eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA

Dane wykonawcy:

AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA
Kajki 23/---
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

68

Łączna wartość
wygranych przetargów

5 558 569 zł

Liczba zamawiających

12

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA, najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA zamówień to 5 558 568,57 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (9 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 609 798,33 PLN w ramach ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Dostawa materiałów branży wod-kan na potrzeby eksploatacji sieci - część 1.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 192,50 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa materiałów na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1968N Św. Lipka - Wilkowo - Gronowo - dr. nr 1618N w msc. Św. Lipka Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.


Liczba udzielonych firmie AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 274 905,00 PLN 1
2016 2 792 516,03 PLN 1
2015 3 152 345,00 PLN 1
2014 9 1 312 731,13 PLN 5
2013 9 323 534,35 PLN 3
2012 6 149 590,43 PLN 3
2011 9 537 234,05 PLN 5
2010 7 402 327,21 PLN 3
2009 8 332 704,10 PLN 4
2008 9 392 956,66 PLN 3
2007 5 887 724,61 PLN 2
RAZEM: 68 5 558 568,57 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (61 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 4 282 538,67 zł). Przetargi, w których wygrywa firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Materiały chodnikowe, Cement, Produkty betonowe, Piasek, Mieszanka piasku i żwiruPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Lidzbark Warmiński (60 przetargów na łączną kwotę 5 361 969,90 zł). Olsztyn (3 przetargi na łączną kwotę 13 042,50 zł). Kamińsk (2 przetargi na łączną kwotę 8 283,74 zł). Kętrzyn (1 przetarg na łączną kwotę 13 682,60 zł). Bisztynek-Kolonia (1 przetarg na łączną kwotę 155 000,00 zł).

Lista przetargów, w których firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-03-28 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Dostawa koparko-ładowarki
274 905,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 274 905,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów branży wod-kan na potrzeby eksploatacji sieci w podziale na trzy zadania
792 516,03 PLN
2016-08-25   Dostawa materiałów branży wod-kan na potrzeby eksploatacji sieci - część 1 609 798,33 PLN
2016-08-25   Dostawa materiałów branży wod-kan na potrzeby eksploatacji sieci - część 2 182 717,70 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 792 516,03 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
152 345,00 PLN
2015-03-25   Zadanie nr 2 - Dostawy cementu 39 600,00 PLN
2015-03-25   Zadanie nr 1 - Dostawy kostek brukowych betonowych, obrzeży betonowych i krawężników betonowych 110 505,00 PLN
2015-03-25   Zadanie nr 4 - Dostawy paneli ogrodzeniowych 2 240,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 152 345,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-28 Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów branży wod-kan na potrzeby PWiK Lidzbark Warmiński
240 093,54 PLN
2014-09-12 Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy

Materiały z betonu na zadania inwestycyjne
142 800,43 PLN
2014-05-12 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

dostawa materiałów budowlanych do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Lidzbarskiego
169 987,85 PLN
2014-05-08 Lidzbark Warmiński

Powiat Lidzbarski
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych do budowy siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą przy ul. Leśnej 15 w Lidzbarku Warmińskim
80 079,15 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
208 025,00 PLN
2014-04-18   Zadanie nr 3 - Dostawy pospółki 53 520,00 PLN
2014-04-18   Zadanie nr 2 - Dostawy cementu 44 000,00 PLN
2014-04-18   Zadanie nr 1 - Dostawy kostek brukowych betonowych, obrzeży betonowych i krawężników betonowych 110 505,00 PLN
2014-02-04 Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
Dostawy

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.
362 900,00 PLN
2014-01-31 Lidzbark Warmiński

Powiat Lidzbarski
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych do budowy siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą przy ul. Leśnej 15 w Lidzbarku Warmińskim
108 845,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 312 731,13 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-10-16 Lidzbark Warmiński

Powiat Lidzbarski
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych do budowy siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą przy ul. Leśnej 15 w Lidzbarku Warmińskim
37 634,81 PLN
  Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych do budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Kłębowo i Wolnica w powiecie lidzbarskim
93 268,04 PLN
2013-08-09   Piasek 10 800,00 PLN
2013-08-09   Materiały budowlane 19 800,00 PLN
2013-08-09   Materiały betonowe 62 668,04 PLN
2013-04-11 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy koszy gabionowych
18 352,00 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
174 279,50 PLN
2013-04-04   Zadanie nr 6 - Pozostałe materiały budowlane 12 028,00 PLN
2013-04-04   Zadanie nr 1 - Kostki brukowe betonowe, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe, koryta betonowe i płyty betonowe 109 023,30 PLN
2013-04-04   Zadanie nr 3 - Pospółka 51 874,20 PLN
2013-04-04   Zadanie nr 4 - Kliniec 1 354,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 323 534,35 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-07-31 Kamińsk

Zakład Karny w Kamińsku
Dostawy

Dostawy do magazynu głównego Zamawiającego materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania części nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych
1 997,56 PLN
  Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych do budowy chodników przy drogach powiatowych w powiecie lidzbarskim
54 799,87 PLN
2012-07-17   Zadanie nr 2 - Materiały betonowe 36 224,41 PLN
2012-07-17   Zadanie nr 1- Materiały budowlane 18 575,46 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
92 793,00 PLN
2012-04-17   Zadanie nr 2 - Cement 38 000,00 PLN
2012-04-17   Zadanie nr 4 - Rury z PVC 2 100,00 PLN
2012-04-17   Zadanie nr 1 - Kostki brukowe betonowe, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe i koryta betonowe 52 693,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 149 590,43 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-11-29 Bisztynek-Kolonia

Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa używanej koparko - ładowarki kołowej.
155 000,00 PLN
2011-09-30 Kamińsk

Zakład Karny w Kamińsku
Dostawy

Jednorazowa dostawa materiałów budowlanych do budowy parkingu dla samochodów osobowych przy Zakładzie Karnym w Kamińsku
6 286,18 PLN
2011-07-13 Lidzbark Warmiński

Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Wysokiej Bramy 11 w Lidzbarku Warmińskim
74 293,87 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
289 764,00 PLN
2011-05-20   Zadanie nr 2 - Cement 39 500,00 PLN
2011-05-20   Zadanie nr 7 - Płyty ażurowe betonowe 33 600,00 PLN
2011-05-20   Zadanie nr 8 - Geowłóknina 7 040,00 PLN
2011-05-20   Zadanie nr 1 - Kostki brukowe betonowe, obrzeża betonowe i krawężniki betonowe 94 550,00 PLN
2011-05-20   Zadanie nr 5 - Kostka granitowa 115 074,00 PLN
2011-04-11 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Zakup wraz z dostawą rur, kręgów betonowych oraz pokryw żelbetowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
11 890,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 537 234,05 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-07-07 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Zadanie nr 1 - Kostki brukowe betonowe, obrzeża betonowe, ścieki betonowe i krawężniki betonowe
41 242,03 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów na budowę dróg, parkingów i chodników w ramach zadania pn.Modernizacja budynku LDK - I etap termomodernizacji oraz II etap
145 441,95 PLN
2010-07-07   Zadanie nr 2 - Kruszywo łamane i piasek 93 269,00 PLN
2010-07-07   Zadanie nr 1 - Kostki brukowe betonowe, obrzeża betonowe i krawężniki betonowe 52 172,95 PLN
2010-05-25 Orzysz

Urząd Miejski w Orzyszu
Dostawy

Dostwa Cementu
6 589,83 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
195 370,80 PLN
2010-05-13   Zadanie nr 1 - Kostki brukowe betonowe, obrzeża betonowe i krawężniki betonowe 158 160,80 PLN
2010-05-13   Zadanie nr 2 - Cement 37 210,00 PLN
2010-03-30 Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn
Dostawy

Dostawa wraz z rozładunkiem cementu workowanego portlandzkiego klasy 32,5
13 682,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 402 327,21 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-16 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu
3 297,00 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników z podziałem na 2 części
9 745,50 PLN
2009-09-28   Dostawa materiałów na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1968N Św. Lipka - Wilkowo - Gronowo - dr. nr 1618N w msc. Św. Lipka 1 192,50 PLN
2009-09-28   Dostawa materiałów na remont chodnika przy ul. Łukasińskiego w Reszlu 8 553,00 PLN
2009-09-15 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

dostawa używanego samochodu ciężarowego
61 900,00 PLN
2009-05-06 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
68 257,20 PLN
2009-04-29 Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprawnej koparko - ładowarki kołowej.
105 700,00 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
83 804,40 PLN
2009-04-02   Zadanie nr 3 37 240,00 PLN
2009-04-02   Zadanie nr 1 46 564,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 332 704,10 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych
48 821,66 PLN
2008-09-11   Dostawa pospółki 2 200,00 PLN
2008-09-11   Dostawa krawężników i kostki betonowej 26 485,66 PLN
2008-09-11   Dostawa cementu 2 136,00 PLN
2008-09-11   Dostawa gotowej mieszanki betonowej 18 000,00 PLN
2008-07-09 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych do remontu chodników na terenie gmin powiatu lidzbarskiego prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia większej niż 14 000 euro, a mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawi
142 748,80 PLN
2008-06-18 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów na ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej.
13 323,00 PLN
2008-04-08 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do realizacji inwestycji pn.Remont budynku byłego banku w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Świętochowskiego 14, z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Miasta.
135 715,17 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Dostawy

Dostawy materiałów budowlanych
52 348,03 PLN
2008-02-28   Zadanie nr 3 - Pospółka (piasek i żwir) i humus. 38 800,00 PLN
2008-02-28   Zadanie nr 2 - Cement. 13 548,03 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 392 956,66 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Roboty budowlane

Remont budynku byłego banku w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Świętochowskiego 14, z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Miasta
395 557,93 PLN
2007-10-19   Zadanie nr 1 - Remont budynku. 373 645,77 PLN
2007-10-19   Zadanie nr 2 - Remont instalacji klimatyzacyjnej. 21 912,16 PLN
  Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Roboty budowlane

Remont budynku byłego banku w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Świętochowskiego 14, z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Miasta
395 557,93 PLN
2007-10-19   Zadanie nr 2 - Remont instalacji klimatyzacyjnej. 21 912,16 PLN
2007-10-19   Zadanie nr 1 - Remont budynku. 373 645,77 PLN
2007-07-17 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych do remontu chodnika w ciągu ulic powiatowych.
96 608,75 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ - SPÓŁKA JAWNA najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 887 724,61 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie