eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › LENSO SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

LENSO SP. Z O.O.
Antoniego Madalińskiego 3
61-509 Poznań
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie LENSO SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2014 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

30

Łączna wartość
wygranych przetargów

8 371 829 zł

Liczba zamawiających

17

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma LENSO SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie LENSO SP. Z O.O. zamówień to 8 371 828,92 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Wojskowa Akademia Techniczna.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 733 080,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP przetargu, którego przedmiotem było Dostawa kompletu infrastruktury naukowo-badawczej do zrobotyzowanego frezowania dużych obiektów na podstawie dokumentacji 3D uzyskanej z precyzyjnego skanowania mikro i małych modeli.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3 075,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa materiałów do optycznego pomiaru kół zębatych. Przetarg ogłoszony był przez Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.


Liczba udzielonych firmie LENSO SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy LENSO SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 7 2 648 602,92 PLN 5
2022 8 1 523 330,00 PLN 5
2021 3 712 225,00 PLN 3
2016 1 228 000,00 PLN 1
2015 8 2 560 785,00 PLN 7
2014 3 698 886,00 PLN 3
RAZEM: 30 8 371 828,92 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (26 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 7 921 803,92 zł). Przetargi, w których wygrywa firma LENSO SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, Skanery, Aparatura kontrolna i badawcza, Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), Specjalistyczne przyrządy optycznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma LENSO SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (7 przetargów na łączną kwotę 2 857 329,92 zł). Rzeszów (4 przetargi na łączną kwotę 354 625,00 zł). Kraków (4 przetargi na łączną kwotę 569 933,00 zł). Zamość (2 przetargi na łączną kwotę 80 238,00 zł). Zielona Góra (2 przetargi na łączną kwotę 891 850,00 zł).

Lista przetargów, w których firma LENSO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-09-13 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Najem aparatury badawczej przeznaczonej do badania procesu uplastyczniania stali, na potrzeby realizacji projektu WIMiR Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp.272-463/23
107 748,00 PLN
2023-08-22 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI BADANIA KINEMATYKI ROBOTÓW
365 000,00 PLN
2023-07-05 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM POMIAROWEGO DO OCENY GEOMETRII I STOPNIA WYTĘŻENIA ELEMENTÓW STOSOWANYCH W TECHNICE WOJSKOWEJ - DOSTAWA OPTYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO DO POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ
460 000,00 PLN
2023-07-03 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA WRAZ Z URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM OPTYCZNEGO UKŁADU POMIAROWEGO DO BEZKONTAKTOWYCH POMIARÓW PARAMETRÓW DRGAŃ OBIEKTÓW WIRUJĄCYCH W PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ
499 999,92 PLN
2023-06-06 Dęblin

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dostawy

Dostawa systemu pomiarowego przeznaczonego do pomiarów odkształceń oraz przemieszczeń 3D
499 995,00 PLN
2023-02-06 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa robotów, zrobotyzowanych stanowisk dydaktycznych oraz ramienia haptycznego w sześciu częściach dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej - część 6
14 760,00 PLN
2023-01-19 Wrocław

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dostawy

Dostawa zestawu dwóch skanerów powierzchni 3D wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.
701 100,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LENSO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 2 648 602,92 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-16 Częstochowa

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Dostawy

Dostawa przemysłowego skanera 3D dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
164 820,00 PLN
2022-09-22 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Dostawy

Dostawa skanera 3D
172 750,00 PLN
2022-09-16 Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski
Dostawy

Dostawa optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D.
406 000,00 PLN
2022-08-11 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Najem aparatury badawczej przeznaczonej do badania procesu uplastyczniania stali, na potrzeby realizacji projektu WIMiR Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp.272-211/22
359 160,00 PLN
2022-06-07 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA OPTYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO 3D DO WYKONYWANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW NA POTRZEBY MODERNIZACJI I DOPOSAŻENIA STANOWISK LABORATORYJNYCH W ZBE ITL
182 000,00 PLN
  Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Usługi

Kompleksowa organizacja szkoleń certyfikowanych w ramach projektu Nowa Jakość dla studentów WBMiL
178 800,00 PLN
2022-02-15   Kompleksowa organizacja szkoleń certyfikowanych w ramach projektu Nowa Jakość dla studentów WBMiL - część 2 92 700,00 PLN
2022-02-15   Kompleksowa organizacja szkoleń certyfikowanych w ramach projektu Nowa Jakość dla studentów WBMiL - część 1 86 100,00 PLN
2022-01-07 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Dostawa wizyjnego systemu pomiaru odkształceń i przemieszczeń - KC-zp. 272-614/21
59 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LENSO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 1 523 330,00 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-12 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA SYSTEMU OPTYCZNEGO POMIARU PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ
279 000,00 PLN
2021-11-03 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Usługi

szkolenie dla kadry dydaktycznej AGH z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP - KC-zp.272-432/21
43 225,00 PLN
2021-04-12 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby projektu pt. Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową realizowanego na WILIS PG
390 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LENSO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 712 225,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-07 Poznań

Politechnika Poznańska
Dostawy

dostawa fabrycznie nowego dodatkowego osprzętu do pomiaru trójwymiarowych przemieszczeń i odkształceń elementów konstrukcyjnych w obszarze 1200 mm x 1000 mm wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego
228 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LENSO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 228 000,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-17 Puławy

Gmina Miasto Puławy
Dostawy

Skaner 3D manualna jednostka do digitalizacji 3D
600 000,00 PLN
2015-11-02 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa materiałów do optycznego pomiaru kół zębatych.
3 075,00 PLN
2015-10-09 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Dostawy

Dostawa stacji roboczej oraz zapewnienie jej współpracy z optycznym systemem pomiarowym ARAMIS dla Politechniki Świętokrzyskiej.
12 915,00 PLN
2015-09-22 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dostawy

Dostawa przestrzennego skanera optycznego
645 627,00 PLN
2015-07-24 Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski
Dostawy

ne dotyczy
485 850,00 PLN
2015-07-01 Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawy

Dostawa kompletu infrastruktury naukowo-badawczej do zrobotyzowanego frezowania dużych obiektów na podstawie dokumentacji 3D uzyskanej z precyzyjnego skanowania mikro i małych modeli
733 080,00 PLN
  Zamość

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Dostawy

Dostawa wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych
80 238,00 PLN
2015-06-19   dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym wyposażeniem 57 338,00 PLN
2015-06-19   dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego 22 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LENSO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 2 560 785,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-11-12 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa zestawu fotogrametrycznego TRITOP do budowy zestawu do identyfikacji odkształceń mechanicznych struktury nośnej transportera metodą fotogrametryczną
338 250,00 PLN
2014-09-10 Łódź

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.
Dostawy

dostawa i montaż skanera 3D do Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych.
297 660,00 PLN
2014-07-16 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

zestaw dwóch monochromatycznych kamer
62 976,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LENSO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 698 886,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie