eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kowal

Gmina Kowal - przetargiGmina Kowal - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-10
2019-09-25
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁY - WIĘSŁAWICE GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 0+183 i OD KM 0+665 DO KM 1+272O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 790,00m

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kowal
Gmina Kowal - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-20
2019-08-28
Kowal Dostawy Gmina Kowal Dostawa oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu
2019-08-02
2019-08-19
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁY - WIĘSŁAWICE GMINA KOWAL OD KM 0+ 000 DO KM 1 + 272
2019-07-11
2019-07-19
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 825.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal
2019-05-02
2019-05-20
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kowal
2019-03-27
2019-04-11
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GOŁASZEWO GM. KOWAL NA ODCINKU KM 0+000 DO KM 2+021
2018-09-08
2018-09-24
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice w gminie Kowal.
2018-09-05
2018-09-20
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERNIEWICZKI GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+190
2018-07-14
2018-07-23
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2018-07-11
2018-07-26
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERNIEWICZKI GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+190 oraz DROGI GMINNEJ W M. STRZAŁY - WIĘSŁAWICE GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+272
2018-06-15
2018-06-25
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 760 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal.
2018-02-10
2018-02-26
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kowal - budynków Szkoły w miejscowości Nakonowo oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerniewiczki
2018-02-02
2018-02-12
Kowal Dostawy Gmina Kowal Dostawa oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu
2017-12-06
2017-12-21
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kowal
2017-12-02
2017-12-11
Kowal Usługi Gmina Kowal Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz władających nieruchomością z terenu Gminy Kowal
2017-11-08
2017-11-23
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kowal
2017-07-28
2017-08-16
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Przebudowa drogi gminnej nr 190906C w miejscowości Dębniaki na odcinku 0 + 000 do 0 + 780 km
2017-07-05
2017-07-20
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Przebudowa drogi gminnej w m. Gołaszewo gm. Kowal na odcinku KM 0 + 000 do KM 0 + 740
2017-03-09
2017-03-17
Kowal Usługi Gmina Kowal Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2016-11-21
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 643.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal.
2016-07-27
2016-08-04
Kowal usługi Gmina Kowal Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz władających nieruchomością z terenu Gminy Kowal

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kowal
Gmina Kowal - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-23
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 825.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal
2019-07-23
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kowal
2019-05-17
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GOŁASZEWO GM. KOWAL NA ODCINKU KM 0+000 DO KM 2+021
2018-12-06
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice w gminie Kowal.
2018-10-04
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERNIEWICZKI GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+190
2018-08-29
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2018-07-09
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 760 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal.
2018-04-13
brak danych
Kowal Dostawy Gmina Kowal Dostawa oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu
2018-04-13
brak danych
Kowal Dostawy Gmina Kowal Dostawa oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu
2018-04-13
brak danych
Kowal Dostawy Gmina Kowal Dostawa oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu
2018-03-30
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kowal - budynków Szkoły w miejscowości Nakonowo oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerniewiczki
2018-01-22
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kowal
2017-12-29
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz władających nieruchomością z terenu Gminy Kowal
2017-12-21
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kowal
2017-09-12
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Przebudowa drogi gminnej nr 190906C w miejscowości Dębniaki na odcinku 0 + 000 do 0 + 780 km
2017-08-18
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal Przebudowa drogi gminnej w m. Gołaszewo gm. Kowal na odcinku KM 0 + 000 do KM 0 + 740
2017-04-18
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieCzęść I ZamówieniaUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II ZamówieniaUbezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Część III ZamówieniaUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
2016-12-16
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 643.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal
2016-09-02
brak danych
Kowal Usługi Gmina Kowal Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz władających nieruchomością z terenu Gminy Kowal
2016-08-17
brak danych
Kowal Roboty budowlane Gmina Kowal PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KĘPKA SZLACHECKA NA TERENIE DZ.EW. NR 65 i 126 OBRĘB GEODEZYJNY KĘPKA SZLACHECKA, GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 0+946

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kowal
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.