eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala

Dane wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala
Mickiewicza 14
23-400 Biłgoraj
woj. lubelskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

38

Łączna wartość
wygranych przetargów

28 969 406 zł

Liczba zamawiających

23

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala, najczęściej zlokalizowane były w województwie lubelskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala zamówień to 28 969 405,96 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (9 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 4 749 950,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Nisko przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków Komunalnych i ZM.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 4 059,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zad. 5 samochód o ład 8-10 t samowyładowczy Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.


Liczba udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 9 12 811 750,70 PLN 7
2022 3 2 214 060,98 PLN 3
2021 2 8 840 768,73 PLN 2
2017 1 878 496,44 PLN 1
2015 6 1 354 800,73 PLN 4
2014 5 741 146,62 PLN 3
2013 1 706 477,70 PLN 1
2012 3 428 760,65 PLN 3
2011 6 663 702,43 PLN 3
2007 2 329 440,98 PLN 2
RAZEM: 38 28 969 405,96 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (36 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 28 086 850,52 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Tynkowanie, Roboty budowlane, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg, Roboty malarskiePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Biłgoraj (12 przetargi na łączną kwotę 3 845 290,36 zł). Księżpol (4 przetargi na łączną kwotę 526 705,85 zł). Nisko (3 przetargi na łączną kwotę 5 986 327,70 zł). Tereszpol-Zaorenda (3 przetargi na łączną kwotę 5 671 733,72 zł). Bychawa (3 przetargi na łączną kwotę 130 156,34 zł).

Lista przetargów, w których firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-19 Tarnogród

Gmina Tarnogród
Roboty budowlane

Poprawa warunków edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Tarnogród. - część 2
1 137 750,00 PLN
2023-08-21 Wysokie

Gmina Wysokie
Roboty budowlane

Termomodernizacja/modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wysokie - część 2
3 950 000,00 PLN
2023-08-01 Tereszpol-Zaorenda

Gmina Tereszpol
Roboty budowlane

Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Tereszpolu-Zaorendzie
1 489 000,01 PLN
2023-07-03 Biłgoraj

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Roboty budowlane

"Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju"
859 770,00 PLN
2023-06-29 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nisko.
529 900,00 PLN
2023-06-13 Tereszpol-Zaorenda

Gmina Tereszpol
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tereszpol
3 155 314,71 PLN
2023-05-25 Tereszpol-Zaorenda

Gmina Tereszpol
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tereszpol - część 3
1 027 419,00 PLN
2023-03-29 Stary Dzików

GMINA STARY DZIKÓW
Roboty budowlane

"Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie" - część 4
539 646,60 PLN
2023-03-14 Księżpol

GMINA KSIĘŻPOL
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - część 3
122 950,38 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 12 811 750,70 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-08 Józefów

NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW
Roboty budowlane

Remont budynków Nadleśnictwa Józefów - część 3
525 885,98 PLN
2022-09-30 Biłgoraj

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju
640 707,00 PLN
2022-09-19 Biłgoraj

Gmina Miasto Biłgoraj
Roboty budowlane

Budowa hali garażowej na terenie MSD w Biłgoraju
1 047 468,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 2 214 060,98 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-06-29 Rudnik nad Sanem

Nadleśnictwo Rudnik
Roboty budowlane

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię położonych na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem
4 090 818,73 PLN
2021-06-18 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków Komunalnych i ZM
4 749 950,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 8 840 768,73 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-12 Stary Dzików

Gmina Stary Dzików
Roboty budowlane

"Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Stary Dzików"
878 496,44 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 878 496,44 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-06 Księżpol

Gmina Księżpol
Roboty budowlane

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy Zespole Szkół Podstawowych w Księżpolu
72 971,62 PLN
2015-07-24 Księżpol

Gmina Księżpol
Roboty budowlane

Budowa świetlicy rekreacyjnej w miejscowości Markowicze
243 551,68 PLN
2015-06-29 Księżpol

Gmina Księżpol
Roboty budowlane

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2930L w m. Rogale o dł. 303m - etap IV
87 232,17 PLN
2015-04-16 Tarnogród

Gmina Tarnogród
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu pieszego na odcinku ul. Jaśminowej-parking przy UM Tarnogród, od km 0+095,70 do km 0+202,70
139 931,72 PLN
2015-04-02 Biłgoraj

Gmina Miasto Biłgoraj
Roboty budowlane

Urządzenie cmentarza przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju.
555 555,21 PLN
2015-01-09 Godziszów

Gmina Godziszów
Roboty budowlane

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2808L JANÓW LUB. - TOKARY - HUTA TUROBIŃSKA W MSC. ZDZIŁOWICE CZWARTE
255 558,33 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 354 800,73 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-15 Bychawa

Gmina Bychawa
Roboty budowlane

Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Olszowiec - zamówienie uzupełniające.
11 488,06 PLN
2014-09-02 Biłgoraj

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Roboty budowlane

przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdamiprzebudowa mostu drogowego nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2910L Frampol - Latyczyn w m. Radzięci
68 128,00 PLN
2014-08-28 Bychawa

Gmina Bychawa
Roboty budowlane

Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Olszowiec - roboty dodatkowe.
6 219,58 PLN
2014-05-16 Bychawa

Gmina Bychawa
Roboty budowlane

Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Olszowiec.
112 448,70 PLN
2014-05-14 Łukowa

Gmina Łukowa
Roboty budowlane

Budowa wiaty i pomieszczeń magazynowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego.
542 862,28 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 741 146,62 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-06-25 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu oraz zagospodarowanie centrum miejscowości - I część - roboty budowlane
706 477,70 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 706 477,70 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-05-16 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Roboty budowlane

Termorenowacja obiektu Posterunku Policji w Zwierzyńcu
147 728,58 PLN
2012-03-27 Potok Górny

Gmina Potok Górny
Roboty budowlane

Zagospodarowanie centrum wsi Lipiny Dolne - remont remizy OSP - etap II.
276 973,07 PLN
2012-02-24 Biłgoraj

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Usługi

Zad. 5 samochód o ład 8-10 t samowyładowczy
4 059,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 428 760,65 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-07-19 Frampol

Burmistrz Frampola
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających przy Zespole Boisk znajdującym się przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Frampolu
113 224,65 PLN
  Biłgoraj

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Roboty budowlane

remonty przepustów na drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego.
340 162,17 PLN
2011-07-19   Zad. 2- remonty przepustów na drogach powiatowych położonych na terenie gmin Aleksandrów, Józefów, Łukowa i Obsza. 128 125,03 PLN
2011-07-19   Zad. 4- remonty przepustów na drogach powiatowych położonych na terenie gmin Frampol, Goraj, Turobin. 80 910,32 PLN
2011-07-19   Zad. 3- remonty przepustów na drogach powiatowych położonych na terenie gmin Tarnogród, Biszcza, Księżpol. 84 383,31 PLN
2011-07-19   Zad. 1- remonty przepustów na drogach powiatowych położonych na terenie miasta Biłgoraja, gmin Biłgoraj i Tereszpol. 46 743,51 PLN
2011-07-13 Goraj

Urząd Gminy Goraj
Roboty budowlane

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wólka Abramowska
210 315,61 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 663 702,43 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-10-25 Biłgoraj

Urząd Skarbowy w Biłgoraju
Roboty budowlane

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Skarbowego w Biłgoraju wraz z robotami towarzyszącymi.
80 447,29 PLN
2007-07-12 Biłgoraj

Miasto Biłgoraj
Roboty budowlane

Modernizacja sali gimnastycznej Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju
248 993,69 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 329 440,98 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie