eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-08
2015-10-23
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Gliwickiej 95 w Katowicach
2015-10-05
2015-10-20
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa placu zabaw ze strefą fitness z oświetleniem i kanalizacją teletechniczną, zagospodarowaniem terenu wokół budynków mieszkalnych, kanalizacją deszczową i oświetleniem przy ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e i Koszarowej 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f w Katowicach
2015-10-02
2015-10-19
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w otoczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Grażyńskiego 66-72, ul. Oblatów 23 i 25, ul. Okrzei 5-11 w Katowicach polegający na remoncie nawierzchni ścieżek pieszych oraz budowie elementów małej architektury - etap I wykonanie chodników
2015-10-02
2015-10-19
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REMONT MIESZKAŃ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH (IX/2015)
2015-10-01
2015-10-16
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZY UL. BIELSKIEJ 30 W KATOWICACH
2015-10-01
2015-10-16
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej UTWORZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ MIEJSC ODPOCZYNKU I REKREACJI W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO 1, 1A, 1B, 3 W KATOWICACH
2015-09-24
2015-10-09
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ROZBIÓRKA BUDYNKÓW PRZY UL. BRYNOWSKIEJ 54 W KATOWICACH

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-16
2015-10-01
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont kapitalny schodów terenowych przy ul. Tysiąclecia (naprzeciw pętli autobusowej) w Katowicach
2015-09-16
2015-10-01
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 21 w Katowicach
2015-09-09
2015-09-25
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbiórka budynku oficyny z przybudówkami z zabezpieczeniem i wzmocnieniem budynków sąsiednich - część I zadania inwestycyjnego pn.Rozbiórka budynku oficyny oraz przebudowa podwórza i bramy wraz z infrastrukturą na nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 4, 4a w Katowicach.
2015-09-07
2015-09-22
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont i wymiana izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Marcina 5 w Katowicach.
2015-09-01
2015-09-09
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę elementów budynków zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w budynkach przy ul. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b w Katowicach.
2015-08-28
2015-09-14
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach.
2015-08-28
2015-09-14
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (VIII/2015)
2015-08-26
2015-09-10
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REWITALIZACJA SKWERU OSIEDLOWEGO W REJONIE KOŁOBRZESKA - ŚWIDNICKA - ZIELONOGÓRSKA W KATOWICACH
2015-08-25
2015-09-02
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie opróżniania wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych, a także strychów i piwnic zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2015-08-24
2015-09-08
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZY UL. BIELSKIEJ 30 W KATOWICACH
2015-08-18
2015-08-28
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie przycinania i usuwania drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów
2015-08-14
2015-08-31
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont nawierzchni miejsc parkingowych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Piotrowickiej 24 i 26 C-D w Katowicach
2015-08-12
2015-08-28
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ REMONT DROGI PRZY UL. MISJONARZY OBLATÓW NMP 26A-F W KATOWICACH
2015-08-12
2015-08-20
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH
2015-08-11
2015-08-26
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont dachu budynku przy ulicy Piotrowickiej 20 w Katowicach.
2015-08-10
2015-08-25
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach
2015-08-10
2015-08-18
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KONSERWACJA I NAPRAWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO, ORAZ STAŁA GOTOWOŚĆ DO INTERWENCJI I UZASADNIONEJ INTERWENCJI SŁUŻB OCHRONY W MOMENCIE URUCHOMIENIA SIĘ URZĄDZENIA ALARMOWEGO
2015-08-07
2015-08-24
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH
2015-08-06
2015-08-14
Katowice usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie opróżniania wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych, a także strychów i piwnic zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2015-08-05
2015-08-20
Katowice roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana okien w budynku przy ul. Kosmicznej 42/4 w Katowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-06
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach-zamówienie uzupełniające
2015-10-06
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont schodów terenowych i chodnika przy ul. Panewnickiej 2 w Katowicach
2015-10-02
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie opróżniania wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych, a także strychów i piwnic zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2015-10-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zamówienie uzupełniające do zamówieniaWymiana stolarki okiennej w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2015-10-01
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej REWITALIZACJA SKWERU OSIEDLOWEGO W REJONIE KOŁOBRZESKA - ŚWIDNICKA - ZIELONOGÓRSKA W KATOWICACH
2015-10-01
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Kosmicznej 42/4 w Katowicach.
2015-09-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach
2015-09-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont dachu budynku przy ulicy Piotrowickiej 20 w Katowicach.
2015-09-22
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont nawierzchni miejsc parkingowych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Piotrowickiej 24 i 26 C-D w Katowicach
2015-09-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ REMONT DROGI PRZY UL. MISJONARZY OBLATÓW NMP 26A-F W KATOWICACH
2015-09-09
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont kapitalny dachu przy ul. Styczniowej 24 w Katowicach.
2015-09-08
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMÓW ALARMOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ STAŁEJ GOTOWOŚCI DO INTERWENCJI I UZASADNIONEJ INTERWENCJI SŁUŻB OCHRONY W MOMENCIE URUCHOMIENIA SIĘ URZĄDZENIA ALARMOWEGO
2015-09-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych przy ul. Ludowej 1 oraz Wesołej 32 w Katowicach.
2015-09-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Modelarskiej 3 oraz Wojewódzkiej 18 w Katowicach
2015-09-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH I MURU PRZY UL. FLORIANA 4 W KATOWICACH
2015-09-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. SZAFRANKA 9 W KATOWICACH
2015-09-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont schodów wejściowych do budynków przy ul. Szczecińskiej 16 A-D oraz Szczecińskiej 18 A-E w Katowicach
2015-09-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont chodnika przy ul. Zielonogórskiej 14, 16 w Katowicach
2015-09-01
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH
2015-08-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont dachu, ścian i fundamentów przy ul. Mysłowickiej 44 w Katowicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.