eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Murowana Goślina

Gmina Murowana Goślina - przetargiGmina Murowana Goślina - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-09-20
brak danych
Murowana Goślina usługi Gmina Murowana Goślina Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym Gminy Murowana Goślina.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-13
2020-11-23
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina Wykonywanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020-2021 i utrzymaniu czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w I. półroczu 2021 roku.
2020-09-11
2020-09-28
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina "Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina, w systemie zaprojektuj i wybuduj, na odcinku Białężyn - Uchorowo"
2020-08-07
2020-08-25
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Raduszyn, na terenie gminy Murowana Goślina
2020-08-03
2020-08-18
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Złotoryjsko, na terenie gminy Murowana Goślina.
2020-07-30
2020-08-17
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Łopuchówku, gmina Murowana Goślina.
2020-07-27
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina -budowa ścieżki pieszo -rowerowej ul. Raduszyńska.
2020-07-16
2020-08-06
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boduszewie.
2020-06-29
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina -budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska.
2020-05-28
2020-06-05
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku
2020-05-08
2020-05-18
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina i 5. podmiotów wymienionych w SIWZ, na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku."
2020-05-06
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska.
2020-04-30
2020-05-18
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ulicy Narcyzowej i ulicy Chabrowej w miejscowości Murowana Goślina
2020-03-03
2020-03-18
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2020 roku, według III. (trzech) części przedmiotu zamówienia
2020-02-14
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU)CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2020-02-13
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-07
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Raduszyn, na terenie gminy Murowana Goślina
2020-09-07
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Złotoryjsko, na terenie gminy Murowana Goślina.
2020-09-07
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Łopuchówku, gmina Murowana Goślina.
2020-09-03
brak danych
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boduszewie.
2020-07-14
brak danych
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina i 5. podmiotów wymienionych w SIWZ, na okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2022 roku."
2020-07-02
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ulicy Narcyzowej i ulicy Chabrowej w miejscowości Murowana Goślina
2020-05-14
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2020 roku, według III. (trzech) części przedmiotu zamówienia.
2020-02-20
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego - będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34,71-080 Szczecin - na terenie gminy Murowana Goślina.
2019-12-11
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej
2019-11-22
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa toalety miejskiej
2019-10-23
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina
2019-09-24
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4
2019-09-24
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7
2019-09-20
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2019-09-10
brak danych
Murowana Goślina Usługi Gmina Murowana Goślina DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
2019-08-06
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska
2019-07-31
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Przebudowa świetlicy w Uchorowie
2019-07-15
brak danych
Murowana Goślina Dostawy Gmina Murowana Goślina Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina i 5. podmiotów wymienionych w SIWZ, na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
2019-07-11
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I
2019-07-10
brak danych
Murowana Goślina Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Murowana Goślina
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.