eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Białystok

Miasto Białystok - przetargiMiasto Białystok - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-18
2019-11-05
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumnetacji projektowej i budowa miejsca piknikowego na osiedlu Bacieczki.
2019-10-18
2019-11-05
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa dwóch przepustów drogowych na ulicy Brzoskwiniowej w Białymstoku
2019-10-18
2019-10-28
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVO
2019-10-15
2019-10-30
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem do wymogów p.poż Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40
2019-10-14
2019-10-29
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z odbudową nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 - ETAP I
2019-10-11
2019-10-21
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej
2019-10-10
2019-10-25
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok
2019-10-10
2019-10-25
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa stawu przy ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
2019-10-08
brak danych
Białystok Miasto Białystok Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb kamiennych do fontann w salonie Ogrodu Branickich w Białymstoku
2019-10-07
2019-10-22
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa fragmentu ulicy Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
2019-10-04
2019-10-22
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa kanału deszczowego w ul. Żeromskiego w Białymstoku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-07
2019-10-16
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III
2019-10-07
2019-10-15
Białystok Usługi Miasto Białystok pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
2019-09-19
2019-10-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku
2019-09-18
2019-10-03
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 42 Pułku Piechoty w rejonie działek rekreacyjnych
2019-09-11
2019-09-20
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim
2019-09-05
2019-09-24
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wysoki Stoczek do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku
2019-09-04
2019-09-12
Białystok Usługi Miasto Białystok Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją rozbudowy ulicy Pułaskiego /KD-3L/ w Białymstoku na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
2019-08-28
2019-09-09
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie ekspertyzy technicznej Pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej zlokalizowanego na terenie Parku Centralnego w Białymstoku (działka nr 1690/135, obręb 11) w celu określenia potrzeb remontowych
2019-08-28
2019-09-05
Białystok Usługi Miasto Białystok Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie miasta Białystok
2019-08-26
2019-09-10
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok wykonanie robót budowlanych na terenie VII LO w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7: część I - budowa Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa", część II - budowa ogrodzenia
2019-08-23
2019-09-09
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 42 Pułku Piechoty w rejonie działek rekreacyjnych.
2019-08-16
2019-08-27
Białystok Usługi Miasto Białystok opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania internatów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich: część I - Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 część II - Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 część III - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
2019-08-14
2019-08-22
Białystok Dostawy Miasto Białystok Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku w rocznicę odbudowy idei samorządności i samorządu w Polsce 1919-2019".
2019-08-14
2019-08-27
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej Galerii Sportu Białostockiego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
2019-08-13
2019-09-03
Białystok Usługi Miasto Białystok Przeprowadzenie i opracowanie monitoringu oraz ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus" oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta od roku 2021
2019-08-12
2019-08-27
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (4)
2019-08-12
2019-08-27
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Zachodniej 15 w Białymstoku
2019-08-12
2019-08-29
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Termomodernizacja przedszkoli samorządowych w Białymstoku wraz z robotami towarzyszącymi - Części I - V
2019-08-09
2019-08-20
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2019-08-08
2019-08-19
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-16
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie miasta Białystok
2019-10-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Zachodniej 15 w Białymstoku
2019-10-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim
2019-10-08
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przyV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - część I, Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 - część II wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
2019-10-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonywanie remontów spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku
2019-10-03
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania internatów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskichczęść I - Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 część II - Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 część III - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
2019-10-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku
2019-10-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strefy malucha na największym placu zabaw w Białymstoku osiedle Leśna Dolina
2019-09-30
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemu biletu elektronicznego
2019-09-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z użyciem i bez użycia piły i remontera
2019-09-23
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2019-09-20
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku II
2019-09-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku
2019-09-19
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 w Białymstoku, ul. St. Dubois 12 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
2019-09-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Prace renowacyjne kompleksu pomnikowego Obrońców Białegostoku 1939 rok zlokalizowanego przy ul. Alei Jana Pawła II w Białymstoku
2019-09-16
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich
2019-09-16
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku w rocznicę odbudowy idei samorządności i samorządu w Polsce 1919-2019".
2019-09-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego w Białymstoku.
2019-09-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (3)
2019-09-03
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Białystok
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.