eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Lębork

Gmina Miasto Lębork - przetargiGmina Miasto Lębork - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-03-03
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU
2016-12-29
2017-01-11
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2016-12-28
2017-01-11
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2016-12-07
2016-12-14
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego
2016-11-24
2016-12-02
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego
2016-11-10
2016-11-28
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA ULICY GENERAŁA MACZKA W LĘBORKU
2016-11-10
2016-11-18
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Na piątkę z plusem - wzmocnienie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół
2016-10-25
2016-11-15
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA ULICY TATRZAŃSKIEJ I LUBELSKIEJ W LĘBORKU
2016-08-10
2016-08-17
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru "Lębork - Północ" wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja Lębork-Północ" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
2016-07-26
2016-08-12
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przyZespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
2016-07-15
2016-08-08
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego placu rozładunkowo - manewrowego przy budynku EC w Lęborku zadania realizowanego w ramach Projektu Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork
2016-07-06
2016-07-15
Lębork dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku.
2016-07-05
2016-07-25
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SYROKOMLI W LĘBORKU
2016-06-29
2016-07-11
Lębork usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Lębork - Północ wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego
2016-06-14
2016-06-29
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W LĘBORKU WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA
2016-06-08
2016-06-23
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przyZespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
2016-06-03
2016-06-24
Lębork usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZECHA W LĘBORKU
2016-05-30
2016-06-10
Lębork dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku.
2016-05-24
2016-07-20
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ŁEBĄ WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI ŁĄCZĄCEJ OBIEKT Z UL. KOMUNY PARYSKIEJ I ODCINKA UL. WETERYNARYJNEJ W LĘBORKU
2016-05-17
2016-06-17
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZECHA W LĘBORKU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Lębork
Gmina Miasto Lębork - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-15
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2017-03-15
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2017-03-15
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Podział geodezyjny nieruchomości
2017-03-03
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Określenie wartości rynkowej nakładów.
2017-02-28
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości nieruchomości, określenie wartości prawa własności prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw
2017-02-10
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości nierchomości
2017-02-10
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości nieruchomości
2017-02-01
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Podział geodezyjny nieruchomości
2017-01-20
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork określeniu wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działkinr 261/5 o powierzchni 4 m ^2, nr 263/2 o powierzchni 15 m ^2, położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Węgrzynowicza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nr 71/3 o powierzchni 2898 m ^2, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka, przy ul. Kaszubskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, nr 403/6 zabudowana garażem, o powierzchni 23 m ^2, położona w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Derdowskiego. określeniu wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw, działki nr 447 o powierzchni 26 m ^2, obręb 7 miasta Lęborka przy ul. I Armii WP, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2017-01-12
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 253/4, obręb 7 miasta Lęborka przy ul.Zwycięstwa, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym.
2017-01-11
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork odział nieruchomości stanowiącej działkę nr 74/10, obręb 8 miasta Lęborka przy ul.Derdowskiego, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączone mapie oraz z cym planem miejscowym
2016-12-22
brak danych
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Na piątkę z plusem - wzmocnienie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół
2016-12-16
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Określenie wzrostu wartości nieruchomości
2016-12-15
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznejLokali mieszkalnych przy ulicyWybickiego 2/1,Teligi 14/9, Gierymskiego 2/3, Gierymskiego 2/8, Malczewskiego 30/11, Malczewskiego 30/12,, Żeromskiego 3/2, Chopina 11/13, Łokietka 24 a/3, Stryjewskiego 60/19, Stryjewskiego 60/10, Węgrzynowicza 12/3, Armii Krajowej 7/3 a, Kossaka 10/5, Łokietka 14/25, Mieszka I 14 B/7, Aleja Wolności 61/4. Lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu przy ulicyHandlowa 19/2, Handlowa 10 A/3
2016-12-13
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Określenie wartości rynkowej- nieruchomości stanowiących działki nr 299/5 o pow.1.2000ha,299/6 o pow. 1.0976ha,299/7 o pow.1.3467ha,299/8 o pow.1.6392ha,282/13 o pow.3.6442ha, obręb14 wchodzących w skład obszaru osiedla Lębork-Wschód; -lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul.Syrokomli 40of (dz.nr 110/1, obręb 4 o pow.75m2).
2016-12-07
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/7, obręb 13, w celu realizacji roszczenia wynikającego z art.36 ust.1 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku przeznaczeniem terenu na cele związane z realizacją drogi publicznej.
2016-11-16
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw, działki nr 13 o powierzchni597 m ^2, obręb 1 przy ul. Matejki 9, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wprawo własność nieruchomości, określenie wartości rynkowej działki nr 92/7, o pow. 1004 m ^2, nr 93/2 o pow 1687 m ^2, nr 93/3 o pow 1260 m ^2, nr 93/4 o pow 2313 m ^2, położonych w obrębie 1 przy ul. Sudeckiej, działki nr 77/3 o pow 22 m ^2, położonej w obrębie 4 przy ul. Wita Stwosza.
2016-11-15
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Podział geodezyjnym działki nr 70/3 oraz działki nr 69/1, obręb 11 miasta Lęborka położonych przy ul.Mściwoja II, zgodnie orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowymi.
2016-11-15
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości rynkowej nieruchomości ul. Handlowa 10 A/3, 19/2 ul. ul. Węgrzynowicza 7 C
2016-10-20
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ŁEBĄ WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI ŁĄCZĄCEJ OBIEKT Z UL. KOMUNY PARYSKIEJ I ODCINKA UL. WETERYNARYJNEJ W LĘBORKU

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Lębork
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.