eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo - przetargiGmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-25
2022-06-09
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa placu zabaw na III Parceli w Legionowie
2022-05-25
2022-06-10
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Zagospodarowanie terenu wokół budynku zajęć terapeutycznych przy ul. Orląt Lwowskich 8 w Legionowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-05
2022-05-20
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Sowińskiego, Krasińskiego, Grottgera wraz z budową drogi rowerowej
2022-04-13
2022-04-22
Legionowo Dostawy Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Zakup i dostawa 17 komputerów stacjonarnych, 14 komputerów przenośnych, 7 monitorów interaktywnych z wbudowanym kompu. OPS, 1 drukarki laserowej kolor. A4, 3 skanerów autom. oraz 3 skanerów płaskich
2022-04-12
2022-04-27
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa drogi nr 180649W - ulicy Zakopiańskiej w Legionowie
2022-04-06
2022-04-21
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 180662W ulicy Olszankowej wraz z infrastrukturą techniczną
2022-03-30
2022-04-14
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Wykonanie oznakowania poziomego dróg kategorii gminnej (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, strzałki i symbole) na terenie Legionowa
2022-03-17
2022-04-01
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa drogi nr 180649W - ulicy Zakopiańskiej w Legionowie
2022-03-16
2022-03-31
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa obiektów małej architektury na terenie parku im. Jana Pawła II w Legionowie
2022-03-08
2022-03-17
Legionowo Usługi Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Oczyszczanie studni chłonnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, koszy osadnikowych oraz kanałów i przykanalików z monitoringiem TV za pomocą kamery wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku
2022-03-02
2022-03-18
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu - 3 Części
2022-02-24
2022-03-14
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 180662W ulicy Olszankowej wraz z infrastrukturą techniczną
2022-02-17
2022-03-04
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa drogi nr 180649W - ulicy Zakopiańskiej w Legionowie
2022-01-25
2022-02-10
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w Legionowie
2022-01-20
2022-01-28
Legionowo Dostawy Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Zakup i dostawa worków na odpady segregowane przeznaczonych dla mieszkańców Legionowa w ramach Systemu Gospodarki Odpadami
2022-01-19
2022-02-03
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu - 3 Części
2022-01-19
2022-02-07
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu - 3 Części
2021-12-16
2022-01-03
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Legionowo
2021-12-14
2022-01-05
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w Legionowie
2021-12-02
2021-12-17
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa "Kozłówka" w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-11-17
2021-11-25
Legionowo Usługi Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej, na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej, na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie
2021-11-17
2021-11-26
Legionowo Usługi Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-17
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Wykonanie oznakowania poziomego dróg kategorii gminnej (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, strzałki i symbole) na terenie Legionowa
2022-05-16
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa obiektów małej architektury na terenie parku im. Jana Pawła II w Legionowie
2022-05-10
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu - 3 Części
2022-04-19
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa drogi nr 180649W - ulicy Zakopiańskiej w Legionowie
2022-04-19
brak danych
Legionowo Usługi Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Oczyszczanie studni chłonnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, koszy osadnikowych oraz kanałów i przykanalików z monitoringiem TV za pomocą kamery wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku
2022-03-30
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 180662W ulicy Olszankowej wraz z infrastrukturą techniczną
2022-03-17
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa drogi nr 180649W - ulicy Zakopiańskiej w Legionowie
2022-03-10
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w Legionowie
2022-03-01
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu - 3 Części
2022-02-15
brak danych
Legionowo Dostawy Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Zakup i dostawa worków na odpady segregowane przeznaczonych dla mieszkańców Legionowa w ramach Systemu Gospodarki Odpadami
2022-02-07
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Legionowo
2022-01-25
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w Legionowie
2022-01-11
brak danych
Legionowo Usługi Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Wykonanie usługi w zakresie odbioru wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Miejskiej Legionowo
2022-01-04
brak danych
Legionowo Dostawy Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków z obiektów Gminy Miejskiej Legionowo
2022-01-04
brak danych
Legionowo Dostawy Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Dostawa ciepła do obiektów Urzędu Miasta Legionowo
2022-01-04
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Willa "Kozłówka" w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-12-28
brak danych
Legionowo Usługi Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
2021-12-20
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Zadanie 1: Przebudowa lokalnego węzła przesiadkowego przy ul. Gen. J. Sowińskiego w Legionowie; Zadanie 2: Przebudowa lokalnego węzła przesiadkowego przy ul. Olszankowej w Legionowie
2021-12-13
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Leszczynowej w Legionowie
2021-12-13
brak danych
Legionowo Roboty budowlane Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo Zad 1: Remont ciągu pieszego przy ul. Sobieskiego w Legionowie na terenie działki nr 156 obr. 66, Zad 2: Remont ciągu pieszego przy ul. Sobieskiego w Legionowie na terenie działki nr 157 obr. 66.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.