eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-30
2020-04-15
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkania przy ul. Królowej Jadwigi 9/9 w Katowicach
2020-03-27
2020-04-17
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacji deszczowej przy ul. Przyjemnej 14/1 w Katowicach
2020-03-19
2020-04-06
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stropu pomiędzy mieszkaniami nr 2 i 4, wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnicami oraz wzmocnienia i naprawy balkonów w budynku przy ul. Lubeckiego 3 w Katowicach
2019-12-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 18 w Katowicach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-11
2020-03-30
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "Zakątek relaksu przy ul. Ordona 10-16 w Katowicach" - realizacja robót w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2020
2020-03-06
2020-03-23
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przebudową instalacji gazowej i dobudową kominów przy ul. Słonimskiego 6 w Katowicach oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słonimskiego 12 w Katowicach
2020-03-05
2020-03-20
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, niezbędnego dla prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice.
2020-03-05
2020-03-16
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie branży ogólnobudowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej niezbędnej dla prawidłowej realizacji przez Zamawiającego dwóch zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice.
2020-03-04
2020-03-19
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań przy ul. Barbary 1/3 i ul. Tysiąclecia 86/83 w Katowicach
2020-02-26
2020-03-13
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stropu pomiędzy mieszkaniami nr 2 i 4, wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnicami oraz wzmocnienia i naprawy balkonów w budynku przy ul. Lubeckiego 3 w Katowicach
2020-02-24
2020-03-12
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Awaryjne naprawy dachów i kominów w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2020-02-14
2020-03-02
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań przy ul. Opolskiej 3/11A i ul. Cynkowej 16B/4 w Katowicach
2020-02-07
2020-02-25
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2020-02-05
2020-02-20
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 oraz ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach.
2020-01-30
2020-02-11
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Grażyńskiego 12 i 14 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: "Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego"
2020-01-30
2020-02-17
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stropu pomiędzy mieszkaniami nr 2 i 4, wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnicami oraz wzmocnienia i naprawy balkonów w budynku przy ul. Lubeckiego 3 w Katowicach
2020-01-28
2020-02-12
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań (I/2020)
2020-01-24
2020-02-11
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkania przy ul. Pogodnej 7/6 w Katowicach
2020-01-23
2020-02-07
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty zduńskie w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2019-12-12
2019-12-20
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz opróżniania zbiorników i wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2019-12-12
2019-12-20
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie budynku obsługi podróżnych "Węzeł przesiadkowy - ul. Sądowa" zarządzanego przez KZGM w Katowicach
2019-12-11
2019-12-19
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczania dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach
2019-12-03
2019-12-11
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usługi kominiarskie
2019-12-03
2019-12-11
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczania dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach w rejonie OEB 5

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Awaryjne naprawy dachów i kominów w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2020-03-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań (I/2020)
2020-03-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań przy ul. Opolskiej 3/11A i ul. Cynkowej 16B/4 w Katowicach
2020-03-13
brak danych
Katowice Dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dzierżawa 1 sztuki urządzenia kserującego i skanującego dla potrzeb działu NH i EB3 przy ul. Słowackiego 18 KZGM w Katowicach
2020-03-11
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Grażyńskiego 12 i 14 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn."Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego"
2020-02-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkania przy ul. Pogodnej 7/6 w Katowicach
2020-02-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań (XVI/2019)
2020-01-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Awaryjne naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - zamówienia powtarzające się
2020-01-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Awaryjne wymiany kotłów gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2020-01-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Awaryjne naprawy dachów i przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - część 1 (EB-1; EB-3; EB-5)
2020-01-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Awaryjne naprawy dachów i przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - część 2 (EB-2; EB-4; EB-6)
2020-01-10
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczania dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach
2020-01-07
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2020-01-03
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2020-01-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach
2020-01-02
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usługi kominiarskie
2020-01-02
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usługi kominiarskie
2019-12-23
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ubezpieczenia grupowe na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
2019-12-17
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usługi kominiarskie w rejonie OEB 4
2019-12-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań (XV/2019)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.