eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
2017-12-14
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przeglądy i naprawy pojazdów samochodowych stanowiących własność Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
2017-12-05
2017-12-13
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów w rejonie ul. Świdnickiej 1-3 i ul. Zielonogórskiej 2-4 oraz ul. Zielonogórskiej 16a-16c wraz z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów, a także pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego
2017-11-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Odtworzeniu części muru oporowego pomiędzy ul. Narcyzów i ul. Astrów w Katowicach
2017-11-20
2017-12-21
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług opróżniania lokali, przeprowadzek oraz usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-24
2017-12-05
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów w rejonie ul. Świdnickiej 1-3 i ul. Zielonogórskiej 2-4 oraz ul. Zielonogórskiej 16a-16c wraz z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów, a także pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego
2017-11-23
2017-12-01
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach i członków ich rodzin
2017-11-22
2017-11-30
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie zabezpieczania dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości będących w zarządzaniu KZGM w Katowicach
2017-11-21
2017-11-30
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2017-11-20
2017-12-05
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty budowlane polegające na dobudowie przewodów kominowych, przebudowie wewnętrznej instalacji gazu, wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Katowicach
2017-11-16
2017-11-24
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych w latach 2018-2020 w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2017-11-14
2017-11-22
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Naprawa urządzeń i instalacji domofonowych w lokalach i budynkach gminnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2017-11-10
2017-11-20
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych w budynku od strony ul. Teatralnej oraz pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.
2017-11-10
2017-11-20
Katowice Dostawy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dostawa urządzeń klasy UTM/NextGen Firewall, oprogramowania antywirusowego, sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych
2017-10-27
2017-11-14
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pełnienie dyżurów awaryjnych
2017-10-24
2017-11-08
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazowej i c.o., remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Katowicach
2017-10-17
2017-11-02
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zrządzanych przez KZGM w Katowicach XIV/2017 (8 części)
2017-10-16
2017-10-31
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont (wymiana i renowacja) drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych i budynków zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2017-10-06
2017-10-23
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont podłóg w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach (4 części)
2017-10-02
2017-10-18
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań (XIII/2017)
2017-09-29
2017-10-09
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dokumentacja na wykonanie zabezpieczenia ppoż., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, szybu windowego, wzmocnienie lub wymianę stropów, wymianę instalacji elektrycznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy ul. 3 Maja 7 w Katowicach
2017-09-28
2017-10-06
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
2017-09-28
2017-10-13
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty zduńskie w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
2017-09-27
brak danych
Katowice Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont elewacji północnej budynku mieszkalno - usługowego przy Al. Korfantego 1/ Rynek 6 w Katowicach
2017-09-21
2017-10-06
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont okiennic i elementów drewnianych, malowanie barierek w budynku przy ul. Kolistej 22 w Katowicach.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług odbioru do utylizacji mienia z nieruchomości budynkowych będących w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
2017-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań zrządzanych przez KZGM w Katowicach XIV/2017 (8 części)
2017-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont podłogi łazienki lokalu mieszkalnego przy ul. Batorego 10/15 w Katowicach.
2017-11-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Malowanie ciągów komunikacyjnych przy ul. Grażyńskiego 5.
2017-11-24
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont kapitalny dachu przy ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach
2017-11-24
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świadczenie usług w zakresie przeprowadzek do lokali socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych z nieruchomości położonych w Katowicach, zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2017-11-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont (wymiana i renowacja) drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych i budynków zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2017-11-15
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań (XIII/2017)
2017-11-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkania przy ul. Batorego 3/11 w Katowicach
2017-11-09
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont mieszkań XII/2017
2017-11-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont balkonów - ul. Tysiąclecia 86/172, ul. Gliwicka 13a
2017-11-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Różanej 6/6 i ul. Moniuszki 6/2 w Katowicach
2017-10-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - 5 części
2017-10-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 13 w Katowicach.
2017-10-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont elewacji północnej budynku mieszkalno - usługowego przy Al. Korfantego 1/ Rynek 6 w Katowicach
2017-10-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont klatek schodowych budynku przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach.
2017-10-13
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie nawierzchni wokół śmietników przy ul. Kościuszki 191 oraz Katowickiej 37-39 w Katowicach
2017-10-11
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dokumentacja na przyłączenie budynków przy ul. Franciszkańskiej 24 i ul. Grunwaldzkiej 3, 7 do sieci c.o. wraz z ich termomodernizacją oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-10-11
brak danych
Katowice Roboty budowlane Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana i utwardzenie nawierzchni pomiędzy pawilonem "Społem" a budynkiem mieszkalnym przy Al. Korfantego 62-64 oraz ul. Broniewskiego 1B w Katowicach
2017-10-09
brak danych
Katowice Usługi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego na odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na wybranych skwerach i zieleńcach w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.