eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Lębork

Gmina Miasto Lębork - przetargiGmina Miasto Lębork - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-18
2017-05-08
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA PARKINGU PRZY UL. TELIGI W LĘBORKU

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Lębork
Gmina Miasto Lębork - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-05
2017-04-26
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku
2017-03-29
2017-04-13
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA ULIC PRZEMYSŁOWEJ I KORZENNEJ W LĘBORKU
2017-03-27
2017-04-04
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA:BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU
2017-02-10
2017-03-03
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU
2016-12-29
2017-01-11
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2016-12-28
2017-01-11
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2016-12-07
2016-12-14
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego
2016-11-24
2016-12-02
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego
2016-11-10
2016-11-28
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA ULICY GENERAŁA MACZKA W LĘBORKU
2016-11-10
2016-11-18
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Na piątkę z plusem - wzmocnienie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół
2016-10-25
2016-11-15
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA ULICY TATRZAŃSKIEJ I LUBELSKIEJ W LĘBORKU
2016-08-10
2016-08-17
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru "Lębork - Północ" wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja Lębork-Północ" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
2016-07-26
2016-08-12
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przyZespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
2016-07-15
2016-08-08
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego placu rozładunkowo - manewrowego przy budynku EC w Lęborku zadania realizowanego w ramach Projektu Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork
2016-07-06
2016-07-15
Lębork dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku.
2016-07-05
2016-07-25
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SYROKOMLI W LĘBORKU
2016-06-29
2016-07-11
Lębork usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Lębork - Północ wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego
2016-06-14
2016-06-29
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W LĘBORKU WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA
2016-06-08
2016-06-23
Lębork roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przyZespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
2016-06-03
2016-06-24
Lębork usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZECHA W LĘBORKU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Lębork
Gmina Miasto Lębork - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-31
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARUSARZÓWNY W LĘBORKU
2017-03-30
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Inwentaryzacja lokali z przedstawieniem wyników w postaci- rzutu lokalu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń ( z otworami okiennymi i drzwiowymi) i zwymiarowaniem poszczególnych pomieszczeń niezbędnych do obliczenia powierzchni użytkowej - obliczeniu powierzchni użytkowej lokalu z podziałem na poszczególne pomieszczenia oraz przedstawienie obliczeń powierzchni użytkowej - zaznaczeniem lokalu na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku w następujących budynkacha/ Mostnika 17 - lokal mieszkalny nr 2, nr 4 b/ Mostnika 18 - lokal mieszkalny nr 2, nr 3a, nr 4, nr 6 c/ Mikołaja Reja 24 - lokal mieszkalny nr 3a, nr 6, nr 7 d/ Krzywoustego 23 - lokal mieszkalny nr 2 i nr 4 e/ Kossaka 82 - lokal mieszkalny nr 5 f/ Al. Wolności 34 - lokal mieszkalny nr 2, nr 3 g/ Mieszka I 6-6a - lokal mieszkalny nr 6a/2, 6a/6
2017-03-30
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork 1/wycena lokali mieszkalnychStryjewskiego 60/2, Czołgistów 22b/9, Słowackiego 20d/9, Sienkiewicza 23/6, Orzeszkowej3/60, Targowa 58/1, I Armii WP 3/2, Jedności Robotniczej 9/2, Kossaka 18/1, Kossaka 18/1a, Staromiejska 6/2, Grunwaldzka 7/6, Teligi 12/16, Czołgistów 2/2, Skarżyńskiego 3a/4,Boh. Westerplatte 22a/2, Chopina 12/6, 2/przeprowadzenia inwentaryzacji w budynku Wybickiego 4 ( 2 lokale)
2017-03-30
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Stryjewskiego 8/3, Stryjewskiego 60/2, Czołgistów 22b/9, Słowackiego 20d/9, Sienkiewicza 23/6, Orzeszkowej 3/60, Targowa 58/1, I Armii WP 3/2, Jedności Robotniczej 9/2, Kossaka 18/1, Kossaka 18/1a.
2017-03-30
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Mściwoja II 13/5, Staromiejska 4of/2, Krzywoustego 53A/1, Gdańska 9/10 m1, E. Plater 4/7, Chopina 7/6, Teligi 14/18, Kardynała Wyszyńskiego 8/3, Kardynała Wyszyńskiego 8/1, Mieszka I 14B/8, I Armii WP 42/1, Malczewskiego 30/12, Sienkiewicza 23/1A, Staszica 21/7, Staromiejska 40/3, 10-go Marca 5b/35, Staromiejska 33/4, Łokietka 14/25, Gdańska 109/5, Skarżyńskiego 3b/4,Tczewska 4/2, Malczewskiego 30/9, Łokietka 14/28, Mieszka I 4/6, Mieszka 14B/1, Kossaka 13/1, Mieszka I 10A/1, Czołgistów 4/3, Chopina 11/2, Kossaka 106/45, Chopina 12/6 oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w budynku Krzywoustego 53 ( 1 lokal), Czołgistów 4/3 ( 1 lokal)
2017-03-29
brak danych
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego
2017-03-15
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2017-03-15
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIABUDOWA LĘBORSKIEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
2017-03-15
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Podział geodezyjny nieruchomości
2017-03-03
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Określenie wartości rynkowej nakładów.
2017-02-28
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości nieruchomości, określenie wartości prawa własności prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw
2017-02-10
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości nierchomości
2017-02-10
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Określenie wartości nieruchomości
2017-02-01
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork Podział geodezyjny nieruchomości
2017-01-20
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork określeniu wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działkinr 261/5 o powierzchni 4 m ^2, nr 263/2 o powierzchni 15 m ^2, położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Węgrzynowicza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nr 71/3 o powierzchni 2898 m ^2, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka, przy ul. Kaszubskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, nr 403/6 zabudowana garażem, o powierzchni 23 m ^2, położona w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Derdowskiego. określeniu wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw, działki nr 447 o powierzchni 26 m ^2, obręb 7 miasta Lęborka przy ul. I Armii WP, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2017-01-12
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 253/4, obręb 7 miasta Lęborka przy ul.Zwycięstwa, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym.
2017-01-11
brak danych
Lębork Gmina Miasto Lębork odział nieruchomości stanowiącej działkę nr 74/10, obręb 8 miasta Lęborka przy ul.Derdowskiego, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączone mapie oraz z cym planem miejscowym
2016-12-22
brak danych
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Na piątkę z plusem - wzmocnienie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół
2016-12-16
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Określenie wzrostu wartości nieruchomości
2016-12-15
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznejLokali mieszkalnych przy ulicyWybickiego 2/1,Teligi 14/9, Gierymskiego 2/3, Gierymskiego 2/8, Malczewskiego 30/11, Malczewskiego 30/12,, Żeromskiego 3/2, Chopina 11/13, Łokietka 24 a/3, Stryjewskiego 60/19, Stryjewskiego 60/10, Węgrzynowicza 12/3, Armii Krajowej 7/3 a, Kossaka 10/5, Łokietka 14/25, Mieszka I 14 B/7, Aleja Wolności 61/4. Lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu przy ulicyHandlowa 19/2, Handlowa 10 A/3

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Lębork
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.