eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM

Dane wykonawcy:

ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM
Zwycięstwa 1
47-143 Jaryszów
woj. opolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2020Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

27

Łączna wartość
wygranych przetargów

21 612 640 zł

Liczba zamawiających

13

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM, najczęściej zlokalizowane były w województwie opolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM zamówień to 21 612 639,78 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Ujazd.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 5 258 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Ujazd przetargu, którego przedmiotem było Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w GminachUjazd, Reńska Wieś i Skarbimierz.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 14 894,51 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica - zamówienie uzupełniające Przetarg ogłoszony był przez Gmina Jemielnica.


Liczba udzielonych firmie ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2020 1 5 258 000,00 PLN 1
2017 7 6 278 581,88 PLN 6
2016 4 3 562 043,44 PLN 3
2015 5 1 583 345,48 PLN 5
2014 8 4 525 281,49 PLN 7
2010 1 160 597,98 PLN 1
2009 1 244 789,51 PLN 1
RAZEM: 27 21 612 639,78 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (20 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 12 430 001,95 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Przygotowanie terenu pod budowęPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Ujazd (7 przetargów na łączną kwotę 10 681 579,22 zł). Leśnica (4 przetargi na łączną kwotę 345 066,66 zł). Nysa (3 przetargi na łączną kwotę 2 607 889,62 zł). Jemielnica (3 przetargi na łączną kwotę 444 304,47 zł). Prudnik (2 przetargi na łączną kwotę 3 298 449,38 zł).

Lista przetargów, w których firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-02-04 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w GminachUjazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
5 258 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 5 258 000,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-23 Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś
Roboty budowlane

Budowa drogi transportu rolnego w Mechnicy (od ul. Głównej do ul. Kwiatowej)
121 898,62 PLN
2017-06-19 Bierawa

Gmina Bierawa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce - Stare Koźle
226 782,17 PLN
2017-05-23 Głubczyce

Gmina Głubczyce
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie wiejskim Gminy Głubczyce.
312 255,34 PLN
2017-05-17 Jemielnica

Gmina Jemielnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica - zamówienie uzupełniające
14 894,51 PLN
2017-05-12 Prudnik

Powiat Prudnicki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Niemysłowice-Szybowice na odc. od DK 41 do miejscowości Szybowice w km 0+017,08 do km 2+239,18.
1 888 803,85 PLN
2017-04-05 Jemielnica

Gmina Jemielnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej oraz drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica w podziale na część 1 i 2
254 420,47 PLN
2017-02-16 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

"Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka oraz budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr 30/1 obręb Zimna Wódka i dz.nr 301 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka"
3 459 526,92 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 6 278 581,88 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-13 Lubrza

Gmina Lubrza
Roboty budowlane

"Przebudowie drogi powiatowej nr P 1267 O, budowie ciągów pieszych, budowie miejsc postojowych oraz przebudowie obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" w systemie zaprojektuj i wybuduj
2 918 950,46 PLN
2016-07-08 Leśnica

Gmina Leśnica
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na Odbudowie drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r.
33 584,78 PLN
2016-06-14 Leśnica

Gmina Leśnica
Roboty budowlane

Odbudowę drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki dz. nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r
132 276,82 PLN
2016-06-10 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
477 231,38 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 3 562 043,44 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-27 Ciasna

Gmina Ciasna
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Górnej w miejscowosci Zborowskie
54 842,50 PLN
2015-08-26 Nysa

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 2183 O ul.Rodziewiczówny w Nysie
380 074,71 PLN
2015-08-10 Jemielnica

Gmina Jemielnica
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica
174 989,49 PLN
2015-06-17 Leśnica

Gmina Leśnica
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu Remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia
38 398,55 PLN
2015-03-23 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie
935 040,23 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 583 345,48 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-07-24 Racibórz

Miasto Racibórz
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Gajowej ( od ulicy Pogwizdowskiej do ulicy Widokowej ) w Raciborzu
302 914,28 PLN
2014-06-23 Prudnik

Powiat Prudnicki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój
1 409 645,53 PLN
2014-06-10 Kolonowskie

Gmina Kolonowskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap II działka nr 39 w miejscowości Spórok
126 375,81 PLN
2014-06-03 Nysa

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
Roboty budowlane

Remonty nawierzchni dróg powiatowych
1 014 339,54 PLN
2014-05-23 Nysa

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2187 O ulica Szopena w Nysie
1 213 475,37 PLN
2014-05-21 Leśnica

Gmina Leśnica
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03
140 806,51 PLN
2014-05-12 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
146 393,20 PLN
2014-05-09 Walce

Gmina Walce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach.
171 331,25 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 4 525 281,49 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-06-01 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach
160 597,98 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 160 597,98 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-07-07 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce-Buczki.
244 789,51 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ROBERT BIAŁDYGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 244 789,51 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019
Dodaj swoje pytanie