eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Białystok

Miasto Białystok - przetargiMiasto Białystok - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-21
2017-06-29
Białystok Dostawy Miasto Białystok DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI PN. "KATALOG BIAŁOSTOCKICH POMNIKÓW, TABLIC PAMIĄTKOWYCH I MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ"
2017-06-20
2017-06-28
Białystok Dostawy Miasto Białystok Sprzęt serwerowy - rozbudowa infrastruktury serwerowej
2017-06-20
2017-06-27
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych
2017-06-20
2017-06-29
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowych notebooków
2017-06-19
2017-06-30
Białystok Usługi Miasto Białystok Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu
2017-06-19
2017-06-27
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
2017-06-19
2017-07-05
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu
2017-06-16
2017-07-04
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zagospodarowanie parku przy ulicy Fredry w Białymstoku - etap II
2017-06-16
2017-07-03
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia oraz dostawa i montaż barier ochronnych w ramach budowy szkoleniowego toru samochodowego o nawierzchni asfaltowej w Białymstoku
2017-06-13
2017-06-22
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2017-06-08
2017-06-23
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok "Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku"
2017-06-01
2017-06-23
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1
2017-05-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5, w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40.
2017-03-27
brak danych
Białystok Miasto Białystok OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-13
2017-06-21
Białystok Dostawy Miasto Białystok "Dostawa fabrycznie nowych komputerów"
2017-06-12
2017-06-20
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2017-06-06
2017-06-19
Białystok Usługi Miasto Białystok Tereny zieleni w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej
2017-06-02
2017-06-20
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ulic: W. Oczki, A. Chętnika, S. Nowakowskiego w Białymstoku.
2017-06-02
2017-06-19
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok "Budowa ulicy Janusza Radziwiłła w Białymstoku wraz z budową infrastruktury"
2017-06-02
2017-06-19
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych Miasta Białegostoku (PS Nr 35, PS Nr 41, ZS Nr 16)
2017-06-01
2017-06-20
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów osiedlowych w Białymstoku: ul. Dziecinna, ul. Jarzębinowa, ul Studzienna 6, ul. Studzienna 9, ul. Leszczynowa, ul. Gajowa, ul. Stanisława Mikołajczyka
2017-05-30
2017-06-07
Białystok Usługi Miasto Białystok ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
2017-05-26
2017-06-12
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym i Publicznym Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku
2017-05-25
2017-06-01
Białystok Usługi Miasto Białystok Serwis oprogramowania
2017-05-24
2017-06-01
Białystok Usługi Miasto Białystok Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji systemu zajezdniowego FareOn wykorzystywanego przez Urząd Miejski w Białymstoku
2017-05-23
2017-06-01
Białystok Usługi Miasto Białystok Konserwacja i renowacja książek meldunkowych oraz dokumentów z teczek osobowych.
2017-05-22
2017-06-06
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa boisk przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3D i przy Zespole Szkół Nr 17 ul. Orla 4 w Białymstoku
2017-05-19
2017-05-29
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowe drukarki wielkoformatowej
2017-05-19
2017-05-29
Białystok Usługi Miasto Białystok Tereny zieleni w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej
2017-05-18
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Zakup pięciu plenerowych koncertów w ramach X edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur
2017-05-16
2017-05-24
Białystok Usługi Miasto Białystok Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
2017-05-16
2017-05-31
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 na potrzeby węzła cieplnego
2017-05-12
2017-05-22
Białystok Usługi Miasto Białystok Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej i sieci gazowej dla miasta Białegostoku
2017-05-11
2017-05-19
Białystok Usługi Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Białystok
Miasto Białystok - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-20
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok "Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku"
2017-06-20
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8
2017-06-19
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie miejskiej sieci światłowodowej
2017-06-19
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej
2017-06-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26.
2017-06-12
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Pełna konserwacja i dezynfekcja dokumentacji aktowej, fotograficznej i opracowań planistycznych z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2017-06-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Bohaterów Monte Cassino 25 i przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 ul. Kazimierza Pułaskiego 25 w Białymstoku
2017-06-08
brak danych
Białystok Dostawy Miasto Białystok Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego II
2017-06-08
brak danych
Białystok Miasto Białystok Dzierżawa łącz światłowodowych i kanałów Ethernet
2017-06-06
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne na terenie miasta Białegostoku oraz tablic informacyjnych
2017-06-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok "Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów osiedlowych w Białymstokuul. Wiejska, ul. Niedźwiedzia, ul. Św. Jerzego (dawna ul. Rzymowskiego), ul. Dubois, ul. Mieszka I oraz ul. Św. Józefa wraz z drogą dojazdową"
2017-05-23
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych na terenie całego kraju i przekazywanie ich na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Białymstoku
2017-05-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kuchni w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku. Część IIOpracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Upalna 26 "
2017-05-17
brak danych
Białystok Miasto Białystok Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej
2017-05-11
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
2017-05-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (zasilanie rezerwowe) hali sportowo - widowiskowej w Białymstoku.
2017-05-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26
2017-05-02
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Roboty naprawczo- konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku- Rejon Miasto
2017-04-28
brak danych
Białystok Usługi Miasto Białystok Budowa miejskiej sieci światłowodowej
2017-04-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Miasto Białystok Budowa ulicy Wspaniałej w Białymstoku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Białystok
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.