eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-29
2020-06-09
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental
2020-05-29
2020-06-15
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów"
2020-05-29
2020-06-15
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie robót w zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie
2020-05-29
2020-06-16
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy
2020-05-29
2020-06-15
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
2020-05-29
2020-06-08
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Obsługa Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów Część II - Obsługa administracyjno - biurowa.
2020-05-29
2020-06-08
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
2020-05-29
2020-06-16
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690
2020-05-29
2020-06-09
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32
2020-05-29
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nrA-4, S-3, 3, 94 na terenie administrowanym przez Rejon w Legnicy, Zadanie nr 1 - Roboty na nawierzchniach bitumicznych
2020-05-29
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nrA-4, S-3, 3, 94 na terenie administrowanym przez Rejon w Legnicy, Zadanie nr 2 - Roboty na nawierzchniach betonowych
2020-05-29
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nrA-4, S-3, 3, 94 na terenie administrowanym przez Rejon w Legnicy, Zadanie nr 4 - Prace utrzymaniowe
2020-05-28
2020-06-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie naprawy osłon przeciwwandalowych na kładce dla pieszych nad drogą S8f w km 8+212
2020-05-28
2020-06-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w miejscowości Nowy Dwór w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2020-05-28
2020-06-09
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski poprzez przebudowę systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego w ramach budowy drogi ekspresowej" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
2020-05-27
2020-06-04
Wrocław Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dostawa samochodu ciężarowego dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego
2020-05-27
2020-06-16
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi krajowej NR 19 na odcinku: od m. Czartajew do Siemiatycz w ciągu ulic Białostockiej i Ciechanowieckiej - projektuj i buduj
2020-05-27
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 na terenie Rejonu w Oleśnicy Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych
2020-05-27
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 na terenie Rejonu w Oleśnicy Zadanie 3 - prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
2020-05-27
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 na terenie Rejonu w Oleśnicy Zadanie 4 - prace utrzymaniowe

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-21
2020-05-29
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przegląd i czyszczenie układów podczyszczania ścieków deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2020-2022
2020-05-15
2020-05-28
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa obuwia roboczego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie, ul. Warszawska 89, Wydziału Technologii, ul. Sokola 4B oraz 7 Rejonów: w Elblągu, Ełku, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Ostródzie i Szczytnie
2020-05-14
2020-05-29
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 15 na odcinku Miąskowo - Czarne Piątkowo.
2020-05-12
2020-05-20
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw, konserwacji oraz prac związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków w siedzibach Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72, Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe i jego teren ul. Hawelańska 12
2020-05-11
2020-05-21
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
2020-05-11
2020-05-21
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie badań geotechnicznych i wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla obwodnicy miasta Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12
2020-05-11
2020-05-21
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie badań geotechnicznych i wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32
2020-05-11
2020-05-26
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Sprężenie zewnętrzne i remont wiaduktu WD161 nad autostradą A2 w m. Koble Daniszewskie
2020-05-11
2020-05-26
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Likwidacja szkody powstałej w związku z koniecznością wykonania czasowej przeprawy przez rzekę Wartę w ciągu DK 11 km 250+605
2020-05-08
2020-05-18
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich) drogowych obiektów inżynierskich w roku 2020 z podziałem na części.
2020-05-08
2020-05-25
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690
2020-05-08
2020-05-19
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32
2020-05-07
2020-05-28
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno -Tylkowo
2020-05-07
2020-05-15
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Ocena stanu technicznego wiaduktów w m. Psary Małe w ciągu DK 92 w km 224+403 i w m. Września w ciągu DK 92 w km 226+357 wraz z dojazdami
2020-05-07
2020-05-22
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i wykonanie remontu wiaduktu w ciągu dk 92 w km 161+279 w m. Tarnowo Podgórne.
2020-05-07
2020-05-27
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont mostu przez Kanał Młyński w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 13+686 w m. Węgorzewo
2020-05-06
2020-05-25
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2020-05-05
2020-05-25
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont wiaduktu nad drogą S7 w km 445+150 w m. Kamień
2020-05-05
2020-05-20
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rozbudowa mostu przez rzekę Obra w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Jaraczewo
2020-05-05
2020-05-22
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku: Grochy - Pogorzele - Przeździecko - Mroczki - projektuj i buduj

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-29
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/-w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo.
2020-05-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont przepustu na DK 64 w m. Kramkowo w km 15+957, JNI=01211063
2020-05-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Budowa konstrukcji oporowych w ciągu drogi krajowej Nr 17 w m. Bełżec
2020-05-25
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Koszenie pasa drogowego w ciągu drogi ekspresowej S12s.
2020-05-22
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania, czyszczenia okien oraz prania pościeli w okresie letnim 2020r. na terenie Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, mieszczącego się w Sianożętach, ul. Ku Morzu 3, gm. Ustronie Morskie
2020-05-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana listew dociskowych dylatacji modułowych na obiektach mostowych w Brześciu Kujawskim i w ciągu autostrady A-1
2020-05-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie ogrodzenia zatrzymującego migrację zwierząt z terenów leśnych na krawędzi pasa drogowego DK nr 12 na terenie województwa dolnośląskiego
2020-05-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych
2020-05-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Belniankę w ciągu drogi krajowej nr 74 km 103+522 w miejscowości Napęków
2020-05-19
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz urządzeń zainstalowanych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie
2020-05-15
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad suchodołem w m.Pyskowice.
2020-05-13
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno.
2020-05-13
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa przepustu pod drogą krajową nr 42 w km 228+635 w m. Stąporków
2020-05-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie, ul. Warszawska 89, Wydziału Technologii, ul. Sokola 4B oraz 7 Rejonóww Elblągu, Ełku, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Ostródzie i Szczytnie w podziale na dwa zadania
2020-05-07
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno"
2020-05-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawczo-konserwacyjne na obiektach inżynierskich - droga ekspresowa S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i droga krajowa nr 48 na odcinku od km 153+520 do km 186+737
2020-05-05
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Remont wybranych pomieszczeń budynku głównego "A" w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Koszarka" w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska
2020-05-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Oznakowanie poziome dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu w 2020 roku
2020-05-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko - kontynuacja
2020-04-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą, na moście MA-178 w km 192+430 autostrady A-1 w miejscowości Wieniec

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.