eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko - przetargiBurmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-12
2019-08-20
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020 r."

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-31
2019-08-08
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020 r.
2019-07-01
2019-07-16
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko "Remont dróg dojazdowych prowadzących do pól na terenie Gminy Nowe Brzesko o długości 0,675 km w miejscowościach Nowe Brzesko i Rudno Dolne"
2019-04-10
2019-04-25
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko realizowany z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2019-03-26
2019-04-10
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko.
2019-01-31
2019-02-15
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko.
2019-01-11
2019-01-28
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko
2018-11-14
2018-11-27
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w 2019 roku
2018-09-18
2018-09-28
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w 2019 roku
2018-08-07
2018-08-24
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w miejscowościach Rudno Dolne, Sierosławice, Pławowice, Hebdów, Nowe Brzesko
2018-08-01
2018-08-10
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2018/2019 r. z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy
2018-06-28
2018-07-17
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg dojazdowych prowadzących do pól na terenie Gminy Nowe Brzesko o łącznej długości 1,00km w miejscowościach Śmiłowice i Mniszów
2018-06-08
2018-06-25
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg dojazdowych prowadzących do pól na terenie Gminy Nowe Brzesko o łącznej długości 1,00km w miejscowościach Śmiłowice i Mniszów
2018-06-08
2018-06-25
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Budowa rowu odpływowego na działce nr ewid. 1275/5, 1274/7, 1274/10, 1274/14, 1437 z przepustem DN 1200 na działce ewid. nr 1274/7 oraz umocnienie koryta potoku "Rudnik" w rejonie ujścia rowu w km 0+100 na działce ewid. 1437 w Nowym Brzesku, gm. Nowe Brzesko
2018-04-05
2018-04-20
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim
2018-03-16
2018-04-03
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim
2017-09-14
2017-09-29
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont drogi gminnej "Pławowice do pól 7" nr 160611K ( dz. ewid. nr 696) w miejscowości Pławowice w km 0+000 - 0+420. Remont drogi gminnej " Pławowice - Mysławczyce" nr 160605K ( dz. ewid. nr 738) w miejscowości Pławowice w km 0+400 - 0+500
2017-08-25
2017-09-12
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko
2017-07-20
2017-07-28
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2017/2018 r. z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy
2017-06-30
2017-07-18
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg dojazdowych prowadzących do pól na terenie Gminy Nowe Brzesko o łącznej długości 0,640 km w miejscowości Grębocin i Przybysławice
2016-09-15
2016-09-30
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych z podziałem na zadania1) Remont drogi gminnej nr 160632K (obok Pana Srogi) działka ewid. nr 154 w km 0+100 - 0+500 w miejscowości Grębocin 2) Remont drogi gminnej od końca drogi 160655K ul. Spółdzielczej w ul. Widokową działka ewid. nr 1428 w km 0+000 - 0+565 w miejscowości Nowe Brzesko

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-02
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko "Remont dróg dojazdowych prowadzących do pól na terenie Gminy Nowe Brzesko o długości 0,675 km w miejscowościach Nowe Brzesko i Rudno Dolne"
2019-05-23
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko"
2019-05-22
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko realizowany z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych"
2018-12-31
brak danych
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w 2019 roku
2018-09-20
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w miejscowościach Rudno Dolne, Sierosławice, Pławowice, Hebdów, Nowe Brzesko
2018-08-28
brak danych
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2018/2019 r. z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy
2018-08-06
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg dojazdowych prowadzących do pól na terenie Gminy Nowe Brzesko o łącznej długości 1,00km w miejscowościach Śmiłowice i Mniszów
2018-05-17
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatachproszowickim, bocheńskim i miechowskim
2017-10-05
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont drogi gminnej "Pławowice do pól 7" nr 160611K ( dz. ewid. nr 696) w miejscowości Pławowice w km 0+000 - 0+420. Remont drogi gminnej " Pławowice - Mysławczyce" nr 160605K ( dz. ewid. nr 738) w miejscowości Pławowice w km 0+400 - 0+500.
2017-09-27
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko
2017-08-24
brak danych
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2017/2018 r. z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy
2016-12-09
brak danych
Nowe Brzesko Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2016-10-14
brak danych
Nowe Brzesko Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych z podziałem na zadania1) Remont drogi gminnej nr 160632K (obok Pana Srogi) działka ewid. nr 154 w km 0+100 - 0+500 w miejscowości Grębocin 2) Remont drogi gminnej od końca drogi 160655K ul. Spółdzielczej w ul. Widokową działka ewid. nr 1428 w km 0+000 - 0+565 w miejscowości Nowe Brzesko
2016-08-25
brak danych
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy
2016-06-13
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania1. Remont drogi gminnej nr 160633K od drogi powiatowej K-1270 w stronę Przybysławic działka ewid. nr 741, 724/1, 216 w km 0+900 - 0+950, 1+350 - 1+700, 2+900 - 2+920 w miejscowości Rudno Dolne. 2. Remont drogi gminnej nr 160098K (od Pana Kurnika) działka ewid. nr 205 w km 0+000 - 0+325 w miejscowości Sierosławice.
2015-07-30
brak danych
Nowe Brzesko Usługi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w okresie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy
2015-07-17
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej relacji Kuchary - Bobin działka ewid. nr 530 w miejscowości Kuchary w km 2+033 - 2+040
2015-06-25
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zad.1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Śmiłowice od drogi gminnej (obok brzózek) od km 0+000 do km 0+180 (działka ewid. nr 451) 2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grębocin od drogi gminnej (działki ewid. nr 183/1) obok P. Kubik od km 0+000 do km 0+380 (działka ewid. nr 168/1) 3. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudno Dolne od drogi gminnej (działki ewid. nr 724/1) obok P. Adamiec od km 0+000 do km 0+150 (działka ewid. nr 735)
2015-06-01
brak danych
Nowe Brzesko Dostawy Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Modernizacja stacji odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku
2015-04-10
brak danych
Nowe Brzesko Roboty budowlane Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania1. Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa działka ewid. nr 1425 w miejscowości Nowe Brzesko w km 0+000 - 0+370 2. Remont drogi gminnej (od drogi gminnej działki ewid. nr 585/3 do drogi gminnej działki ewid. nr 585/3) działka ewid. nr 127/6 w miejscowości Hebdów w km 0+000 - 0+330.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.