Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Świeszyno - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-09
2015-03-24
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2015-02-09
2015-02-24
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2014-12-22
2015-01-08
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.
2014-10-07
2014-10-23
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świeszynie wraz z robotami towarzyszącymi.
2014-07-23
2014-07-31
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieCzęść I ZamówieniaUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część II ZamówieniaUbezpieczenia komunikacyjne
2014-07-04
2014-07-14
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
2014-06-20
2014-07-07
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa budynku zaplecza (socjalno- szatniowego) na boisku sportowym w Strzekęcinie, gm. Świeszyno.
2014-05-23
2014-06-30
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Niedalinie, gm. Świeszyno
2014-04-22
2014-05-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym 0071 Świeszyno - Włoki dz. nr 750.1 - etap II. Rodzaj budowy B. Długość 0,951 km.
2014-04-01
2014-04-09
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego-Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
2014-03-04
2014-03-19
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Poprawa estetyki przestrzeni publicznej miejscowości Niedalino poprzez utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej.
2013-12-17
2013-12-27
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
2013-12-16
2013-12-24
Świeszyno dostawy Gmina Świeszyno Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2014 i 2015
2013-12-13
2013-12-23
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2014-2016
2013-12-11
2014-01-07
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino Czacz. Etap - I budowa sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków.
2013-10-08
2013-10-22
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2013-08-29
2013-09-13
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dunowo, gmina Świeszyno.
2013-08-29
2013-09-12
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją energetyczną zalicznikową w m. Mierzym gmina Świeszyno dz. nr 143/3
2013-07-29
2013-08-13
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dunowo gmina Świeszyno
2013-07-19
2013-07-30
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budowli położonych na terenie gminy Świeszyno.

Zobacz wiecej

Gmina Świeszyno - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-30
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2015-01-27
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.
2014-12-04
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług w zakresie konserwacji i obsługi instalacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Świeszyno.
2014-11-19
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świeszynie wraz z robotami towarzyszącymi.
2014-10-24
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Modernizacja podjazdu przy Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie.
2014-10-07
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część II Zamówienia:Ubezpieczenia komunikacyjne
2014-08-20
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Niedalinie, gm. Świeszyno.
2014-07-29
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa budynku zaplecza (socjalno- szatniowego) na boisku sportowym w Strzekęcinie, gm. Świeszyno.
2014-07-29
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
2014-05-23
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym 0071 Świeszyno - Włoki dz. nr 750/1 - etap II. Rodzaj budowy B. Długość 0,951 km.
2014-04-22
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
2014-03-31
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Poprawa estetyki przestrzeni publicznej miejscowości Niedalino poprzez utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej..
2014-02-06
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino Czacz. Etap - I budowa sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków.
2014-01-22
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
2014-01-10
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania..
2014-01-08
brak danych
Świeszyno Dostawy Gmina Świeszyno Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2014 i 2015.
2014-01-07
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2014-2016.
2013-12-05
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Świeszyno w sezonie zimowym 2013/2014.
2013-11-25
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dunowo, gmina Świeszyno.
2013-10-28
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.