eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Białystok

Miasto Białystok - przetargiMiasto Białystok - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
2018-06-06
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego w Białymstoku
2018-05-22
2018-06-06
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzeń przy placówkach oświatowych Miasta Białegostoku
2018-05-22
2018-06-06
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa studzienek kanalizacyjnych wraz z modernizacją kanału deszczowego w ul. Grottgera w Białymstoku
2018-05-18
2018-06-05
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (1)
2018-05-18
2018-06-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych bez walca na terenie miasta Białegostoku - rejon Miasto
2018-05-18
2018-06-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zagospodarowanie Parku przy ul. Fredry w Białymstoku - etap III oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bulodromów.
2018-05-18
2018-06-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70
2018-05-18
2018-05-28
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
2018-05-17
2018-05-25
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2018-05-16
2018-05-24
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa roślin i platform pływających dla ptactwa wodnego do zadania pn. "Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących"
2018-05-14
2018-05-29
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-26
2018-05-11
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Białegostoku IV
2018-04-25
2018-05-11
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącego ogrodzenia od strony Alei Solidarności
2018-04-23
2018-05-07
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2018-04-20
2018-05-07
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Naprawy oraz bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach w Białymstoku
2018-04-19
2018-05-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Żabiej, Pieczurki i Warneńczyka w Białymstoku
2018-04-18
2018-05-08
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Rozbiórka i budowa przepustu w ul. Wiewiórczej, budowa rowu odkrytego z ul. Borsuczej do ul. Wiewiórczej wraz z infrastrukturą w rejonie przepustu
2018-04-13
2018-04-25
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Zielonogórskiej w Białymstoku.
2018-04-12
2018-04-27
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzeń przy placówkach oświatowych Miasta Białegostoku.
2018-04-11
2018-04-26
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ulic: Wigierskiej i Kolonia Dojlidy w Białymstoku
2018-04-11
2018-04-26
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego w Białymstoku
2018-04-11
2018-04-26
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej w Białymstoku
2018-04-10
2018-04-18
Białystok Usługi Miasto Białystok Pełna konserwacja i digitalizacja dokumentacji aktowej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
2018-04-10
2018-04-25
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku - rejon Miasto
2018-04-10
2018-04-24
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70
2018-04-10
2018-04-26
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni i placów zabaw w Białymstoku na osiedlu Leśna Dolina
2018-04-10
2018-04-20
Białystok Usługi Miasto Białystok Usługa sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej
2018-04-05
2018-04-20
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę boiska dla małych sportowców "Pod Kasztanowcem" przy ul. Pogodnej w Białymstoku
2018-04-04
2018-04-19
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku
2018-04-04
2018-04-17
Białystok Usługi Miasto Białystok Archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku
2018-03-30
2018-04-12
Białystok Usługi Miasto Białystok Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i wybudowanie placu oraz parkingu przy parafii Św. Ojca Pio w Białymstoku III
2018-05-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa parkingów osiedlowych w ciągu ulicJarzębinowej Leszczynowej, Studziennej, Dziecinnej, Gajowej, S. Mikołajczyka, 42 Pułku Piechoty oraz Zachodniej w Białymstoku
2018-05-15
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn.
2018-05-14
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2018-04-23
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4
2018-04-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa centrum rekreacyjno - sportowego "Starosielce" przy ul. Szkolnej w Białymstoku
2018-04-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej w Białymstoku
2018-04-13
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy ulicy Depowej w Białymstoku
2018-04-10
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Zorganizowanie w Białymstoku Młodzieżowego Pucharu FC Bayern 2018 Polska oraz Pikniku Rodzinnego z Bayern Monachium w kwietniu 2018 r. oraz przeprowadzenie kampanii promującej wydarzenie w okresie poprzedzającym jak i w czasie jego trwania.
2018-04-09
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Konserwacja i utrzymanie automatycznych systemów nawadniania drzew w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku
2018-04-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wylotem do rzeki Białej w Białymstoku.
2018-04-04
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2018-04-04
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej - połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami
2018-04-03
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa elementów wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej.
2018-03-27
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości w formie operatów szacunkowych
2018-03-23
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa oprogramowania do zamawiania i obsługi przewozu osób niepełnosprawnych wraz z instalacją i wdrożeniem
2018-03-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Sitarskiej w Białymstoku
2018-03-13
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku
2018-03-06
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku
2018-02-21
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa 45 szt. fabrycznie nowych komputerów typu "All in One" wraz z oprogramowaniem

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Białystok
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.