Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-05-16

Kartuzy: Organizacja regat żeglarskich w cyklu regat Pucharu Świata ISAF - POLISH OPEN PRO AM MATCH RACING TOUR 2011

Numer ogłoszenia: 139139 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, tel. 58 694 52 00, faks 58 6945135 , strona internetowa www.kartuzy.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja regat żeglarskich w cyklu regat Pucharu Świata ISAF - POLISH OPEN PRO AM MATCH RACING TOUR 2011.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację 8 regat żeglarskich w cyklu regat Pucharu Świata ISAF - POLISH OPEN PRO AM MATCH RACING TOUR 2011 w terminach:
1.1) 15 - 16 czerwca 2011,
1.2) 18 - 19 czerwca 2011,
1.3) 29 - 30 czerwca 2011,
1.4) 2 - 3 lipca 2011,
1.5) 10 - 11 sierpnia 2011,
1.6) 13 - 14 sierpnia 2011,
1.7) 24 - 25 sierpnia 2011,
1.8) 27 - 28 sierpnia 2011.
2) Regaty organizowane będą w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej na akwenie jeziora Wielkie Brodno, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w skierowanym do Wykonawcy zaproszeniu do składania ofert oraz załączonym do niego wzorze umowy.
3) Organizacja regat każdorazowo obejmuje zrealizowanie następujących działań:
3.1) Zrealizowanie akcji promocyjnej.
3.2) Przeprowadzenie regat zgodnie z harmonogramem:
a) Dzień pierwszy:
a.1) Przyjazd i zakwaterowanie sędziów oraz arbitrów z Polski i z zagranicy, wieczorem pierwsza odprawa z nimi.
a.2) Przyjazd i zakwaterowanie zawodników z Polski i z zagranicy. Dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem do regat łącznie z ważeniem załóg.
a.3) Oficjalne treningi dla załóg zgłoszonych do regat
a.4) Kolacja
b) Dzień drugi:
b.1) Śniadanie
b.2) Pierwsza odprawa organizatora z sędziami i personelem technicznym
b.3) Pierwsza odprawa zawodników z sędziami, omówienie instrukcji żeglugi
b.4) Losowanie jachtów i przygotowanie pairingów
b.5) Oficjalne rozpoczęcie regat
b.6) Rozpoczęcie rywalizacji w pierwszej części w formacie Round Robin (każdy z każdym)
b.7) Obiad dla sędziów, obsługi technicznej oraz zawodników, którzy czekają na swoją kolej.
b.8) Po wyścigach odprawa zawodników z arbitrami
b.9) Konferencja prasowa
b.10) Bankiet
c) Dzień trzeci:
c.1) Śniadanie
c.2) Odprawa organizatora z sędziami i personelem technicznym
c.3) Odprawa zawodników z sędziami
c.4) Losowanie jachtów
c.5) Kontynuacja rywalizacji, ćwierćfinały, półfinały, mały i wielki finał oraz walka o miejsca od 6-8 oraz od 9-12 (format imprezy może się zmienić w zależności od warunków atmosferycznych)
c.6) Obiad dla sędziów, obsługi technicznej oraz zawodników, którzy czekają na swoją kolej.
c.7) Zakończenie regat - na gorąco - na kei po ostatnim wyścigu wielkich finałów
c.8) Obliczanie wyników
c.9) Konferencja prasowa
c.10) Oficjalne zakończenie
c.11) Transport sędziów, arbitrów oraz zawodników na lotnisko
3.3) Zrealizowanie akcji promocyjnej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

92.60.00.00 - Usługi sportowe
79.95.20.00 - Usługi w zakresie organizacji imprez
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
    art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Open Yachting jest wyłącznym pomysłodawcą i właścicielem praw do organizacji regat Polish Open Pro Am Match Racing Tour 2011 oraz ich organizatorem. Impreza ta została zgłoszona za pośrednictwem Polskiego Związku Żeglarskiego do ISAF i figuruje w oficjalnym kalendarzu ISAF. W związku z tym usługa ta może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę. Wymogi określone przez ISAF dla organizacji zawodów na akwenach śródlądowych dla wszystkich poziomów klasyfikacji spełnia Open Yachting. Open Yachting posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji tego typu imprez. W związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a i b ustawy prawo zamówień publicznych proponuje się udzielenie zamówienia z wolnej ręki.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • OPEN YACHTING Krzysztof Rosiński, ul. PCK 5/73, 81-621 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KARTUZ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Kartuzach » więcej : Usługi sportowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU