eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › budowa linii wodociągowej pod nazwąPołączenie sieci wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy- według opracowanej dokumentacji technicznej.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2007-10-12

Kalinowo: budowa linii wodociągowej pod nazwą: Połączenie sieci wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy- według opracowanej dokumentacji technicznej.
Numer ogłoszenia: 192641 - 2007; data zamieszczenia: 12.10.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 157805 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, fax 087 6298415.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa linii wodociągowej pod nazwą: Połączenie sieci wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy- według opracowanej dokumentacji technicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii wodociągowej głównej wraz z przyłączami domowymi, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, która między innymi przewiduje: wykonanie sieci wodociągowej PCV dn 90 mm - 304,0 mb, wykonanie sieci wodociągowej PCV dn 110 mm - 5.565 mb, wykonanie przyłączy wodociągowych 1147,5 mb/43 szt., wymiana 2 szt. pomp głębinowych oraz żwirów filtracyjnych w odżelaziaczach i odmanganiaczach w istniejącym ujęciu wody.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Oryginalny kod CPV: 28.86.25.00 - Rurociągi wody pitnej Kod CPV wg słownika 2008: 44.16.25.00 - Rurociągi wody pitnej .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 289000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 289000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 289000.00 / oferta z najwyższą ceną: 475521.18
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.