eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
2016-02-29
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (III/2016)
2016-02-10
2016-02-25
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYDZIELENIU STREFY POŻAROWEJ W BUDYNKU PRZY UL. ONDRASZKA 17 W KATOWICACH
2016-02-09
2016-02-24
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont klatek schodowych przy ul. Bednarskiej 15, Józefowskiej 31, Józefowskiej 31a, Warszawskiej 53 i 53a oraz rekonstrukcja klatki schodowej przy ul. Gliwickiej 83 w Katowicach.
2016-02-03
2016-02-18
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki okiennej w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2016-02-02
2016-02-18
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT STROPU W LOKALU MIESZKALNYM NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. KOZIELSKIEJ 12 W KATOWICACH

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-29
2016-02-08
Katowice dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dzierżawa 29 szt. urządzeń kserujących i skanujących dla potrzeb działów i oddziałów Komunalnego zakłady Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
2016-01-27
2016-02-11
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. FRANCUSKIEJ 80 W KATOWICACH
2016-01-25
2016-02-09
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (II/2016)
2016-01-22
2016-02-08
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatki schodowej przy ul. Strzeleckiej 21 w Katowicach - II etap.
2016-01-21
2016-02-05
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYKONANIE METODĄ BEZWYKOPOWĄ ODCINKA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. RADOSNEJ 35 A, B, C W KATOWICACH
2016-01-19
2016-02-04
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KOSZUTKA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM - REMONT PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO W KATOWICACH W RAMACH REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015 (ETAP II)
2016-01-12
2016-01-27
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT STROPU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH
2016-01-11
2016-01-27
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ROZBIÓRKA GARAŻY MUROWANYCH PRZY UL. CZECHA 3 I 6 W KATOWICACH
2015-12-11
2015-12-29
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA CZĘŚCI STROPU NAD PIWNICĄ W BUDYNKU PRZY UL. RADOSNEJ 35A W KATOWICACH
2015-12-11
2015-12-29
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM (XII/2015)
2015-12-01
2015-12-10
Katowice dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOSTAWA LICENCJI SYSTEMU OPERACYJNEGO
2015-11-30
2015-12-08
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Obsługa kotłowni gazowych wraz z armaturą pomocniczą oraz naprawy awaryjne kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2015-11-30
2015-12-08
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach w rejonie EB-1, EB-2, EB-5
2015-11-30
2015-12-08
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KZGM W KATOWICACH
2015-11-24
2015-12-03
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2015-11-24
2015-12-02
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach
2015-11-23
2015-12-02
Katowice dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dostawa materiałów eksploatacyjnych
2015-11-20
2015-12-07
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XI/2015)
2015-11-18
2015-11-26
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PRZEGLĄDY I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KZGM W KATOWICACH
2015-11-16
2015-11-27
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOBROWOLNE, GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-09
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ROZBIÓRKA GARAŻY MUROWANYCH PRZY UL. CZECHA 3 I 6 W KATOWICACH
2016-02-03
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - rejon EB 3
2016-02-03
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - rejon EB 4
2016-02-03
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - rejon EB 6
2016-02-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM (XII/2015)
2016-01-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zamówienie uzupełniające na roboty zduńskie w lokalach gminnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2016-01-26
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach , Oddział Eksploatacji Budynków nr 4.
2016-01-20
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2016-01-15
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach , Oddział Eksploatacji Budynków nr 4. Oddział Eksploatacji Budynków nr 5. Oddział Eksploatacji Budynków nr 6.
2016-01-14
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Obsługa kotłowni gazowych wraz z armaturą pomocniczą oraz naprawy awaryjne kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2016-01-13
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA CZĘŚCI STROPU NAD PIWNICĄ W BUDYNKU PRZY UL. RADOSNEJ 35A W KATOWICACH
2016-01-05
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KZGM W KATOWICACH
2015-12-30
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PRZEGLĄDY I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KZGM W KATOWICACH
2015-12-30
brak danych
Katowice Dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOSTAWA LICENCJI SYSTEMU OPERACYJNEGO
2015-12-28
brak danych
Katowice Dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dostawa materiałów eksploatacyjnych
2015-12-28
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XI/2015)
2015-12-23
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach.
2015-12-23
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KONSERWACJA, WYKONANIE POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNYCH I SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ ORAZ NAPRAWY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH
2015-12-18
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2015-12-16
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DOBROWOLNE, GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.