eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jarocin

Gmina Jarocin - przetargiGmina Jarocin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-16
2019-07-30
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części poddasza budynku Zespołu Szkół w Prusach w ramach zadania budżetowego pn. "Adaptacja poddasza na pomieszczenie świetlicowe - budynek Zespołu Szkół w Prusach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jarocin
Gmina Jarocin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-10
2019-07-17
Jarocin Usługi Gmina Jarocin "Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych w roku szkolnym 2019/2020"
2019-07-10
2019-07-17
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Wykaszanie poboczy i rowów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin w roku 2019
2019-07-05
2019-07-12
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
2019-06-13
2019-06-28
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Budowa łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem - odcinek nr I"
2019-05-24
2019-06-07
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Przebudowa drogi gminnej ulica Dworcowa w Mieszkowie wraz z parkingiem - etap I
2019-05-08
2019-05-22
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym
2019-05-08
2019-05-16
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) dla zadania pn.: "Budowa drogi łączącej byłą drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie
2019-05-07
2019-05-21
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz frezowanie dróg o nawierzchni bitumicznej"
2019-05-02
2019-05-17
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Budowa łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem - odcinek nr I
2019-04-29
2019-05-14
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km 0+000,00 do km 0+722,74
2019-04-11
2019-04-19
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) dla zadania pn.: "Budowa drogi łączącej byłą drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie
2019-04-10
2019-04-24
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Przebudowa drogi gminnej ulica Dworcowa w Mieszkowie"
2019-04-08
2019-04-23
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Jarocinie"
2019-04-03
2019-04-17
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wilkowyja" w ramach zadania budżetowego pn. "Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowyi"
2019-02-21
2019-02-28
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin w roku 2019
2019-02-14
2019-02-21
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Wykonanie nasadzeń roślinności w postaci kwiatów wiosennych, letnich oraz bylin na terenie Gminy Jarocin w roku 2019
2019-02-13
2019-02-20
Jarocin Usługi Gmina Jarocin "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jarocinie"
2019-02-11
2019-02-26
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Jarocinie."
2019-01-28
2019-02-04
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin w roku 2019
2019-01-25
2019-02-04
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Pielęgnacja koron drzew (cięcia sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące), ścinanie drzew z karczowaniem pni, ścinanie drzew z frezowaniem pni, konserwacja drzew, frezowanie pni, nasadzenie drzew (lokalizacja wskazana przez zamawiającego) na terenie Gmina Jarocin w roku 2019

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jarocin
Gmina Jarocin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-10
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wilkowyja" w ramach zadania budżetowego pn. "Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowyi"
2019-07-09
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz frezowanie dróg o nawierzchni bitumicznej
2019-07-03
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km 0+000,00 do km 0+722,74."
2019-07-01
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym
2019-05-09
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jarocinie"
2019-05-06
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin w roku 2019
2019-04-01
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Jarocinie"
2019-03-13
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej
2019-03-04
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz frezowanie dróg o nawierzchni bitumicznej"
2019-02-14
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin "Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Miasta Jarocin w roku 2019"
2019-01-29
brak danych
Jarocin Dostawy Gmina Jarocin "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jarocin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin w okresie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r."
2019-01-28
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin "Działania informacyjno - promocyjne Gminy Jarocin"
2019-01-23
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Jarocin
2019-01-21
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin "Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w 2019 roku."
2019-01-16
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Modernizacja infrastruktury Parku Gorzeńskiego w Jarocinie"
2019-01-02
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Zimowe utrzymanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy i miasta Jarocin
2018-12-17
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Jarocin
2018-11-28
brak danych
Jarocin Usługi Gmina Jarocin Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy i miasta Jarocin"
2018-11-20
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej
2018-11-20
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Gmina Jarocin "Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz frezowanie dróg o nawierzchni bitumicznej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jarocin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.