eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - przetargiMazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-06
2023-09-22
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowski Sp. z o.o. - etap II
2023-08-09
2023-08-18
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego poprzez dostawę licencji, telefonów przewodowych, telefonów bezprzewodowych oraz słuchawek przewodowych z mikrofonem w ramach REACT EU
2023-08-09
2023-08-21
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku ,,C''- etap II" wraz z udziałem w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano - montażowych.
2023-08-09
2023-08-23
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku ,,C'' - I etap dokumentacja".
2023-08-04
2023-08-23
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano montażowych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o."
2023-08-03
2023-08-21
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano montażowych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o."
2023-08-02
2023-08-17
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku ,,C'' - I etap dokumentacja".
2023-07-28
2023-08-14
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.
2023-07-28
2023-08-08
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
2023-07-05
2023-07-13
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Rozbudowa posiadanego systemu PACS o portal internetowy udostępniający pacjentom usługę pozwalającą na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z rozbudową infrastruktury w ramach REACT EU
2023-06-28
2023-07-14
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie robót w ramach zadania -"Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w MSB Sp. z o.o. - etap III"
2023-06-26
2023-07-06
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o."
2023-05-26
2023-06-07
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Świadczenie usługi serwisu systemu AMMS Plus oraz systemu InfoMedica Plus
2023-05-25
2023-06-06
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Rozbudowa posiadanego systemu PACS o portal internetowy udostępniający pacjentom usługę pozwalającą na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z rozbudową infrastruktury
2023-05-24
2023-06-12
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.
2023-05-18
2023-05-29
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Konserwacja i przeglądy urządzeń wentylacyjnych, systemów chłodniczych obsługujących wentylację, agregatów wody lodowej, klimatyzatorów i lodówek w obiektach podległych Szpitalowi Bródnowskiemu,
2023-05-08
2023-05-17
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy realizacji zadania pt. "Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej -etap III"
2023-04-13
2023-04-21
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz zewnętrznych struktur cyberbezpieczeństwa
2023-03-30
2023-04-13
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej: kable, czujniki, mankiety, części lamp bakteriobójczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
2023-03-21
2023-04-07
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano montażowych wraz z dokumentacją projektową w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Oddziału Covid - 19 budynek C odcinek C w formule zaprojektuj i wybuduj".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.
Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.
2023-09-18
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
2023-09-12
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Rozbudowa posiadanego systemu PACS o portal internetowy udostępniający pacjentom usługę pozwalającą na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z rozbudową infrastruktury w ramach REACT EU
2023-09-08
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego poprzez dostawę licencji, telefonów przewodowych, telefonów bezprzewodowych oraz słuchawek przewodowych z mikrofonem w ramach REACT EU
2023-09-08
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku ,,C'' - I etap dokumentacja".
2023-09-08
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku ,,C''- etap II" wraz z udziałem w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano - montażowych.
2023-08-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano montażowych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o."
2023-08-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie robót w ramach zadania -"Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w MSB Sp. z o.o. - etap III"
2023-08-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano montażowych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o."
2023-08-04
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku ,,C'' - I etap dokumentacja".
2023-07-31
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Świadczenie usługi serwisu systemu AMMS Plus oraz systemu InfoMedica Plus
2023-07-21
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Konserwacja i przeglądy urządzeń wentylacyjnych, systemów chłodniczych obsługujących wentylację, agregatów wody lodowej, klimatyzatorów i lodówek w obiektach podległych Szpitalowi Bródnowskiemu,
2023-07-21
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o."
2023-07-13
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Rozbudowa posiadanego systemu PACS o portal internetowy udostępniający pacjentom usługę pozwalającą na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z rozbudową infrastruktury
2023-07-05
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej: kable, czujniki, mankiety dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o. o.
2023-06-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.
2023-06-29
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz zewnętrznych struktur cyberbezpieczeństwa
2023-06-21
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica Plus oraz AMMS Plus
2023-06-02
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy realizacji zadania pt. "Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej -etap III"
2023-05-31
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej: kable, czujniki, mankiety, części lamp bakteriobójczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.