eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Murowana Goślina

Gmina Murowana Goślina - przetargiGmina Murowana Goślina - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-14
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU)CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa świetlicy w Uchorowie.
2020-02-10
2020-02-25
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina
2020-02-06
2020-02-24
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-20
brak danych
Murowana Goślina usługi Gmina Murowana Goślina Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym Gminy Murowana Goślina.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-18
brak danych
Murowana Goślina Gmina Murowana Goślina Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego - będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin - na terenie gminy Murowana Goślina
2019-11-05
2019-11-20
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej
2019-10-11
2019-10-28
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ulicy Pogodnej
2019-10-08
brak danych
Murowana Goślina Gmina Murowana Goślina Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina
2019-10-01
2019-10-16
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa toalety miejskiej
2019-09-18
2019-10-03
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ulicy Pogodnej
2019-09-05
2019-09-20
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
2019-08-28
brak danych
Murowana Goślina Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4
2019-08-28
brak danych
Murowana Goślina Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7
2019-08-09
2019-08-19
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2019-08-09
2019-08-19
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁI PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2019-07-30
2019-08-14
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
2019-06-28
2019-07-15
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa świetlicy w Uchorowie
2019-06-06
2019-06-24
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Raduszyńska"
2019-05-22
2019-05-31
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina Wykonywanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina
2019-05-21
2019-06-06
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I
2019-05-17
2019-06-03
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
2019-05-09
2019-05-17
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina i 5. podmiotów wymienionych w SIWZ, na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
2019-04-02
2019-04-15
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
2019-03-26
2019-04-11
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-11
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej
2019-11-22
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa toalety miejskiej
2019-10-23
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina
2019-09-24
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4
2019-09-24
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7
2019-09-20
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2019-09-10
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2019-08-06
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska
2019-07-31
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa świetlicy w Uchorowie
2019-07-15
brak danych
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina i 5. podmiotów wymienionych w SIWZ, na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
2019-07-11
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I
2019-07-10
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
2019-07-02
brak danych
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (Grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
2019-07-02
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe
2019-06-03
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2019 roku, według III części przedmiotu zamówienia
2018-07-18
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn."Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku według trzech części przedmiotu zamówienia"
2018-07-18
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 065 do km 0 + 189
2018-07-16
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22 wraz z wykonaniem robót budowlanych i zakupem wyposażenia - etap I
2018-06-29
brak danych
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
2018-05-11
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa drogi w Łopuchowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Murowana Goślina
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.