eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński

Dane wykonawcy:

1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński
Kościuszki 14J
69-100 Słubice
woj. lubuskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2009Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

2

Łączna wartość
wygranych przetargów

168 661 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński, najczęściej zlokalizowane były w województwie lubuskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński zamówień to 168 660,60 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Słubice.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 107 660,60 PLN w ramach ogłoszonego przez Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa pomieszczeń w budynku usługowo-mieszkalnym wraz z przyłączeniem do lokalu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 61 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej budowy ścieżki rowerowej na koronie wału ppow. na odcinku od Nowego Lubusza do granicy z gminą Górzyca. Przetarg ogłoszony był przez Gmina Słubice.


Liczba udzielonych firmie 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2009 1 107 660,60 PLN 1
2008 1 61 000,00 PLN 1
RAZEM: 2 168 660,60 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (1 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 61 000,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty budowlane w zakresie biurowcówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Słubice (2 przetargi na łączną kwotę 168 660,60 zł).

Lista przetargów, w których firma 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-05-20 Słubice

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
Roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń w budynku usługowo-mieszkalnym wraz z przyłączeniem do lokalu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach.
107 660,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 107 660,60 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-05-21 Słubice

Gmina Słubice
Usługi

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej budowy ścieżki rowerowej na koronie wału ppow. na odcinku od Nowego Lubusza do granicy z gminą Górzyca.
61 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma 1.ZAKŁAD BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof Woliński najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 61 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019
Dodaj swoje pytanie