eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PROBIKO - AQUA SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

PROBIKO - AQUA SP. Z O.O.
Okrężna 20
62-025 Kostrzyn
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2011 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

14

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 555 840 zł

Liczba zamawiających

8

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. zamówień to 3 555 839,94 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Termy Maltańskie Sp. z o. o..

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 531 202,40 PLN w ramach ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Budowa instalacji do dezynfekcji wody.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 63 492,60 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Sukcesywna dostawa chlorku sodu do elektrolizerów zlokalizowanych na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu Przetarg ogłoszony był przez Termy Maltańskie Sp. z o. o..


Liczba udzielonych firmie PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 1 531 202,40 PLN 1
2016 2 162 222,40 PLN 2
2015 3 411 870,90 PLN 2
2014 1 120 023,40 PLN 1
2013 4 1 002 525,03 PLN 4
2012 2 158 731,50 PLN 1
2011 1 169 264,31 PLN 1
RAZEM: 14 3 555 839,94 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (12 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 943 595,14 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Sole i czysty chlorek sodu, Aparatura do oczyszczania wody, Lampy ultrafioletowe, Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, Chemikalia do uzdatniania wodyPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Poznań (7 przetargów na łączną kwotę 699 795,45 zł). Wrocław (2 przetargi na łączną kwotę 250 306,71 zł). Dębica (1 przetarg na łączną kwotę 256 922,40 zł). Krynica-Zdrój (1 przetarg na łączną kwotę 148 886,58 zł). Konstancin-Jeziorna (1 przetarg na łączną kwotę 183 122,40 zł).

Lista przetargów, w których firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-07 Zamość

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa instalacji do dezynfekcji wody
1 531 202,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 531 202,40 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-08-29 Wrocław

ZOO Wrocław Sp. z o. o.
Usługi

WYMIANA (DOSTAWA I MONTAŻ) ŻARNIKÓW UV W LAMPACH STERYLIZACYJNYCH BIOTOPOÓW WODNYCH W BUDYNKU AFRYKARIUM NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
81 042,40 PLN
2016-04-22 Poznań

Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa chlorku sodu do elektrolizerów dla spółki Termy Maltańskie sp. z o.o., przeznaczonego do produkcji podchlorynu sodu w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu-II
81 180,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 162 222,40 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-22 Poznań

Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa i świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych reaktorów UV wraz z wymianą promienników UV oraz innych części eksploatacyjnych systemów dezynfekcji wody WT Barrier firmy Siemens, zamontowanych w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu
161 160,00 PLN
2015-06-25 Konstancin-Jeziorna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
Dostawy

dostawa systemu dezynfekcji promieniami UV o wydajności co najmniej 300 m3/h
183 122,40 PLN
2015-04-15 Poznań

Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa chlorku sodu dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu
67 588,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 411 870,90 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-03-04 Poznań

Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa chlorku sodu do elektrolizerów przeznaczona do produkcji podchlorynu sodu w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Termy Maltańskie w Poznaniu
120 023,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 120 023,40 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-08-12 Przemyśl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem, fabrycznie nowego generatora ozonu dla modernizowanej linii ozonowania wody na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego 15
485 604,00 PLN
2013-05-22 Poznań

Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa chlorku sodu do Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu
111 112,05 PLN
2013-05-16 Krynica-Zdrój

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
Dostawy

Dostawa i montaż lampy (dezynfektora) UV
148 886,58 PLN
2013-01-15 Dębica

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa i montaż lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy
256 922,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 1 002 525,03 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-12 Poznań

Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa chlorku sodu, przeznaczonego do produkcji podchlorynu sodu, do elektrolizerów zlokalizowanych na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu
95 238,90 PLN
2012-06-11 Poznań

Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Dostawy

Sukcesywna dostawa chlorku sodu do elektrolizerów zlokalizowanych na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu
63 492,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 158 731,50 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-08-30 Wrocław

Wrocławski Park Wodny S.A.
Dostawy

Dostawa części zamiennych do urządzeń pomiarowo-regulacyjnych dla Wrocławskiego Parku Wodnego SA.
169 264,31 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 169 264,31 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019
Dodaj swoje pytanie