku
2018-12-31
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa licencji oprogramowania klasy SIEM
2018-12-27
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
2018-12-20
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2018-12-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku - rejon Dojlidy
2018-12-19
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego FISKUS
2018-12-18
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Montaż, ekspozycja, bieżąca konserwacja, demontaż oraz przechowywanie elementów dekoracji świąteczno-noworocznych miasta Białegostoku.
2018-12-14
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Kompleksowe utrzymanie przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza i Al. Piłsudskiego wraz z windami, 6 szt. wind w przejściach naziemnych przy ul. Gen. Andersa (4 szt.) i ul. Gen. Sosabowskiego (2 szt.) oraz mycie przejść podziemnych przy ul. Dąbrowskiego, ul. Popiełuszki, ul. Gen. Andersa i ul. Gen. Sosabowskiego
2018-12-12
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2018-12-11
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego II
2018-12-10
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2018-12-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Modernizacja zewnętrznej instalacji wod.-kan. wraz z odbudową nawierzchni oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28.
2018-12-04
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Rozbudowa monitoringu - wyniesienie centrum dozoru do posterunków Straży Miejskiej.
2018-11-27
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2018-11-26
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa dwóch klimatyzatorów oraz przebudowa systemu klimatyzacji serwerowni w budynku przy ul. Branickiego 3/5

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Białystok
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.