eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Włodawy

Burmistrz Włodawy - przetargiBurmistrz Włodawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-30
2018-12-20
Włodawa Usługi Burmistrz Włodawy Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Włodawa

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Włodawy
Burmistrz Włodawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-22
2018-12-07
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej we Włodawie
2018-11-14
2018-11-23
Włodawa Dostawy Burmistrz Włodawy Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych w 2019 r.
2018-08-24
2018-09-10
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa drogi gminnej nr 104246L - ul. Garnizonowa we Włodawie - etap I
2018-07-10
2018-07-26
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa drogi gminnej nr 104246L - ul. Garnizonowa we Włodawie - etap I
2018-06-08
2018-06-25
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa drogi gminnej nr 104296L - Księcia Andrzeja Sanguszki we Włodawie
2018-04-11
2018-04-27
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na boisku Miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie
2018-03-20
2018-04-04
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na boisku Miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie
2018-03-07
2018-03-26
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa oświetlenia drogowego przy Alei Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego we Włodawie w ramach zadania pn. Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne
2018-03-01
2018-03-16
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na boisku Miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie
2018-02-23
2018-03-12
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Włodawa
2018-02-14
2018-03-05
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy "Przebudowa drogi gminnej ul. Wokulskiego i ul. I. Łęckiej we Włodawie - etap II"
2018-02-09
2018-02-26
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na boisku Miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie.
2018-01-31
2018-02-19
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna we Włodawie wraz z infrastrukturą
2018-01-25
2018-02-12
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Włodawa." Zadanie nr 1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze gminnej numer: 104303L - ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego we Włodawie. Zadanie nr 2: Budowa ciągu rowerowego na drodze gminnej numer: 104273L - ul. Mostowa.
2018-01-22
2018-02-06
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na boisku Miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie wraz z wyposażeniem siłowni . Zadanie nr 1: Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na boisku Miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie. Zadanie nr 2: Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do siłowni w budynku rekreacyjnym na stadionie miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie.
2018-01-12
brak danych
Włodawa Burmistrz Włodawy Utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych oraz utrzymania zimowego ulic i placów miasta Włodawa w 2018 r.oraz świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w mieście Włodawa w 2018 r.
2017-11-13
2017-11-21
Włodawa Dostawy Burmistrz Włodawy Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych w 2018 r.
2017-10-31
2017-11-15
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Włodawa. Zadanie nr 1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze gminnej numer: 104303L - ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego we Włodawie. Zadanie nr 2: Budowa ciągu rowerowego na drodze gminnej numer: 104273L - ul. Mostowa
2017-07-17
2017-08-08
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Włodawa." Zadanie nr 1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze gminnej numer: 104303L - ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego we Włodawie. Zadanie nr 2: Budowa ciągu rowerowego na drodze gminnej numer: 104273L - ul. Mostowa.
2017-05-24
2017-06-09
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Korolowskiej i ul. Tysiąclecia PP

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Włodawy
Burmistrz Włodawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-07
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na Boisku Miejskim im. Edmunda Świtki we Włodawie.
2018-04-23
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna we Włodawie wraz z infrastrukturą
2018-04-19
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Włodawa
2018-04-16
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa drogi gminnej ul. Wokulskiego i ul. I. Łęckiej we Włodawie - etap II
2018-03-07
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Włodawa.Zadanie nr 1Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze gminnej numer104303L - ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego we Włodawie. Zadanie nr 2Budowa ciągu rowerowego na drodze gminnej numer104273L - ul. Mostowa.
2018-01-31
brak danych
Włodawa Usługi Burmistrz Włodawy Utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych oraz utrzymania zimowego ulic i placów miasta Włodawa w 2018 r. oraz świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w mieście Włodawa w 2018 r.
2018-01-12
brak danych
Włodawa Dostawy Burmistrz Włodawy Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych w 2018 r
2017-06-26
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy "Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Korolowskiej i ul. Tysiąclecia PP"
2017-04-28
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Przebudowa dróg gminnych nr104288L - ul. Reymonta i 104334L - ul. Żeromskiego oraz drogi wewnętrznej - ul. Sienkiewicza we Włodawie
2017-02-01
brak danych
Włodawa Usługi Burmistrz Włodawy Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w mieście Włodawa w 2017 r.
2017-02-01
brak danych
Włodawa Usługi Burmistrz Włodawy Utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych oraz utrzymania zimowego ulic i placów miasta Włodawa w 2017 r.
2017-01-04
brak danych
Włodawa Dostawy Burmistrz Włodawy Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych w 2017 r.
2016-09-01
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Modernizacja boiska szkolnego wraz z częścią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie
2016-06-30
brak danych
Włodawa Dostawy Burmistrz Włodawy Zakup aparatury do projekcji cyfrowych do kina Włodawskiego Domu Kultury
2015-12-07
brak danych
Włodawa Dostawy Burmistrz Włodawy Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych w 2016 r.
2015-08-13
brak danych
Włodawa Roboty budowlane Burmistrz Włodawy Poprawa bezpieczeństwa i wzrost dostępności do obiektów oświatowych, usługowych i użyteczności publicznej poprzez przebudowę ul. Kołłątaja, ul. Staszica, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Północnej, ul. Koszarowej, ul. Furmańskiej, ul. Kopernika, ul. Kotlarskiej, ul. Kupały, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Saskiej, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna, ul. Mielczarskiego oraz ul. Szkolnej - dróg gminnych na terenie miasta Włodawa.
2015-03-18
brak danych
Włodawa Dostawy Burmistrz Włodawy Zakup i dostawa artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Włodawa prowadzących żywienie zbiorowe.
2015-01-19
brak danych
Włodawa Usługi Burmistrz Włodawy Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej, obejmujących rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.
2015-01-09
brak danych
Włodawa Usługi Burmistrz Włodawy Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Włodawa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2014-11-27
brak danych
Włodawa Usługi Burmistrz Włodawy Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Włodawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.