eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Dąbrowa Chełmińska

Gmina Dąbrowa Chełmińska - przetargiGmina Dąbrowa Chełmińska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-11
2018-06-26
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek, oraz budowę wodociągu w miejscowości Gzin" - II postępowanie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Dąbrowa Chełmińska
Gmina Dąbrowa Chełmińska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
2018-06-04
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.
2018-04-20
2018-05-16
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo
2018-03-30
2018-04-17
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek, oraz budowę wodociągu w miejscowości Gzin.
2018-03-07
2018-03-22
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże
2018-02-15
2018-02-23
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2018 roku
2017-08-29
2017-09-13
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
2017-08-11
2017-08-28
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie
2017-07-06
2017-07-14
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
2017-06-07
2017-06-23
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Modernizacja i remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych w roku 2017
2017-04-19
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2017 roku
2017-03-03
2017-03-14
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2017 roku
2016-10-26
2016-11-04
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na wszystkich drogach gminnych powiatowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz parkingach i placach w Gminie Dąbrowa Chełmińska - w sezonie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
2016-09-26
2016-10-04
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo" - II postępowanie
2016-07-18
2016-08-02
Dąbrowa Chełmińska usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo
2016-07-06
2016-07-22
Dąbrowa Chełmińska roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
2016-06-17
2016-07-04
Dąbrowa Chełmińska roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Modernizacja i remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych w roku 2016
2016-06-14
2016-06-22
Dąbrowa Chełmińska usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska - II postępowanie.
2016-03-15
2016-03-23
Dąbrowa Chełmińska usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2016 roku
2016-01-12
2016-01-20
Dąbrowa Chełmińska dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Dostawy soli drogowej niezbrylającej -DR do mieszanki piaskowo - solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2016
2015-09-14
2015-09-25
Dąbrowa Chełmińska usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Przebudowa drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Dąbrowa Chełmińska
Gmina Dąbrowa Chełmińska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże
2018-03-15
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2018 roku
2018-01-10
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
2017-08-24
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Modernizacja i remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych w roku 2017
2016-11-28
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Gmina Dąbrowa Chełmińska Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo" - II postępowanie
2016-11-07
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Gmina Dąbrowa Chełmińska Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na wszystkich drogach gminnych powiatowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz parkingach i placach w Gminie Dąbrowa Chełmińska - w sezonie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
2016-08-23
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
2016-07-13
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Modernizacja i remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych w roku 2016
2016-06-28
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska - II postępowanie.
2016-04-25
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2016 roku
2016-02-08
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Dostawy soli drogowej niezbrylającej -DR do mieszanki piaskowo - solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2016
2015-10-02
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Przebudowa drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
2015-08-25
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
2015-08-21
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015-07-15
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
2015-07-13
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Wykonanie nawierzchni bitumicznych w roku 2015
2015-05-15
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Chełmińska Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 - park wiejski, oraz budowa oświetlenia parku wiejskiego i zasilania fontanny
2015-03-10
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Dostawy tłucznia betonowego na 2015 rok
2015-01-27
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Dostawy Gmina Dąbrowa Chełmińska Dostawy soli drogowej niezbrylającej -DR do mieszanki piaskowo - solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2015
2015-01-15
brak danych
Dąbrowa Chełmińska Usługi Gmina Dąbrowa Chełmińska Prowadzenie zajęć w projekcie Gimnazjalista na szóstkę - III postępowanie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Dąbrowa Chełmińska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.