eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świeszyno

Gmina Świeszyno - przetargiGmina Świeszyno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-06-07
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-14
2016-04-25
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-03-24
2016-04-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
2016-02-18
2016-03-10
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pnBudowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.
2016-01-28
2016-02-09
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2016-01-28
2016-02-09
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.
2015-12-31
2016-01-12
Świeszyno dostawy Gmina Świeszyno Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016 - 2018.
2015-12-04
2015-12-14
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w roku budżetowym 2016-2018.
2015-12-04
2015-12-15
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu do 95 komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego.
2015-11-05
2015-11-19
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2015-10-02
2015-10-13
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2015-05-21
2015-06-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak o dł. 1,0 km, szer.4,0m na dz. nr 730/2 i 731 w obrębie 0071 Świeszyno - ETAP PIERWSZY.
2015-05-21
2015-06-08
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo - Niekłonice i w m. Niekłonice.
2015-03-09
2015-03-24
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2015-02-09
2015-02-24
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2014-12-22
2015-01-08
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.
2014-10-07
2014-10-23
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świeszynie wraz z robotami towarzyszącymi.
2014-07-23
2014-07-31
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieCzęść I ZamówieniaUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część II ZamówieniaUbezpieczenia komunikacyjne
2014-07-04
2014-07-14
Świeszyno usługi Gmina Świeszyno Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
2014-06-20
2014-07-07
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa budynku zaplecza (socjalno- szatniowego) na boisku sportowym w Strzekęcinie, gm. Świeszyno.
2014-05-23
2014-06-30
Świeszyno roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Niedalinie, gm. Świeszyno

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pnKompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2016-05-09
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pnBudowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.
2016-03-09
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
2016-03-07
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.
2016-01-26
brak danych
Świeszyno Dostawy Gmina Świeszyno Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016 - 2018.
2016-01-04
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w roku budżetowym 2016-2018.
2015-12-30
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu do 95 komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego.
2015-07-29
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konikowo - Niekłonice i w m. Niekłonice.
2015-07-06
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak o dł. 1,0 km, szer.4,0m na dz. nr 730/2 i 731 w obrębie 0071 Świeszyno - ETAP PIERWSZY.
2015-03-30
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Bieżąca naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
2015-01-27
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.
2014-12-04
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usług w zakresie konserwacji i obsługi instalacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Świeszyno.
2014-11-19
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świeszynie wraz z robotami towarzyszącymi.
2014-10-24
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Modernizacja podjazdu przy Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie.
2014-10-07
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część II Zamówienia:Ubezpieczenia komunikacyjne
2014-08-20
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Niedalinie, gm. Świeszyno.
2014-07-29
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno Budowa budynku zaplecza (socjalno- szatniowego) na boisku sportowym w Strzekęcinie, gm. Świeszyno.
2014-07-29
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
2014-05-23
brak danych
Świeszyno Roboty budowlane Gmina Świeszyno przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym 0071 Świeszyno - Włoki dz. nr 750/1 - etap II. Rodzaj budowy B. Długość 0,951 km.
2014-04-22
brak danych
Świeszyno Usługi Gmina Świeszyno Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świeszyno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.