eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Lębork

Gmina Miasto Lębork - przetargiGmina Miasto Lębork - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
2018-04-30
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku
2018-04-17
2018-05-24
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoszą w Lęborku"
2018-04-17
2018-05-18
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku"
2018-04-17
2018-06-04
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do ośrodków życia gospodarczego i społeczno - kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych poprzez budowę ulicy Nadmorskiej bocznej w Lęborku i jej połączenia z DW214
2018-04-17
2018-05-30
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku
2018-04-17
2018-05-30
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku
2018-04-17
2018-05-04
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-04-17
2018-05-16
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku"
2018-04-16
2018-05-18
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-04-16
2018-05-10
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia".
2018-04-16
2018-05-25
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork REALIZACJA ZADANIA PN. TEREN REKREACYJNY PRZY UL. MALCZEWSKIEGO W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-04-16
2018-05-21
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-04-13
2018-04-30
Lębork Dostawy Gmina Miasto Lębork Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku
2018-04-13
2018-05-28
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"
2018-04-13
2018-05-11
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
2018-04-13
2018-05-09
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ W LĘBORKU
2018-04-12
2018-05-25
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku
2018-04-11
2018-04-23
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku"
2018-04-11
2018-05-11
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku
2018-04-11
2018-05-21
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski branży budowlanej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Lębork
Gmina Miasto Lębork - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-28
2018-04-05
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-03-27
2018-04-09
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia
2018-03-27
2018-04-11
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-03-22
2018-04-04
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku"
2018-03-15
2018-03-26
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-03-14
2018-04-10
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku
2018-03-09
2018-03-19
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Usługa ubezpieczenia Gminy Miasto Lębork wraz z jednostkami organizacyjnymi
2018-03-07
2018-03-29
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
2018-03-05
2018-03-13
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku"
2018-03-01
2018-03-19
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-02-21
2018-03-12
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku
2018-02-21
2018-03-12
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku
2018-02-20
2018-03-13
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku
2018-02-19
2018-03-09
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni
2018-02-15
2018-02-23
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-02-15
2018-02-23
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-02-15
2018-02-23
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni"
2018-02-15
2018-02-27
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni".
2018-02-06
2018-02-28
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej pzy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku"
2018-01-29
2018-02-26
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Lębork
Gmina Miasto Lębork - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Usługa ubezpieczenia Gminy Miasto Lębork wraz z jednostkami organizacyjnymi
2018-04-18
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-04-17
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
2018-04-11
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni".
2018-04-11
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni"
2018-04-11
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni
2018-04-11
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu"Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku"
2018-04-09
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku
2018-03-27
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-03-20
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku
2018-03-19
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku"
2018-03-15
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku
2018-03-12
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-02-22
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku
2018-02-06
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania "Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku"
2018-01-16
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu"Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku
2018-01-16
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu"Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku
2017-12-28
brak danych
Lębork Roboty budowlane Gmina Miasto Lębork Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap
2017-11-28
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego
2017-10-31
brak danych
Lębork Usługi Gmina Miasto Lębork Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu"Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Lębork
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.