eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świeszyno

Gmina Świeszyno - przetargiGmina Świeszyno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-15
2016-11-23
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie".
2016-11-14
2016-11-22
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno
2016-07-27
2016-08-12
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.
2016-07-26
2016-08-16
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński
2016-06-06
2016-06-21
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno.
2016-06-03
2016-06-15
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie oraz Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-05-20
2016-06-07
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
2016-04-14
2016-04-25
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-03-24
2016-04-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
2016-02-18
2016-03-10
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pnBudowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.
2016-01-28
2016-02-09
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2016-01-28
2016-02-09
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.
2015-12-31
2016-01-12
Świeszyno dostawy Gmina Świeszyno Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016 - 2018.
2015-12-04
2015-12-14
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w roku budżetowym 2016-2018.
2015-12-04
2015-12-15
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu do 95 komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego.
2015-11-05
2015-11-19
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2015-10-02
2015-10-13
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2015-05-21
2015-06-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak o dł. 1,0 km, szer.4,0m na dz. nr 730/2 i 731 w obrębie 0071 Świeszyno - ETAP PIERWSZY.
2015-05-21
2015-06-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo - Niekłonice i w m. Niekłonice.
2015-03-09
2015-03-24
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-19
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński
2016-09-08
brak danych
Świeszyno Gmina Świeszyno Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.
2016-07-19
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie oraz Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2016-07-12
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno.
2016-07-05
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
2016-05-20
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-05-09
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pnBudowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.
2016-03-09
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2016-03-07
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.
2016-01-26
brak danych
Świeszyno Dostawy Gmina Świeszyno Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016 - 2018.
2016-01-04
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w roku budżetowym 2016-2018.
2015-12-30
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu do 95 komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego.
2015-07-29
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo - Niekłonice i w m. Niekłonice.
2015-07-06
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak o dł. 1,0 km, szer.4,0m na dz. nr 730/2 i 731 w obrębie 0071 Świeszyno - ETAP PIERWSZY.
2015-03-30
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2015-01-27
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.
2014-12-04
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług w zakresie konserwacji i obsługi instalacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Świeszyno.
2014-11-19
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świeszynie wraz z robotami towarzyszącymi.
2014-10-24
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Modernizacja podjazdu przy Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie.
2014-10-07
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część II Zamówienia:Ubezpieczenia komunikacyjne

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świeszyno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.