eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Organizacja regat żeglarskich w cyklu regat Pucharu Świata ISAF - POLISH OPEN PRO AM MATCH RACING TOUR 2011

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-05-16

Kartuzy: Organizacja regat żeglarskich w cyklu regat Pucharu Świata ISAF - POLISH OPEN PRO AM MATCH RACING TOUR 2011
Numer ogłoszenia: 139139 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, tel. 58 694 52 00, faks 58 6945135 , strona internetowa www.kartuzy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja regat żeglarskich w cyklu regat Pucharu Świata ISAF - POLISH OPEN PRO AM MATCH RACING TOUR 2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację 8 regat żeglarskich w cyklu regat Pucharu Świata ISAF - POLISH OPEN PRO AM MATCH RACING TOUR 2011 w terminach: 1.1) 15 - 16 czerwca 2011, 1.2) 18 - 19 czerwca 2011, 1.3) 29 - 30 czerwca 2011, 1.4) 2 - 3 lipca 2011, 1.5) 10 - 11 sierpnia 2011, 1.6) 13 - 14 sierpnia 2011, 1.7) 24 - 25 sierpnia 2011, 1.8) 27 - 28 sierpnia 2011. 2) Regaty organizowane będą w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej na akwenie jeziora Wielkie Brodno, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w skierowanym do Wykonawcy zaproszeniu do składania ofert oraz załączonym do niego wzorze umowy. 3) Organizacja regat każdorazowo obejmuje zrealizowanie następujących działań: 3.1) Zrealizowanie akcji promocyjnej. 3.2) Przeprowadzenie regat zgodnie z harmonogramem: a) Dzień pierwszy: a.1) Przyjazd i zakwaterowanie sędziów oraz arbitrów z Polski i z zagranicy, wieczorem pierwsza odprawa z nimi. a.2) Przyjazd i zakwaterowanie zawodników z Polski i z zagranicy. Dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem do regat łącznie z ważeniem załóg. a.3) Oficjalne treningi dla załóg zgłoszonych do regat a.4) Kolacja b) Dzień drugi: b.1) Śniadanie b.2) Pierwsza odprawa organizatora z sędziami i personelem technicznym b.3) Pierwsza odprawa zawodników z sędziami, omówienie instrukcji żeglugi b.4) Losowanie jachtów i przygotowanie pairingów b.5) Oficjalne rozpoczęcie regat b.6) Rozpoczęcie rywalizacji w pierwszej części w formacie Round Robin (każdy z każdym) b.7) Obiad dla sędziów, obsługi technicznej oraz zawodników, którzy czekają na swoją kolej. b.8) Po wyścigach odprawa zawodników z arbitrami b.9) Konferencja prasowa b.10) Bankiet c) Dzień trzeci: c.1) Śniadanie c.2) Odprawa organizatora z sędziami i personelem technicznym c.3) Odprawa zawodników z sędziami c.4) Losowanie jachtów c.5) Kontynuacja rywalizacji, ćwierćfinały, półfinały, mały i wielki finał oraz walka o miejsca od 6-8 oraz od 9-12 (format imprezy może się zmienić w zależności od warunków atmosferycznych) c.6) Obiad dla sędziów, obsługi technicznej oraz zawodników, którzy czekają na swoją kolej. c.7) Zakończenie regat - na gorąco - na kei po ostatnim wyścigu wielkich finałów c.8) Obliczanie wyników c.9) Konferencja prasowa c.10) Oficjalne zakończenie c.11) Transport sędziów, arbitrów oraz zawodników na lotnisko 3.3) Zrealizowanie akcji promocyjnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.60.00.00 - Usługi sportowe 79.95.20.00 - Usługi w zakresie organizacji imprez .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Open Yachting jest wyłącznym pomysłodawcą i właścicielem praw do organizacji regat Polish Open Pro Am Match Racing Tour 2011 oraz ich organizatorem. Impreza ta została zgłoszona za pośrednictwem Polskiego Związku Żeglarskiego do ISAF i figuruje w oficjalnym kalendarzu ISAF. W związku z tym usługa ta może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę. Wymogi określone przez ISAF dla organizacji zawodów na akwenach śródlądowych dla wszystkich poziomów klasyfikacji spełnia Open Yachting. Open Yachting posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji tego typu imprez. W związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a i b ustawy prawo zamówień publicznych proponuje się udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • OPEN YACHTING Krzysztof Rosiński, ul. PCK 5/73, 81-621 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.