eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - przetargiKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-05
2018-06-18
Częstochowa Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-05
2018-06-13
Wrocław Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Zakup spektrometrów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w 2018 roku.
2018-05-25
2018-06-11
Gdańsk Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
2018-05-23
2018-06-11
Szczecin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Renowacja zabytkowej fasady kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie- etap I
2018-04-24
2018-05-09
Gdańsk Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
2018-04-24
2018-05-09
Chełm Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9.
2018-04-24
2018-05-09
Łódź Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
2018-04-20
2018-05-08
Szczecin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
2018-04-17
2018-05-07
Rzeszów Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Rzeszów Budowa strażnicy JRG Nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
2018-04-12
2018-04-20
Gliwice Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach " Dostawa oleju napędowego (KOD CPV - 09134220-5) w ilości 24 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w Gliwicach - Łabędach, Knurowie i Pyskowicach
2018-04-09
2018-04-25
Bytom Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej
2018-04-04
2018-04-19
Szczecin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
2018-03-21
2018-04-05
Konin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie "Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie"
2018-03-21
2018-04-05
Gliwice Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Remont części nawierzchni placu wewnętrznego KM PSP w Gliwicach oraz ogrodzenia- Etap II.
2018-03-06
2018-03-16
Elbląg Usługi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego, dla inwestycji pn. Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19.
2018-03-06
2018-03-21
Bytom Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej
2018-02-27
2018-03-07
Warszawa Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Sprzedaż energii elektrycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy na potrzeby zasilania lokali i budynków.
2018-02-15
2018-02-26
Warszawa Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.
2018-02-07
2018-02-26
Bytom Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: "Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej".
2018-02-06
2018-02-26
Kielce Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielach Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
2018-01-31
2018-02-20
Katowice Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-06
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
2018-05-21
brak danych
Chełm Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9.
2018-05-14
brak danych
Konin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
2018-05-07
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Dostawa 27 000 litrów oleju napędowego i 5 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
2018-04-16
brak danych
Warszawa Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.
2018-04-12
brak danych
Warszawa Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Sprzedaż energii elektrycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy na potrzeby zasilania lokali i budynków.
2018-02-20
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Remont pomieszczeń i instalacji budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
2018-02-07
brak danych
Toruń Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Sukcesywne dostawy paliw płynnych do Komendy Miejskiej PSP w Toruniu
2018-01-29
brak danych
Gdynia Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni Sukcesywne dostawy oleju opałowego do JRG PSP nr 3 w Gdyni przy ul. Dickmana 14a oraz oleju napędowego do siedziby KM PSP w Gdyni przy ul. Władysława IV 12/14
2018-01-23
brak danych
Opole Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dostawa paliw płynnych w roku 2018 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
2018-01-04
brak danych
Poznań Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rok 2018
2017-12-29
brak danych
Bielsko-Biała Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Dostawa oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej
2017-12-19
brak danych
Tarnów Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Nierytmiczną, detaliczną dostawę paliw płynnych dla pojazdów oraz sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
2017-12-13
brak danych
Łódź Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Dostawa 30 000 litrów oleju napędowego i 5 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
2017-12-12
brak danych
Lublin Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochronny indywidualnej oraz ekwipunku osobistego.
2017-12-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Roboty budowlane w pomieszczeniu świetlicy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie.
2017-12-06
brak danych
Gdańsk Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dostawa zapór (rękawów) przeciwpowodziowych dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku
2017-12-06
brak danych
Gdańsk Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
2017-12-04
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU MECHANICZNEGO EKSPLOATOWANEGO W KM PSP W BYDGOSZCZY
2017-11-29
brak danych
Przemyśl Dostawy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu "Zestaw do działań poszukiwawczo-ratowniczych SAR (sonar holowany wraz z robotem mini ROV)"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.