eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO

Dane wykonawcy:

1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO
Elizy Orzeszkowej 8/6
25-435 Kielce
woj. świętokrzyskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

15

Łączna wartość
wygranych przetargów

762 976 zł

Liczba zamawiających

9

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO, najczęściej zlokalizowane były w województwie świętokrzyskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO zamówień to 762 975,95 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2011 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Daleszyce.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 420 171,20 PLN w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu, którego przedmiotem było Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w następujących punktachsiedziba ŚZDW, OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów, OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Ostrowiec Św. i OD Tempoczów w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3 690,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie projektu na remont skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 764 w Sukowie ul. Nad Lubrzanką Przetarg ogłoszony był przez Gmina Daleszyce.


Liczba udzielonych firmie 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 129 000,00 PLN 1
2014 5 449 475,95 PLN 3
2011 5 105 740,00 PLN 2
2010 4 78 760,00 PLN 3
RAZEM: 15 762 975,95 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (15 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 762 975,95 zł). Przetargi, w których wygrywa firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów, Różne usługi inżynieryjnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Daleszyce (4 przetargi na łączną kwotę 95 900,00 zł). Strawczyn (3 przetargi na łączną kwotę 22 324,50 zł). Morawica (2 przetargi na łączną kwotę 34 160,00 zł). Zagnańsk (1 przetarg na łączną kwotę 8 000,00 zł). Stąporków (1 przetarg na łączną kwotę 36 600,00 zł).

Lista przetargów, w których firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-14 Jędrzejów

Gmina Jędrzejów
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
129 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 129 000,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-24 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w następujących punktachsiedziba ŚZDW, OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów, OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Ostrowiec Św. i OD Tempoczów w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016.
420 171,20 PLN
2014-05-12 Strawczyn

Gmina Strawczyn
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w miejscowości Chełmce przy ul. Spacerowej, gm. Strawczyn
7 798,20 PLN
2014-05-09 Raków

Gmina Raków
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Klasztornej w Rakowie
6 980,25 PLN
  Strawczyn

Gmina Strawczyn
Usługi

Wykonanie dokumentacji budowano - wykonawczej na przebudowę drogi w m. Promnik ul. Madejówka i budowę chodników w m. Strawczynek przy ul. Miłej i w m. Chełmce przy ul. Spacerowej gmina Strawczyn z podziałem na 3 części (zadania)
14 526,30 PLN
2014-04-24   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Promnik ul. Madejówka, gm. Strawczyn 8 573,10 PLN
2014-04-24   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Strawczynek przy ul. Miłej, gm. Strawczyn 5 953,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 449 475,95 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-09-29 Daleszyce

Gmina Daleszyce
Usługi

Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej nr319016T Marzysz - Znojów długość ok. 1,25 km wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej.
59 000,00 PLN
2011-07-14 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu - ul. Radomska odcinek od ul. Widok do skrzyżowania z ulicą 1 go Maja i Krzosa.
9 840,00 PLN
  Daleszyce

Gmina Daleszyce
Usługi

Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Daleszyce
36 900,00 PLN
2011-06-29   Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej nr 319021T przez wieś Niwki Daleszyckie - odcinek łączący drogę gminną z drogą powiatową nr 0335T Niwki Daleszyckie - dr. powiatowa 0334T 24 600,00 PLN
2011-06-29   Wykonanie projektu na budowę chodnika dla pieszych w Sukowie do kościoła droga nr 764 8 610,00 PLN
2011-06-29   Wykonanie projektu na remont skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 764 w Sukowie ul. Nad Lubrzanką 3 690,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 105 740,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-20 Morawica

Urząd Gminy w Morawicy
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwąBudowa chodnika przy drodze powiatowej w Nidzie
19 520,00 PLN
2010-09-24 Zagnańsk

Urząd Gminy
Usługi

Projekt techniczny na przebudowę parkingu przy ul. Turystycznej w Zagnańsku
8 000,00 PLN
2010-09-06 Stąporków

Gmina Stąporków
Usługi

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Lutej
36 600,00 PLN
2010-01-08 Morawica

Urząd Gminy w Morawicy
Usługi

Budowa chodnika w Morawicy
14 640,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 1.DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI 2.DOMINIK MORAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INGILIO najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 78 760,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie