eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA

Dane wykonawcy:

Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA
12A
13-100 Kanigowo
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

5

Łączna wartość
wygranych przetargów

994 399 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA, najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA zamówień to 994 399,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 553 500,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Nadleśnictwo Nidzica przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi leśnej Lipowo w leśnictwie Szkotowo w Nadleśnictwie Nidzica.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 39 360,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Kruszywo łamane na naprawy dróg Przetarg ogłoszony był przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.


Liczba udzielonych firmie Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 553 500,00 PLN 1
2016 4 440 899,00 PLN 2
RAZEM: 5 994 399,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (2 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 95 817,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa, Fundamentowanie dróg, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Nidzica (4 przetargi na łączną kwotę 864 399,00 zł). Kozłowo (1 przetarg na łączną kwotę 130 000,00 zł).

Lista przetargów, w których firma Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-10 Nidzica

Nadleśnictwo Nidzica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Lipowo w leśnictwie Szkotowo w Nadleśnictwie Nidzica
553 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 553 500,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-10 Nidzica

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2016/2017 z podziałem na 6 części
215 082,00 PLN
2016-10-06 Kozłowo

Gmina Kozłowo
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Januszkowo-Kownatki
130 000,00 PLN
  Nidzica

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Dostawy

Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 częściCzęść nr 1 - Grysy kamienne do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część nr 2 - Kruszywo łamane na naprawy dróg
95 817,00 PLN
2016-04-25   Grysy kamienne do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 56 457,00 PLN
2016-04-25   Kruszywo łamane na naprawy dróg 39 360,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Marek Wasiłowski USŁUGI - HANDEL - PRODUKCJA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 440 899,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie