eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świeszyno

Gmina Świeszyno - przetargiGmina Świeszyno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-21
2017-07-03
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-25
2017-06-02
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno "Budowa dróg gminnych wewnętrznych - opracowanie dokumentacji projektowej"
2017-05-19
2017-05-29
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I"
2017-05-11
2017-05-23
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie".
2017-04-27
2017-05-09
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Świeszynie".
2017-04-19
2017-04-27
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno.
2017-04-13
2017-04-28
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno CZĘŚĆ 1 "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I" CZĘŚĆ 2 "Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)"
2017-03-09
2017-03-28
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno "Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno".
2016-12-21
2016-12-29
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzlino oraz Strzekęcino-Niedalino".
2016-12-08
2016-12-16
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2017-2019
2016-11-15
2016-11-23
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie".
2016-11-14
2016-11-22
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno
2016-07-27
2016-08-12
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.
2016-07-26
2016-08-16
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński
2016-06-06
2016-06-21
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno.
2016-06-03
2016-06-15
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie oraz Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-05-20
2016-06-07
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
2016-04-14
2016-04-25
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-03-24
2016-04-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
2016-02-18
2016-03-10
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pnBudowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.
2016-01-28
2016-02-09
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-14
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno"
2017-06-12
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Świeszynie".
2017-05-09
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno "Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno".
2017-03-15
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ STRZEKĘCINO-GOLICE, GOLICE-BARDZLINO ORAZ STRZEKĘCINO-NIEDALINO".
2017-01-09
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno "Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno"
2016-12-20
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie".
2016-09-19
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński
2016-09-08
brak danych
Świeszyno Gmina Świeszyno Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.
2016-07-19
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie oraz Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2016-07-12
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno.
2016-07-05
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
2016-05-20
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-05-09
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pnBudowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.
2016-03-09
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2016-03-07
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.
2016-01-04
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w roku budżetowym 2016-2018.
2015-12-30
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu do 95 komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego.
2015-07-29
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo - Niekłonice i w m. Niekłonice.
2015-07-06
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak o dł. 1,0 km, szer.4,0m na dz. nr 730/2 i 731 w obrębie 0071 Świeszyno - ETAP PIERWSZY.
2015-03-30
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świeszyno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.