eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miedziana Góra

Gmina Miedziana Góra - przetargiGmina Miedziana Góra - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-12
2019-03-29
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 1 i zad. 2
2019-03-11
2019-03-27
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra
2019-02-26
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2-8
2019-01-10
brak danych
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Nadzór inwestorski nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra
2019-01-08
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2-8
2019-01-08
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2-8
2019-01-08
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2-8
2019-01-08
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2-8
2018-11-26
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2-8

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miedziana Góra
Gmina Miedziana Góra - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-12
2019-02-27
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zad. 1 i zad. 2
2018-12-07
2018-12-17
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku
2018-10-30
2018-11-14
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra
2018-10-16
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Przebudowa ul. Wyrowce wraz z budową chodnika w msc. Ćmińsk w gminie Miedziana Góra
2018-10-12
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-10-08
2018-10-23
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem na ul. Kamiennej w msc. Miedziana Góra
2018-09-19
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-08-24
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Remont boiska asfaltowego i wymiana piłkochwytów wokół trawiastego boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-08-21
2018-09-05
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra
2018-07-31
2018-08-20
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra
2018-07-23
2018-07-31
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ćmińsku w roku szkolnym 2018/2019
2018-07-12
2018-07-27
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Przebudowa ul. Wyrowce wraz z budową chodnika w msc. Ćmińsk w gminie Miedziana Góra
2018-06-13
2018-06-21
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Gminy Miedziana Góra
2018-05-08
2018-05-24
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Remont boiska asfaltowego i wymiana piłkochwytów wokół trawiastego boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-04-10
2018-04-25
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Remont łazienek i szatni w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-04-04
2018-04-12
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na obszarze gminy Miedziana Góra
2018-03-02
2018-03-12
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Nadzór inwestorski nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra
2018-01-16
2018-01-31
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich
2017-12-29
2018-01-08
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch Szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku"
2017-10-05
2017-10-13
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ćmińsku w roku szkolnym 2017/2018

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miedziana Góra
Gmina Miedziana Góra - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-17
brak danych
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra ostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkółZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku
2018-12-12
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra
2018-10-31
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem na ul. Kamiennej w msc. Miedziana Góra
2018-09-27
brak danych
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ćmińsku w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-20
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Przebudowa ul. Wyrowce wraz z budową chodnika w msc. Ćmińsk w gminie Miedziana Góra
2018-07-19
brak danych
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Gminy Miedziana Góra
2018-07-09
brak danych
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Gminy Miedziana Góra
2018-06-11
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Remont boiska asfaltowego i wymiana piłkochwytów wokół trawiastego boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-05-17
brak danych
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na obszarze gminy Miedziana Góra
2018-05-10
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Remont łazienek i szatni w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-04-06
brak danych
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Nadzór inwestorski nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra
2018-02-21
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich
2018-02-05
brak danych
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch SzkółZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku
2018-01-29
brak danych
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch SzkółZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku
2017-11-15
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Budowa ciągu pieszego w msc. Ćmińsk gmina Miedziana Góra - etap II
2017-11-07
brak danych
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ćmińsku w roku szkolnym 2017/2018
2017-10-10
brak danych
Miedziana Góra Roboty budowlane Gmina Miedziana Góra Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Przyjmo - ul. Północna i ul. Lipowa
2017-08-17
brak danych
Miedziana Góra Usługi Gmina Miedziana Góra Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na budowę i rozbudowę dróg w Gminie Miedziana Góra
2017-07-31
brak danych
Miedziana Góra Dostawy Gmina Miedziana Góra Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP w Ćmińsku gm. Miedziana Góra
2017-02-20
brak danych
Miedziana Góra Gmina Miedziana Góra Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch SzkółZS w Kostomłotach Drugich i ZS w Ćmińsku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miedziana Góra
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.