eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-02-26
Pisz Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych (zadanie I, II i III)
2019-02-11
2019-02-22
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawa armatury branży wodociągowej na potrzeby eksploatacji sieci
2018-11-09
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 0,767 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żytniej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-05
brak danych
Starachowice roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. modernizacja i rozbudowa OŚ w Starachowicach.
2006-02-01
brak danych
Olsztyn usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zagospodarowanie osadów ściekowych z obiektów oczyszczalni ścieków ZGŚ Łyna przy ul. Leśnej w Olsztynie.
2005-10-12
brak danych
Starachowice usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. świadczenie usług inżyniera dla projektu.
2005-09-28
brak danych
Starachowice usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. świadczenie usług inżyniera dla projektu.
2005-09-02
brak danych
Gdynia roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni.
2005-08-29
brak danych
Brzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-25
2019-02-18
Gniezno Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Roosevelta w Gnieźnie - ETAP IV
2019-01-21
2019-02-05
Sierakowice Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Rozbudowa na terenie gminy Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej.
2019-01-07
2019-01-22
Pultusk Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wróblem, ul. Białowiejska, ul. Zielona Dróżka, ul. Wspólna i Rybitew
2019-01-04
2019-01-21
Krynica Morska Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt i rozbudowa oraz modernizacja systemu wodno-ściekowego w Aglomeracji Krynica Morska
2019-01-04
2019-01-30
Oborniki Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o. Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach oraz budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową
2018-12-19
2019-01-15
Oborniki Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna, gmina Oborniki.
2018-12-17
2018-12-28
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. SPRZEDAŻ I DOSTAWA WODOMIERZY DO POMIARU WODY ZIMNEJ WRAZ Z MODUŁAMI RADIOWYMI, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDALNEGO ODCZYTU DANYCH
2018-11-27
2018-12-12
Przemyśl Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w Przemyślu - układ sieci przepompowni PP-6
2018-11-27
2018-12-13
Sierakowice Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Remont sterowania komór stabilizacji tlenowej osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach.
2018-11-23
2018-12-14
Piaseczno Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Głoskowie, Wólce Kozodawskiej i Piasecznie
2018-11-21
2018-12-06
Lidzbark Warmiński Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa dwóch stacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego i ul. Przystaniowej w Lidzbarku Warmińskim
2018-11-20
2018-12-03
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawy energii elektrycznej w roku 2019, do obiektów będacych w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
2018-11-19
2018-12-04
Sierakowice Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Budowa Instalacji do przeróbki osadów ściekowych w Sierakowicach
2018-11-15
2018-11-26
Oborniki Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o. Obsługa ratownicza krytej pływalni w Obornikach
2018-11-13
2018-11-29
Wołomin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/ Czarna
2018-11-13
2018-11-28
Orneta Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. "Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granu-lowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2018-10-23
2018-11-08
Starogard Gdański Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim - etap II
2018-10-19
2018-10-29
Przemyśl Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym
2018-10-12
2018-10-26
Biskupiec Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o."
2018-10-08
2018-11-09
Piaseczno Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złotokłos, obejmująca m.in. rozbudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody "Złotokłos", budowę zbiornika wody surowej V=50 m3, zbiornika wody czystej V=150 m3, rozbudowy odstojnika wód popłucznych do V=40 m3 wraz z przewodami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i kablami elektrycznymi oraz drogami wewnętrznymi w miejscowości Złotokłos przy ul. Szkolnej, dz. nr ew. 423, obręb 0043, Złotokłos, gmina Piaseczno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
brak danych
Pultusk Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wróblem, ul. Białowiejska, ul. Zielona Dróżka, ul. Wspólna i Rybitew
2019-02-03
brak danych
Lidzbark Warmiński Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa dwóch stacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego i ul. Przystaniowej w Lidzbarku Warmińskim
2019-01-28
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w Przemyślu - układ sieci przepompowni PP-6
2019-01-22
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kochanowskiego Wołomin/ Czarna
2019-01-15
brak danych
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sprzedaż i dostawa wodomierzy do pomiaru wody zimnej wraz z modułami radiowymi, z możliwością zdalnego odczytu danych
2019-01-02
brak danych
Oborniki Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o. Obsługa ratownicza krytej pływalni w Obornikach
2018-12-19
brak danych
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, na rok 2019.
2018-12-06
brak danych
Orneta Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. "Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie" w ramach projektu pn. " Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Orneta-Zad 2"
2018-12-06
brak danych
Orneta Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK" Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania 2 p.n. "Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie." realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ORNETA
2018-11-06
brak danych
Gliwice Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników PWiK Gliwice na lata 2018-2020
2018-10-30
brak danych
Kalisz Usługi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Obsługa prawna
2018-10-29
brak danych
Jarocin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Cząszczew
2018-09-24
brak danych
Starogard Gdański Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o. Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK- ściany wschodniej, północnej, południowej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.
2018-08-24
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn."Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu"
2018-08-21
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. "Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze"
2018-08-20
brak danych
Gniezno Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. Budowa poletka magazynowego PM.1 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie
2018-08-14
brak danych
Wodzisław Śląski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" Etap II - Rogów
2018-07-30
brak danych
Sierakowice Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczynosieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej.
2018-07-23
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu
2018-07-21
brak danych
Wyrzysk Dostawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą do obsługi gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Wyrzysku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.