eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008.Ogłoszenie z dnia 2005-09-21

POZYCJA 49380

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Olsztyn: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, do kontaktów: Stanisław Skwarzec, Bożena Mićko, ul. Głowackiego, 10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5235029, fax 089 5235685, e-mail: bmicko@anr.gov.pl, www.anr.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie w latach 2006-2008. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 70.30.00.00 - Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy Kod CPV wg słownika 2008: 70.30.00.00 - Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 82201-82206. 2.3) Kategoria usług: 14 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 5.327.870 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.10.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: SNW-0161-43/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 14.09.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 70.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 82201-82206. 2) Rodzaj i zakres: Wycena majątku będącego we władaniu ANR Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Ostróda, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Nidzica, Szczytno, Mrągowo, Kętrzyn, Węgorzewo, Elbląg, Braniewo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5327870 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2008.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.