eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan

Dane wykonawcy:

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan
119
37-625 Krowica Sama
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2022 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

22

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 225 194 zł

Liczba zamawiających

7

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan, najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan zamówień to 3 225 194,13 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (16 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Lubaczów.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 690 072,65 PLN w ramach ogłoszonego przez GMINA STARY DZIKÓW przetargu, którego przedmiotem było "Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie" - część 1.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 004,40 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej - część 6 Przetarg ogłoszony był przez ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ.


Liczba udzielonych firmie Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 16 2 577 524,52 PLN 7
2022 6 647 669,61 PLN 2
RAZEM: 22 3 225 194,13 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (12 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 822 648,55 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty instalacyjne elektryczne, Usługi związane z odpadami, Roboty budowlane, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Lubaczów (17 przetargów na łączną kwotę 1 672 588,29 zł). Korczowa (3 przetargi na łączną kwotę 241 656,25 zł). Stary Dzików (1 przetarg na łączną kwotę 690 072,65 zł). Przeworsk (1 przetarg na łączną kwotę 620 876,94 zł).

Lista przetargów, w których firma Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-20 Korczowa

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej - część 6
1 004,40 PLN
2023-11-29 Przeworsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku PSSE poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych, modernizację instalacji CO i CWU wraz z modernizacją źródła ciepła, wykonanie dostępności dla osób niepełnosprawnych
620 876,94 PLN
  Lubaczów

Gmina Lubaczów
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych
194 753,43 PLN
2023-08-09   Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych - część 2 104 572,46 PLN
2023-08-09   Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych - część 1 90 180,97 PLN
2023-07-11 Lubaczów

Gmina Lubaczów
Roboty budowlane

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach - etap II
280 500,01 PLN
  Lubaczów

Gmina Lubaczów
Usługi

Koszenie łąk wraz ze zbieraniem i uprzątnięciem oraz mulczowaniem traw będących własnością Gminy Lubaczów, użytkowanych przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie
122 899,50 PLN
2023-06-29   Koszenie łąk wraz ze zbieraniem i uprzątnięciem oraz mulczowaniem traw będących własnością Gminy Lubaczów, użytkowanych przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie - część 3 39 765,60 PLN
2023-06-29   Koszenie łąk wraz ze zbieraniem i uprzątnięciem oraz mulczowaniem traw będących własnością Gminy Lubaczów, użytkowanych przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie - część 2 43 047,90 PLN
2023-06-29   Koszenie łąk wraz ze zbieraniem i uprzątnięciem oraz mulczowaniem traw będących własnością Gminy Lubaczów, użytkowanych przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie - część 1 40 086,00 PLN
2023-06-23 Lubaczów

MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE
Roboty budowlane

Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap VI
209 324,79 PLN
2023-03-29 Stary Dzików

GMINA STARY DZIKÓW
Roboty budowlane

"Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie" - część 1
690 072,65 PLN
2023-02-15 Lubaczów

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE
Usługi

usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
160 547,40 PLN
  Lubaczów

Gmina Miejska Lubaczów
Usługi

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"
297 545,40 PLN
2023-01-24   "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - część 5 5 670,00 PLN
2023-01-24   "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - część 4 17 820,00 PLN
2023-01-24   "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - część 3 32 135,40 PLN
2023-01-24   "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - część 2 113 400,00 PLN
2023-01-24   "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - część 1 128 520,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 2 577 524,52 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-11-08 Lubaczów

Gmina Lubaczów
Roboty budowlane

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach - etap I
232 565,20 PLN
  Lubaczów

Gmina Lubaczów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych z kruszywa
146 420,73 PLN
2022-10-21   Remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych z kruszywa - część 2 16 200,15 PLN
2022-10-21   Remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych z kruszywa - część 1 130 220,58 PLN
2022-10-21 Lubaczów

Gmina Lubaczów
Roboty budowlane

Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym - część 3
28 031,83 PLN
2022-04-04 Korczowa

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej - Drogowe Przejście Graniczne w Budomierzu
151 851,85 PLN
2022-01-13 Korczowa

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej - część 4
88 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 647 669,61 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie