eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-25
2016-08-09
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XIII/2016)
2016-07-25
2016-08-10
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Wajdy 2, 5, 7, 9, 11, 15 oraz 17 w Katowicach wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym.
2016-07-21
2016-08-05
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont lokalu po zalaniu przy ul. Gliwickiej 73/6 w Katowicach
2016-07-18
2016-08-02
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usuwanie nieszczelności instalacji gazowych w zasobach KZGM w Katowicach.
2016-07-18
2016-07-26
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
2016-07-13
2016-07-28
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont podwórza w rejonie ulic Jordana 13-13D, Skłodowskiej 39-49 i Poniatowskiego 22-30 w Katowicach
2016-07-11
2016-07-29
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XII/2016)
2016-07-11
2016-07-26
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-15
2016-07-25
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA ROZBIÓRKĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PRZY UL. PCK 1 W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
2016-07-08
2016-07-25
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szabelnianej 4 w Katowicach
2016-07-07
2016-07-22
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XI/2016)
2016-07-05
2016-07-21
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty remontowe w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2016-07-05
2016-07-13
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Królowej Jadwigi 6 wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.
2016-07-05
2016-07-20
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont lokalu po zalaniu przy ul. Gliwickiej 73/6 w Katowicach
2016-07-05
2016-07-21
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT PODŁÓG W LOKALACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH (2 CZĘŚCI)
2016-07-04
2016-07-19
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 39a wraz z uporządkowaniem terenu.
2016-07-04
2016-07-19
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie skweru Zielony zakątek na terenie zlokalizowanym pomiędzy budynkami przy ul. Tysiąclecia 86B i 90 w Katowicach wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym.
2016-07-01
2016-07-11
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
2016-06-27
2016-07-12
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatki schodowej w budynku przy ul. Gliwickiej 120 w Katowicach.
2016-06-27
2016-07-06
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dokumentacja techniczna wymiany lub wzmocnienia stropu w budynku przy ul. Gen. Jankego 194 oraz wykonania napraw na klatce schodowej w budynku przy ul. Gen. Jankego 65 w Katowicach.
2016-06-27
2016-07-12
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Wypoczynkowej 2 w Katowicach
2016-06-24
2016-07-06
Katowice dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2016-06-24
2016-07-12
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana instalacji domofonowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ulicy Plebiscytowej 23 w Katowicach
2016-06-22
2016-07-04
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dokumentacja techniczna wymiany instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowy wymiennika ciepła i dobudowy instalacji c. o. w budynku przy ul. Teatralnej 9, 9a w Katowicach.
2016-06-15
2016-07-04
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty remontowe w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2016-06-14
2016-06-29
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (X/2016)
2016-06-03
2016-06-17
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOKUMENTACJA TECHNICZNA LIKWIDACJI PODZIEMNEJ KOTŁOWNI, REMONTU PODWÓRZA I WYMIANY KANALIZACJI PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7-9B W KATOWICACH
2016-05-31
2016-06-08
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szeligiewicza 3c wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I REMONT NAWIERZCHNI PRZY UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 21-21C ORAZ 23-23C W KATOWICACH
2016-07-19
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dokumentacja techniczna wymiany lub wzmocnienia stropu w budynku przy ul. Gen. Jankego 194 oraz wykonania napraw na klatce schodowej w budynku przy ul. Gen. Jankego 65 w Katowicach.
2016-07-13
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Katowicach
2016-07-12
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (IX/2016)
2016-07-12
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu muru oporowego w granicy działek od ul. Astrów do ul. Narcyzów w Katowicach
2016-07-12
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie zagospodarowania podwórza wraz z jego odwodnieniem, remont bramy przejazdowej i klatki schodowej budynku przy ul. Plebiscytowej 4 w Katowicach.
2016-07-12
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szeligiewicza 3c wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego
2016-07-08
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zapewnienie usług transmisji danych, dostępu do sieci Internet, połączeń głosowych oraz konserwacji central telefonicznych, stacjonarnych aparatów telefonicznych i faxów wraz z bieżącą naprawą tych urządzeń (serwisowanie wewnętrznej sieci telefonicznej) na rzecz KZGM w Katowicach.
2016-07-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 194 W KATOWICACH
2016-07-04
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIAWYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W LOKALACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH
2016-06-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2016-06-29
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. SŁUPSKIEJ 22 W KATOWICACH
2016-06-29
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOKUMENTACJA TECHNICZNA LIKWIDACJI PODZIEMNEJ KOTŁOWNI, REMONTU PODWÓRZA I WYMIANY KANALIZACJI PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7-9B W KATOWICACH
2016-06-09
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY UL. ZARĘBSKIEGO 5A W KATOWICACH
2016-06-03
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Konserwacja , coroczne pomiary elektryczne i naprawy awaryjne platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Brata Alberta 2 w Katowicach.
2016-05-31
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. BROMBOSZCZA 12 W KATOWICACH
2016-05-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach(VI/2016)
2016-05-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WZMOCNIENIE STROPÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 16A W KATOWICACH
2016-05-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont instalacji elektrycznej przy ul. Warszawskiej 4 oraz remont instalacji domofonowej przy ul. Batorego 5 w Katowicach
2016-05-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka budynku użytkowego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów 79a wraz z zagospodarowaniem terenu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.