eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

"MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O.
Wolności 26
73-200 Choszczno
woj. zachodniopomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

35

Łączna wartość
wygranych przetargów

31 591 714 zł

Liczba zamawiających

11

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. zamówień to 31 591 713,82 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (6 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Choszczno.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 6 875 061,38 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Choszczno przetargu, którego przedmiotem było Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 20,37 PLN. Przedmiot tego zamówienia to PP Pełczyce, ul. Ogrodowa 11 a Przetarg ogłoszony był przez Komenda Wojewódzka Policji.


Liczba udzielonych firmie "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 2 10 178 707,69 PLN 1
2022 5 17 914 957,38 PLN 2
2021 1 248 526,06 PLN 1
2016 2 878 477,07 PLN 2
2014 6 1 104 902,85 PLN 5
2013 6 446 518,59 PLN 3
2012 3 67 912,67 PLN 3
2011 3 79 568,10 PLN 3
2010 2 53 479,62 PLN 1
2009 2 79 092,21 PLN 2
2008 3 539 571,58 PLN 3
RAZEM: 35 31 591 713,82 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (31 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 31 052 490,63 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi związane z odpadami, Usługi transportu odpadów, Usługi wywozu stałych odpadów miejskich, Usługi sprzątania i zamiatania ulic, Usługi w zakresie trawnikówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Szczecin (15 przetargów na łączną kwotę 347 513,43 zł). Choszczno (12 przetargi na łączną kwotę 29 740 599,31 zł). Koszalin (4 przetargi na łączną kwotę 145 984,36 zł). Suchań (3 przetargi na łączną kwotę 1 340 857,59 zł). Suliszewo (1 przetarg na łączną kwotę 16 759,13 zł).

Lista przetargów, w których firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-08 Choszczno

Gmina Choszczno
Usługi

Wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Choszczno w 2024 roku.
3 700 000,00 PLN
2024-02-08 Choszczno

Gmina Choszczno
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno.
6 478 707,69 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 10 178 707,69 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-30 Choszczno

Gmina Choszczno
Usługi

WYKONYWANIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO W 2023 ROKU
330 000,00 PLN
2022-12-30 Choszczno

Gmina Choszczno
Usługi

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ORAZ ZMIESZANYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO
6 858 000,00 PLN
2022-12-30 Choszczno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Usługi

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
401 896,00 PLN
2022-01-28 Choszczno

Gmina Choszczno
Usługi

Wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku
3 450 000,00 PLN
2022-01-28 Choszczno

Gmina Choszczno
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno
6 875 061,38 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 17 914 957,38 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-04-12 Choszczno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Usługi

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I PRZEKAZYWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SP ZOZ W CHOSZCZNIE
248 526,06 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 248 526,06 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-27 Choszczno

Gmina Choszczno
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2017 roku
852 081,12 PLN
2016-06-10 Szczecin

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Usługi

Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Choszcznie
26 395,95 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 878 477,07 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-18 Suchań

Gmina Suchań
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy
895 957,44 PLN
2014-12-10 Szczecin

Jednostka Wojskowa 4340
Usługi

Rejon wywozu Choszczno
60 381,72 PLN
2014-10-01 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Dostawy

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do Komendy Powiatowej policji w Choszcznie przy ul.Bohaterów Warszawy 7c.
31 037,00 PLN
2014-05-22 Szczecin

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Usługi

Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Choszcznie
25 684,80 PLN
2014-04-23 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Zadanie nr 1 - Choszczno
63 344,74 PLN
2014-01-30 Suchań

Gmina Suchań
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Suchań
28 497,15 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 104 902,85 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-08-01 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Zadanie nr 3 Choszczno-zamówienie uzupełniające do postępowania Nr ZZDW.6/391/239/8-3/6/2011 zakończonym umową nr 52/8-3/6/2012 z 02.01.2012 r.
29 160,00 PLN
2013-05-29 Suchań

Gmina Suchań
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań
416 403,00 PLN
  Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego
955,59 PLN
2013-03-28   PP Pełczyce, ul. Ogrodowa 11 a 20,37 PLN
2013-03-28   PP Suchań, ul. Strzelecka 5 488,91 PLN
2013-03-28   KPP Choszczno, ul. Wyzwolenia 2 425,94 PLN
2013-03-28   RD Recz, ul. Ratuszowa 17 20,37 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 446 518,59 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-18 Szczecin

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Usługi

przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości a) na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Choszcznie, obejmującej swym zasięgiem powiat choszczeński (z miejsca zdarzenia do miejsca przechowywania) b) z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Choszcznie (z miejsca zdarzenia lub przechowywania) do Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie przy Al.Powstańców Wlkp. 72
12 921,00 PLN
2012-10-15 Choszczno

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
Usługi

Zadanie nr 2. Obręb gminy Choszczno
54 900,00 PLN
2012-02-17 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

PP w Krzęcinie
91,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 67 912,67 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-06-30 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Suchań
959,96 PLN
2011-05-27 Szczecin

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Usługi

Wywóz odpadów z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej mieszczącego się w Choszcznie
65 370,24 PLN
2011-02-07 Szczecin

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Usługi

Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do miejsca przechowywania lub zakładu medycyny sądowej na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Choszcznie
13 237,90 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 79 568,10 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Stargardzie Szczecińskim
53 479,62 PLN
2010-02-26   Choszczno 45 147,06 PLN
2010-02-26   Recz 8 332,56 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 53 479,62 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-12 Choszczno

Gmina Choszczno
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Choszcznie
62 333,08 PLN
2009-03-12 Suliszewo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Roboty budowlane

Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28 Oznaczenie sprawySOSW 343 - 2 / 2009
16 759,13 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 79 092,21 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-03 Choszczno

Gmina Choszczno
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Suliszewie na działce nr 882
429 093,98 PLN
2008-03-18 Szczecin

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Usługi

część I - Choszczno - ul. Staszica 24, 26, 28, 30 ul. Dąbrowszczaków38, 32 (internat),.
50 688,00 PLN
2008-03-04 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługi

Wywóz nieczystości komunalnych, stałych i płynnych z obiektów wojskowych zlokalizowanych w Choszcznie
59 789,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 539 571,58 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.