eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-12
2018-10-26
Biskupiec Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o."
2018-10-08
2018-11-09
Piaseczno Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złotokłos, obejmująca m.in. rozbudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody "Złotokłos", budowę zbiornika wody surowej V=50 m3, zbiornika wody czystej V=150 m3, rozbudowy odstojnika wód popłucznych do V=40 m3 wraz z przewodami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i kablami elektrycznymi oraz drogami wewnętrznymi w miejscowości Złotokłos przy ul. Szkolnej, dz. nr ew. 423, obręb 0043, Złotokłos, gmina Piaseczno.
2018-10-08
2018-10-17
Orneta Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania 2 p.n. "Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie."
2018-10-01
2018-11-06
Wołomin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-05
brak danych
Starachowice roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. modernizacja i rozbudowa OŚ w Starachowicach.
2006-02-01
brak danych
Olsztyn usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zagospodarowanie osadów ściekowych z obiektów oczyszczalni ścieków ZGŚ Łyna przy ul. Leśnej w Olsztynie.
2005-10-12
brak danych
Starachowice usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. świadczenie usług inżyniera dla projektu.
2005-09-28
brak danych
Starachowice usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. świadczenie usług inżyniera dla projektu.
2005-09-02
brak danych
Gdynia roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni.
2005-08-29
brak danych
Brzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-04
2018-10-12
Kalisz Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Obsługa prawna
2018-10-03
2018-10-15
Sierakowice Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. "Modernizacja sterowania komór stabilizacji tlenowej osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach"
2018-09-28
2018-10-08
Orneta Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania 2 p.n. "Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie."
2018-09-27
2018-10-12
Jarocin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach
2018-09-11
2018-09-25
Gliwice Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników PWiK Gliwice na lata 2018-2020
2018-09-05
2018-09-24
Ruda Śląska Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: "Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu" Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej. Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej.
2018-09-03
2018-09-17
Starogard Gdański Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim - etap II
2018-08-31
2018-09-28
Piaseczno Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Wykonanie kompleksowego remontu agregatu kogeneracyjnego oraz generatora synchronicznego zamontowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie wraz z usługa serwisową.
2018-08-27
2018-09-11
Jarocin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Cząszczew
2018-08-27
2018-09-11
Jarocin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach
2018-08-10
2018-08-28
Gliwice Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników PWiK Gliwice na lata 2018-2021
2018-08-10
2018-08-31
Węgrów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
2018-08-08
2018-09-20
Pultusk Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku Przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku
2018-08-07
2018-08-22
Wołomin Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Wykonanie i dostawa 4 tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
2018-07-18
2018-08-03
Starogard Gdański Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o. Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK - ściany wschodniej, północnej, południowej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim
2018-07-13
2018-08-03
Jelenia Góra Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. "Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze"
2018-07-12
2018-08-01
Gniezno Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. Budowa poletka magazynowego PM.1 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
2018-07-09
2018-07-24
Sierakowice Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
2018-07-05
2018-07-25
Przemyśl Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu
2018-06-18
2018-07-06
Wołomin Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Wykonanie i dostawa 4 tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-24
brak danych
Starogard Gdański Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o. Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK- ściany wschodniej, północnej, południowej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.
2018-08-24
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn."Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu"
2018-08-21
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. "Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze"
2018-08-20
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. Budowa poletka magazynowego PM.1 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
2018-08-14
brak danych
Wodzisław Śląski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" Etap II - Rogów
2018-07-30
brak danych
Sierakowice Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczynosieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej.
2018-07-23
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu
2018-07-21
brak danych
Wyrzysk Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą do obsługi gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Wyrzysku
2018-07-17
brak danych
Świerzno Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Spółka z o.o. " Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 mm na odcinku Sulikowo-Dąbrowa w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno - etap II"
2018-07-12
brak danych
Gorzów Wielkopolski Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Dostawa i montaż separatora piasku z płuczką i ślimakiem w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
2018-07-05
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Dworcowej, w Mieszkowie etap I i II
2018-06-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Modernizacja przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska
2018-06-15
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina - zaprojektowanie,wykonanie i utrzymanie
2018-06-13
brak danych
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawa używanej koparki kołowej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, w formie leasingu operacyjnego
2018-05-28
brak danych
Jarosław Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
2018-04-24
brak danych
Gorzów Wielkopolski Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Dostawa i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej (6 kompletów) w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
2018-04-11
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw
2018-03-27
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i Strefowej wraz z przebudową wodociągu w ul. Strefowej w Węgrowie
2018-03-19
brak danych
Olecko Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Dostawa nowej koparko-ładowarki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Olecku
2018-03-08
brak danych
Szczecinek Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.