eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "DOMAX" DANIEL KRAWIEC

Dane wykonawcy:

"DOMAX" DANIEL KRAWIEC
16
57-200 Strąkowa
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "DOMAX" DANIEL KRAWIEC opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2016Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

1

Łączna wartość
wygranych przetargów

632 000 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "DOMAX" DANIEL KRAWIEC, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "DOMAX" DANIEL KRAWIEC zamówień to 632 000,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 632 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu przetargu, którego przedmiotem było przebudowa w zakresie wydzielenia i oddymiania klatek schodowych oraz modernizacja systemów przeciwpożarowych w budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 632 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to przebudowa w zakresie wydzielenia i oddymiania klatek schodowych oraz modernizacja systemów przeciwpożarowych w budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6 Przetarg ogłoszony był przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.


Liczba udzielonych firmie "DOMAX" DANIEL KRAWIEC zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "DOMAX" DANIEL KRAWIEC w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2016 1 632 000,00 PLN 1
RAZEM: 1 632 000,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (1 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 632 000,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "DOMAX" DANIEL KRAWIEC najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych, Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Roboty rozbiórkowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "DOMAX" DANIEL KRAWIEC wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (1 przetarg na łączną kwotę 632 000,00 zł).

Lista przetargów, w których firma "DOMAX" DANIEL KRAWIEC najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-08-10 Wrocław

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
Roboty budowlane

przebudowa w zakresie wydzielenia i oddymiania klatek schodowych oraz modernizacja systemów przeciwpożarowych w budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6
632 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "DOMAX" DANIEL KRAWIEC najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 632 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie