eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Białystok

Miasto Białystok - przetargiMiasto Białystok - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
2017-10-25
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa 65 licencji zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego
2017-10-17
2017-11-03
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego
2017-10-13
2017-10-30
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie robót zewnętrznych związanych z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70
2017-10-12
2017-10-27
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Białegostoku II
2017-10-10
2017-10-25
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Likwidacja wybojów w nawierzchniach ulic i chodników na terenie miasta Białegostoku z zastosowaniem mieszanko mineralno-asfaltowej (BA) na gorąco bez użycia piły i remontera
2017-10-10
2017-10-30
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4
2017-10-09
2017-10-24
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i wybudowanie placu oraz parkingu przy parafii Św. Ojca Pio w Białymstoku
2017-10-06
2017-10-27
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79
2017-10-06
2017-10-26
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku, ul. Palmowa 28
2017-10-06
2017-10-24
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie posadowienia i stanu zerowego budynku żłobka na osiedlu Bacieczki w Białymstoku.
2017-10-05
2017-10-20
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa ulicy Kołodziejskiej w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Krzywą do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego
2017-09-14
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą dachów oraz elewacji w budynkach użyteczności publicznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-09
2017-10-17
Białystok Usługi Miasto Białystok Usuwanie napisów, rysunków typu graffiti, naklejek, plakatów i zabrudzeń z powierzchni urządzeń przystankowych oraz okresowe mycie wiat przystankowych.
2017-10-05
2017-10-13
Białystok Dostawy Miasto Białystok Rozbudowa macierzy i serwerów
2017-10-03
2017-10-19
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa ulicy Marczukowskiej w Białymstoku na odcinku od mostu do ul. Hetmańskiej wraz z budową dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w granicach pasa drogowego ul. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. W. Witosa, ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej
2017-09-29
2017-10-09
Białystok Dostawy Miasto Białystok Monitorowanie dostępu online dla supportu i administratorów
2017-09-29
2017-10-09
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych w Parku Konstytucji 3 - go Maja wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-09-28
2017-10-06
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2017-09-27
2017-10-05
Białystok Usługi Miasto Białystok Konserwacja urządzeń oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli oraz pomników zlokalizowanych na terenie Białegostoku
2017-09-27
2017-10-05
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2017-09-26
2017-10-04
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2017-09-19
2017-10-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa ulicy Kołodziejskiej w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Krzywą do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego
2017-09-15
2017-10-02
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku - rejon Dojlidy
2017-09-15
2017-10-02
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Białegostoku
2017-09-14
2017-09-29
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni przy ul. Warmińskiej oraz urządzeń street workout w Parku Antoniuk w Białymstoku
2017-09-14
2017-09-22
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2017-09-13
2017-09-28
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa: zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej w Białymstoku - część I, centrum rekreacyjno - sportowego "Starosielce" przy ul. Szkolnej w Białymstoku - część II
2017-09-13
2017-09-28
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-4
2017-09-13
2017-09-21
Białystok Usługi Miasto Białystok Udzielenie kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 40.000.000,- PLN na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
2017-09-05
2017-09-13
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa oraz wdrożenie systemu sandbox do ochrony przed atakami cybernetycznymi typu APT
2017-08-30
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa urządzeń sieciowych
2017-08-28
2017-09-12
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa częściowych utwardzeń terenu przy obiektach oświatowych i rekreacyjnych w Białymstoku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1
2017-10-18
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa urządzeń sieciowych
2017-10-18
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2017-10-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Remont studzienek kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)"
2017-10-13
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Konserwacja i digitalizacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
2017-10-13
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2017-10-10
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowych skanerów komputerowych
2017-10-10
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowych projektorów
2017-10-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku
2017-10-09
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie studium wykonalności projektów zintegrowanychCzęść I"Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" Część II"Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" Część III"Nowa jakość edukacji poprzez rozbudowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku"
2017-10-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na wskazanych ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku
2017-10-02
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie obiektów rekreacyjnych w Białymstoku CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIAOpracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie siłowni i placu utwardzonego przy Pogotowiu Opiekuńczym na ul. Orlej 6 A w Białymstoku CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIAOpracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja boiska rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Oboźnej / Piotra Łodzińskiego w Białymstoku
2017-10-02
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Oprogramowanie serwerowe
2017-09-28
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków.
2017-09-28
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) obiektów architektonicznych - kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza, kościoła pw. Chrystusa Króla i cerkwi pw. Marii Magdaleny w Białymstoku.
2017-09-27
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2017-09-27
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
2017-09-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (3)
2017-09-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku
2017-09-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Białystok
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.