eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Lębork

Gmina Miasto Lębork - przetargiGmina Miasto Lębork - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-13
2018-07-02
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork REALIZACJA ZADANIA PN. TEREN REKREACYJNY PRZY UL. MALCZEWSKIEGO W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-06-11
2018-06-26
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Dobudowa windy (dla osół niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku
2018-06-06
2018-06-26
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku
2018-06-05
2018-06-20
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku
2018-03-19
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Lębork
Gmina Miasto Lębork - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
2018-06-12
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
2018-05-16
2018-05-24
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-05-15
2018-06-06
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego
2018-05-04
2018-05-14
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-05-02
2018-05-16
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku
2018-04-17
2018-04-30
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku
2018-04-17
2018-05-24
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoszą w Lęborku"
2018-04-17
2018-05-18
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku"
2018-04-17
2018-06-04
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do ośrodków życia gospodarczego i społeczno - kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych poprzez budowę ulicy Nadmorskiej bocznej w Lęborku i jej połączenia z DW214
2018-04-17
2018-05-30
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku
2018-04-17
2018-05-30
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku
2018-04-17
2018-05-04
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-04-17
2018-05-16
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku"
2018-04-16
2018-05-18
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-04-16
2018-05-10
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia".
2018-04-16
2018-05-25
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork REALIZACJA ZADANIA PN. TEREN REKREACYJNY PRZY UL. MALCZEWSKIEGO W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-04-16
2018-05-21
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-04-13
2018-04-30
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-04-13
2018-05-28
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"
2018-04-13
2018-05-11
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Lębork
Gmina Miasto Lębork - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
brak danych
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-06-07
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku.
2018-05-30
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku
2018-05-17
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-05-16
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku
2018-05-11
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia
2018-05-02
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-04-18
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Usługa ubezpieczenia Gminy Miasto Lębork wraz z jednostkami organizacyjnymi
2018-04-18
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-04-17
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
2018-04-11
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni".
2018-04-11
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni"
2018-04-11
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni
2018-04-11
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu"Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku"
2018-04-09
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku
2018-03-27
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-03-20
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-03-19
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku"
2018-03-15
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku
2018-03-12
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Lębork
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.