eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-24
2015-12-03
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2015-11-24
2015-12-02
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach
2015-11-23
2015-12-02
Katowice dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dostawa materiałów eksploatacyjnych
2015-11-20
2015-12-07
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XI/2015)
2015-11-18
2015-11-26
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PRZEGLĄDY I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KZGM W KATOWICACH
2015-11-16
2015-11-27
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOBROWOLNE, GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-13
2015-11-23
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KONSERWACJA, WYKONANIE POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH I SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ ORAZ NAPRAWY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH
2015-11-02
2015-11-10
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne stacji wymienników ciepła (SWC) w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2015-10-27
2015-11-05
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach, Oddziały Eksploatacji Budynków nr 1, 4, 5, 6.
2015-10-26
2015-11-04
Katowice dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2015-10-16
2015-10-26
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach
2015-10-13
2015-11-02
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach nr 1005/36, 1006/36, 1020/36, 1030/29 karta mapy 3, obręb Roździeń przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach.
2015-10-12
2015-10-27
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Markiefki 70 w Katowicach
2015-10-12
2015-10-28
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach X/2015
2015-10-08
2015-10-23
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Gliwickiej 95 w Katowicach
2015-10-05
2015-10-20
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa placu zabaw ze strefą fitness z oświetleniem i kanalizacją teletechniczną, zagospodarowaniem terenu wokół budynków mieszkalnych, kanalizacją deszczową i oświetleniem przy ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e i Koszarowej 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f w Katowicach
2015-10-02
2015-10-19
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w otoczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Grażyńskiego 66-72, ul. Oblatów 23 i 25, ul. Okrzei 5-11 w Katowicach polegający na remoncie nawierzchni ścieżek pieszych oraz budowie elementów małej architektury - etap I wykonanie chodników
2015-10-02
2015-10-19
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT MIESZKAŃ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH (IX/2015)
2015-10-01
2015-10-16
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZY UL. BIELSKIEJ 30 W KATOWICACH
2015-10-01
2015-10-16
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej UTWORZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ MIEJSC ODPOCZYNKU I REKREACJI W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO 1, 1A, 1B, 3 W KATOWICACH
2015-09-24
2015-10-09
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ROZBIÓRKA BUDYNKÓW PRZY UL. BRYNOWSKIEJ 54 W KATOWICACH
2015-09-16
2015-10-01
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont kapitalny schodów terenowych przy ul. Tysiąclecia (naprzeciw pętli autobusowej) w Katowicach
2015-09-16
2015-10-01
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 21 w Katowicach
2015-09-09
2015-09-25
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka budynku oficyny z przybudówkami z zabezpieczeniem i wzmocnieniem budynków sąsiednich - część I zadania inwestycyjnego pn.Rozbiórka budynku oficyny oraz przebudowa podwórza i bramy wraz z infrastrukturą na nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 4, 4a w Katowicach.
2015-09-07
2015-09-22
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont i wymiana izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Marcina 5 w Katowicach.
2015-09-01
2015-09-09
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę elementów budynków zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w budynkach przy ul. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b w Katowicach.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-19
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT MIESZKAŃ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH (IX/2015)
2015-11-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (X/2015)
2015-11-17
brak danych
Katowice Dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2015-11-12
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OTOCZENIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 66-72, UL. OBLATÓW 23 I 25, UL. OKRZEI 5-11 W KATOWICACH POLEGAJĄCY NA REMONCIE NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK PIESZYCH ORAZ BUDOWIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - ETAP I WYKONANIE CHODNIKÓW
2015-11-12
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2015-11-10
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Gliwickiej 95 w Katowicach.
2015-11-10
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Markiefki 70 w Katowicach
2015-11-05
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie przycinania i usuwania drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów.
2015-11-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej UTWORZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ MIEJSC ODPOCZYNKU I REKREACJI W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO 1, 1A, 1B, 3 W KATOWICACH
2015-11-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZY UL. BIELSKIEJ 30 W KATOWICACH
2015-11-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont i wymiana izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Marcina 5 w Katowicach
2015-11-02
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie konserwacji central telefonicznych oraz stacjonarnych aparatów telefonicznych wraz z bieżącą naprawą tych urządzeń na rzecz Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
2015-10-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 21 w Katowicach
2015-10-29
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę elementów budynków zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w budynkach przy ul. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b w Katowicach.
2015-10-29
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ROZBIÓRKA BUDYNKÓW PRZY UL. BRYNOWSKIEJ 54 W KATOWICACH
2015-10-27
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi utrzymania terenów zewnętrznych przy ul. Żwirki i Wigury 23 zarządzanym przez KZGM w Katowicach - rejon EB 4
2015-10-27
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 23 zarządzanym przez KZGM w Katowicach - rejon EB 4
2015-10-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT MIESZKAŃ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH (VII/2015).
2015-10-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont kapitalny schodów terenowych przy ul. Tysiąclecia (naprzeciw pętli autobusowej) w Katowicach
2015-10-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ROZBIÓRKA BUDYNKU OFICYNY Z PRZYBUDÓWKAMI Z ZABEZPIECZENIEM I WZMOCNIENIEM BUDYNKÓW SĄSIEDNICH - CZĘŚĆ I ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.ROZBIÓRKA BUDYNKU OFICYNY ORAZ PRZEBUDOWA PODWÓRZA I BRAMY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 4, 4A W KATOWICACH

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.