eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Włoszczowa

Gmina Włoszczowa - przetargiGmina Włoszczowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-21
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy" w ramach projektuKompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców
2020-10-16
2020-11-02
Włoszczowa Usługi Gmina Włoszczowa "Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych altan w miejscu wskazanym przez Zamawiającego" w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"
2020-10-07
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni"
2020-10-07
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowienr 397050 T - ul. Południowa, 397049 T - ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna"
2020-08-20
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy" w ramach projektuKompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Włoszczowa
Gmina Włoszczowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-15
2020-09-23
Włoszczowa Dostawy Gmina Włoszczowa ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2020-07-02
2020-07-17
Włoszczowa Usługi Gmina Włoszczowa "Udzielenie kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włoszczowa"
2020-06-19
2020-07-06
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni"
2020-06-10
2020-06-25
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050T - ul. Południowa, 397049T - ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna"
2020-06-05
2020-06-22
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Rozbiórka budynków wymiennikowni ciepła os. Brożka 3 i 16 we Włoszczowie" w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców
2020-05-15
2020-06-01
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie
2020-04-17
2020-05-05
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie
2020-01-31
2020-02-12
Włoszczowa Usługi Gmina Włoszczowa "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO"
2020-01-30
2020-02-10
Włoszczowa Dostawy Gmina Włoszczowa "Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa w 2020 roku"
2020-01-27
2020-02-11
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy " w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców
2019-11-26
2019-12-12
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy" w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców
2019-10-29
2019-11-13
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie"
2019-10-25
2019-11-12
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Przebudowa drogi gminnej nr 397069 T w miejscowości Bebelno Wieś"
2019-10-22
2019-11-06
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabawo charakterze sprawnościowym w Czarncy" w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019"
2019-10-11
2019-10-28
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie"
2019-08-21
2019-09-06
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa
2019-06-27
2019-07-12
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00"
2019-05-10
2019-05-20
Włoszczowa Dostawy Gmina Włoszczowa ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2019-04-17
2019-05-06
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie"
2019-04-12
2019-04-29
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Włoszczowa
Gmina Włoszczowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-02
brak danych
Włoszczowa Usługi Gmina Włoszczowa "Udzielenie kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł (słowniecztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włoszczowa"
2020-07-17
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Rozbiórka budynków wymiennikowni ciepła os. Brożka 3 i 16 we Włoszczowie" w ramach projektuKompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"
2020-07-17
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni"
2020-06-09
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie
2020-03-06
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy" w ramach projektuKompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców
2020-03-04
brak danych
Włoszczowa Usługi Gmina Włoszczowa "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO"
2020-02-20
brak danych
Włoszczowa Dostawy Gmina Włoszczowa "Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa w 2020 roku"
2020-02-14
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy " w ramach projektuKompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców
2019-11-26
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie"
2019-11-21
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy" w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019"
2019-11-19
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Przebudowa drogi gminnej nr 397069 T w miejscowości Bebelno Wieś"
2019-09-16
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa
2019-08-09
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00"
2019-07-30
brak danych
Włoszczowa Dostawy Gmina Włoszczowa ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2019-06-18
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie
2019-06-10
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa "Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie"
2019-04-23
brak danych
Włoszczowa Dostawy Gmina Włoszczowa Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa w 2019r.
2019-02-22
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Gmina Włoszczowa Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa
2018-12-28
brak danych
Włoszczowa Usługi Gmina Włoszczowa "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa"
2018-12-28
brak danych
Włoszczowa Dostawy Gmina Włoszczowa Dostawa wyposażenia w ramach budowy Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Włoszczowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.