eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM - przetargiMUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-17
2023-11-27
Zakopane Dostawy MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Kolumna reprograficzna wraz z wyposażeniem umożliwiająca cyfrową reprodukcję książek, czasopism, map, plakatów i innych dokumentów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-11
2023-10-19
Zakopane Usługi MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa - filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
2022-05-02
2022-05-12
Zakopane Dostawy MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM "Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego"
2022-01-20
2022-02-04
Zakopane Roboty budowlane MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM "Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace" - filii Muzeum Tatrzańskiego"
2021-08-10
2021-08-27
Zakopane Roboty budowlane MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej.
2021-03-31
2021-04-16
Zakopane Roboty budowlane MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM "Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa "Opolanka" - filii Muzeum Tatrzańskiego"
2021-02-04
2021-02-15
Zakopane usługi MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace
2021-02-04
2021-02-15
Zakopane Usługi MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace
2021-02-04
2021-02-18
Zakopane Usługi MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace
2020-10-08
2020-10-16
Zakopane Usługi Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie dostaw i usług - dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku - Galeria Władysława Hasiora" oraz "Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku - Willi Oksza" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2020-09-16
2020-09-24
Zakopane Usługi Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Usługa dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020
2019-12-13
2020-01-10
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczką budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa "Opolanka" - filii Muzeum Tatrzańskiego" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2019-09-04
2019-09-19
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2019-08-14
2019-08-29
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa "Oksza" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2019-07-31
2019-08-19
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2019-07-26
2019-08-12
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych" w ramach projektu pod nazwą ""Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII - XIX w.) - prace konserwatorskie i roboty budowlane", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków
2019-07-23
2019-08-07
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa "Oksza" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2019-07-22
2019-08-06
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2019-07-05
2019-07-22
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa "Oksza" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2019-03-28
2019-05-10
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2019-03-27
2018-04-25
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-22
brak danych
Zakopane Usługi MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa - filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
2023-11-11
brak danych
Zakopane Usługi MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Przeprowadzeniu konserwacji wnętrz budynku Palace - Katownia Podhala- filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
2022-11-08
brak danych
Zakopane Dostawy MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM "Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego"
2022-04-28
brak danych
Zakopane Roboty budowlane MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM "Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace" - filii Muzeum Tatrzańskiego"
2021-10-21
brak danych
Zakopane Roboty budowlane MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej.
2021-05-28
brak danych
Zakopane Roboty budowlane MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM "Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa "Opolanka" - filii Muzeum Tatrzańskiego"
2021-05-12
brak danych
Zakopane Usługi MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace
2020-12-02
brak danych
Zakopane Usługi Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie dostaw i usług - dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą: "Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku - Galeria Władysława Hasiora" oraz "Projekt przemiany ekspozycji stałej oraz projekt aranżacji sal wystaw czasowych w budynku - Willi Oksza" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2020-11-12
brak danych
Zakopane Usługi Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Usługa dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdującym się przy ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury 2020
2020-03-30
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa "Opolanka" - filii Muzeum Tatrzańskiego" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2019-11-13
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa "Oksza" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2019-11-07
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2019-10-23
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych" w ramach projektu pod nazwą ""Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII - XIX w.) - prace konserwatorskie i roboty budowlane", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków
2019-10-23
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2019-05-30
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich" w ramach projektu pod nazwą"Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
2018-12-04
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszów - Czarna Góra" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2018-07-23
brak danych
Zakopane Dostawy Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Zakup do zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem obrazów1) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Heleny Białynickiej - Birula, 12-13 X 1929 2) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Teodora Białynickiego -Birula, 8 V 1931
2018-06-29
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa "Koliba " w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2018-06-29
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum stylu Zakopiańskiego - Inspiracje im. M. i B. Dembowskich - filii Muzeum Tatrzańskiego" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
2018-06-28
brak danych
Zakopane Roboty budowlane Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego Wykonanie robót budowlano - remontowych budynku wpisanego do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym - projekcie pod nazwą"Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sołtysów w Jurgowie" w ramach projektu pod nazwą "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.